Szavazás külföldről, érvénytelenül 1x1 – Frissítve a 2016 okt. 2.-i országos népszavazáshoz

Részt venne a 2016. október 2-ai országos népszavazáson, de a szavazás napján külföldön lesz? A TASZ álláspontja szerint a menekültellenes népszavazás embertelen és álságos, ezért arra buzdítunk: a jogellenes népszavazással szembeni tiltakozásul szavazzon érvénytelenül – akár külföldről is! Ez a bejegyzés abban segít, hogy ha külföldön tartózkodik a szavazás napján, tudjon élni a jogaival, és leadhassa érvénytelen szavazatát.

Többek között a következő kérdésekről lesz szó: Szavazhat, ha nem tartózkodik a választás napján Magyarországon? Mit kell tennie, hogy az Önnek legmegfelelőbb helyen szavazhasson? Ha külföldön él, csak abban az országban szavazhat, ahol életvitelszerűen tartózkodik? Ezekre és hasonló kérdésekre ad választ legújabb Szavazás külföldről, érvénytelenül című 1x1-ünk.

Szavazhatok, ha nem tartózkodom a választás napján Magyarországon?

Igen. A szavazás napján külföldön tartózkodó magyar állampolgárok élhetnek választójogukkal. A jelenlegi választási eljárás szerint a magyarországi lakcímmel rendelkező illetve nem rendelkező állampolgárok másként gyakorolhatják választójogukat. Az alábbiakban a magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok választójogára szorítkozunk: a legtöbb ideiglenesen külföldön tanuló, dolgozó vagy nyaraló szavazópolgár ebbe a csoportba tartozik. (Ha Ön nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, a www.valasztas.hu oldalon talál további felvilágosítást.)

Hogyan szavazhatok?

A magyarországi állandó lakcímmel rendelkező választópolgárok külföldön kizárólag személyesen adhatják le szavazatukat Magyarország külképviseletein. Ehhez előbb azonban kérelmezniük kell külképviseleti névjegyzékbe történő felvételüket. Az alábbiakban ehhez is talál segítséget.

A külképviseleten kapja meg a lepecsételt szavazólapokat és a hozzájuk tartozó borítékot. Figyelem: a borítékot le kell zárnia, mielőtt bedobja az urnába. A lezáratlan borítékban lévő szavazatokat érvénytelennek kell tekinteni – de a lezáratlan borítékok jelentős visszaélési lehetőséget is kínálnak, hiszen a lezáratlan borítékot az Ön távollétében is bárki lezárhatja és ezzel a szavazatot "érvényesítheti", akár a szavazólap módosítása után.

Nem vagyok benne biztos, hogy van-e magyarországi lakcímem. Honnan tudhatom meg?

Ha Ön már régóta külföldön tartózkodik, de van magyar lakcímkártyája („személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány”), amelyen magyarországi lakcím szerepel, akkor Önnek van magyarországi lakcíme is. Ebben az esetben a további teendőkhöz az alábbiakban talál segítséget.

Ha azonban Ön korábban megszüntette magyarországi lakcímét – külföldön történő letelepedés indokával töltött ki lakcímbejelentést, és ezzel egyidejűleg leadta személyi igazolványát és lakcímkártyáját –, akkor Önnek nincs magyarországi lakcíme. Ebben az esetben Ön levélben szavazás útján gyakorolhatja választójogát. (Erről a www.valasztas.hu oldalon talál további felvilágosítást.)

Ha 2013. márciusa előtt szüntette meg magyarországi állandó lakcímét, Ön nem rendelkezik magyarországi lakcímkártyával. Ha azonban 2013. márciusában vagy ezután szüntette meg magyarországi állandó lakcímét, Ön régi, magyarországi lakcímét tartalmazó lakcím kártyája helyett újat kapott, amelyen „külföldi cím” szerepel lakóhelye megjelöléseként. Ön egyik esetben sem rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel.

Mit kell tennem, hogy a nekem legmegfelelőbb helyen szavazhassak?

Válassza ki ebből a listából, mely külképviseleti szavazási helyszín lesz Önhöz a legközelebb, vagy közelíthető meg Önnek legegyszerűbben arról a helyről, ahol a szavazás napján tartózkodni fog.

Fontos: akkor is nézze meg a listán a helyszínt, ha már sokszor járt a választott nagykövetségen, főkonzulátuson! Amennyiben ugyanis a külképviselet épülete – például az adott népszavazáson kiugróan nagy számban külföldön szavazó polgár miatt – nem alkalmas a szavazás lebonyolítására, a szavazásra más, a külképviselet által erre a célra kijelölt helyszínen is sor kerülhet. Mindig ellenőrizze tehát, hogy a külképviselet címére kell-e mennie szavazni, vagy pedig külső helyszínen biztosítják a szavazást. Ellenőrizze ezt a forrást akkor is, ha levélben értesítették a szavazás helyszínéről – korábban már jelentős számban találkoztunk téves értesítésekkel.

A szavazás helyszínét, idejét a helyi külképviselettől is megkérdezheti. A Külügyminisztérium honlapján itt találja meg a külképviseletek pontos címét, telefonszámát és elektronikus elérhetőségét.

Ha külföldön élek, csak abban az országban szavazhatok, ahol életvitelszerűen tartózkodom?

Nem: Magyarország bármely nagykövetségén, főkonzulátusán vagy konzulátusán leadhatja a szavazatát. Az Ön választásán múlik, hogy melyik országban (s ha az adott országon belül több külképviselet is működik, melyik külképviseleten) kíván szavazni. Ha egy adott országban életvitelszerűen tartózkodik, akkor is megjelölhet ettől különböző országot is a szavazás helyeként. Az egyetlen feltétele annak, hogy egy adott külképviseleten szavazzon, csupán az, hogy a szavazás napján ott kíván tartózkodni, ahol a külképviselet található.

Ha például Ön Malmöben, Svédországban lakik, nem kell Stockholmba mennie Magyarország svédországi külképviseletére szavazni (kb. 600 km-re lakhelyétől). Ehelyett megjelölheti a szavazás helyének a dániai Koppenhágát is (kb. 40 km-re lakhelytől). A szavazás napján ugyanis Koppenhágában fog tartózkodni – hiszen ott szeretne szavazni.

Mikor kell kérelmeznem a külképviseleti névjegyzékbe való felvételemet?

A külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24. szombat 16h-ig (közép-európai idő szerint) lehet kérelmezni. Ez a kérelem beérkezésének határideje. A határidő elmulasztása esetén csak saját magyarországi lakóhelyén gyakorolhatja választójogát, külképviseleten nem szavazhat.

Kihez kell fordulnom a kérelemmel, hogyan adhatom le a kérelmet?

A kérelemmel a magyarországi lakóhely szerinti helyi választási irodához kell fordulni. A kérelem személyesen, vagy levélben (ezen a formanyomtatványon, javaslatunk szerint tértivevényes küldeménnyel), és internetes felületen is benyújtható. Utóbbi esetben a "külképviseleti névjegyzékbe vétel" menüpontot kell választania, és értelemszerűen kitöltenie a kérelmet.

Az internetes kérelem-benyújtása történhet Ügyfélkapu-hozzáféréssel vagy anélkül. A benyújtás előbbi módjához Ügyfélkapu-hozzáférésre van szükség, amellyel Ön csak akkor rendelkezik, ha korábban bármelyik magyarországi járási hivatalban (közismertebb nevén: „okmányirodában”) személyesen regisztrált az Ügyfélkapu-rendszerbe. (Az Ügyfélkapu-rendszerbe nem csak a magyarországi lakhelye szerinti, hanem bármelyik járási hivatalban is könnyen regisztrálhat akár egy rövid magyarországi tartózkodás során, még ha látogatása otthonát nem is érinti. Az Ügyfélkapun keresztül számos más ügyet is könnyebben intézhet, például adóbevallását elektronikusan is benyújthatja.)

Itt találja a helyi választási irodák elérhetőségét, amennyiben fel szeretné venni velük a kapcsolatot kérelmével kapcsolatban, vagy postai levélben szeretné benyújtani kérelmét.

Minek kell szerepelnie a kérelemben?

A kérelmet az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell az Ön nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját; valamint az értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére kéri. Végül pedig a kérelemben meg kell jelölnie azt a külképviseletet, ahol Ön szavazni szeretne.

A kérelem elégséges indoka, hogy Ön a szavazás napján külföldön, a megjelölt külképviselet közelében kíván tartózkodni. Külföldi tartózkodásának indokát, életvitelszerű külföldön tartózkodás esetén tartózkodási helyét nem kell megjelölnie.

Mikor szavazhatok?

A külképviseleteken egyetlen, erre kijelölt napon lehet szavazni, a külképviselet időzónájától, földrajzi elhelyezkedésétől függően a következő időpontokban:

  1. Ha a külképviselet időzónája a közép-európai időhöz (Magyarország időzónájához) képest –1 vagy –2 óra (pl. London, Lisszabon), akkor a magyarországi szavazás napján (ez minden esetben egy vasárnapi nap) a helyi idő szerint 6 órától a közép-európai idő szerint 19 óráig lehet szavazni.
  2. Ha a külképviselet az amerikai kontinensen található (pl. New York, Los Angeles), akkor a magyarországi szavazást megelőző napon (azaz minden esetben egy szombati napon) helyi idő szerint 6 órától a helyi idő szerint 19 óráig lehet szavazni.
  3. Bármely más esetben a magyarországi szavazás napján (ez minden esetben egy vasárnapi nap) a helyi idő szerint 6 órától a helyi idő szerint 19 óráig lehet szavazni.

Ez az oldal például segít Önnek az időzónák közötti átváltásban. (Az oldalt nem a TASZ üzemelteti, így tartalmáért, pontosságáért felelősséget nem tudunk vállalni.)

Mit tehetek, ha meghiúsult az utazásom, vagy más okból mégsem a megjelölt helyen kívánok szavazni?

Legkésőbb 2016. szept. 24. szombaton 16h-ig (közép-európai idő szerint) gondolhatja meg magát. Eddig az időpontig, vagy előtte bármikor, Ön dönthet úgy, hogy mégis Magyarországon, a lakóhelye szerinti szavazókörben adja le szavazatát: ebben az esetben újabb kérelemben kérnie kell törlését a külképviseleti névjegyzékből.

Ugyaneddig a határidőig dönthet úgy is, hogy egy eredeti terveitől eltérő külföldi helyszínen szavaz: ebben az esetben egy újabb kérelemben egy másik külképviseletet kell megjelölnie a szavazás helyszíneként, mint amit eredetileg megjelölt.

A külképviseleti névjegyzékből törlésre, vagy a névjegyzék módosítására irányuló kérelemnek legkésőbb a fenti határidőig kell beérkeznie. Ha tehát személyesen vagy levélben nyújtja be kérelmét, azt a határidőnél korábban kell eljuttatnia vagy postára adnia.

A határidő leteltével a külképviseleti névjegyzék a választásig már nem módosítható, tehát a 2016. szept. 24. 16h után már csak az addig megjelölt helyen gyakorolhatja választójogát. (Vagy ha egyáltalán nem adott be külképviseleti névjegyzékben való felvételre irányuló kérelmet, akkor csak magyarországi lakóhelyén szavazhat.)

Elutasíthatják-e a kérelmemet?

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételi kérelem elutasítására csak az alábbi esetekben van lehetőség:

(1) kérelme nem tartalmazza az összes szükséges, fent megjelölt adatot, vagy

(2) kérelmét nem a megjelölt időkeretek között adta le, vagy

(3) a kérelemben megadott adatai nem egyeznek meg a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adataival, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okirata nyilvántartásának adataival.

A fenti indokokon kívül a kérelem elutasítására nincs törvényi lehetőség. Nem kell megindokolnia, miért kíván a szavazás napján általában külföldön illetve egy adott külföldi helyen tartózkodni. Így a kérelmet nem lehet utasítani bármiféle indoklás tartalmának érdemi vizsgálata alapján.

Nem adhatom le levélben a szavazatom?

Nem, ha magyarországi lakcímmel rendelkezik.

Diszkriminatívnak gondolja, hogy magyarországi lakcím nélkül levélben lehet szavazni, Önnek viszont a külképviseletre kell mennie? Mi is így gondoljuk. Csatlakozzék facebook-csoportunkhoz, ahol a választási és népszavazási eljárás egyenlőtlenségére hívjuk fel a figyelmet. Likeolásával vagy története megosztásával Ön is hozzájárulhat az egyenlő választási eljárásért folytatott jogi küzdelmünkhöz.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Ne azzal védjük meg, hogy megfosztjuk a jogaitól!

Hiába a család és az életben való elboldogulás, Lajost gondnokság alá helyezték nyolc ügycsoport tekintetében és kizárták a választójog gyakorlásából. A TASZ érveit elfogadva a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte a megalapozatlan elsőfokú döntést.

Őszinte válasz Dömötör Csaba Államtitkár Úrnak

Dömötör Csabának, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának sajnos nem sikerült megértenie a 2016. október 2-i menekültellenes népszavazással kapcsolatos álláspontunkat, amely az állampolgárokat segíti a népszavazáson való részvételben. Segítünk, és elmagyarázzuk neki!

Webináriumok az EP-választásokról, Neked is!

Szeretnél többet tudni az EP képviselők magyarországi választási rendszerről? Hogyan lesz a szavazatokból parlamenti mandátum? Hogyan tudsz külföldről szavazni? Miért érdemes elmenned szavazni? Mire kell figyelned a szavazás során? A TASZ webináriumán választ kaphatsz minderre, és még sokkal többre is!