Tájékoztató a közmunkások jogairól, a közfoglalkoztató kötelezettségeiről

Számos megkeresést kapunk közmunkásoktól, akik úgy érzik, hogy a közfoglalkoztató nem bánik velük megfelelően. Összegyűjtöttük, hogy milyen jogok illetik meg őket, és hogyan érvényesíthetik azokat.

Ki nem kaphat közmunkát?

 • Akinek a gyereke nem jár iskolába, pedig még tanköteles, és emiatt 3 hónapon belül szabálysértés miatt megbüntették.
 • Akinek a lakókörnyezete nem rendezett, és emiatt a hatóság közegészségügyi, vagy közbiztonsági kockázatot állapított meg;vagy a jegyző határozatban állapította meg, hogy nem teljesítette a helyi rendeletben előírt kötelezettségét.
 • Aki a hatóság által felajánlott munkahelyet nem fogadja el.
 • Aki a felajánlott képzési lehetőséget nem fogadja el.
 • Akinek az előző 3 hónapban a munkaviszonya azért szűnt meg, mert felmondott.
 • Akinek a munkája a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg.
 • Akinek a közfoglalkoztatási jogviszonya a közfoglalkoztató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg

Munkába lépés előtt

Hogyan zajlik az orvosi vizsgálat?

Az orvos megvizsgál a munkába lépés előtt. Ez nem csak a közfoglalkoztató, hanem a te érdeked is. Így biztosítható, hogy a munka az egészségedet ne veszélyeztesse. Fontos, hogy alkalmas legyél a munkára és ne érjen egészségkárosodás.

Az orvosi vizsgálat költségeit a munkáltató viseli.

Terhesség során különösen fontos az orvosi vizsgálat. A terhesség idejére az egészségi állapotodnak megfelelő munkakört kell felajánlania a közfoglalkoztatónak. Ezt az orvosi vélemény alapján kérheted.

Hogyan zajlik a munkavédelmi oktatás?

Munkavédelmi oktatáson kell részt venned a munkába lépéskor. Ez segít abban, hogy a munkát biztonságosan tudd végezni, vigyázz a saját és mások egészségére, testi épségére.

Milyenek az egészséges és biztonságos munkakörülmények?

A munkához szükséges eszközöket és a védőfelszerelést a közfoglalkoztatónak kell biztosítania.

A munkáltató kötelessége az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése. Járványveszély esetén a munkáltatónak ezt különösen be kell tartania. A védőfelszereléseket (pl.: maszkok, kesztyűk, fertőtlenítők) a munkáltatónak biztosítania kell, mégpedig díjmentesen, ezek árát nem háríthatja át a munkavállalókra.

Mire figyelj a munkaszerződés megkötésekor?

 • Mikor kezded a közmunkát?
 • Mettől meddig tart a közfoglalkoztatás? Meddig lesz közmunkád? (Melyik a kezdő és melyik a végső időpont? A közmunka mindig meghatározott ideig tart. Az 5 évet meghaladhatja, de 10 évnél nem lehet hosszabb)
 • Próbaidő nem köthető ki.
 • Hol fogod a munkát végezni?
 • Mi lesz a dolgod? (Milyen munkakörben fogok dolgozni, milyen feladataim lesznek?)
 • Mennyi lesz a munkabéred? (Kérdezd meg, hogy mennyi lesz a bruttó és a nettó munkabéred!)
 • Ki lesz a főnököd? (Ki fogja a napi feladatokat adni, kinek kell elszámolni a munkáról, kinél kell aláírni a jelenléti ívet, kinek kell szólni, ha probléma van?)
 • Mennyi szabadnapod lesz? (Hány szabadnap jár neked pontosan, mikor veheted ki őket?)

Mielőtt aláírod a szerződést, kérdezz rá azokra a dolgokra, amiket nem értesz!

Csak akkor írd alá a szerződést, ha minden világos a számodra!

A szerződésből kérj magadnak egy példányt. Ezt őrizd meg!

A munkavégzés alatt

Mire vagy jogosult?

 • A munkádért bért kapni.
 • Szabadságot kivenni.
 • A beosztásod szerinti napi munkaidőben dolgozni.
 • Egészséges és biztonságos munkakörülmények között dolgozni.
 • Méltó bánásmódra.
 • Megfelelő eszközöket és védőfelszerelést kapni a munkához.
 • Megfelelő öltözködési, tisztálkodási, étkezési, pihenési, melegedési helyre, és mellékhelyiségre.

Mire vagy köteles?

Köteles vagy:

 • Munkaképes állapotban rendelkezésre állni, a kijelölt helyen és időben megjelenni. Tilos alkoholt vagy kábítószert fogyasztani, vagy annak hatása alatt állni.
 • Munkát végezni; munkaidőben a munkakörödbe tartozó feladatokat körültekintően ellátni.
 • A munkatársaiddal és a munkavezetővel együttműködni, mások egészségére, testi épségére vigyázni.
 • A munkaeszközöket a feladat ellátásához megfelelően használni, a munkáltató utasítása szerint karbantartani.
 • A munkaterületen a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani.
 • Jelenteni kell a balesetet, ha valaki megsérül, vagy valaki rosszul lesz.
 • Jelenteni kell az üzemzavart, vagy ha veszély lép fel.

Mire köteles a közfoglalkoztató?

 • Megfelelő minőségű ivóvizet biztosítani.
 • Öltözködési, tisztálkodási, étkezési, pihenési, melegedési lehetőséget biztosítani.
 • Védőitallal gondoskodni az időjárás elleni védelemről.
 • Hidegben óránként 5-10 perc pihenőidőt a melegedőben, forró teát, megfelelő munkaruhát, cipőt, sapkát, kesztyűt kell biztosítani.
 • Melegben óránként 5-10 perc pihenőt árnyas helyen, hűtött innivalót kell biztosítani.
 • Gondoskodni kell az ingyenes szállításról a lakóhely és a munkavégzés helye között, ha: tömegközlekedéssel a munkavégzés helyére történő utazás meghaladja naponta a 3 órát; vagy a napi két órát 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelő dolgozó esetében. Ezekben az esetekben, ha a munkavégzés meghaladja a napi 4 órát, a közfoglalkoztató köteles napi egyszeri ingyenes étkezést biztosítani.

Milyen szabályok vonatkoznak a munkabérre?

 • A közfoglalkoztatási bér összegét a jogszabály határozza meg.
 • A közfoglalkoztatási bér összege 81 530 forint.
 • A közfoglalkoztatási garantált bér összege: 106 555 forint. Közfoglalkoztatási garantált bért kapsz, ha legalább középfokú végzettséged van és szakképesítést igénylő munkakört töltesz be.
 • Ha munkavezető vagy, akkor egy kicsit több bér jár. Közfoglalkoztatási bér esetén 89 705 forint, közfoglalkoztatási garantált bér esetén pedig 117 245 forint.
 • Ezek a bérek havi 8 órás munkára vonatkoznak. Ha kevesebb óraszámban dolgozol, akkor ezeknek az összegeknek az arányos része jár.
 • Ezek az összegek bruttó összegek! Ez azt jelenti, hogy a járulékokat még levonják belőle, és csak a nettó összeget kapod kézhez.
 • Teljesítménybérezés esetén a fenti összegektől eltérhet a közfoglalkoztatottat megillető munkabér. A fent leírt béreket csak többletteljesítés esetében lehet meghaladni.
 • Nem muszáj, hogy legyen bankszámlád. Ha kéred, a közfoglalkoztatónak készpénzben kell kifizetni a munkabéred.

A JELENLÉTI ÍVET mindig alá kell írni, mert ez alapján történik a bérkifizetés.

Milyen szabályok vonatkoznak a szabadságra?

 • A közfoglalkoztatottat egy évben 20 nap szabadság illeti meg.
 • Rövidebb közfoglalkoztatás, vagy részmunkaidő esetén esetén ennek arányos része jár.
 • A szabadság nagy részével a munkáltató rendelkezik, ezért lehetősége van arra, hogy akkor adja ki, amikor akarja. Jó minél előbb szólni, ha szabadságra akarsz menni.
 • Ha a közfoglalkoztató szabadságra küld, legalább 15 nappal előre közölnie kell a szabadság kiadásának időpontját és a szabadság hosszát, különben csak a hozzájárulásoddal küldhet szabadságra.

A szabadság idejére közfoglalkoztatási bér jár.

Mikor maradhatsz igazoltan távol?

 • Ha orvosi vizsgálatra kell menned.
 • Véradás idejére.
 • Ha bíróság vagy hatóság előtt meg kell jelenned.
 • Közeli hozzátartozó halála esetén 2 napra.
 • Elháríthatatlan családi ok miatt.

További távollét kérhető:

 • Állásinterjú esetén: mentesülsz a rendelkezési állási és munkavégzési kötelezettség alól az állásinterjún való részvételhez szükséges időtartamra. Az igazolt távollét tartamára az állásidő szabályai szerint illet meg díjazás.
 • Fizetés nélküli szabadság jár, ha nyílt munkaerőpiaci munkáltatónál legalább 3 napra, legfeljebb 120 napra határozott idejű munkaviszonyt létesítesz. Az erről szóló nyilatkozatodat legalább két nappal a fizetés nélküli szabadság megkezdése előtt kell benyújtanod.

Mindig szólj a munkavezetőnek és a munkáltatónak, ha valamiért el kell menned, vagy nem tudsz munkába menni!

Milyen szabályok vonatkoznak a betegszabadságra?

A betegszabadság idejére 70%-os bér jár. Egy évben legfeljebb 15 napot lehetsz betegszabadságon. A betegséget orvos igazolja

Milyen szabályok vonatkoznak a táppénzre?

Ha 15 napnál többet vagy egy évben beteg, akkor táppénzre kerülsz. Ilyenkor a béred 50, vagy 60%-át kapod. A betegséget az orvos igazolja.

Mi az az állásidő?

A munkáltatónak is vannak kötelezettségei. Ilyen például a foglalkoztatási kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy a közfoglalkoztató munkafeladatokat határoz meg.

Ha a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget, azaz nem ad munkát, a közfoglalkoztatási bér akkor is megillet. Ezt állásidőnek nevezzük.

A közfoglalkoztatási bér naponta 1160 forintot jelent.

Megváltoztathatják a munkakörödet?

Közfoglalkoztatás esetén a munkáltató csak akkor foglalkoztathat más munkakörben, ha balesetet, elemi csapást, súlyos kárt, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszélyt kell megelőzni, vagy elhárítani.

Véleményünk szerint a koronavírus-járvány miatti intézkedések beleférnek az egészséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése kategóriába, így a munkáltatónak lehetősége van az eredetitől eltérő munkakörben foglalkoztatni. Ám ha a munkáltató eltérő munkakörben sem tud munkát adni, akkor az állásidő szabályai lépnek életbe, vagyis a közfoglalkoztatottat bér illeti meg akkor is, ha nem tudják foglalkoztatni.

Kilépés a munkából

Hogyan szűnik meg a közfoglalkoztatás?

 • határozott idő lejártával
 • közös megegyezéssel
 • felmondással
 • azonnali felmondással

Mikor jár le a határozott idő?

A közmunka mindig határozott ideig tart. A szerződésbe bele van írva, hogy a munka meddig tart. Ennek a határidőnek lejártával a közmunka megszűnik.

Mikor szűnik meg közös megegyezéssel?

A munkáltató és a közmunkás megegyezhetnek a közmunka megszüntetéséről. A munkáltató által kezdeményezett megszüntetés is közös megegyezésnek számít, ha a közmunkás azt aláírja. Mindig olvasd el figyelmesen, hogy mit írsz alá!

Felmondhatok?

Igen. Ha felmondasz, akkor a felmondási idő lejártával szűnik meg a munkaviszony. Felmondani írásban kell, és nem kell hozzá a munkáltató hozzájárulása. A felmondásodat azonban köteles vagy megindokolni. A felmondásod indoka csak olyan ok lehet, ami számodra a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi vagy a körülményeidre tekintettel aránytalan sérelemmel jár.

Ilyen ok például, ha másik munkát találtál, ha elköltözöl, vagy ha az egészséged nem engedi már, hogy ellásd a munkaköröd (pl: betegség vagy terhesség miatt).

Felmondhat nekem a közfoglalkoztató?

Igen. A munkáltató is felmondhat neked. A munkáltatónak  mindig írásban indokolnia kell a döntését. A felmondás indoka a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásod, képességéd vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

Nem mondhatja fel a közfoglalkoztató a közmunkát azért, mert várandós vagy.

Mennyi a felmondási idő?

A felmondási idő általában 30 nap. Nézd meg a közfoglalkoztatási szerződésedet, hogy mennyi a felmondási idő!

Mikor lehet azonnali hatállyal felmondani a közmunkát?

Azonnali hatályú felmondással a munkáltató és  a közmunkás is megszüntetheti a munkaviszonyt. Azonnali felmondással a munkaviszony csak akkor szüntethető meg, ha:

 •  valamelyik fél a kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
 •  egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A mukáltató azonnali hatállyal szüntetheti meg a munkaviszonyt, ha például  a közmunkás rendszeresen nem végzi el a napi munkáját, ha ittasan jár be dolgozni, ha többször nem jelenik meg a munkahelyén és hiányzását nem igazolja, vagy ha a többi közmunkástt veszélyezteti magatartásával.

A dolgozó akkor mondhat fel azonnali hatállyal, ha méltatlan munkakörülmények között kell dolgoznia, ha a munkáltató nem gondoskodik a biztonságos munkavégzésről, ha nincs munka közben pihenőidő, ha a közfoglalkoztató megalázza, zaklatja a közmunkásokat, vagy ha hátrányosan megkülönbözteti őket például roma származásuk miatt.

A munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt a Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz tudsz fordulni!

Jogérvényesítés

Mit tehetsz, hová fordulhatsz, ha sérelem ért?

 • A közfoglalkoztató nem megfelelő bánásmódja,
 • közfoglalkoztatói intézkedés, vagy annak elmulasztása,
 • rossz munkakörülmények, munkavédelmi hiányosságok esetén

panasszal fordulhatsz a munkáltatóhoz.

Ha nem válaszol, ha nem vagy megelégedve a válasszal, vagy a munkáltatótól változtatás nem várható, mert például szóbeli panaszokra sem reagált, akkor az illetékes Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályához fordulhatsz.

Mindazok számára, akik azzal a problémával kerülnek szembe, hogy munkáltatójuk nem biztosítja a járványveszélyre tekintettel a munkavégzéshez elengedhetetlen védőfelszereléseket, mintaleveleket készítettünk. A mintalevél felhívja a munkáltatót a kötelességének a betartására és a biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésére. 

Közfoglalkoztatási jogviszony jogellenes megszüntetése miatt az illetékes törvényszéken tudsz 30 napon belül keresetet benyújtani.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Továbbra sem lehet a dolgozókra terhelni a munkahelyi tesztelés költségeit

A koronavírus harmadik hullámának lecsengésével az otthonról dolgozók egyre nagyobb arányban térnek vissza a munkahelyükre, ahol gyakran a védőoltás felvételét és védettségi igazolvány bemutatását várják el. Attól, aki nincs beoltva, sokszor rendszeres tesztelést várnak el, és az sem ritka, hogy a tesztelés költségét a dolgozókkal akarják megfizettetni. Ez azonban nem jogszerű! Mivel a védőoltás felvétele továbbra is önkéntes, és a biztonságos munkakörülmények megteremtése az oltatlanok esetében is a munkáltató kötelezettsége, ezért a tesztelést is neki kell fizetnie.

Közszférában dolgozók véleménynyilvánítási szabadsága

Az egészségügyi dolgozóknak szóló összes jogi tájékoztatónkat a https://tasz.hu/jogaid-egeszsegugyi-dolgozokent oldalon találod.

Ez a cikk utoljára 2021. március 10-én frissült.

Az új munkaszerződéseiket kézhez kapó egészségügyi dolgozók döbbenten tapasztalhatták, hogy a munkáltatóik teljes egészében meg akarják tiltani, hogy bármit közöljenek a munkájukról vagy a munkahelyükről. De meg lehet-e tiltani szerződésben a munkavállaló véleménynyilvánítását? És mi a helyzet akkor, ha a munkavállaló egy állami intézményben dolgozik, amelynek a működése jelentős részben közérdekű információ?