A TASZ adatvédelmi programjának a célja, hogy az állam és az üzleti szféra kizárólag a hatékony működéséhez elengedhetetlen adatokat kezelje a polgárairól, és az emberek maguk határozhassák meg, hogy a róluk szóló ismereteket kivel osztják meg.

Akik éltek diktatórikus rendszerben, azok pontosan tudják, hogy mit jelent, ha az állam mélyen beavatkozik a magánszférába. Tekintélyuralmi rendszerek azért támadták a magánszférát, hogy az önálló gondolkodást kiirtsák, a privátszféra lebontása volt az első lépés a fizikai megsemmisítésig tartó úton.

Modern, demokratikus berendezkedésben ez elképzelhetetlen, azonban a hatalom természetéből fakad, hogy igyekszik saját terét kiterjeszteni, a lehető legtöbbet kontrollálni az emberek életéből. Ezért a privátszféra védelme egy modern demokráciában is fontos kihívást jelent, amelyet alkotmányos bástyákkal kell védelmezni. Ilyen védvárat jelent a személyes adatok védelmét kimondó rendelkezés az Alkotmányban.

Az adatvédelem fogalom kissé megtévesztő, hiszen nem magának az adatnak, hanem a mögötte álló természetes személynek a védelmét jelenti. Az adatainkkal történő visszaélés is a személyünket, és nem az adatot sérti.

Kapcsolódó hírek

2010-12-07

Az Országgyűlés hamarosan szavaz a Kormány által beterjesztett T/1746. számú törvényjavaslatról, amely az egyes közlekedési tárgyú törvényeket módosítja. A törvényjavaslat a tömegközlekedési eszközök kamerákkal való felszereléséhez ad törvényi felhatalmazást. Egyes, a közelmúltban vásárolt járműveken már eddig is, törvényi felhatalmazás nélkül működtettek kamerákat. A törvénymódosítás következtében várhatóan további milliárdokat költ majd el az állam egy alkotmányos alapjogot korlátozó eszközre, amelynek megkérdőjelezhető a hatékonysága.

https://tasz.hu/
2010-09-16

A Belügyminisztériumban készült törvénytervezet átalakítja a rendőrség szervezeti felépítését, megerősíti a belügyminiszter szervezeti és szakmai irányítási jogkörét, szélesíti a belső bűnmegelőzési és bűnüldözési szerv jogosítványait, valamint bevezeti a megbízhatósági vizsgálat intézményét. A TASZ álláspontja szerint a tervezet alkotmányossági és demokratikus szempontból is aggályos.

https://tasz.hu/
2010-07-08

A Hódmezővásárhelyi Önkormányzat honlapján a középkori kalodákat idéző szégyenfalon tűntetik fel azoknak a személyeknek a nevét, címét és születési dátumát, akik a várostól segélyt, támogatást igényeltek, azonban azt mégsem vették át, vagy a megítélt támogatást, a felajánlott munkát később visszautasították. Ez az eljárás kirívóan alkotmányellenes és súlyosan jogsértő. 

https://tasz.hu/
2010-06-28

 

Több mint száz társadalmi szervezet írta alá az Európai Unió Bizottságának küldött levelet, amelyben a civilek a jelenleg hatályos hírközlés adatmegőrzés szabályainak súlyos alapjog-korlátozó jellegére hívják fel a figyelmet.

 

https://tasz.hu/
2010-05-31

A magyar Alkotmánybíróság már 2 éve nem tud dönteni a lakosság korlátlan megfigyelését lehetővé tevő jogszabályok alkotmányosságáról, amelyek alkotmányossági vizsgálatát a TASZ kezdeményezte. Németország és Románia alkotmánybíróságai azonban megsemmisítették a kísértetiesen hasonló nemzeti törvényeiket. A külföldi döntések erős támpontot jelentenek a magyar testület számára is – olvassa el, hogy miért!

https://tasz.hu/
2010-05-27

A tavaly novemberi, a pécsi egyetemi kampuson történt lövöldözés sokkolta az országot, mindenki a miértekre volt kíváncsi. Közben az elkövető mentális egészségére vonatkozó adatok kerültek nyilvánosságra, úgy, hogy az ő személyazonossága is korán beazonosíthatóvá vált. Levelet írtunk az adatvédelmi biztosnak és az ügyben eljáró igazságügyi orvos szakértőnek.

https://tasz.hu/
2010-04-08

A rendszerváltás egyik fontos vívmánya, hogy sem az állam, sem pártok vagy más szervezetek nem gyűjthetnek adatokat a politikai meggyőződésünkről a tudtunk nélkül. Olvassa el a TASZ álláspontját arról, kezelheti-e egy párt az emberek pártállásával kapcsolatos adatokat!

https://tasz.hu/
2010-03-17

A rendőrség honlapján elérhető az országban fellelhető összes térfigyelő kamera elhelyezkedése.

https://tasz.hu/
2010-03-05

A Kislétán elkövetett romagyilkosságban megsebesített 13 éves kislány sérüléseiről készült röntgenfelvételeket az MTI lefotózta és hozzáférhetővé tette, aminek következtében az egész ország megismerhette az áldozat egészségügyi adatait. A TASZ vizsgálatot kezdeményezett az Adatvédelmi Biztosnál, amely megállapította az MTI jogsértését.

https://tasz.hu/
2010-01-27

A TASZ az adatvédelem világnapja alkalmából a Facebook-használat adatvédelmi veszélyeire hívja fel a figyelmet. A felhasználók a Facebookon rengeteg személyes információt tesznek közzé magukról anélkül, hogy tudnák, hogy ahhoz nem csak az ismerőseik férhetnek hozzá. Olvassa el tájékoztatónkat, és szerkessze a TASZ segítségével az adatvédelmi beálításait. A Facebookon a TASZ ismerőseinek egy meglepő kvízzel kedveskedünk!

 

https://tasz.hu/
2010-01-18

Pénteken döntött a Fővárosi Bíróság a TASZ Nemzetbiztonsági Hivatal ellen indított perében, amelynek fő kérdése az volt, hogy a lakosság kommunikációs eszközeinek használatát mennyiben figyeli meg a Hivatal.

https://tasz.hu/
2009-10-21

A Társaság a Szabadságjogokért aggasztónak tartja, hogy az Európai Unió sorozatosan fogad el olyan jogszabályokat, és köt olyan nemzetközi egyezményeket, amelyek ellentétesek a magyar jogrenddel, így különösen a személyes adatok védelmére vonatkozó alkotmányos követelményekkel. Ennek a folyamatnak egy újabb, a nemzeti jogba most átemelni kívánt eredménye az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok által kötött megállapodás (továbbiakban: Megállapodás), amelynek értelmében az Európai Unió biztosítja, hogy az Egyesült Államokba érkező vagy onnan induló utasszállító járatokat működtető légi fuvarozók a saját utas-nyilvántartás adatállományukat (Passenger Name Record, továbbiakban: PNR adatok) megküldik az amerikai Belbiztonsági Minisztériumnak (DHS).

https://tasz.hu/
2009-07-15

A német Alkotmánybíróság egy nemrég hozott döntésével megsemmisítette az „online házkutatás” lehetőségét biztosító szabályokat, mert az megfelelő garanciák nélkül tette lehetővé, hogy a hatóságok személyes adatokat ismerjenek meg. Az Adatvédelmi Biztos honlapján található magyar nyelvű összefoglalót ide kattintva olvashatja el.

https://tasz.hu/
2009-07-09

2009. június 1-jétől a Cseh Köztársaságban a munkavállalói illetve letelepedési vízumkérelmekhez csatolni kell egy orvosi igazolást, amely igazolja, hogy a kérelmező sem szifiliszben, sem tuberkulózisban nem szenved, illetve nem HIV-fertőzött. Ez az új rendelkezés azonban nem vonatkozik egységesen minden ország állampolgáraira, Kongó, Kenya, Moldávia, Mongólia, Nigéria, Pakisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna és Vietnam szerepelnek a listán.

https://tasz.hu/
2009-07-02

A Nemzetbiztonsági Hivatalnak gyakorlatilag korlátlan hozzáférése van a telekommunikációs forgalmi adatokhoz - a TASZ arra volt kíváncsi, hogy milyen gyakran él a Hivatal azon jogával, hogy megismerheti az állampolgárok személyes adatait.

https://tasz.hu/
2009-07-02

A Parlament a jogalkotási szabályok fontos szabályainak mellőzésével fogadott el alapjogokat súlyosan korlátozó törvényt, amely a kamerás térfigyelés lehetőségét biztositja a Közterület - Felügyelet számára. A TASZ kéri Sólyom László köztársasági elnököt, hogy éljen az Alkotmányban biztositott jogkörével, és a törvény aláirása előtt küldje vissza megfontolásra a jogszabályt  az Országgyűlésnek. Olvassa el Sólyom Lászlónak irt levelünket!

https://tasz.hu/
2009-05-22

Törvénytelen lobbizás miatt készül a milliárdos üzletet jelentő térfigyelő-kamerarendszerek működtetési jogosultságának kiterjesztésére a jogalkotó? A TASZ az Igazságügyi Hivatalhoz fordul.

https://tasz.hu/
2009-05-20

Költsön az állam milliárdokat jogkorlátozásra? Feltétlenül kell közfeladatot ellátó szerveknek gumibotot és gázspray-t adni? A TASZ véleményezte Országgyűlés előtt lévő „Közbiztonság és a közrend védelmében, és fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatot.

https://tasz.hu/

Oldalak

Feliratkozás RSS - Adatvédelem csatornájára