Jogorvoslatok betegjogi sérelem esetén

Ha úgy érezzük, hogy az egészségügyi ellátás sérelmes volt a számunkra, különféle jogi eszközökkel élhetünk. Ezeknek az a céljuk, hogy a bennünket ért sérelmet valamilyen módon orvosolja. Van köztük olyan, ami inkább arra való, hogy az ellátás közben felmerülő konfliktust oldjuk meg, és olyan is, ami jogi szakértelmet igénylő, hosszabb eljárás.

A betegjogi panasz és a betegjogi képviselő

Ha az ellátás valamiért sérelmes a számunkra, például nem jutunk megfelelő kezeléshez, vagy úgy érezzük, megsértik a betegjogainkat, sokszor az a leghatékonyabb, ha a kórházi osztály vagy az intézmény vezetőjéhez fordulunk közvetlenül. A konfliktusok nagy része személyes egyeztetéssel elsimítható.

Ha ez nem vezet eredményre vagy valamilyen rendszerszintű problémára szeretnénk felhívni a figyelmet, betegjogi panaszt nyújthatunk be. Ezt az írásos panaszt az intézmény vezetőjének vagy fenntartójának juttassuk el. A címzett köteles kivizsgálni, és az eredményről értesíteni. Igaz, a tapasztalatok szerint a panasz ritkán vezet konkrét eredményre.

Felkereshetjük a betegjogi képviselőt is. Minden kórházban van ilyen, bár általában szűkreszabott ügyfélfogadási idővel fogadja a panaszosokat. A telefonszámát azonban közzéteszik, nyugodtan kereshető telefonon is. A betegjogi képviselő feladata, hogy jogi tanácsokkal lásson el minket a panaszainkat illetően, és adott esetben, meghatalmazásunk alapján, el is jár az ügyünkben. Fontos szempont, hogy a panaszunkat anonim módon is megtehetjük. Elérhetőségük az ijsz.hu/kepviselok1 oldalon is megtalálható.

A hatóságnak küldött panasz

Lehetőségünk van arra is, hogy az illetékes népegészségügyi hatósághoz forduljunk a panaszunkkal. Ez kórházak esetén a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK, elérhetősége itt található), önkormányzati fenntartású rendelőintézeteknél a kormányhivatal népegészségügyi osztálya (a területileg illetékes kormányhivatal elérhetőségét itt lehet megtalálni). A tapasztalatok szerint ezeket a panaszokat alaposan kivizsgálják. Noha közvetlen következménye ennek sem várható, a vizsgálat eredménye felhasználható lehet egy későbbi eljárásban bizonyítékként.

A műhibaper

Ha az ellátás során olyan sérelem ért, ami pénzben is kifejezhető károsodást jelent, műhibaper indítására van lehetőség. Ebben a perben azt vizsgálják meg, hogy milyen mértékű a károsodás, és hogy az az orvosi ellátás eredményeképpen jött-e létre. Általában szakértőt is igénybe kell venni a bizonyítási eljárásban és jogi képviselőre (ügyvédre) is szükség lesz. Ezek az ügyek sokszor évekig is eltartanak, és nem is olcsók, de ha sikerrel járunk, jelentős mértékű kártérítést is megítélhetnek a számunkra.

Számos olyan ügyvéd van, aki sikerdíjas rendszerben dolgozik, vagyis nem kér előre pénzt, csak a megnyert kártérítési összeg előre meghatározott százalékát. Így azok is bele tudnak vágni egy ilyen perbe, akiknek nincs elég anyagi forrásuk a költségek előzetes fedezésére.

A személyiségi jogi per

Akinek valamilyen betegjogát sértik meg, személyiségi jogi pert kezdeményezhet. Ilyen lehet

  • az ellátáshoz való jog – ha például elküldik a rendelésről vagy nem vizsgálják meg kellő alapossággal;

  • a tájékoztatáshoz való jog – ha az orvos nem mondja el megfelelően, mi várható az ellátás során vagy milyen lehetőségek közül választhatunk;

  • a dokumentáció megismerésének joga – ha nem adják ki a betegdokumentációt, a zárójelentést vagy a leleteket;

  • a beleegyezéshez való jog – ha úgy végznek el rajtunk egy beavatkozást, hogy nem kérték a beleegyezésünket, vagy nem tájékoztattak előtte megfelelően;

  • a kapcsolattartáshoz való jog – ha nem engedik, hogy szeretteink, barátaink (a szabályok keretei között) mellettünk lehessenek a kórházban;

  • a visszautasításhoz való jog – ha nem adnak lehetőséget arra, hogy visszautasítsuk a felajánlott kezelést, beavatkozást; ha nem engedik, hogy elhagyjuk az intézményt;

  • az adatvédelem joga – ha betegségünkkel, állapotunkkal kapcsolatos személyes adatainkat mással megosztják, mások számára hozzáférhetővé teszik.

A betegjogok megsértése esetén a bíróság a személyiségi jogi perben megállapítja a jogsértést, emellett ún. sérelemdíjat ítélhet meg a számunkra. Ez a kártérítéshez hasonló pénzösszeg. Ebben az eljárásban is szükség lehet szakértő igénybevételére és jogi képviselőre, és ez is gyakran hónapokig, évekig húzódik.

Bűncselekmény

Ha az orvos olyan súlyos szakmai hibát vét, ami az egészségünket közvetlen veszélynek teszi ki vagy testi sértést okoz, akkor az bűncselekménynek is minősülhet. Ha úgy érezzük, hogy ilyen eset áldozatai lettünk, rendőrségi feljelentést lehet tenni. Ilyenkor a rendőrség nyomozást folytat le, és ha kellő mennyiségű bizonyítékot gyűjtenek össze, vádemelés alapján az orvost el is ítélhetik, eltilthatják a foglalkozásától.

Alapvető jogok biztosa (ombudsman)

Ha rendszerszintű jogsértést tapasztalunk, különösen olyat, ami alapvető emberi jogot érint, az ombudsmannál élhetünk bejelentéssel. Ez az eljárás nem kerül pénzbe, de az ombudsman dönt arról, hogy egyáltalán megindítja-e és hogy mikor folytatja le a vizsgálatot. Az egyéni panaszok, sérelmek orvoslására ez kevésbé alkalmas, de rendszerszintű problémák megoldásához elvezethet.

Az alapvető jogok biztosát ezen a címen is el lehet érni: ajbh.hu/forduljon-a-biztoshoz.

Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság

Ha úgy érezzük, hátrányos megkülönböztetést szenvedtünk el, vagyis indok nélkül rosszabbul bántak velünk, mint a hozzánk hasonló helyzetű emberekkel, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában működő Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz (korábban EBH néven volt ismert) is fordulhatunk. Az eljárás előnye, hogy gyors és ingyenes. Ezen kívül nem nekünk kell bizonyítanunk, hogy a jogsértés megtörtént, hanem épp fordítva, a bepanaszolt félnek (a kórháznak, az orvosnak) kell igazolnia, hogy nem követett el jogsértést.

Az EBFF közvetlen jogkövetkezményt – például kártérítést – nem ítélhet meg, de alapos vizsgálatokat folytat le és eltilthatja a további jogsértéstől az intézményt. Ezen kívül a Főigazgatóság nekünk kedvező határozata egy későbbi perben is becsatolható bizonyítékként.

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)

A TASZ ingyenes jogi tanácsadást nyújt Jogsegélyszolgálatán keresztül, ahol részletesen tájékoztatunk az adott ügyben igénybe vehető jogorovoslatokról. Egyes ügyekben ingyenes jogi képviseletet is nyújtunk.

Jogsegélyszolgálatunk elérhető

  • telefonon: kedden 14:30 és 17:00 óra között; csütörtökön 10:00 és 12:00 óra között a 06-1/279-2235-ös számon;

  • emailben a jogsegely@tasz.hu címen.

Megosztás