KISOKOS: Szavazás külföldről

Az alábbi tartalmak aktualitásukat vesztették.

A legfrissebb tájékoztatók a

VÁLASZTASZ.HU

oldalon találhatók.

Ha Ön külföldön szeretne élni választójogával, az alábbiakban találhat választ kérdéseire: mit kell tennie ahhoz, hogy külföldön szavazhasson, és milyen feltételek között szavazhat?

1. Szavazhatok, ha nem tartózkodom a választás napján Magyarországon?

Igen. A szavazás napján külföldön tartózkodó magyar állampolgárok élhetnek választójogukkal. A jelenlegi választási eljárás szerint a magyarországi lakcímmel rendelkező illetve nem rendelkező állampolgárok másként gyakorolhatják választójogukat. Az alábbiakban a magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok választójogára szorítkozunk: a legtöbb ideiglenesen külföldön tanuló, dolgozó vagy nyaraló szavazópolgár ebbe a csoportba tartozik. (Ha Ön nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, az országgyűlési választásokon részt vehet, azonban az európai parlamenti képviselők magyarországi választásán nem -- a www.valasztas.hu oldalon talál további felvilágosítást.)

2. Hogyan szavazhatok?

A magyarországi állandó lakcímmel rendelkező választópolgárok külföldön kizárólag személyesen adhatják le szavazatukat Magyarország külképviseletein. Ehhez előbb azonban kérelmezniük kell külképviseleti névjegyzékbe történő felvételüket. Az alábbiakban ehhez is talál segítséget.

A külképviseleten kapja meg a lepecsételt szavazólapokat és a hozzájuk tartozó borítékot. Figyelem: a borítékot le kell zárnia, mielőtt bedobja az urnába. A lezáratlan borítékban lévő szavazatokat érvénytelennek fogják tekinteni.

3. Nem vagyok benne biztos, hogy van-e magyarországi lakcímem. Honnan tudhatom meg?

Ha Ön már régóta külföldön tartózkodik, de van magyar lakcímkártyája („személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány”), akkor Önnek van magyarországi lakcíme is. Ebben az esetben a további teendőkhöz az alábbiakban talál segítséget.

Ha azonban Ön korábban megszüntette magyarországi lakcímét – külföldön történő letelepedés indokával töltött ki lakcímbejelentést, és ezzel egyidejűleg leadta személyi igazolványát és lakcímkártyáját –, akkor Önnek nincs magyarországi lakcíme. Ebben az esetben Ön levélben szavazás útján gyakorolhatja választójogát. (Erről a www.valasztas.hu oldalon talál további felvilágosítást.)

Ha 2013. márciusa előtt szüntette meg magyarországi állandó lakcímét, Ön nem rendelkezik magyarországi lakcímkártyával. Ha azonban 2013. márciusában vagy ezután szüntette meg magyarországi állandó lakcímét, Ön régi, magyarországi lakcímét tartalmazó lakcím kártyája helyett újat kapott, amelyen „külföldi cím” szerepel lakóhelye megjelöléseként. Ön egyik esetben sem rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel.

4. Mire szavazhatok külképviseleten?

Országgyűlési választásokon listára és egyéni képviselőjelöltekre is szavazhat. Mivel a külképviseleti szavazásnak szükséges feltétele, hogy Ön magyarországi állandó lakcímmel rendelkezzék, ezért Ön a magyarországi lakcíme szerinti választókerületben induló egyéni jelöltekre szavazhat. Ügyeljen rá, hogy ennek megfelelő szavazólapot kapjon.

Európai parlamenti választásokon a magyarországi jelölőszervezetek által összeállított listákra szavazhat – de csak abban az esetben szavazhat, ha nem szavaz az európai parlamenti választásokon az Európai Unión egy másik tagországában.

Önkormányzati választásokon nem szavazhat külképviseleten.

5. Mit kell tennem, hogy a nekem legmegfelelőbb helyen szavazhassak?

Válassza ki ebből a listából vagy ebből a táblázatból, hogy mely külképviselet lesz Önhöz a legközelebb, vagy közelíthető meg Önnek legegyszerűbben arról a helyről, ahol a szavazás napján tartózkodni fog. Szavazni csak külképviseleteken, azaz nagykövetségeken és konzulátusokon vagy főkonzulátusokon lehet. Magyarország tiszteletbeli konzuljai nem egy külképviselet keretein belül végzik tevékenységüket, ezért tiszteletbeli konzul állomáshelyét nem jelölheti meg a szavazás helyének.

Fontos tudni, hogy amennyiben a külképviselet épülete nem alkalmas a szavazás lebonyolítására, a szavazásra más, a külképviselet által erre a célra kijelölt helyszínen is sor kerülhet. Éppen ezért mindig érdeklődjön előre az Ön által megjelölt külképviseleten (e-mailben vagy telefonon, ha személyesen nem tud), hogy a külképviselet címére kell-e mennie szavazni, vagy pedig külső helyszínen biztosítják a szavazást.

A Külügyminisztérium honlapján itt találja meg a külképviseletek pontos címét, telefonszámát és elektronikus elérhetőségét. Ez a táblázat pedig a szavazás pontos idejét és helyszínét tartalmazza külképviseletekre lebontva.

6. Ha külföldön élek, csak abban az országban szavazhatok, ahol életvitelszerűen tartózkodom?

Nem: Magyarország bármely nagykövetségén, főkonzulátusán vagy konzulátusán leadhatja a szavazatát. Az Ön választásán múlik, hogy melyik országban (s ha az adott országon belül több külképviselet is működik, melyik külképviseleten) kíván szavazni. Ha egy adott országban életvitelszerűen tartózkodik, akkor is megjelölhet ettől különböző országot is a szavazás helyeként. Az egyetlen feltétele annak, hogy egy adott külképviseleten szavazzon, csupán az, hogy a szavazás napján ott kíván tartózkodni, ahol a külképviselet található.

Ha például Ön Malmöben, Svédországban lakik, nem kell Stockholmba mennie Magyarország svédországi külképviseletére szavazni (kb. 600 km-re lakhelyétől). Ehelyett megjelölheti a szavazás helyének a dániai Koppenhágát is (kb. 40 km-re lakhelyétől). A szavazás napján ugyanis Koppenhágában fog tartózkodni – hiszen ott szeretne szavazni.

7. Mikor kell kérelmeznem a külképviseleti névjegyzékbe való felvételemet?

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt legkorábban a választások kitűzése után (azaz a szavazás időpontjának kihirdetése után) lehet kérelmezni – erre a szavazás előtt maximum 90, minimum 70 nappal kerül sor. Az Európai Parlament képviselőinek 2014-es választásán a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt legkésőbb pedig a magyarországi szavazást megelőző 8. napon, azaz 2014. május 17-éig 16 óráig lehet kérvényezni. Ez a kérelem beérkezésének határideje. A határidő elmulasztása esetén a választópolgár csak saját magyarországi lakóhelyén gyakorolhatja választójogát, külképviseleten nem szavazhat.

8. Kihez kell fordulnom a kérelemmel, hogyan adhatom le a kérelmet?

A kérelemmel a magyarországi lakóhely szerinti Helyi Választási Iroda vezetőjéhez kell fordulni. A kérelem személyesen vagy levélben, és két internetes felületen is benyújtható: vagy a www.valasztas.hu honlapon itt, vagy pedig az Ügyfélkapun keresztül. Az internetes kérelem-benyújtás utóbbi módjához Ügyfélkapu-hozzáférésre van szükség, amellyel Ön csak akkor rendelkezik, ha korábban bármelyik magyarországi járási hivatalban (közismertebb nevén: „okmányirodában”) személyesen regisztrált az Ügyfélkapu-rendszerbe. (Az Ügyfélkapu-rendszerbe nem csak a magyarországi lakhelye szerinti, hanem bármelyik járási hivatalban is könnyen regisztrálhat akár egy rövid magyarországi tartózkodás során, még ha látogatása otthonát nem is érinti. Az Ügyfélkapun keresztül számos más ügyet is könnyebben intézhet, például adóbevallását elektronikusan is benyújthatja.)

Itt találja megyénkénti, településenkénti (kerületenkénti) bontásban a Helyi Választási Irodák elérhetőségeit.

9. Minek kell szerepelnie a kérelemben?

A kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell az Ön nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját; valamint az értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére kéri. Végül pedig a kérelemben meg kell jelölnie azt a külképviseletet, ahol Ön szavazni szeretne.

A kérelmet pontosan a hatósági igazolványai (magyar útlevél vagy személyi igazolvány és lakcímkártya) alapján töltse ki: a kérelmen úgy tüntesse fel az adatokat, ahogy azok az igazolványokon szerepelnek.

Különösen figyeljen a következőkre:

  • Ha az Ön születési helye a lakcímkártyáján "Budapest 14", akkor ne csupán "Budapest"-et adja meg születési helynek, hanem "Budapest 14"-et.
  • Ha az Ön személyazonosító okiratában szerepel a "dr.", "Dr." stb. előtag, akkor születési nevének megadásakor tüntesse fel ezt a titulust is.
  • Ha Önnek vagy édesanyjának van második utóneve is, ezt is tüntesse fel adatai megadásakor. Az utóneveket a megfelelő sorrendben tüntesse fel.

A kérelem elégséges indoka, hogy Ön a szavazás napján külföldön, a megjelölt külképviselet közelében kíván tartózkodni. Külföldi tartózkodásának indokát, életvitelszerű külföldön tartózkodás esetén tartózkodási helyét nem kell megjelölnie.

10. Mikor szavazhatok?

A külképviseleteken egyetlen, erre kijelölt napon lehet szavazni, a külképviselet időzónájától, földrajzi elhelyezkedésétől függően a következő időpontokban:

(a) Ha a külképviselet időzónája a közép-európai időhöz (Magyarország időzónájához) képest –1 vagy –2 óra (pl. London, Lisszabon), akkor a magyarországi szavazás napján, 2014. május 25-én vasárnap helyi idő szerint 6 órától közép-európai idő szerint 19 óráig lehet szavazni.

(b) Ha a külképviselet az amerikai kontinensen található (pl. New York, Los Angeles), akkor a magyarországi szavazást megelőző napon, vagyis 2014. május 24-én szombaton helyi idő szerint 6 órától helyi idő szerint 19 óráig lehet szavazni.

(c) Bármely más esetben a magyarországi szavazás napján, 2014. május 25-én vasárnap helyi idő szerint 6 órától helyi idő szerint 19 óráig lehet szavazni.

Ebben a táblázatban megtalálja a szavazás pontos helyszínét és idejét az Ön által választott külképviseleten.

11. Mit tehetek, ha meghiúsult az utazásom, vagy más okból mégsem a megjelölt helyen kívánok szavazni?

Legkésőbb a magyarországi szavazást megelőző 8. (nyolcadik) napon – 2014. május 17-éig – gondolhatja meg magát. Ezen a napon vagy előtte bármikor Ön dönthet úgy, hogy mégis Magyarországon, a lakhelye szerinti szavazókörben adja le szavazatát: ebben az esetben újabb kérelemben kérnie kell törlését a külképviseleti névjegyzékből. A fenti határidőig dönthet úgy is, hogy egy eredeti terveitől eltérő külföldi helyszínen szavaz: ebben az esetben egy újabb kérelemben egy másik külképviseletet kell megjelölnie a szavazás helyszíneként, mint amit eredetileg megjelölt. Fontos azonban, hogy a kérelemnek legkésőbb a fenti határidőig kell beérkeznie. Ha tehát személyesen vagy levélben nyújtja be kérelmét, azt a határidőnél korábban kell eljuttatnia vagy postára adnia.

A határidő leteltével a külképviseleti névjegyzék a választásig már nem módosítható, tehát a magyarországi szavazást megelőző 8. (nyolcadik) nap, vagyis 2014. május 17. után már csak az addig megjelölt helyen gyakorolhatja választójogát. (Vagy ha egyáltalán nem adott be külképviseleti névjegyzékben való felvételre irányuló kérelmet, akkor csak magyarországi lakóhelyén szavazhat.)

12. Elutasíthatják-e a kérelmemet? Mit tehetek, ha elutasították?

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételi kérelem elutasítására csak az alábbi esetekben van lehetőség:

(1) kérelme nem tartalmazza az összes szükséges, fent megjelölt adatot, vagy

(2) kérelmét nem a megjelölt időkeretek között adta le, vagy

(3) a kérelemben megadott adatai nem egyeznek meg a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adataival, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okirata nyilvántartásának adataival.

A fenti indokokon kívül a kérelem elutasítására nincs törvényi lehetőség. Nem kell megindokolnia, miért kíván a szavazás napján általában külföldön illetve egy adott külföldi helyen tartózkodni. Így a kérelmet nem lehet elutasítani bármiféle indoklás tartalmának érdemi vizsgálata alapján.

A kérelem elutasításának leggyakoribb indoka az, hogy a kérelemben megadott adatok nem egyeznek pontosan a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adataival, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okirata nyilvántartásának adataival. Ha kérelmét elutasítják, az elutasítás ellen fellebezhet 3 napon belül. A fellebezést e-mailben is benyújthatja, nem kell postai úton benyújtania. Ugyanakkor nem szükséges fellebbeznie, helyette mintegy hiánypótlásként beadhat egy újabb kérelmet, a pontos adatokkal.

13. Nem adhatom le levélben a szavazatom?

Ha magyarországi lakcímmel rendelkezik, akkor nem.

Diszkriminatívnak gondolja, hogy magyarországi lakcím nélkül levélben lehet szavazni az országgyűlési választásokon, Önnek viszont a külképviseletre kell mennie? Mi is így gondoljuk – ezzel kapcsolatos panaszunk jelenleg az Alkotmánybíróságnál vár befogadásra és döntésre. Csatlakozzék facebook-csoportunkhoz, ahol a választási eljárás egyenlőtlenségére hívjuk fel a figyelmet. Like-olásával vagy története megosztásával Ön is hozzájárulhat az egyenlő választási eljárásért folytatott jogi küzdelmünkhöz.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Három választási adatvédelmi visszaélés

A választásokkal kapcsolatban számos megkeresést kaptunk e-mailben és a forródrótunkon is, amelyben a választópolgárok adataikkal történő visszaélést sérelmeztek. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot, illetve adatvédelmi hatósági eljárást folytathat adatvédelmi visszaélések kivizsgálása és a jogszerűtlenül eljáró adatkezelők marasztalása érdekében. A személyes adatainkkal a pártok és jelöltek nem élhetnek vissza a választási eljárásban sem, ezért beadványmintákat készítettünk, amelyekkel a Hatóság eljárását kezdeményezhetik azok, akiket ilyen jellegű jogsérelem ért.

A beadványokat a NAIH-nak kell benyújtani, itt olvashatsz részletesen ennek lehetséges módjairól.

Demokratikusabb ügyrendet készítettünk az NVB-nek

Választási Jogi Programunk a választások szabadságának és tisztaságának civil ellenőrzése érdekében követi a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) munkáját. Az NVB ügyrendje, álláspontunk szerint jelenleg nem garantálja, hogy testület demokratikus körülmények között hozza meg a döntéseit.

Adatigénylés az esetleges választási csalások felderítése érdekében

Adatigényléssel fordultunk a Political Capital-lal (PC) a Nemzeti Választási Irodához és a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságához: két évre visszamenőleg kérjük ki a névjegyzéki adatokat, havi időállapotok szerinti bontásban, annak érdekében, hogy láthassuk, történt-e jelentős kiugrás a választópolgárok számát illetően a magyar-román határ közelében lévő települések esetében.