A Belügyminisztérium tervezett törvénymódosítása lehetőséget adna az önkormányzatoknak, hogy a közterületet nem rendeltetésszerűen használókat szabálysértési bírsággal sújtsák. A tervezet indoklásából derül csak ki a módosítás igazi célja:  a hajléktalan emberek távol tartása a közterektől.

A Minisztérium az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosításával kívánja definiálni a közterület rendeltetését és felhatalmazni az önkormányzatokat arra, hogy az ettől eltérő és engedély vagy megállapodás nélküli használatot szabálysértéssé nyilvánítsák. A törvénytervezet indoklásából derül ki, hogy mi a célja a módosításnak: „a törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat lehetőséget kap a rendeltetésellenes és engedély, megállapodás nélküli használat (pl. a közterületen történő „lakás”, „alvás”) szankcionálására.” Az indoklás a nem rendeltetésszerű használat esetkörében példálózóan is kiemeli a hajléktalanok életvitelszerű ott-lakását. 

Véleményünk szerint a tervezett jogszabály-módosítás illeszkedik a korábban meghozott kormányzati intézkedések sorába, amely társadalmi problémákra keres az alkotmányos elveket figyelmen kívül hagyó, tudományosan alá nem támasztott látszatmegoldásokat. Az indoklás nem ad magyarázatot arra, hogy miért van szükség az önkormányzatok ez irányú felhatalmazására, nincs utalás hatástanulmány elkészítésére sem, ahogyan arról sem esik szó, hogy kísérik-e esetleges más, elsősorban a szociális ellátást érintő intézkedések a módosítást.

A tervezett módosítás nyomán esetlegesen elfogadott rendeletek több szempontból is aggályosak lehetnek, ezért a tervezet érintett paragrafusának visszavonását sürgeti A Város Mindenkié Mozgalom, a Menhely Alapítvány és a Társaság a Szabadságjogokért közös sajtóközleményükben:

(1)    Aggályosnak tartjuk, hogy a Minisztérium rendészeti válaszokat kíván adni egy szociális problémára. A hajéktalan embereknek a szociális szolgáltatások minőségének és elérhetőségének fejlesztésére és az alacsony jövedelműek számára elérhető lakhatási megoldások biztosítására van szüksége a Kormány részéről, nem bírságolásra.
(2)    A tervezett törvénymódosítás nyomán megalkotott önkormányzati rendeletek nem állnák ki az alkotmányosság próbáját, ugyanis azok nagy valószínűséggel sértenének alapvető jogokat – így tartalmukban alkotmányellenesek lennének.
(3)    A szabálysértési jogszabályok jelenleg is tartalmaznak olyan tényállásokat – pl. zaklató módon történő koldulás – amelyek lehetővé teszik, hogy a hatóságok a mások jogait ténylegesen sértő magatartásokkal szemben eljárjanak.

Ha egyetért velünk, kérjük, hogy szeptember 10., péntekig írja meg a véleményét a jogszabály véleményezési oldalán!

Ha segítene, de kevés ideje van, az alábbi szöveget vagy ennek egy változatát javasoljuk felhasználni:

„Mint felelősen gondolkodó és cselekvő magyar állampolgár kijelentem, hogy a 2010. szept. 2.-án a Belügyminisztérium honlapján megjelent „Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról” című törvényjavaslat 4.§-a számomra elfogadhatatlan.

A XXI. század Európájában megengedhetetlen, hogy a társadalom egyenlőtlenségeinek kárvallottjait hibáztassák és büntessék helyzetükért. Elvárom Belügyminiszter úrtól, hogy a 4. paragrafust törölje a törvényjavaslatból, biztosítsa, hogy a Magyar Köztársaságban egyetlen állampolgár alkotmányos jogai se sérüljenek azért, mert az utcán kénytelen élni, és tegyen lépéseket azért, hogy a hajléktalan emberek üldözése helyett a kormány és az önkormányzatok is a hajléktalanság felszámolásához szükséges szociálpolitikai intézkedések megvalósításán dolgozzanak.”

Üdvözlettel: ”

 A Menhely Alapítvány és a TASZ közös véleményét elolvashatja itt.

A Város Mindenkié Mozgalom felhívását itt

Megosztás: 

Kapcsolódó hírek

Kommentek

Hozzászólások

Egyetértésemről biztosíthatom, de sajnos ez senki illetékest nem fog befolyásolni.

A nagyon szocialista, nagyon ántikapitalista, ánti"imprlista" elit, amelyik nagyon gyorsan általmene ha nem is hiperkapitalistába, de a tőke nagyonnagy barátjába, szerintem is igen bűnös.

Bűnösök a giga-kamataikkal hitelező bankok, az áraikat egekbe emelő közüzemi szolgáltatók, a munkahelyekről tucatszámra kirugdosók, a zálogolók, a kilakoltatók, és az ebben közreműködő hatóságok.

Továbbá bűnösök azok, akik nem számolják fel a lakásmaffiát, a koldusmaffiát, a hajléktalanmaffiát. Bűnös Budapest 20 évig regnáló főpolgármestere, bűnös minden jóbarátja.

Bűnösök, akik emberroncsokat vágnak ki kéregetni, és ha nem hoz eleget, félig agyonverik, és ha már mindenre képtelen, hagynak felfordulni az utcákon, bűnös aki vegyszerekkel kevert tiszta szeszekkel itatja őket.

Bűnös az, aki nem végez el közöttük egészségügyi szakszolgálati járványgócmentesítést, vírus-izolációt, köztisztasági feladatot.

Bűnös a mostani kormány, és minden újabb városvezetés, mely továbbra sem képes elődei bűneit jóvátenni, eltörölni, és nem is akarja. Bűnös a totálisan vegyes pártállású, a nép adójából egymást popóba cuppantgatva tobzódó felső tízezer.

Bűnös mindaz, aki hatatós eszközei birtokában tétlenül szemléli, hogy idáig süllyedjen a "teremtés koronája".

Még a derék és oly jó lelkű :) TASZ-nak sem kellene eszébe jusson, hogy ezekkel küzdjön meg, s olvassa fejükre méltó büntetésüket, ha ...

Ha mintegy varázsütésre megkapná mind egy-egy régi vágású úriember lelkiismeretét, s csoportosan lőne főbe magát. Órákon át durrognának a szolgálati és a hivatalból "járó" revolverek, míg a budai és más, nem-fővárosi elitnegyedek végre elcsendesednének.

És akkor felmenének mind az hajlék nélkül valóak, és az elméjükből kiforgatottak, és az bőrűk színezetétől fogvást útálatosnak tékintettek :), és mind, a TASZ előtt igen kedvesek, fel az hegyekbe, és az hegyi lakokba, és láták vala, hogy íme, az Úr nékik adá azokat, minden ingóságukkal egyetemben ...

http://www.gw2gw2.com/gold.html Guild Wars 2 Gold We have a lower price and discount in Guild Wars 2 Gold http://www.gw2gw2.com/gold.html Buy Guild Wars 2 Gold Guild Wars 2 Gold

fast delivery in minutes http://www.gw2gw2.com/gold.html cheap GW2 Gold full stock of Guild Wars 2 power leveling http://www.gw2gw2.com/gold.html cheap Guild Wars 2 Gold full

stock of Guild Wars 2 power leveling http://www.gw2gw2.com/gold.html Buy GW2 Gold

Oldalak