KISOKOS: Nemzetiségi listák az országgyűlési választásokon

Az alábbi tartalmak aktualitásukat vesztették.

A legfrissebb tájékoztatók a

VÁLASZTASZ.HU

oldalon találhatók.

Mi az a nemzetiségi névjegyzék? Mire szavazhat és mire nem, ha Ön a nemzetiségi névjegyzékben szerepel? Mennyiben befolyásolja szavazatának súlyát, ha Ön regisztrál a nemzetiségi névjegyzékbe?

1. Mi az a nemzetiségi névjegyzék?

A “nemzetiségi névjegyzék” tulajdonképpen a központi névjegyzék része. A központi névjegyzék tartalmazza azoknak a választópolgároknak az adatait, akik a nemzetiségi önkormányzati választásokon (korábban: “kisebbségi önkormányzati választásokon”) kívánnak szavazni, illetve az országgyűlési választásokon a listás szavazatukat nem pártlistára, hanem nemzetiségi listára szeretnék leadni.

A névjegyzék a választásokkal összefüggő személyi adatokon túl a következő adatokat tartalmazza:

(1) azt, hogy a nemzetiségi választópolgár melyik nemzetiséghez tartozónak vallja magát;

(2) azt, hogy a választópolgár az országgyűlési választásokra is kiterjedő hatállyal kérte felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe -- vagyis azt, hogy listás szavazatát nemzetiségi listára kívánja-e leadni.

2. Mire szavazhat az, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel?

Az a választópolgár, aki az országgyűlési választásokra is kiterjedő hatállyal kérte felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe, listás szavazatát kizárólag a nemzetiségének országos önkormányzata által összeállított nemzetiségi listára adhatja le. (Kivéve akkor, ha nem sikerült az adott nemzetiség országos önkormányzatának listát állítania: ebben az esetben ő is pártlistára szavaz.) Választókerületének egyéni jelöltjére a nemzetiségi választópolgár pont ugyanúgy szavaz, mint a nemzetiségi névjegyzékben felvételét nem kért választópolgár.

3. Mire nem szavazhat, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel?

Az a választópolgár, aki az országgyűlési választásokra is kiterjedő hatállyal kérte felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe, nem szavazhat pártlistára. Kizárólag azt mérlegelheti, hogy odaadja-e szavazatát saját nemzetiségi listája javára, vagy sem.

4. Hogyan érinti a nemzetiségi névjegyzékbe való regisztráció a választópolgár szavazatának súlyát?

A nemzetiségi listára szavazó választópolgár listás szavazata legjobb esetben is csak minimális politikai befolyást tesz lehetővé. Elterjedt számítások szerint a nemzetiségi listákról legfeljebb egy képviselői hely kerül kiosztásra: a roma nemzetiségi listáról. Más nemzetiségek esetében feltehetőleg akkor is lehetetlen lenne a nemzetiségi listáról mandátumot szerezni, ha az adott kisebbséghez tartozók minden ésszerű elképzelést meghaladó számban regisztrálnának nemzetiségi választópolgárként és adnák le szavazatukat a nemzetiségi listájukra. Így tehát minden más nemzetiség esetében a nemzetiségi listára adott szavazat a mai Magyarország demográfiai adatainak tükrében teljes mértékben elveszett szavazat, azaz nincs politikai befolyása.

Feltételezésünk szerint tehát egyedül a roma nemzetiségi listáról van esélye egy jelöltnek képviselői mandátumot szereznie az Országgyűlésben. A roma nemzetiségi listára szavazó választópolgár politikai befolyása azonban ebben az esetben is jól láthatóan kisebb, mintha pártlistára szavazna, több okból is:

❖ A megválasztott nemzetiségi képviselő egymagában aligha tudni bármilyen érdeket érvényesíteni a pártlistáról bekerült képviselőktől illetve az egyéni választókerületek képviselőitől függetlenül. Ön tehát a nemzetiségi listára leadott szavazatával elveszti a pártokon -- a demokráciák legbefolyásosabb politikai versenyszereplőin -- keresztüli közvetlenebb érdekérvényesítés lehetőségét.

❖ A tényleges politikai hatást kifejtő pártoknak nem érdekük odafigyelni sem most 2014-ben, sem a jövőben azokra, akik úgysem szavaznak, szavazhatnak pártlistára. Ez hosszútávon arra motiválja a pártokat, hogy a többségében nemzetiségi listára szavazó kisebbségek helyett inkább más csoportoknak kedvezzenek, akiket meg tudnak nyerni.

❖ Ön vagy a nemzetiségi listát támogató más választópolgárok, szervezetek nem tudják rábírni a választópolgárok jelentős részét arra, hogy az Ön által támogatott jelöltekre szavazzanak -- hiszen akárki nem is szavazhat a nemzetiségi listára. Ha viszont egy pártlistára szavaz, sokkal több lehetősége van akár Önnek, akár a párt támogatóinak, hogy más választópolgárokat is megnyerjenek annak a pártnak, amelyik Ön szerint az Ön érdekeinek képviseletére leginkább alkalmas.

5. Meggondolhatja-e magát az, aki regisztrálta magát a nemzetiségi névjegyzékbe?

Igen. Ha Ön regisztrálta magát a nemzetiségi névjegyzékbe, ám inkább mégis pártlistára adná le szavazatát, legkésőbb a választásokat megelőző második napig, azaz 2014. április 4. péntek 16 óráig kérelmezheti, hogy töröljék nemzetiségi adatait a névjegyzékből. Ez a kérelem beérkezési határideje. (A névjegyzékbe való felvétel kérelmezésének korábbi határideje van: csak a választásokat megelőző 16. napig, azaz 2014. március 21. péntekig nemzetiségiként regisztrált választók szavazhatnak nemzetiségi listára.)

Az adatok törlését kétféleképpen kérheti:

(1) Kérheti, hogy a nemzetiségi regisztrációja a továbbiakban ne terjedjen ki az országgyűlési választásokra. Ebben az esetben Ön továbbra is megtartja regisztrációját nemzetiségi választópolgárként, tehát szavazhat a nemzetiségi önkormányzati választásokon. Az országgyűlési választásokon viszont listás szavazatát a pártlisták valamelyikére adhatja le, nem pedig az Ön nemzetiségének nemzetiségi listájára.

(2) Kérheti, hogy nemzetiségi hovatartozását is töröljék a névjegyzékből. Az országgyűlési választásokon listás szavazatát ebben az esetben is a pártlisták valamelyikére adhatja le, nem pedig az Ön nemzetiségének nemzetiségi listájára. Viszont később újra kell regisztrálnia nemzetiségi választópolgárként, ha részt szeretne venni a nemzetiségi önkormányzati választásokon.

6. Hogyan kell kérelmeznem, hogy mégis töröljék nemzetiségi adataimat, ha meggondolnám magam?

A kérelemmel a magyarországi lakóhely szerinti jegyzőhöz – mint a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez – kell fordulni. A kérelem személyesen, vagy levélben, és két internetes felületen is benyújtható: vagy a https://kerelem.valasztas.hu/vareg/MagyarCimKerelemInditasa.xhtml honlapon, vagy pedig az Ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu). Az internetes kérelem-benyújtás utóbbi módjához Ügyfélkapu-hozzáférésre van szükség, amellyel Ön csak akkor rendelkezik, ha korábban bármelyik magyarországi járási hivatalban (közismertebb nevén: „okmányirodában”) személyesen regisztrált az Ügyfélkapu-rendszerbe. (Az Ügyfélkapu-rendszerbe nem csak a magyarországi lakhelye szerinti, hanem bármelyik járási hivatalban is könnyen regisztrálhat. Az Ügyfélkapun keresztül számos más ügyet is könnyebben intézhet, például adóbevallását elektronikusan is benyújthatja.)

Itt találja megyénkénti, településenkénti (kerületenkénti) bontásban a Helyi Választási Irodák elérhetőségeit.

A kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, amely itt érhető el. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző második napon (tehát minden esetben egy pénteki napon) kell beérkeznie.

A kérelemnek tartalmaznia kell az Ön nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját; valamint az értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére kéri. Végül pedig a kérelemben meg kell jelölnie, hogy adatainak törlését az előző kérdésnél leírt két lehetőség közül melyik szerint kéri. Megadhatja továbbá e-mail címét is.

A Helyi Választási Iroda e-mailben, telefaxon vagy elektronikus elérhetőség hiányában postai úton tájékoztatja a kérelmezőt a kérelemnek helyt adó vagy elutasító határozatáról.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Adatigénylés az esetleges választási csalások felderítése érdekében

Adatigényléssel fordultunk a Political Capital-lal (PC) a Nemzeti Választási Irodához és a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságához: két évre visszamenőleg kérjük ki a névjegyzéki adatokat, havi időállapotok szerinti bontásban, annak érdekében, hogy láthassuk, történt-e jelentős kiugrás a választópolgárok számát illetően a magyar-román határ közelében lévő települések esetében.

Aláírásgyűjtés 1x1

Akár helyi népszavazás kezdeményezéséhez, akár egy petícióhoz szeretnél aláírásokat gyűjteni, az aláírások (és egyéb adatok, pl. név, cím stb.) gyűjtésével személyes adatok adatkezelőjévé válsz. Ezzel kapcsolatban jogi kötelezettségeid keletkeznek – saját érdekedben és az aláírást adó személyek jogainak védelmében is fontos tudnod, mik ezek. Ebben az 1x1-ben ehhez adunk segítséget.

Állásfoglalásunk: Rendőri fellépés a választások, népszavazások kapcsán

A politikai részvételi jogok csak akkor juthatnak érvényre, ha a Rendőrség tevékenységét ezen jogokat tiszteletben tartva végzi. Az elmúlt év során azonban a sajtó különféle értesülései a nyilvánosság számára többször felvetették a gyanút, hogy a Rendőrség tevékenységének jogszabályi kereteit túllépve lépett fel a részvételi jogok érvényesülésének kárára – vagy éppen jogszabályi kötelezettségei ellenére elmulasztott fellépni a részvételi jogok érvényre juttatása érdekében