KISOKOS: Életvégi döntésekről

Agyhalál

Az agy működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnése. Az agyhalál beálltával – és ennek orvosi megállapításával – az ember jogi értelemben halottnak számít.

Biológiai halál (halál)

A légzés, a keringés és az agyműködés teljes és végleges megszűnése, ami miatt a szervezet visszafordíthatatlan felbomlása megindul.

Cselekvőképesség

Az embernek az a képessége, hogy saját magának vagy másoknak jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon. A magyar jog szerint cselekvőképes az, aki nagykorú (a nagykorúságot az ember tipikusan a 18. életév betöltésével éri el, de nagykorúvá válik az is, aki 16. életévét betöltötte és házasságot kötött) és nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt. A nagykorúság ellenére sem cselekvőképes az, aki aktuális állapota miatt nincs belátási képessége birtokában.

Diazis

A vese feladatának pótlását szolgáló beavatkozás. Segítségével a vérből kiszűrik a felesleges folyadékot és a méreganyagokat. Leggyakoribb formája a hemodialízis. Ennek során a vért a beteg egyik vénáján keresztül a testből kivezetik, majd egy szűrőn eresztik át, amelyen csak a méreganyagok és a víz jutnak át, a vérsejtek – nagyobb méretük miatt – nem. Az így „átszűrt” vért szintén vénán keresztül visszavezetik a testbe. Ha a kezelésre hosszú távon van szükség, műtét során egy átkötést (fisztulát) alakítanak ki a kiválasztott véna és egy artéria közé, hogy a vér gyorsabban áramoljon.

DNR/DNAR

Do Not Rescucitate/Do Not Attempt Rescucitation – ne éleszd újra/ne próbálkozz újraélesztéssel rendelkezés. A beteg kezelésében részt vevő orvos utasítása arra vonatkozóan, hogy légzés vagy keringésleállás esetén ne végezzenek kardiopulmonális újraélesztést (CPR-t). A beteg előzetes rendelkezésében rögzítheti a DNAR-re vonatkozó kívánságát, vagyis elutasíthatja az újraélesztést.

Előrehaladott állapot

Olyan állapot, amelyben a beteg gyógyulási esélyei kétségesek. Megkísérelhető a gyógyító célú kezelés, ami részben eredményes is lehet: a betegség rosszabbodása megfordítható, vagy legalább stabilizálható a beteg állapota. Az előrehaladott állapot a betegségtől és az alkalmazott kezelésektől függően akár évekig is tarthat.

Előzetes rendelkezés (élő végrendelet)

Az előzetes rendelkezés olyan okirat, amelyet a rendelkező arra az esetre készíttet, ha cselekvőképtelenné válik. Az előzetes rendelkezés vagy népszerűbb nevén „élő végrendelet” nem a halál esetére szól, hanem arra az esetre, ha a rendelkező súlyos beteg lesz vagy balesetet szenved. Tartalma elsősorban az egészségügyi személyzetnek szól, mert benne a rendelkező azt határozza meg, hogy mely orvosi beavatkozásokat kíván igénybe venni és melyek azok, amelyeket nem szeretne. Az előzetes rendelkezésben helyettes döntéshozót is meg lehet jelölni, illetve a hozzátartozók közül ki lehet zárni bárkit a helyettes döntéshozás lehetőségéből.

Enterális táplálás

Olyan táplálásterápia, amely az emésztőrendszeren keresztül történik. Ha a beteg képes nyelni, akkor szájon keresztül juttatják be a szervezetébe a tápanyagokat (tápszert). Ha a beteg nem tud nyelni, akkor szonda segítségével történik. A szonda a szájon vagy az orron át a gyomorba vagy a vékonybélbe vezetett cső. Ha a szondatáplálás várhatóan 3-4 hétnél tovább tart, akkor sztómát alakíthatnak ki. Ehhez a hasfalon sebészeti eljárással nyílást képeznek, és a nyílásba sztómaeszközt (kis csőszerű eszközt) helyeznek be, amelyen keresztül a táplálék közvetlenül a gyomorba vagy a vékonybélbe juttatható.

Életfenntartó beavatkozás

A beteg életének mesterséges módon történő fenntartására, illetve egyes életműködéseinek pótlására irányuló egészségügyi tevékenység (pl. gépi lélegeztetés, gépi keringéstámogatás, mesterséges táplálás, dialízis).

Életmentő beavatkozás

Sürgős szükség esetén a beteg életének megmentésére irányuló egészségügyi tevékenység (pl. intubáció, gégemetszés, defibrilláció, erős vérzés megállítása).

Életminőség

Az egyén észlelése saját jóllétéről (jól-létéről). Az, hogy élete minőségét ki milyennek ítéli, nagyon szubjektív és több tényezőtől függ: egyrészt az őt körülvevő kultúrától és értékrendszertől, másrészt a saját céljaitól, elvárásaitól, mintáitól és kapcsolataitól. Az életminőség magában foglalja az egyén fizikai egészségét, pszichés állapotát, függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait, személyes hitét és a környezet lényeges jelenségeihez fűződő viszonyát.

Helyettes döntéshozó

Az a cselekvőképes személy, aki más helyett gyakorolja az orvosi beavatkozásba való beleegyezés vagy a beavatkozás visszautasításának jogát. A cselekvőképes személy kijelölheti, ki legyen a helyettes döntéshozója. Ha nincs ilyen kijelölés, akkor az egészségügyről szóló törvény előírása alapján a hozzátartozók valamelyike lesz a helyettes döntéshozó, ha a beteg az állapota miatt nem képes saját orvosi kezeléséről dönteni.

Intubáció/intubálás

Szó szerint „becsövezés”; műanyag cső bevezetése a légcsőbe annak érdekében, hogy a légutakat szabadon tartsák. A csövön keresztül lehetséges a gépi lélegeztetés vagy a légutak leszívása.

Invazív beavatkozás

Minden olyan orvosi beavatkozás, amelynek során a beteg testébe fizikailag behatolnak. A behatolás történhet bőrön, nyálkahártyán vagy testnyíláson keresztül. Nem tekintik invazív beavatkozásnak az olyan fizikai behatolást, ami a beteg számára szakmai szempontból elhanyagolható kockázatot jelent (pl. vérvétel, hüvelyen keresztül végzett tapintásos nőgyógyászati vizsgálat).

Kardiopulmonális újraélesztés (CPR)

Életmentő beavatkozás, amelynek során a szívre és a tüdőre gyakorolt hatással igyekeznek visszaállítani a keringést és a légzést. Mellkasra gyakorolt nyomással (mellkaskompresszió) és szájba történő levegőbefúvással végzik.

Kardiocerebrális újraélesztés (CCR)

Életmentő beavatkozás, amelynek során kizárólag a mellkasra gyakorolt nyomással (mellkaskompresszió) igyekeznek visszaállítani a szív és az agy keringését.

Klinikai halál

Az életjelenségek (légzés, keringés, agyműködés) átmeneti – és visszafordítható(!) – szünetelése.

Közokirat

Olyan okirat, amely teljesen és hitelesen bizonyítja a benne foglaltakat (intézkedést, határozatot, adatok és tények valóságát, nyilatkozat megtételét és annak idejét és módját). Az előzetes rendelkezést tartalmazó közokiratot közjegyző készíti.

Mesterséges táplálás (vagy újabban: táplálásterápia)

Tápanyaghoz juttatás orvosi eszközökkel. Akkor történik, ha a beteg nem képes megfelelő mennyiségű vagy minőségű táplálékot megenni. Célja az alultápláltság megelőzése vagy csökkentése. Két alaptípusa az enterális és a parenterális táplálás.

Palliatív ellátás

A beteg teljes körű ellátása olyan esetben, amikor a betegsége már nem reagál a gyógyító beavatkozásokra. A palliatív ellátás célja nem a gyógyítás, hanem a lehető legmagasabb életminőség biztosítása a beteg számára: a fájdalom és egyéb tünetek enyhítése, a testi és a lelki gondozás, támogatás. A palliatív ellátás segíti a beteget, hogy halála pillanatáig aktívan élhessen, és segíti a hozzátartozókat, hogy megbirkózzanak a betegséggel és gyásszal.

Parenterális táplálás

Olyan táplálásterápia, amely az emésztőrendszer kihagyásával történik. A tápanyagot intravénásan (infúzióban) adják a beteg számára. Ha hosszabb ideig szükséges parenterális táplálás, akkor egy nagy vénában katétert alakítanak ki (vékony műanyag csövet vezetnek az érbe, leggyakrabban a kulcscsont alatti vénába).

Passzív eutanázia

A halálhoz vezető betegség természetes lefolyásának lehetővé tétele a beteg beleegyezésével vagy a beteg kifejezett kérésére. Passzív eutanázia esetén az életet meghosszabbító beavatkozást nem tesznek, a már megkezdett beavatkozást abbahagyják vagy csökkentik. Az esetleges további kezelés célja kizárólag a beteg életminőségének javítása (pl. fájdalomcsillapítás).

Perzisztens vegetatív állapot

A legalább 4 hétig fennálló vegetatív állapotot (ld. vegetatív állapot) perzisztensnek, folyamatosan fennállónak nevezzük.

Sürgős szükség

Az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

Tájékozott beleegyezés

Önkéntes, szabad, felelős és ismereteken alapuló hozzájárulás az egészségügyi beavatkozáshoz. Egyik feltétele, hogy a beteg a számára érthető módon minden információt megkapjon a beavatkozás jellegéről, elvégzésének és elmaradásának előnyeiről és kockázatairól. A másik feltétele az, hogy a beteg a beleegyezés megtételére képes legyen, továbbá ne álljon kényszer vagy fenyegetés alatt.

Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha

  • a kiállító sajátkezűleg írta és aláírta,
  • két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el (fontos hogy ilyenkor az okiraton a tanúk lakóhelyét – címét – is fel kell tüntetni),
  • a kiállító aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíróság vagy közjegyző hitelesítette,
  • ügyvéd vagy jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;

Ha az okirat kiállítója nem tud olvasni, vagy nem érti azt a nyelvet, amelyen az okirat készült, az okiratnak csak akkor van teljes bizonyító ereje, ha magából az okiratból kitűnik, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy a kiállítónak megmagyarázta.

Terminális állapot

A betegségnek az az időszaka, amikor gyógyító kezelés már nem lehetséges, a gyógyító kezelés ellenére a beteg állapota hanyatlik. A betegség folyamatosan előrehalad, és rövid időn belül – ezt általában fél évben határozzák meg – a beteg halálához vezet. A beteg kezelése ilyenkor már nem gyógyító jellegű, hanem életminőségét kívánja javítani.

netek enyhítését célzó kezelés

Olyan orvosi beavatkozás, amelynek a célja nem a beteg meggyógyítása, illetve életének meghosszabbítása, hanem a gyógyíthatatlan beteg életminőségének a javítása. (vö. palliatív ellátás) A kezelés során kizárólag a beteg kellemetlen érzeteit, felmerülő panaszait – pl. fájdalom, éhség- vagy szomjúságérzet, hosszú fekvés miatti tünetek – igyekeznek megszüntetni. Ha a beteg csak a tünetek enyhítését célzó kezelést kap, betegsége természetes módon zajlik le, az orvosi beavatkozás nem teszi sem hosszabbá, sem rövidebbé az életét.

rvényes képviselő

Olyan személy, aki a törvény erejénél fogva jogosult valakinek az ügyeiben eljárni. Ez gyermekek esetében a szülő vagy a gyám. Nagykorú személynek abban az esetben van törvényes képviselője, ha gondnokság alatt áll. A törvényes képviselő ilyen esetben a gondnok.

Vegetatív állapot

Olyan állapot, amelyben a vegetatív funkciók (belső szervek), továbbá egyes ősi reflexek működése és az alvás-ébrenlét váltakozása megmarad, de a beteg nem mutat semmiféle tudatosságot. A vegetatív állapotban lévő személyek a környezeti ingerekre nem adnak választ. A beteg szeme gyakran nyitva van, és a szem reflexesen, magától követhet tárgyakat, ezért az állapotot gyakran nevezik vigil, éber kómának.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Kisokos: ÉRIK-E JOGSÉRTÉSEK A PSZICHIÁTRIÁN?

Kérdéssor sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén, ha ön vagy hozzátartozója/ismerőse azért került a pszichiátriára, mert az orvosai szerint veszélyeztető magatartást tanúsít, azaz saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére veszélyt jelenthet.

A cikk könnyen érthető változata ide kattintva érhető el.

KISOKOS: Életvégi döntések, orvosi kezelés visszautasítása

Mi történne, ha egyszer csak baleset érné vagy betegség támadná meg, ami miatt nem tud többé kommunikálni? Biztos abban, hogy a kórházban tényleg az történne Önnel, amit szeretne? Családtagjai, szerettei tudnák, mi az, ami Önnek fontos? Nekik vajon nem lenne megterhelő, hogy olyan döntéseket kell meghozniuk, amelyek valójában Önt érintik leginkább? Betegségeinkkel nem könnyű foglalkozni. Még nehezebb, ha arra gondolunk, hogy mi fog történni velünk, ha az orvosok már nem tudnak meggyógyítani: ha súlyos betegség vagy baleseti sérülés miatt az életünk a végéhez közeledik.

Kórházi fertőzések: özönlenek a történetek a családi tragédiákról

Munkatársunk a múlt héten az Egyenes Beszéd vendégeként beszélt a kórházi fertőzésekről. Azt is elmondta: lehetőség van a jogérvényesítésére, így a TASZ ügyfeleket keres. Az elmúlt napokban özönlöttek a történetek a családi tragédiákról. Munkatársunk személyes beszámolójából viszont kiderül: a családtagok többsége csak egyvalamit szeretne.