A TASZ magyarul: Magyar

A rendőrség szerint nem gyűlölet-bűncselekmény

1 June, 2011 - 10:43

Gyöngyöspatán, március elején – a romákat megfélemlítő “járőrözés” idején – fekete maszkos, ostoros, egyenruhás férfiak egy nyolc hónapos terhes roma asszonyt testközelből követtek, köpködtek rá és lihegtek a nyakába. A kismama annyira megijedt, hogy menekülőre fogta. Útközben a stressztől megindult nála a szülés, és mire a mentő kiérkezett, megszült a saját házában. A koraszülött kisbabát hosszú napokra el kellett választani édesanyjától, mivel kórházi kezelésre szorult.
A TASZ a kismama képviseletében feljelentést tett közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt. A rendőrség szerint azonban nem történt gyűlölet-bűncselekmény, sőt más bűncselekmény sem.

A TASZ évek óta azt az álláspontot képviseli, hogy a gyűlölet-bűncselekmények ellen nem újabb büntetőtényállások bevezetésével, hanem a hatályos jogszabályok megfelelő alkalmazásával lehetne hatékonyan fellépni.

 

 A Gyöngyösi Rendőrkapitányság először (április 27-i határozat) anélkül, hogy akár egy mondatot is szánna az érdemi  indokolásra, megállapította, hogy az elkövetett bűncselekmény nem közösség tagja elleni erőszak, hanem tettleges becsületsértés, és emiatt a feljelentést áttette a bírósághoz. Utóbb (május 12-i határozat) saját hatáskörben - időt megint csak “nem pazarolva” holmi jogi okfejtésekre - korábbi határozatát hatályon kívül helyezte és a feljelentést elutasította, mivel arra jutott, hogy a cselekmény nem bűncselekmény, hanem becsületsértés szabálysértése.

 
A TASZ természetesen megpanaszolta a feljelentés elutasítását. Panaszunkban részletesen elemeztük a közösség tagja elleni erőszak (Btk. 174/B.§) tényállását. Felhívtuk az ügyészség figyelmét arra, hogy ez a bűntett nem csak bántalmazással, hanem úgy is megvalósulhat, ha valakit valamely – például etnikai – csoporthoz tartozása miatt az elkövető fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön. Az eljárás tárgyát képező esetben a rasszista motiváció álláspontunk szerint különösebb viszgálatot nem igényel, arra a körülményekből és a Gyöngyöspatán március elején zajlott eseményekből nyilvánvalóan következtetni lehet. A fenyegetéssel kényszerítés pedig nem csak úgy valósulhat meg, ha a sértett életét vagy testi épségét konkrétan veszélyeztető szavak hangzanak el. Az elkövetők ruházata, a maszk, az ostor, a közvetlen közelből követés, lihegés, köpködés álláspontunk szerint olyan körülmények, amelyek összességükben alkalmasak súlyos hátrány kilátásba helyezésére és arra, hogy az áldozatban komoly félelmet ébresszenek. A bűntettnek tehát vagylagos tényállási elemei maradéktalanul megvalósultak, ráadásul a koraszülött kisbaba válságos állapota miatt megítélésünk szerint a cselekmény jelentős érdeksérelmet is okozott, tehát minősített eset megállapításának volna helye.
 
A rendőrség tehát ismét alulminősített egy olyan bűncselekményt, amelynek áldozata roma, és amely elkövetésénél a rasszista motiváció kétséget kizáróan fennáll. Panaszunk alapján még van esély arra, hogy az ügyészség felülbírálja a rendőrség határozatát és elrendelje a nyomozást az ismeretlen tettesek ellen.
 
Az eset jól példázza, hogy miért hívták fel az utóbbi időben több ízben magyarországi jogvédő szervezetek, köztük a TASZ az illetékes hatóságokat – összhangban az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának ajánlásaival  - arra, hogy dolgozzanak ki egy, a gyűlölet-bűncselekmények nyomozására vonatkozó protokollt, és gondoskodjanak arról, hogy a jogalkalmazók (rendőrök, ügyészek) megkapják a szükséges képzést ezen a téren. A Belügyminisztérium illetékesei a TASZ munkatársait a közelmúltban szóban arról tájékoztatták, hogy a gyűlölet-bűncselekmény protokoll kidolgozása folyamatban van. Bízunk abban, hogy az iránymutató anyag mielőbb elkészül és az majd a jogalkalmazói gyakorlatba is átültetésre kerül annak érdekében, hogy a gyűlölet-bűncselekményeket megfelelően minősítsék és nyomozzák.
 
A közösség tagja elleni erőszak miatti ügyek rendkívül alacsony száma ugyanis arra enged következtetni, hogy a jelenlegi esethez hasonló alulminősítés nem ritka. A TASZ a Legfőbb Ügyésszel 2010-ben folytatott levelezésében is hivatkozott már több olyan esetre, amikor a hatóságok nem ismerték fel az előítélet alapú motivációt és ezért enyhébben büntetendő cselekmény miatt indítottak eljárást.
 
A TASZ szerint széleskörűen veszélyezteti a társadalmat, ha a hatóságok nem üldözik megfelelően a gyűlölet-bűncselekmények elkövetőit. Ez ugyanis azt az üzenetet közvetíti, hogy az állam nem védi meg a rasszizmus és egyéb előítélet alapú gyűlölet áldozatait, ami az ilyen típusú bűncselekmények elszaporodásához, az erőszak növekedéséhez vezethet. Az állam védelmének hiányában a kisebbségi csoportok elveszítik bizalmukat a jogalkalmazó hatóságokban és a kormányzatban, és tovább marginalizálódhatnak.
 
AJÁNLÓ: nézze meg a márciusi gyöngyöspatai eseményekről készült filmünket itt.

Comments

Fejezzék már be ezt a hisztit a "közösség tagja elleni erőszakozást". Van rá bizonyíték egyáltalán, hogy 1) egyáltalán verbálisan sértegették a nőt, 2) azért sértegették, mert cigány.
Ha nincs, akkor húzodjanak inkább vissza az odújukba a taszosok, és csak bizonyítékokkal alátamsztott feljelentéseket tegyenek, ne kössék le hülyeségekkel a rendőrséget / bíróságot.

Az idézőjelek funkcióját nem értem Önöknél egyébként. A járőrözés csak amolyan komolytalan fordulat, de a romák megfélemlítése tény. Eközben Önök a dolgozó és tevékeny magyarok megfélemlítése ellen semmit nem tesznek. Ki pénzeli Önöket?!

Információk televíziós valószínűleg kell kezelni fantasztikus. Ennek oka az, hogy lehet a tárgyat beszélni. Mindenkinek van észrevehető azt.
http://www.quotemeaprice.com/

Biznesa visits made by viens uzņēmums ar mērķi, lai varētu piesaistīt darba attiecības būtu pat labāk ir laba lieta. Bet diemžēl tur nav daudziem uzņēmējiem, kuri to.
http://thehugehouse.org/kitchen-island-ideas/factors-to-consider-in-the-...

Persona būs ļoti apmierināti ar daudzu veidu zivis nodarbosies ar iedzīvotāju skaitu. Jūs varat sākt, panākt, lai cilvēki apzinās, ierobežot nozvejojot lašus.
http://waystocopewithstress.net/what-to-do-about-depression/

Automātiskas pārnešanas reizēm ir nepieciešama attiecībā uz elektronisku ierīci. Tas palīdzēs indivīdiem, lai saglabātu faktisko elektroenerģijas. Pēc tam, tas ir arī labs jāuztraucas faktisko ierīce.
http://www.kingglock.com/Detail.aspx?PROD=916634&CAT=4314

Metode tehnoloģiju tieši tādu pašu viegli lieta. Tomēr, tā sekas parādās viegli. Tas patiešām ir redzams no jūsu lietotājiem inženierija.
http://staggeredrims.wordpress.com/2013/05/11/driving-comfortably-with-y...

I would go to the film school. It most definatly is not a waste of time. the director's i have grown up and loved ones that were not actor's first, all went to film school. I would not listen to your friends in this instance. if you want to have the advantage you must go to film school. its a start. Thanks.
Regards,
http://id-bagus.blogspot.com/2013/05/margahayuland.html
http://www.yurosie.web.id/36/margahayuland-property/
http://id-bagus.blogspot.com/2013/05/margahayuland.html
http://www.dirosie.com
http://blog.seopractice.org
http://rosie.blogdetik.com
http://yurosie.blogetik.com

Thanks very much for this great article;this is the stuff that keeps me going through out these day.

Personām, kuras pieder šai misijai būs ļoti laimīgs cilvēks. Tur ir [numurs] pieredzi, kas var būt jūtama ar šiem cilvēkiem, jo viņi ir aicināti kalpot.
http://www.desertsafaris.com/texasmuledeer.asp

Pages