A TASZ pályázatot hirdet kutatók vagy kutatócsoportok számára roma-diszkrimináció és a fejlesztési források elosztása témában. Pályázati felhívásunkat ide kattintva letöltheti, vagy elolvashatja az alábbi cikkben. Ha ismer olyan kutatót, akit érdekelhet a projektünk, kérjük ossza meg vele pályázati kiírásunkat!

A Társaság a Szabadságjogokért tapasztalt társadalomtudományi kutatót vagy kutatócsoportot keres romák diszkriminációja és fejlesztési források elosztásával kapcsolatos projektje megvalósításához.

A kutató(k)nak egy tanulmányt kell készítenie és a kutatási eredményeket elektronikus formában térképen láthatóvá kell tennie 2010. március 1-ig.

Háttér

A TASZ Roma Empowerment projektje (a projektnek még nincs magyar elnevezése) jelenlegi vagy potenciális roma vezetőket (akik akár roma közösségekből, akár civil szervezetekből, akár cigány kisebbségi önkormányzatokból jönnek) arra fogja képezni, inspirálni és segíteni, hogy információszabadsághoz való jogukat és részvételi jogaikat gyakorolják.

A TASZ segítségével az aktivisták képessé válnak majd arra, hogy a helyi vagy regionális döntéshozatali folyamatokra rálássanak és aktív részvételükkel és állandó figyelmükkel javítsanak helyzetükön, amivel a kevésbé hátrányos helyzetű többség szintjét érik el.

A TASZ potenciális cigány vezetőket képez, akciótervet készít és segít a döntéshozatali folyamatokba való bekapcsolódásban még a döntés meghozatala előtti fázisban, valamint a már meghozott döntéseket monitorozza az infrastrukturális fejlesztések területén a gazdaságilag és környezetileg hátrányos helyzetű területeken, ahol egyszersmind a lakosság jelentős részét adják a romák.

Kutatás

A kutatás hipotézise az, hogy a fejlesztési források elosztásakor diszkriminálják azokat a településeket vagy településrészeket, ahol a cigányok a lakosság nagy többségét adják.

A fentiekben ismertetett képzésbe olyan településen élő aktivistákat szeretne a TASZ bevonni, ahol fennáll ez a feltételezett hátrányos megkülönböztetés. A kutatás keretei a következők:

  • A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kezelt fejlesztési forrásokból támogatott infrastrukturális fejlesztések megvalósítási helyeinek azonosítása. Az infrastrukturális fejlesztések és a jelentős roma népességgel rendelkező települések vagy településrészek egymásra vetítése. A kutatásnak - az egyenlőbánásmód törvény logikájának megfelelően - azt kell vizsgálnia, hogy az adott településen vagy településrészen milyen arányban él cigány és nem cigány népesség és a cigányokat fejlesztések kapcsán érte-e hátrány. A hátrány megjelenhet fejlesztések elmaradásában, ám éppúgy hátránynak számít pl. egy jelentős környezetterhelésű hulladéklerakó vagy szennyvíztisztító-telep közelsége.
  • A kutatás konkrét, a döntéshozatali folyamat különböző fázisaiban tartó infrastrukturális fejlesztési projekteket azonosít, a TASZ-szal egyeztetett szempontok szerint.
  • Az infrastrukturális fejlesztések közül, az ivóvíz, a csatorna, a szilárd burkolatú út, szilárd burkolatú járda, a közvilágítás, játszótér, parkosítás, valamint az egészségügyi és oktatási intézmények létesítése, felújítása, bővítése vizsgálandó.
  • A kutatásnak állami szervek által előállított, valamint korábbi kutatások roma lakosságra vonatkozó adataira kell támaszkodnia, mivel országos, de akár helyszíni felmérésre nincs forrás. A fejlesztésekre vonatkozó adatok az NFÜ-től beszerezhetők.
  • A kutatásnak a térkép megrajzolásán túl ki kell terjednie a fejlesztésekre vonatkozó döntéshozatali folyamatok részletes ismertetésére, a döntéshozatali fórumok azonosítására, a döntéshozatali folyamat fontosabb szakaszainak meghatározására. A kutatásnak be kell mutatnia az NFÜ területi szerveinek, a kistérségi igazgatási szerveknek, a megyei és a helyi önkormányzatoknak az egyes beruházások megvalósításához szükséges döntéshozatali rendszerben betöltött szerepét.

A TASZ a kutatás egyes vonatkozásait a kutatás megkezdése előtt a kutatóval együttműködve pontosítja.

A TASZ két árajánlatot kér: Borsod-Abaúj-Zemplén megyét és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét felölelő kutatásra, valamint az egész országra kiterjedő kutatásra.

A pályázat elemei:

  • a kutatónak vagy kutatócsoportnak a fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos alapos ismereteit igazoló referenciák (elvégzett kutatás, tudományos publikáció, stb.);
  • a kutatónak vagy kutatócsoportnak a térkép elkészítéséhez szükséges felkészültségét igazoló referenciák;
  • egy rövid, vázlatos kutatási terv, a kutatás egyes részeire vonatkozó megvalósítási idők feltüntetésével;
  • két árajánlat.

A pályázatokat Földes Ádámhoz, a foldes@tasz.hu e-mail címre 2010. január 31-ig kell eljuttatni. A pályázatokról 2010. február 4-ig döntünk.

Megosztás: 

Kapcsolódó hírek

Kommentek

Hozzászólások

T.Szekszárdi Városi Bíróság

Keresetet nyújtok be a faddi Önkormányzat Képviselőtestülete és Vezetősége ellen, közérdekű adatok kiadásának megtagadása miatt.

2008. július 04-én több pontból álló – a későbbiek során felsorolásra kerülő – közérdekű adat kiadását kértem a faddi Önkormányzattól, melyet 2008. július 04-én az Önkormányzat Jegyzője aláírásával igazoltan átvett. (1. sz. melléklet)
Későbbiekben Fodorné Ivók Henrietta Igazgatási és Titkársági ügyintéző elektronikus levélben közölte (2. sz. melléklet), hogy milyen hivatalos formanyomtatványon, milyen költségek viselése mellett, kérhetem ki a közérdekű adatokat, melyet az általa elektronikus levélben megküldött formanyomtatványon, ismételten megküldtem, nyilatkozva a költségek vállalásáról is.
Kérésemnek az Önkormányzat azóta sem tett eleget.
Ezért kérem Tisztelt Bíróságot, hogy az akkor kért közérdekű adatok illetve az azóta felmerült újabb kétséges szerződések, hitelfelvételek, beruházásokkal kapcsolatos alábbiakban felsorolt kéréseimmel kapcsolatban a faddi Önkormányzatot a lehető legrövidebb időn belül a közérdekűnek számító adatok kiadására kötelezze.

1., A 3. sz. mellékletben felsorolt összes kérésem megerősítése mellett, az alábbiakkal egészítem ki:
a., - a faluban történt azóta zajló beruházási, felújítási munkák pályáztatási körülményei, arra beérkezett pályázatok, valamint a kiírt pályázatot elnyert pályázó megnevezése,
b., - a templom felújítására „társadalmi munkára”, szombati napra berendelt közmunkát végző személyek neve, valamint az Önkormányzat által „társadalmi munkának” nevezett munkavégeztetés kompenzálásának (hét közben lecsúsztatták), mely 95 %-ban az állami költségvetést terheli,
c., - az Önkormányzat által felvett 30 mFt-os – azaz harminc millió forintos – működési hitel feltételeinek közzététele, valamint eme hitelt (mely kamat nélkül minden faddi lakóst 68.000,- Ft-al terhel), mire fordították,
d., - amikor az Önkormányzat „működési hitel” felvételére szorul, akkor milyen meggondolásból kezd egy vitatható körülmények között készülő új ravatalozó kivitelezésébe? Ennek a ravatalozó elkészítésére kiírt pályázatra beérkező ajánlatokat, valamint a valódi kivitelezőket is kérjük számunkra kiadni,
e., - a faddi Önkormányzat minden gazdasági társaságának költségvetését valamint azok vezetőinek juttatásait – beleértve a természetbeni juttatást is – szintén kérjük számunkra kiadni,

f., - azt is kérnénk, hogy a Művelődési Ház és a Pumukli ABC között álló épület torzó építési anyagainak értékesítéséből a falunak milyen bevétele származott – amennyiben nem származott, akkor ki kapta „ajándékba”, illetve kérjük az ajándékozás után befizetett adó igazolását,
g., - végül, kérnénk az Önkormányzat által végeztetett – véleményünk szerint nagy részben teljesen értelmetlen, de az állami költségvetést terhelő – közmunkákról, teljes kimutatást,
h., - a falu egyik fő utcájában – Mátyás király utca – végzett útfelújítási munkára kiírt pályázat, az arra beérkező ajánlatok, a pályázatot elnyerő neve, valamint annak megindokolása, hogy az útfelújítás miért volt épp a legsürgősebb, amikor a faluban még mindig több közművesítetlen föld út van.

Fadd, 2010. január 5.

Köszönettel:

Bohus László
Faddi lakós
Országos Liberális Klub Elnöke
Roma Polgárjogi Mozgalom Társelnöke
7133. Fadd, Mátyás király u. 121.

Az előzmények, mely 2008. július 25-re nyúlnak vissza, csak fénykép formátumban olvasható, azóta válaszra sem méltattak. Az ügy mihamarabbi lezárása véget, melyet próbapernek szánunk, várunk mindenki segítségét, valamint a lehető legnagyobb sajtóvisszhang keltését. Köszönettel!
Bohus Laci
Frissítve: kb. 2 hete · Hozzászólok · Nem tetszikTetszik
Tetszik.
Bohus László
Bohus László
Hasonló eljárások kezdeményezésével a gárda dúlás rendőri biztosításainak költségei véleményem szerint a szewrvezőkö behajtható. Ennek érdekében még mindig várjuk az Országos Rendőrfőkapitány összesítését, hogy mibe került ez nekünk adófizető állampolgároknak.
január 5., 21:48 ·
Bohus László
Bohus László
Eme beadványt a holnap reggeli órákban az illetékes Bírósághoz benyújtom.
január 5., 21:50 · Január 6.-án megtörtént, azóta egy levél érkezett, hogy magánszemélyként, civil szervezetként, vagy hogyan szeretném a keresetet jegyezni. A magánszemély mellett döntöttem, mivel rokkant nyugdíjas létemre, így illeték fizetési kötelezettségünk alól felmentést kapunk. Várom segítségüket!

I would go to the film school. It most definatly is not a waste of time. the director's i have grown up and loved ones that were not actor's first, all went to film school. I would not listen to your friends in this instance. if you want to have the advantage you must go to film school. its a start. Thanks.
Regards,
http://id-bagus.blogspot.com/2013/05/margahayuland.html
http://www.yurosie.web.id/36/margahayuland-property/
http://id-bagus.blogspot.com/2013/05/margahayuland.html
http://www.dirosie.com
http://blog.seopractice.org
http://rosie.blogdetik.com
http://yurosie.blogetik.com

Nehéz, ha nem lehetetlen erre mit mondani. Információink szerint ezt a rémséget 3 telepi gyerek követte el - életkoruk nyilván nem mentség arra, amit tettek, de némi (nem elegendő) magyarázattal szolgálhat.

Gratulálok Juhász Úr! Tisztelt TASZ!
Nézzen rá a kuruc.infóra és nézze meg mit műveltek a barátai? a hétesi
92 éves nénivel. Ilíet magyar ember nem csinál, cak egy állat!!

Védjétek tovább a drága romáitokat!!

Szebb jövőt!!

Oldalak

Hírek

Egyhónapos csúszással nyilvánosságra hozták a kórházi fertőzésekről szóló jelentést. Az ÁNTSZ ünnepel, pedig erre nem lenne semmi oka. Megmutatjuk, mi hiányzik a jelentéséből, és mit mulaszt el megtenni az ÁNTSZ.

[...] Bővebben!

http://tasz.hu/

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és az EMMA egyesület közösen fordul az ombudsmanhoz, hogy a szülészeteken, gyermekágyas osztályokon természetes legyen a „rooming-in”, vagyis az anya és az újszülött együttes elhelyezése. Nem csak a szervezetek, hanem a tudományos kutatások is azt mondják, hogy a 24 órás baba-mama együttlét mindenkinek jó. Az ombudsmant ezért arra kéri a két civil szervezet, hogy kezdeményezze a kérdést érintő szakmai protokollok módosítását, és támogassa a rooming-in rendszer általános bevezetését. 

http://tasz.hu/

Természetes igény az anya részéről, hogy azt szeretné, újszülöttje már a kórházban is vele lehessen a nap 24 órájában. Természetes igény az újszülött részéről, hogy szeretné folyamatosan édesanyja

1988. óta minden december elsején az egész világon megemlékezünk a HIV-fertőzöttekről és az AIDS-ben meghaltakról. Hanem a HIV-fertőzöttek az év többi 364 napján is HIV-vel élnek. Hatalmasat változott az elmúlt 15 évben az, ahogy a HIV-fertőzöttek élnek, illetve az is, hogy mi a HIV-fertőzés jelentősége egy-egy ember életében vagy a társadalom szempontjából. Különösen igaz ez a kombinációs HIV-terápia bevezetése óta, ami hatékonyan és hosszú távon, és csak nagyon csekély mellékhatások mellett képes ellenőrzés alatt tartani a szervezetben élő vírust. Ami azonban nem, vagy csak nagyon lassan változik, az a HIV-fertőzéssel kapcsolatos és a HIV-vel élőket sújtó stigma és diszkrimináció.

[...] Bővebben!

http://tasz.hu/

Egy olyan lehetőség előtt állunk, ami évtizedekre meghatározhatja Magyarország fogyatékosügyi politikáját és ami több ezer ember számára teremthetné meg egy integráltabb élet lehetőségét. Az intézetek bezárására kiírt 35 milliárd forintos pályázat súlyos szakmai hibáira és a nagy létszámú intézetek bezárásának fontosságára hívja fel a figyelmet a TASZ induló facebook fotókampánya. A kezdeményezés célja, hogy megtörje a problémát övező láthatatlanságot és hogy kiállásukkal minél többen támogassák a tömegintézetek felszámolását. A széleskörű összefogás és a nyilvánosság ereje nyomást gyakorolhat a kormányra, hogy érdemi módon dolgozzák át a pályázatokat. December közepéig várjuk a csatlakozókat.

 

http://tasz.hu/

Magyarországon ma 23 000 fogyatékossággal élő ember lakik nagy létszámú intézményekben elszigetelten, sokan akaratuk ellenére. Pedig ezeknek az emberek joga van közösségben élni, aminek

Két kormánypárti képviselő javaslatára a jövő héten úgy módosulna a gyermekvédelmi törvény, hogy minden szülő ellen hatósági eljárás indulhat, aki nem elég együttműködő a gyerekei tanáraival, óvónénijével, gyerekorvosával, védőnőjével. Arra kérjük az állampolgárokat, hogy küldjenek levelet a képviselőjüknek, kérve, hogy ne szavazza meg a benyújtott módosítást.

 

http://tasz.hu/

Egy várandós anyuka késve jut el a terhesgondozásra, mert nem volt, aki vigyázzon a beteg ovis gyerekére. A szülőket nem engedik el munkából és így nem jutnak el egy hétköznap délutáni

Az október 2-i népszavazás embertelen és megtévesztő, ezért azt javasoljuk, hogy az állampolgárok érvénytelen szavazattal üzenjenek a kormánynak. A menekültellenes népszavazás és az azzal kapcsolatos kampány gyűlöletkeltő, ráadásul álságos is, mert a jogszerűtlen népszavazás valójában alkalmatlan a nép akaratának érvényre juttatására. A kormány mostani visszaélése a népszavazás intézményével nem mindennapi túlkapás, hanem az emberi jogi szemlélettel alapjaiban összeegyeztethetetlen aktus.

http://tasz.hu/

Az érvénytelen szavazat nem csak egy “kivételes helyzetre adott kivételes válasz”, hanem egyben komoly üzenet is a kormány felé.

December 5-én, a TASZ konferenciáján szakemberek előadásain keresztül ismerhetjük meg az ártalomcsökkentés nemzetközi jó gyakorlatait, a terület hazai képviselőit érintő kihívásokat, valamint felépült szerhasználók beszámolóiból alkothatunk képet e szolgáltatások felépülésben játszott szerepéről. A konferencia délutáni szekciója az ártalomcsökkentés lehetőségeit, innovatív módszereit vizsgálja az új pszichoaktív szerek használói körében.

http://tasz.hu/

Helyszín: Benczúr Hotel, I. terem. Cím: Budapest, Benczúr u. 35, 1068
Időpont: 2016. december 5.

A konferencia programja:

8:30 – 9:00 regisztráció

avagy a nemzetközi sikerek ellenére veszélyesen lejt az információszabadság hazai terepe - és nem az adatigénylők javára

November 8-án valóban fontos - és sok szempontból helyes - ítéletet hirdetett az Emberi Jogok Európai Bírósága, amiért elismerés illet minden résztvevőt, aki azért küzdött, hogy a közérdekű adatokhoz való hozzáférés minél szélesebb körben elérhető joggá váljon. A szabadságjog nemzetközi térnyerésével párhuzamosan azonban érdemes néhány aggasztó hazai trendet is megvizsgálni, mert az említett ítélethez hasonló ügyek gyakran évekig húzódnak, a magyar állam pedig ezalatt zavartalanul takargathatja, hogy például pontosan mire költi az adófizetők pénzét.

http://tasz.hu/

Örülünk?

A

Az 1998-ban elfogadott büntetőeljárási kódex helyett új készül, amelynek tervezetét megkaptuk és véleményeztük.

http://tasz.hu/

Örömünket legalább két fejlemény okozza. Egyrészről a büntetőeljárási kódex társadalmi egyeztetése során a Társaság a Szabadságjogokért valódi lehetőséget kapott arra

Az alapvető jogok biztosánál kezdeményeztük az október 23-i állami ünnepség jogsértéseinek teljeskörű kivizsgálását. Kérjük, hogy tárja fel az aggályos körülményeit a rendezvény kormányzati megszervezésének, valamint tegyen hathatós általános és egyedi intézkedéseket annak érdekében, hogy a nemzeti ünnepeken a jövőben hasonló esetek ne fordulhassanak elő.

http://tasz.hu/

Egy nemzeti ünnep hivatalos rendezvényén kritikus véleményt nyilvánítani (pl. sípolni), vagy ellentüntetést szervezni egyaránt legitim, kulturált, nem erőszakos

A 2016. október 2-ai embertelen és álságos népszavazáson polgártársaink egy része a szavazóurnáktól való távolmaradást választotta. Noha mi az érvénytelen szavazat leadására buzdítottunk, szeretnénk a távolmaradást választóknak is segíteni. Mintakérelmünk elküldésével meggyőződhetnek róla, hogy helyettük más sem járult-e az urnához.

http://tasz.hu/

Ha Ön nem ment el szavazni a menekültellenes népszavazáson, a szavazóköri névjegyzékben –  már amennyiben minden szabályszerűen történt – az Ön neve mellett nem

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a kérelmünkre indult eljárásban megállapította, hogy Mezőkeresztes polgármestere a romákkal szembeni diszkriminációt valósított meg a helyi Krónikában megjelentetett, a lakossághoz szóló nyílt levelével.

http://tasz.hu/

 

Mezőkeresztes polgármesterének, Majoros Jánosnak a város önkormányzati lapjában, a Keresztesi Krónika 2015. júliusi

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az egyháztörvény kapcsán mai döntésével 554 800 euro, azaz 176 millió forint kár- és költségtérítésre kötelezte a magyar államot. A kormány 2011 óta számtalan figyelmeztetést kapott hazai és nemzetközi szereplőktől, így ennek az elképesztő összegnek a kifizetése csak a kormány ostoba csökönyösségének az eredménye. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) arra kéri az állampolgárokat, hogy követeljék ki a kormányzattól az egyháztörvény és az Alaptörvény helyes módosítását, így vegyék elejét egy újabb - az adófizetőket terhelő - értelmetlen kifizetésnek!

http://tasz.hu/

A mai döntés értelmében a magyar állam 176 millió forintra rúgó kár- és költségtérítést köteles fizetni annak a kilenc egyháznak, amelyeket az Alaptörvény és az

Sokadszorra történt meg velünk, hogy hiába szerettünk volna egy bírósági tárgyalást videóra venni és az ott történteket a széles nyilvánosság számára közvetíteni, a tárgyalást vezető bíró ezt nem tette lehetővé számunkra.

http://tasz.hu/

Legutóbb 2016 áprilisában, a Debreceni Ítélőtáblán ütköztünk ilyen akadályba, amikor 

A TASZ Csodálatos Zoli robot címmel, egy üzleti és társadalmi projekteket támogató csapattal színpadra viszi a MONDO-t. Az előadás alapja a fogyatékos gyerekek számára készült kártya, amelyet a szervezet a Csillagház Általános Iskolával közösen azért alkotott meg, hogy minél többen ismerjék meg közérthetően a gyerekek jogait. A decemberi bemutatót követően a cél egy országos turné elindítása. A MONDO az év végén a BOOKR Kids Mesetárába is bekerül.

 

 

http://tasz.hu/

Zoli robot csodálatos, mindössze egy „hibája” van: nem működik rendesen a beszédchipje -- és ez bizony probléma például egy Star Wars castingon. Főhősünk, aki sok viszontagság árán, jó és rossz,

 

Április 30-án végleg lezárult civil szervezeteket fejlesztő projektünk. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 10 civil szervezettel dolgoztunk együtt két éven át, a Norvég Civil Támogatási Alap jóvoltából, majd októberben a munka folytatására is támogatást kaptunk. Az így két és fél évig tartó projekt fő célkitűzése a civil társadalom érdekérvényesítési képességének fejlesztése volt. 

[...] Bővebben!

http://tasz.hu/

Lezárult a „Negyedik pont” című kampányunk első szakasza, melyben az új egyházügyi törvény elfogadását szorgalmaztuk. Petíciónkat eddig többszáz állampolgár írta alá, tiltakozva egyúttal a magyar kormány által tavaly kidolgozott törvénymódosítási javaslat ellen, melyben továbbra sem érvényesül maradéktalanul a jogegyenlőség, valamint az állam és az egyház elválasztásának elve.

http://tasz.hu/

1848-ban a forradalmárok 12 pontja közül a negyedik így szólt: „Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben”. Több mint másfél évszázados követelése és