Az adatvédelmi hatósághoz fordultunk a védettségi applikációk adatkezelésével kapcsolatban

A koronavírus ellen védettséget ellenőrző személyek, szervek adatkezelést végeznek, amikor az érintett igazolványon vagy applikációban rögzített adatait megnézik. Mivel az oltottság igazolásához nem szükséges a taj-szám, ami az applikációból megismerhető, ezért annak megjelenítése célhoz nem kötött, tehát jogellenes. Az applikáció további adatvédelmi problémákat is felvet, ezért beadványunkban arra kértük a Nemzeti Adatvédelem és Információszabadság Hatóságot, hogy foglaljon állást a jogszerű adatkezelés mellett.

A koronavírus elleni oltottságot a védettségi igazolvánnyal és applikációval lehet igazolni. A hatósági igazolvány tartalmazza többek között az érintett útlevelének, illetve személyazonosító igazolványának számát is, az igazolványon szereplő QR kód beolvasásával pedig egy olyanra oldalra lehet eljutni, ahol ezek az adatok szerepelnek. Az applikáció ezzel szemben nem tartalmazza azokat az azonosítókat, amelyeket a védettségi igazolvány, viszont feltünteti az érintett taj-számát. Hasonló a helyzet az applikációban található QR kód beolvasásával: az ellenőrző felületen az érintett taj-száma jelenik meg, egyéb, személyazonosításra alkalmas okmányok azonosítója nem. A védettség igazolásakor az ellenőrző személyek, szervek a hatósági igazolványban és az applikációban feltüntetett adatok megismerésére jogosultak.

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a személyes adatok kezelése csak egyértelmű és jogszerű célokkal összeegyeztethető módon történhet. Ez azt jelenti, hogy az adatkezelés megkezdése előtt konkrétan meg kell nevezni az adatkezelési célt, és ennek megfelelően felmérni, hogy ahhoz milyen személyes adatok szükségesek, ezt pedig egyértelműen kell megfogalmazni. Álláspontunk szerint a taj-szám feltüntetése és megismerhetősége a GDPR-ban meghatározott célhoz kötött adatkezelés alapelvébe ütközik, mivel nem indokolt, hogy a védettség ellenőrzésekor az érintett taj-száma is látható legyen. A taj-szám nem szükséges ahhoz, hogy ellenőrizzék az oltottságot, szemben a személyazonosító igazolvány vagy útlevél számával.

Az oltottság ellenőrzésére egy másik applikáció is elérhető EESZT Covid Control néven. Ez az applikáció technikailag alkalmas arra, hogy használója képernyőmentéssel rögzítse az adatokat, ami szerintünk nem áll összhangban az adatkezelési alapelvekkel és a GDPR 25. cikkében foglalt beépített és alapértelmezett adatvédelem elvével. Ez a cikk ugyanis előírja, hogy az adatkezelő az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtson végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Összefoglalva:

  • A védettségi igazolvány és a védettséget igazoló applikáció (valamint a hozzájuk tartozó QR kóddal elérhető felület) eltérő adattartalmat hordoznak, noha az adatkezelés célja mindkét esetben azonos.

  • Az applikáció felmutatásakor megjeleníti az érintett taj-számát, vagyis az megismerhetővé válik, valamint az applikációban lévő QR-kód olyan felületre vezet, amely szintén tartalmazza az érintett taj-számát.

  • Az oltottság ellenőrzésére szolgáló külön applikáció lehetővé teszi a képernyőkép mentését, vagyis az adatok rögzítését.

A fenti adatvédelmi problémák miatt bejelentést tettünk a NAIH-nál, amiben kértük, hogy vizsgálják ki a helyzetet, és

  • javasolják a jogalkotónak a jogszabály módosítását úgy, hogy a taj-szám feltüntetésének követelményét helyezze hatályon kívül;

  • kötelezzék az applikáció üzemeltetőjét arra, hogy az applikációt úgy módosítsa, hogy ne lehessen képernyőmentést készíteni.


A beadvány elérhető itt:

letöltés »

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Átlátható döntések és hiteles tájékoztatás kell az oltásba vetett bizalom növeléséhez

Jelenlegi tudásunk szerint a tömeges oltás az egyetlen módja annak, hogy felszabadulhassunk a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések alól, és azok is biztonságban lehessenek, akik valamiért nem olthatók. Éppen ezért az eddigi tudományos tapasztalatokra alapozva mindenkit arra buzdítunk, hogy oltassa be magát, ha elérhető válik számára olyan oltás, ami megbízható és hatásos. Ahhoz azonban, hogy az oltással kapcsolatban tudatos és tájékozott döntést hozhassunk, a kormánynak végre átláthatóan kellene kommunikálnia a vakcinákról, az oltási tervről és a regisztrációról.

Véleményünk a Belügyminisztérium nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény és az információs jogi törvény módosításával kapcsolatos előterjesztéséről

Elkészült véleményünket a Belügyminisztérium nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény és az információs jogi törvény módosításával kapcsolatos, BM/8652/2017. számú előterjesztéséről. Álláspontunk teljes terjedelmében letölthető honlapunkról.

A TASZ álláspontja a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény tervezetéről

Birtokunkba került egy a Belügyminisztérium Jogszabály Előkészítő Osztályának vezetője által létrehozott dokumentum, amely a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról címet viseli. A tervezet számos, alapvető jogot korlátozó rendelkezést tartalmaz. A Társaság a Szabadságjogokért ezúton teszi közzé véleményét a megalkotni tervezett szabályokról.