PROGRAMRÓL

A tanszabadság összetett alapjog. Jogosulti oldalról érintettek a gyerekek, akiknek joguk van a megfelelő színvonalú oktatáshoz. Érintettek a tanárok, akiknek joguk van -- a közoktatás minőségét nem veszélyeztetve, ésszerű szakmai keretek között -- szakmai függetlenségüket, világnézeti autonómiájájukat megőrizve dolgozni. Érintettek az oktatási intézmények, amelyek autonómiája biztosítja, hogy a pedagógusok, gyerekek és szülők közösen meghatározott igényeinek megfelelő intézmény működhessen. A tanszabadság tiszteletben tartása mellett annak biztosítása is állami feladat: az állam köteles biztosítani, hogy mindenki megfelelő színvonalú, világnézetileg semleges oktatásban részesülhessen.

A tanszabadságot az Alaptörvény XI. cikke is kinyilvánítja.

(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú ... oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.

A TASZ tanszabadság programja a közoktatásban felmerülő, az alábbi témákkal szorosan összefüggő alapjogi sérelmekkel foglalkozik. A program tematikája két fő területre bontható az érintettek szempontjából:

1. A TANULÁS SZABADSÁGA

A gyerekek joga ahhoz, hogy világnézetileg semleges, igényeiket és választásaikat tiszteletben tartó oktatásban részesülhessenek az óvodában, általános- és középfokú iskolákban.

2. A TANÍTÁS SZABADSÁGA

A tanulás szabadságának és a minőségi oktatásnak előfeltétele, amely kétféle autonómiát foglal magában: az intézmények és a pedagógus autonómiáját.

 

JOGSEGÉLY

A TASZ a tanszabadság programjában e két területet érintő alapjogok sérelme esetén ingyenesen nyújt tanácsadást és jogi képviseletet. Pereink célja, hogy jogfejlesztő tevékenységet végezzünk, amivel hozzájárulunk a közoktatás szereplőinek és a jogalkotó megfelelő szemléletének kialakításához és a bíróságok ítélkezési gyakorlatának alakításához. Célunk a jogalkotási hibák kiküszöbölése is.

A TASZ nem tud a közoktatásban felmerülő minden alapjogi problémával foglalkozni. Amennyiben iskolai szegregációval kapcsolatos problémát észlel, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvánnyal cfcf@cfcf.hu (cfcf.hu) vagy forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.

Telefon: 06-1-795-2975

Zöldszám: 06 80 203 939

Fax: 06-1-795-0760

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672

e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

http://www.egyenlobanasmod.hu/

Az Oktatáskutató Fejlesztő Intézet Oktatásügyi Közvetítői Szolgálatot tart fenn. A közvetítői tevékenység kiterjed a felsőoktatás, a közoktatás és a szakképzés területén permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás lefolytatására. A közvetítő eljárás célja, hogy a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás jöjjön létre.

http://www.ofi.hu/oktatasugyi-kozvetito

A tanszabadság védelmével foglalkozó további intézmények:

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

1055- Budapest, Szalay u. 10-14.

Telefon/fax: (06-1) 473-7097, 332-6727

e-mail: panasz@oktbiztos.hu

www.oktbiztos.hu

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Levélcím: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1387 Budapest Pf. 40.

Telefon: (06-1-) 475-7100 fax: (06-1-) 269-1615

www.ajbh.hu/kezdolap

 

Vonatkozó jogszabályok

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2003. évi CXXV. törvény

A nemzeti köznevelés tankönyellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény

A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény

 

Browse our movies here

2017-07-05

Képzeld el, hogy van egy sugárzó tekintetű, kedves és kitartó gyermeked, akit nagyon szeretsz. Képzeld el, hogy kisgyermeked súlyos-halmozott fogyatékossággal él: nem tud beszélni, járni, értelmileg akadályozott. Szeretnéd, hogy más gyerekekhez hasonlóan iskolába járjon, tanuljon, fejlődjön. De nincs iskola, nincs férőhely...

[...] Bővebben!

https://tasz.hu/
2015-06-16

Elemezésünk annak kiderítésére irányul, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) költségvetési gazdálkodásának tervezése és átláthatósága lehetővé teszi-e az államra háruló közoktatási-köznevelési kötelezettségek kiszámítható teljesítését, és e kötelezettségek teljesítésében mutatkozó hiányosságok célzott felszámolását. E kérdés megválaszolásához az alábbi alkérdésekre kerestük a választ:

https://tasz.hu/
Subscribe to RSS - Tanszabadság program