Készülj fel az új gyülekezési törvényre!

Az új gyülekezési törvény több változást is hoz a tüntetésekkel kapcsolatban. A változásokról olvashatod el részletes értékelésünket. Ebben a tájékoztatóban a tüntetések bejelentéséhez adunk segítséget az október 1-ig, vagyis az új törvény hatályba lépéséig tartó időszakra. Az új törvény érinteni fogja a tüntetés-bejelentéseket is, úgyhogy érdemes előre számolni azzal, hogy meddig élnek a mai szabályok, és mikor lépnek életbe az újak. Térj vissza gyakran a honlapunkra, hogy ellenőrizd a változások fényében folyamatosan frissülő információinkat!

Mikor lép hatályba az új gyülekezési törvény?

Az új gyülekezési törvény 2018. október 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidőben veszíti el a hatályát a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény. Addig tehát a jól ismert módon lehet intézni a bejelentéseket.

Bejelenthetek október 1. utánra is tüntetést még a mostani szabályok szerint?

Igen, de a tüntetés megtartására már az új törvény rendelkezéseit kell alkalmazni (lásd alább). Mivel a rendőrségnek 48 órája van a bejelentés elbírálására, a szeptember 28-án éjfélig tett bejelentéseket a rendőrségnek még a régi szabályok alapján kell elbírálnia. A régi szabály nem határozza meg a bejelentés legkorábbi időpontját, így az alapján még bármilyen távoli időpontra lehet bejelentést tenni -- az új törvény szerint azonban a 2019-re, vagy későbbre bejelentett tüntetéseket újra be kell majd jelenteni (és három hónapnál távolabbi tüntetést a rendőrség már nem fogja tudomásul venni, lásd alább). A régi törvény szerint tehát gyakorlatilag az ez év végéig megtartandó tüntetéseket lehet bejelenteni.

Ha egy október 1. utáni tüntetést korábban bejelentettem, újra be kell jelentenem?

Csak akkor kell a tüntetést újra bejelenteni, ha annak kezdő időpontja a hatálybalépést követő három hónapon túli időpontra, azaz 2018. december 31. utánra esik. Újra-bejelentési kötelezettség tehát csak azt a tüntetés-szervezőt terheli, aki még szeptember 28. éjfél előtt jelentett be egy olyan tüntetést, amit 2019-ben szeretne megrendezni. Újra-bejelentési kötelezettség nélkül az ez év végéig megtartandó tüntetéseket lehet bejelenteni.

Mi fog történni a régi szabályok szerint tudomásul vett, de még meg nem tartott tüntetésekkel?

A törvény hatálybalépésekor még meg nem tartott gyűlésekre már az új törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek megfelelően októbertől minden tüntetésre vonatkozni fognak azok a kötelezettségek, amelyek a szervezőt, a gyűlés tényleges vezetőjét, illetve a tüntetések résztvevőit terhelik az új törvény alapján -- akár a régi, akár az új törvény alapján jelentették be a tüntetést. A rendőrség az új törvényben megszabott kötelezettségeket attól függetlenül számon kérheti, hogy a tüntetést már korábban tudomásul vette.

Milyen szabályok vonatkoznak a bejelentésre, ha pont az elbírálásakor lép hatályba az új törvény?

Ha 2018. szeptember 29-én vagy 30-án teszel bejelentést, és azt október 1-je előtt a rendőrség még nem bírálta el, akkor azt már az új törvény rendelkezései szerint fogja elbírálni. Mivel a rendőrségnek 48 órája van a bejelentés elbírálására, a szeptember 28-án éjfélig tett bejelentéseket kell a rendőrségnek még a régi szabályok alapján elbírálnia, ha viszont a bejelentésedet szeptember 29-én vagy 30-án teszed meg, akkor a rendőrség minden bizonnyal már az új törvény alapján fog eljárni. Ebben az esetben számíthatsz arra, hogy a régi törvény szerinti tartalommal megírt bejelentésed kapcsán a rendőrség hiánypótlást fog kérni.

Mi lesz a tüntetés bejelentésének legkorábbi időpontja?

Az új törvény szerint a gyűlést a szervező annak megtartását megelőzően legkorábban 3 hónappal köteles bejelenteni az illetékes rendőrkapitányságnak (Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak). Októbertől nem lehet három hónapnál távolabbi tüntetést bejelenteni. A korábban, a régi szabály szerint 2019-re vagy későbbi időpontra tett bejelentéseket októberben meg kell majd ismételni, és azokat a rendőrség az új törvény alapján már nem fogja tudomásul venni.

Mi lesz a tüntetés bejelentésének legkésőbbi időpontja?

Az új törvény szerint a gyűlést a szervező a tüntetés meghirdetése -- a felhívás -- előtt legalább 48 órával köteles bejelenteni az illetékes rendőrkapitányságnak (Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak).

Értelemszerűen nem terheli bejelentési kötelezettség a spontán gyűléseket: amelyek egy azt közvetlenül megelőző indokból, tervezés és szervező nélkül alakulnak ki. Viszont bejelentésköteles, csak határidő nélkül, a sürgős gyűlés: ha a bejelentési határidő megtartása veszélyeztetné a gyűlés célját, a sürgős gyűlést az arra okot adó eseményt követően haladéktalanul, a felhívás megküldésével kell bejelenteni.

Mikor lehet a tüntetést nyilvánosan meghirdetni?

A jövőben nem lehet előre, a bejelentés és annak tudomásul vétele előtt meghirdetni a tüntetést. A tüntetésre való felhívást legfeljebb a bejelentést követő két nap után lehet majd közzétenni. Mivel a rendőrségnek 48 órája van a bejelentés elbírálására, a tudomásul vételről a szervező akkor bizonyosodik meg, ha a rendőrség e két nap elteltéig nem tiltotta meg a tüntetés megtartását. (A tiltó határozatot a jelenlegi szabályok szerint a következő 24 órán belül kell közölnie a rendőrségnek a bejelentővel -- az új törvényben nincs ilyen szabály.) Nyilvánosan meghirdetni egy tüntetést tehát csak a bejelentés után két nappal lehet, amennyiben a rendőrség nem tiltotta meg a megtartását. A megtiltott tüntetés szervezése, meghirdetése az új törvény szerint tilos: egy évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény.

Az új törvény nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy a meghirdetésre nem kerülő tüntetéseket mikor kell bejelenteni, vagy hogy be kell-e jelenteni egyáltalán.

Milyen információknak kell majd szerepelniük egy bejelentésben az új szabályok alapján?

(dőlt betűvel szedve a korábban nem szereplő tartalom)

A bejelentésben az új szabályok szerint az alábbiakat kell megjelölni:

  • a szervező, több szervező esetén a vezető nevét, lakcímét, szervező szervezet esetén a

képviseletre jogosult lakcímét, valamint azt az elérhetőségét, amelyen a rendőrséggel

kapcsolatot tart,

  • a gyűlés

helyszínét (útvonalát),

kezdésének és befejezésének időpontját,

célját,

rendezőinek létszámát,

résztvevőinek várható létszámát,

  • azt, ha a résztvevők a gyűlés napirendjével, illetve céljával összefüggésben

védőfelszerelésben, egyenruhában, vagy azzal összetéveszthető ruházatban, illetve arcukat eltakarva kívánnak megjelenni;

  • azt, ha a szervező vagy a vezető indokoltnak tartja, hogy a rendőri szerv képviselője a

gyűlés helyszínén jelen legyen.

Alul találsz egy szerkeszthető sablonlevelet, amit szabadon használhatsz a bejelentés megtételéhez.

Ki szervezhet és jelenthet be tüntetést?

Jelentős változás az eddigiekhez képest, hogy a jövőben nemcsak magánszemély (magyar vagy uniós állampolgár, bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező személy), hanem jogi személy vagy egyéb szervezet is szervezhet tüntetést. Utóbbi esetben a bejelentést a jogi személy vagy egyéb szervezet törvényes képviselője teheti meg. (A jogi személyek törvényes képviselője a létesítő okirat szerinti vezető tisztségviselő vagy más, képviseleti joggal bíró tisztségviselője, illetve a vezető tisztségviselő által írásbeli nyilatkozattal képviseleti joggal felruházott munkavállalója.) A képviseleti jogot a bejelentés során igazolni kell.

Hogyan lehet a bejelentést megtenni a rendőrségen?

A gyűlést írásban vagy személyesen lehet bejelenteni. A személyesen előterjesztett bejelentést a gyülekezési hatóság jegyzőkönyvbe foglalja. Telefonon nem lehet bejelentést tenni, viszont elektronikus úton igen. A budapesti tüntetések bejelentését email-ben az alábbi címre kell küldened: ugyelet.brfk@budapest.police.hu. Ha a rendőrség által készített elektronikus bejelentőlapot használnád, akkor ahhoz az ÁNYK-keretprogramot innen tudod letölteni.

Mi fog történni azokkal a bírósági vagy hatósági eljárásokkal, amelyek még a régi törvény hatálya alatt indultak (pl. tiltó határozat, oszlatás miatti eljárások)?

A törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra a jövőben már az új törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A “folyamatban lévő eljárások” alatt a rendőrségi tiltással szembeni bírósági felülvizsgálatokat és az oszlatás jogszerűtlenségének megállapítása iránt indított pereket kell érteni. Ha az új szabályok alkalmazása folytán rosszabb helyzetbe kerültél annál, mint amibe akkor kerültél volna, ha még a régi szabályok alapján ítélik meg ügyedet, akkor keresd a TASZ jogsegélyszolgálatát.

Ezt a szerkeszthető sablonlevelet szabadon használhatod egy tüntetés bejelentéséhez

Budapesti Rendőr-főkapitányság [ugyelet.brfk@budapest.police.hu]

1139 Budapest, Teve utca 4-6.

tárgy: közterületen tartandó gyűlés bejelentése

Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

 

Alulírott, …, a gyülekezési jogról szóló törvény 10. §-nak megfelelően az alábbi bejelentést teszem közterületen tartandó gyűlés szervezésével kapcsolatban.

Szervező(k) - szervezet esetén a képviseletre jogosult - neve: …

Lakcíme: ….

Telefonszáma (egyéb elérhetősége): …

[Szervezetek, jogi személyek képviseletére jogosult személy esetén a képviseleti jogosultságot igazolni kell.]

Több szervező esetén a vezető neve: ...

Lakcíme: …

Telefonszáma (egyéb elérhetősége): …

 

A gyűlés helyszíne (útvonala): …

A gyűlés kezdő és befejező időpontja: … [év, hó, nap, óra, perc]

A gyűlés célja: ...

A rendezvény programja: … [beszédek, zene, információs stand, beszélgetések, fórumok, performanszok, filmvetítések, stb.]

A rendezvény megtartásához az alábbi kellékeket használjuk: … [székek, padok, asztalok, szőnyegek, ülőgarniturák, szemetes, étkészletek, megafonok, hangosítás, stb.]

Résztvevők várható létszáma: ... fő

A gyűlés zavartalan lebonyolítását biztosító rendezők száma: ... fő

[Amennyiben szükséges: Tájékoztatom, hogy a résztvevők a gyűlés napirendjével, illetve céljával összefüggésben védőfelszerelésben, egyenruhában, vagy azzal összetéveszthető ruházatban, illetve arcukat eltakarva kívánnak megjelenni.]

Az alábbi indokok alapján kérem, hogy a rendőri szerv képviselője a gyűlés helyszínén jelen legyen: … [pl. a résztvevők magas száma, a tüntetés vonulásos jellege, várható ellentüntetés, védelem a nem-tüntetőkkel szemben]

Kérem, hogy a Tisztelt Rendőr-főkapitányság a bejelentésemet vegye tudomásul!

Budapest, 201 . …, … óra, … perc

 

Tisztelettel,

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Miért nem tüntethetett az, aki nem ért egyet Kína politikájával?

A TASZ levelet írt a Legfőbb Ügyészségnek a 2011. június 24-én és 25-én, a kínai miniszterelnök budapesti látogatása alkalmával történt gyülekezésekkel kapcsolatban. Felvilágosítást kérünk az ügyészségtől, hogy nyomoz-e a gyülekezési szabadság megsértésének megalapozott gyanúja miatt. UPDATE: az ügyészség válasza (és annak értékelése) is itt olvasható.

Nyílt levél Gyurcsány Ferencnek

A TASZ levelet intézett Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz a Bibó-szobor avatásán történt rendőri túlkapással kapcsolatban.

Azt javasoljuk a parlamenti képviselőknek, hogy ne fogadjanak el két, mától tárgyalt törvényjavaslatot

Részletes elemzést küldtünk két, ma tárgyalni kezdett törvényjavaslattal kapcsolatban minden országgyűlési képviselőnek. Azt javasoljuk a képviselőknek, hogy a magánélet védelméről szóló és a gyülekezési jogról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos meglátásainkat vegyék figyelembe, amikor a törvényjavaslatokhoz módosító javaslatokat fűznek, vagy azokról szavaznak, annak érdekében, hogy ne sérüljenek súlyosan az állampolgárok alapvető jogai.