A TASZ magyarul: Magyar

Mégis nyomoznak a maszkosok által megfélemlített gyöngyöspatai kismama ügyében

23 June, 2011 - 12:29

A Gyöngyösi Városi Ügyészség a TASZ panasza alapján, felülbírálva a rendőrség döntését elrendelte a nyomozást gyűlölet-bűncselekmény gyanúja miatt annak a kismamának az ügyében, akit Gyöngyöspatán az egyenruhások illegális járőrözése idején maszkos, ostoros személyek gyűlölködése annyira megijesztett, hogy koraszülés indult meg nála. 

A rendőrség a TASZ feljelentését korábban arra hivatkozva utasította el, hogy a terhes kismama testközelből követése, köpködése nem bűncselekmény, hanem becsületsértés szabálysértése. Az ügy részleteit és a TASZ panaszát megismerheti itt.  

A Gyöngyösi Ügyészség határozata - összhangban a feljelentést elutasító rendőrségi döntés ellen benyújtott panaszunkkal - megállapítja, hogy: "A közelmúltban Gyöngyöspatán történt más események ismeretében nyilvánvalóan nem zárható ki az sem, sőt inkább alaposan következtetni lehet rá, hogy a sértettel szembeni fellépésre roma származása miatt került sor"

A határozat továbbá a közösség tagja elleni erőszak bűntettének joggyakorlata szempontjából igen fontos előrelépést jelent, ugyanis felhívja a figyelmet arra, hogy a közösség tagja elleni erőszak bűntettét nem csak bántalmazással, hanem az ember cselekvési szabadságának bármilyen megfosztását megvalósító kényszerítéssel is meg lehet valósítani. "Jelen ügyben a feljelentésben közölt adatokból az állapítható meg, hogy az ismeretlen elkövetőknek a sértettel szemben tanúsított viselkedése, ruházata félelmet váltott ki, a vásárolni induló sértett eredeti céljától eltérően hazamenekülni kényszerült. A feljelentés szerinti magatartás tehát álláspontom szerint a jogalkalmazói gyakorlat által kialakított kényszerítés fogalmi körébe vonható." 

Ennek azért van különös jelentősége, mert nincs tudomásunk róla, hogy a közösség tagja elleni erőszak gyűlölet-bűncselekmény (Btk. 174/B.§) gyanúját vagy megvalósulását a magyar jogalkalmazó nem bántalmazás, hanem kényszerítés mint elkövetési magatartás alapján más ügyben már megállapította volna. Nyilván emiatt hivatkozik az ügyészség is egy másik bűncselekmény, a kényszerítés (Btk. 174.§) bűntettének joggyakorlatára határozatában. 

 

Comments

Szegény "kismamát" ilyen csúnyán megijeszteni!
Bezzeg,amikor ők ijesztenek meg minket,ennél
sokkal csúnyábban,olyankor hallgat a TASZ.
Mert,ugyebár,nekünk nincs jogunk ijedtségmen-
tesen élni.
Tóth József

Ja, ebben az országban már mindenkinek több joga van normálisan élni, csak a tanult, dolgozó, fogyatékosságok nélküli egészséges heteroszexuális fehér embereknek nem. Pedig (bár már csak rövid ideig), de még mi vagyunk többségben.

Közösség elleni erőszak bűncselekményét eddig tudomásom szerint SOHA nem alkalmazták a többségi társadalom tagjaira, csakis kisebbségek esetén. A magyar bíróság szerint tehát - spongyolán fogalmazva - Magyarországon csak kisebbség követhet el rasszista bűncselekményt, szerintük maszkos-egyenruhás náci hordák még soha nem követtek el ilyet. Ennek fényében vagy puszta agyatlan hőbörgés, vagy náci propaganda a hozzászólásod.

Kívánom, hogy maszkos egyenruhások támadják és félemlítsék meg a családod éppen terhes, női tagját, és induljon meg nála ennek okán a koraszülés. Remélem, akkor majd belátod, hogy nem kicsit olyan ügy ez, amivel kapcsolatban nem a fejedben lévő cigánygyűlölet alapján kell gondolkozni.

Egy kis visszapillantás a történelmi múltba: Addig védték a szegény bevándorló oláhokat, hogy a végén románok lettek és megszállták, elrabolták hazánk egyharmadát. Azonnal elzavartak kb. 200.000 magyar őslakost.
Addig sajnáltatták magukat nyugaton a tót atyafiak, amíg szlovákok lettek és elkonfiskálták a Felvidéket. Ők azonnal elzavartak 120.000 magyart, majd a II:vh.-ban még egyszer ennyit. Közben 260%-al szaporodtak.
Addig menekültek a török elől a ráczok Magyarországra, míg hátba támadták az 1948-49 szabadságharcban a befogadó őseinket. Az első vh.-után elzavartak 80.000 magyar befogadót. Lett belőlük szerb és a magyar folyamatosan kiszorul. Most meg is verik azt aki megszólal magyarúl. Arról most nem írok ami a 90-s években történt. A horvátok rövid úton elintézték a krajnai szerbeket. Ezt kellett volna tenni őseinken 1916-ban a románokkal, amikor hátba támadtak. De a "budapest"-i urbánusok akkor is elárulták ezt a hazát.
Gyöngyöspatán a műbalhék idején 3-szor is jártam. Tény, hogy a 12-szer több magyar az óvoda és az iskola gyermekeinek 60%-t adja, a cigányok pedig a 40%-t. Aztán kinevetik, kirabolják azokat akik dolgoznak.

A magyart senki nem védi... Ők, mi vagyunk a "buta parasztok". A gójok.

A jövő már látható. Keserű lesz az ébredés. Mint a volt Temesváron, ami ma Timisoara... Pozsonyban, ami ma Bratislava. A hazaárulók pedig kivándoroltak mint Jászy, Károlyi & Co., vagy meghóttak. De nem csak nálunk szomorú a helyzet. Lásd a pusztuló USA-t, a 6 millió muzulmánt Franciaországban és a kultúra váltást Európában. De a sor még hosszabb. Most ennyi.

Ez egy csúsztatás. Lépj túl Trianonon, és ne csonkítsd a hazát avval, hogy összemosod az etnikai hovatartozást a nemzetivel. Magyarnak lenni, nem etnikai, nemzeti identitás, fehérnek, feketének, cigánynak, embernek születni kell azon változtatni sem lehet. Ezért az alapján ítélni legalábbis ostobaság, a hatását vizsgálni biológia. Egyiknek sem kell, hogy sok köze legyen a politikához, történelemhez...

Aki nem ismeri a történelmet, az a jelennel szemben lesz vak. A jövője pedig bizonytalan és amikor rájön, hogy délibábokat kergetett, akkor pedig már késő. Sok példa van erre.

Csak egy példa: ca.1.800 év után tértek vissza a zsidók az akkor már régóta nem létező Izraelbe. Palesztina, az ott élő arabok sorsa iránti teljes érzéketlenség jó példája annak, hogy mennyire nincs igazad. A világ elnemzetlenítése, gyökértelenítése, hazátlanítása nagy üzemben és sikeresen folyik. A népeket összekeverik, miközben a keményen vallásos pl. szemita (arab, zsidó) népek rasszista alapon házasodnak már évszázadok óta, szervezik meg az életüket, az országaikat és szaporodnak. Miközben mi meg sorvadunk, amelynek súlyos, de belátható következményeit, szerény véleményem szerint, Te sem érzékeled. Ezért gondolod, hogy Trianont el kell felejteni. Nemzeti önpusztítást eredményez gondolkodás módod, nem pedig nemzeti kultúra fennmaradását, fejlesztését. A hazák fölszámolása és a gyökértelen, önző és gátlástalan szingli ember típus "kitenyésztése" folyik. Ezek a legjobb fogyasztók, mert csak az élvezetekkel törődnek. Függetlenül attól kit és mit pusztítanak el. Akár önmagát is, amivel szintén nem törődik. Sőt, ha szólsz neki még ő támad és személyeskedik. Vagy "csúsztatásnak" nevezi az igazság kimondását is, mint Ön/Te.

A hét végén, vasárnap hajnali 5-kor ébresztett a Tihanyi révből a Zamárdi "Sound" fesztivál "angolszász kultúrmocsok" szétáradása, betöltve a balatoni éjszakát, elnyomva a csendet, a tücsök ciripelést, elnyomva a madarak ébredő éneklését. Beteg világ, beteg, kábítós, alkohol mámoros, szegény fiatalok. Akik már nem alapítanak családot, nem szülnek gyereket, élnek a "BULI"-nak, és közben hajszolják azt ami tönkreteszi a földet, amit csak örököltek az őseinktől... azokat is sajnáltam, akik nem tudtak aludni, vagy akik pihenni mentek oda, vagy éppen betegek, vagy szívritmus szabályozóval élnek ..., vagy csak jól szerettek volna aludni. A rendőrség szerint a zamárdi polgármester engedélyezte az ilyen hajnalba nyúló eksztázist...

Trianont elfelejteni? NEM, NEM SOHA! Aki arra ösztönöz, hogy felejtsük el Trianont, attól azt kérdezem, hogy a "holokauszt" márkanévvel illetett közvetlen népirtásról is ez a véleményed? Mert Trianon és a globalista, nagyon rafinált gyarmatosítás, ami itt, nálunk ca. 30 éve folyik, egy indirekt népirtás....
Nem hiszem, hogy válasz jön ide valaha is. A tények, azért tények maradnak. Az igazság utólag bebizonyosodik. Olvasd el a Balfour nyilatkozatot, amit 1917.nov.2-án írt Lord Rotschildnak címezve és hasonlítsd össze a takargatott, de megismerhető eredménnyel, valósággal. Herzl Tivadar a "zsidó állam megálmodója, a cionista politika atyja, Cionista Világszervezet megalapítója", Basel 1987; "50 éven belül megalakítjuk Izraelt...". Gondold végig a XX.századot...

There are various strategies to increase twitter followers, are usually that they about to aid your
revenue? Below are a few things to consider if you
are trying to find people who will follow you in Twitter
to help your own personal income. Allow me
to share many concepts in detail that will assist
you to get additional admirers that can, subsequently support your own personal income.
The 1st thought is to be of help the two in your enthusiasts and also to Twitter.
You can accomplish this by giving answers
to concerns, responding to blogposts and using Twitter to
share with you your knowledge.

If you want to help twitter followers buy for ones listing, is an
additional thought that you should think about. You
should discuss. Exactly what can you show, you may question?
You may show your own personal product or service also you can talk about write-up blogposts, family suggestions or maybe anything else which might be of
use to a new man. You are able to share hyperlinks, content, pics,
videos or even anything else that will help you to share.
This particular amazingly you will find a way to never to
just gain considerably more supporters, but these fans will even, subsequently assist your company in return.

Pages