Érettségi koronavírus idején

forrás: Magyar Közlöny 2021. évi 61. szám
Ez az útmutató legutóbb 2021. május 26-án frissült.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos összes jogi tudnivalót a tasz.hu/koronavirus oldalon találod.

1. Az érettségi menetrendje

Mikor lesznek idén az érettségik?

Az írásbeli érettségi vizsgákat 2021. május 3. és 2021. május 25. között kell lebonyolítani. Az egyes vizsgák időpontjai itt olvashatók. Az emelt szintű szóbelik – amit egyáltalán megtartanak – június 3. és 10. között lesznek, a középszintű szóbelik június 14. és 25. között lesznek.

Honnan tudom meg, hogy mikor és hol lesznek az érettségi vizsgáim?

Mind a közép-, mind az emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről a fogadó intézmény fog értesíteni minden vizsgázót. A kapcsolatfelvételhez a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében tárolt adatokat fogják felhasználni, és alapvetően elektronikus úton (emailben) küldenek majd tájékoztatást – senki ne várjon hivatalos, postai levélre! Az egyes vizsgák időpontjai itt is elolvashatók.

Mikor lesznek meg az eredmények?

A betekintés – a dolgozatok kijavítását követően – május 31-én és június 1-jén lesz. Betekintés történhet az érettségi laponkénti lefényképezésével, vagy a vizsgaszervező intézmény az érettségit beszkennelheti, és a vizsgázónak elektronikus úton is megküldheti. Ha az érettségiző elektronikus másolatot készített a dolgozatáról, a betekintés helyszínét el kell, hogy hagyja.

A vizsgadolgozat értékelésére a szokott rend szerint, valamint elektronikus úton is lehet észrevételt tenni, amit június 2-án 16:00 óráig lehet benyújtani. Arról, hogy hogyan lehet az érettségi eredményét megtámadni, itt részletes útmutatóban írtunk.

2. A legfontosabb megváltozott szabályok

Igaz, hogy csak és kizárólag írásbeli vizsgák lesznek?

Ez ebben a formában nem igaz, bár kétségtelen, hogy a legtöbb tárgyból csak írásbelit tartanak idén májusban, a szóbeli és gyakorlati vizsgákat nem szervezik meg.

Ez alól az alábbiak jelentenek kivételt, vagyis ezekben az esetekben mégis lesz szóbeli:

 • azok a vizsgázok, akik nekik fel nem róható okból, például karantén kötelezettségük teljesítése miatt nem tudtak jelen lenni;
 • azok a középszintű érettségik, amikből csak szóbeli vizsgarész van, írásbeli nincs;
 • azok a vizsgázók, akiket az igazgató mentesít az írásbeli vagy gyakorlati vizsga alól, szóban vizsgázhatnak (ennek részleteit ld. lejjebb);
 • a testnevelés vizsga szóbeli részeit megtartják közép- és emelt szinten is (ennek részleteit ld. lejjebb);
 • a középszintű írásbelit javító szóbeli vizsgák: most kivételesen bármilyen tantárgyból lehetőség van szóbelit tenni, ha a vizsgázó a középszintű írásbelin 12 és 25% közötti eredményt ért el.

Mi történik azzal, akinek nem sikerül teljesítenie a szóbeli vizsgát? Van ismétlési lehetőség?

Sajnos nincs: a szóbeli vizsgát idén tavasszal csak egyszer lehet teljesíteni.

Lesznek javítóvizsgák?

Alapvetően nem, de a középszintű írásbelit most kivételesen bármilyen tantárgyból ki lehet javítani szóban, ha a vizsgázó a középszintű írásbelin 12 és 25% közötti eredményt ért el.

Ha csak az írásbelit tartják meg, akkor az emelt szintű nyelvi érettségi nem is ér nyelvvizsgát?

De, igen, a mostani kivételes szabályok értelmében a csak írásban letett nyelvi érettségi komplex nyelvvizsgának beszámítható (természetesen a megfelelő eredmény esetén).

Nem tudok elmenni a vizsgára! Mi van ilyenkor? Hogyan tudom pótolni?

Azok a vizsgázók, akik nekik fel nem róható okból, például karantén kötelezettségük teljesítése miatt nem tudtak az írásbeli érettségin jelen lenni, szóbeli pótvizsgát tehetnek. 2021. május 28-án 16 óráig kérelmet kell benyújtaniuk az iskola igazgató részére. Ezt e-mailben kell megtenni és azokat a dokumentumokat is csatolni kell, amivel a tanuló igazolni tudja, hogy fel nem róható ok miatt nem volt jelen az érettségin (pl. határozat a karantén elrendeléséről). Az igazgató a döntéséről legkésőbb 2021. június 1-jéig értesíti a vizsgázót.

Mi lesz a gyakorlati vizsgákkal? Mi lesz a készségtárgyakkal? Hogy lesz rajzból, testnevelésből az érettségi?

Az alapvető szabály itt is az, hogy nem tartanak szóbeli érettségit és a gyakorlati részeket sem tartják meg. Ez alól kivétel a testnevelés emelt szint, ahol lesz szóbeli vizsga.

Testnevelés:

A gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak elhagyásával tartják meg, az értékelése e gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával történik.

Középszinten a szóbeli vizsgát a vizsgaidőszak bármely napján le lehet bonyolítani. A beosztásnál figyelembe kell venni a vizsgázó érettségi vizsgabeosztását. A vizsgán három vizsgáztatónak kell jelen lennie: a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja vesz rajta részt.

Vizuális kultúra:

Középszint: nem tartanak szóbelit, a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

Változtatni szeretnék az jelentkezésemen! Erre van lehetőség?

Erre ebben az érettségi időszakban nincs lehetőség.

3. A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó speciális szabályok

Kiket mentesíthet az igazgató az írásbeli vizsga alól? Velük mi lesz?

Egyes sajátos nevelési igényű tanulók az írásbeli helyett szóbeli vizsgát tehetnek az igazgató engedélye alapján. Azok, akik a szokásos szabályok szerint erre jogosultak lennének, a májusi vizsgaidőszakban is kérhetik, hogy szóban vizsgázhassanak.

Ha az SNI-s vizsgázó a szokásos szabályok szerint jogosult arra, hogy

 • az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen;
 • mentesüljön az írásbeli vizsgarész alól;
 • mentesüljön a gyakorlati vizsgarész alól;
 • érettségijével szóbeli nyelvvizsgát szerezzen,

akkor számára a májusi vizsgaidőszakban is szóbeli vizsgát kell szervezni.

SNI-s vagyok, csak szóban vizsgázhatnék. Lesz lehetőség erre?

Igen, erre meglesz a lehetőség. Egyes sajátos nevelési igényű tanulók az írásbeli helyett szóbeli vizsgát tehetnek az igazgató engedélye alapján. Azok, akik a szokásos szabályok szerint erre jogosultak lennének, a májusi vizsgaidőszakban is kérhetik, hogy szóban vizsgázhassanak.

A rendelet szerint: ha az SNI-s vizsgázó a szokásos szabályok szerint jogosult arra, hogy

 • az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen;
 • mentesüljön az írásbeli vizsgarész alól;
 • mentesüljön a gyakorlati vizsgarész alól;
 • érettségijével szóbeli nyelvvizsgát szerezzen,

akkor számára a májusi vizsgaidőszakban is szóbeli vizsgát kell szervezni.

4. Járvánnyal, karanténnal, az érettségi biztonságával kapcsolatos kérdések

Kimehetek-e karanténból az érettségire?

Nem, aki karanténba kerül, annak nem szabad elhagynia az annak helyéül szolgáló lakást, nem lehet megtörni a karantént még az érettségi miatt sem. A karanténalkalmazás és a rendőrség szúrópróbaszerűen ellenőrzi a karantén betartását, aki megszegi a karantén szabályait, arra 5.000 forinttól 150.000 forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak. Egyes esetekben viszont lehet tesztekkel hamarabb szabadulni a karanténból, erről itt olvashatsz részletesen.

Ha valaki a karantén miatt nem tud elmenni az érettségire, azt úgy fogják tekinteni, mintha a vizsgázó visszavonta volna a jelentkezését és a díját is vissza fogják téríteni. A visszatérítés pontos menetéről szóló tájékoztatót május 3-ig fogják közzétenni az Oktatási Hivatal honlapján.

Pótló érettségi vizsgák viszont nem lesznek idén májusban, így ha valaki nem tud elmenni érettségizni, akkor a vizsgát legközelebb csak az ősszel teheti le.

Kell maszkot, védőfelszerelést viselni?

A felügyelőknek és vizsgaszervezőknek kötelező viselni, a vizsgázóknak a vizsga előkészületei során kötelező, a vizsga közben ajánlott, de nem kötelező maszkot viselni. A vizsga során is meg kell megtartani a 1,5 méteres távolságot és egy teremben legfeljebb 10 vizsgázó tartózkodhat. A betartandó egészségvédelmi intézkedések innen elérhetők.

Ha nem kaptam meg a maszkomat, akkor megtagadhatom az érettségin a részvételt?

Nem, erre alapvetően nincs lehetőség. A jogszabály csak annyit ír elő, hogy a 1,5 méteres távolság betartására kiemelt figyelemmel kell lenni, de nem teszi lehetővé, hogy a vizsgázó akármilyen indokkal megtagadja a vizsgázást.

Ugyanakkor arra lehetőség van, hogy a vizsgázó akár az utolsó pillanatban úgy döntsön, hogy mégsem megy el vizsgázni – akár azért, mert aggódik a járványhelyzet miatt. Aki nem jelenik meg a vizsgán, azt most – eltérően a szokásos szabályoktól – nem javító vagy pótló vizsgára fogják utasítani, hanem törölni fogják a vizsgajelentkezését! Ez egyrészt azt jelenti, hogy legközelebb ősszel lesz lehetősége az érettségi vizsga letételére, mert az érettségit a májusi vizsgaidőszakban semmilyen indokkal nem lehet pótolni. Másrészt viszont ha valaki a nem megy el az érettségire, azt úgy fogják tekinteni, mintha a vizsgázó visszavonta volna a jelentkezését és a díját is vissza fogják téríteni. A visszatérítés pontos menetéről szóló tájékoztatót május 3-ig fogják közzétenni az Oktatási Hivatal honlapján.

Van lehetőség elektronikus úton, távoli megoldással letenni az érettségit? Hogyan?

Erre sajnos a jelenlegi szabályok szerint nincs lehetőség. A májusi érettségik személyes jelenlétet kívánnak, de többnyire írásban lesznek, szóbelit csak kivételes esetekben tartanak.

Nem szeretnék egy évet veszíteni, de félek attól, hogy megfertőződöm. Mit tehetek?

A jelenlegi szabályok mellett sajnos nincs nagy mozgástér. Aki szeretne idén felvételizni, annak most, májusban kell érettségiznie. Ajánlatos a lehető legnagyobb körültekintéssel betartania a járványügyi intézkedéseket, amikről a tasz.hu/koronavirus oldalon is találhatók tájékoztatók, vagy – angol nyelven – a WHO oldalán.

Mi történik akkor, ha egy iskolában elszabadul a fertőzés és az együtt vizsgázók mind megbetegszenek? Kinek a felelőssége ez?

Ezt nagyon nehéz lenne bizonyítani, hiszen azt kellene igazolni, hogy a fertőzöttek valóban mind a közösen írt érettségin kapták el a betegséget. Ez nagyon kétséges, hiszen akár az iskolába vezető úton, a családban vagy más helyen is el lehet kapni a betegséget és a tünetek pár naptól két hétig is lappanghatnak. Jogi értelemben nagyon kétséges az is, hogy kinek a felelőssége lenne megállapítható.

A mi álláspontunk szerint helytelen az érettségit ebben a formában megrendezni, mert indokolatlanul nagy veszélynek teszi ki a vizsgázókat és a vizsgáztatókat. Ugyanakkor minden előírást jogszabály rögzít, ami azt jelenti, hogy az előírásait elvileg be kell tartani, függetlenül attól, hogy helyesnek tartjuk-e őket. Az érettségiig hátralévő időben még lehetőség van arra, hogy az érettségizők és szüleik, valamint a tanárok érvényesítsék az érdekeiket és nyomást gyakoroljanak a kormányra annak érdekében, hogy gondolja át az érettségi idei megrendezésének szabályait.

Tanár vagyok és felelőtlenségnek tartom a május eljén megtartott, személyes jelenlétet igénylő érettségit. Nem akarom a diákjaimat veszélyeztetni. Mit tehetek?

Mivel az érettségiről jogszabályok szólnak, a májusi megrendezése a meghirdetett feltételekkel nem nevezhető jogellenesnek és a tanárok is kötelezhetők arra, hogy részt vegyenek a lebonyolításában.

Ettől függetlenül a májusi érettségi a frissen kihirdetett szabályokkal sok szempontból támadható. A helyet nagyon hasonló ahhoz, mint amit a NAT-tal szembeni tanári tiltakozásra javasoltunk, így érdemes ezt az útmutatónkat átnézni.

Tanár vagyok és félek, hogy én is elkapom a fertőzést. Biztonságos munkavégzésnek minősül, ha beküldenek egy olyan környezetbe, ahol nagy a megfertőződés veszélye? Megtagadhatom, hogy bemenjek dolgozni (felügyelni, vizsgáztatni)?

Alapvetően egy dolgozó (tanár) akkor tagadhatja meg a munkáltatója utasítását (jelen esetben a munkavégzésre irányuló utasítást), ha azzal saját vagy mások egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki. Esetről esetre lehet csak megítélni, hogy ténylegesen megvalósul-e ez a súlyos és közvetlen veszély. Ez függhet a járvány aktuális helyzetétől, de akár egy adott település átfertőzöttségétől is. A kérdést, hogy jogos volt-e a munkavégzésre irányuló utasítás megtagadása, kötelező erővel és véglegesen csak bíróság válaszolhatja meg. Részletesebben ezen az oldalon olvashat erről.

5. Érettségi május helyett ősszel

Úgy hallottam, idén nincs lehetőség május helyett őszre tolni az érettségit. Tényleg így van?

Pótjelentkezésre, visszavonásra és vizsgaszint-változtatásra idén nincs lehetőség. Az őszi érettségire a rendes szabályok szerint lehet jelentkezni. 

Mikor lesznek az őszi érettségik? Azokat is csak írásban tartják majd?

Az őszi vizsgaidőszak pontos idejét még nem árulták el. Lehetséges, hogy ez a rendes őszi érettségi időszakban lesz (október-novemberben), de az is lehet, hogy korábban szervezik majd meg. Arról sincs még hír, hogy az is speciális szabályok szerint zajlik-e, vagy visszatér a szokott kerékvágásba. Mindez nyilván nagyban függ a járványhelyzettől: ha addigra lecseng a járvány, akkor minden bizonnyal a hagyományos szabályok alapján zajlik majd az érettségi.

Ha idén felvételizni szeretnék, akkor is vizsgázhatok ősszel?

Sajnos nem. Aki idén felvételizni szeretne, és ősszel megkezdené a felsőfokú tanulmányait, annak májusban kell érettségiznie. Természetesen az ősszel érettségizők is felvételizhetnek, de csak a következő felvételi időszakban, és csak a 2022/23-es tanévre.

Ha inkább ősszel érettségiznék, akkor bukom a jelentkezési díjat?

Nem. A kérelem alapján a jelentkezést az Oktatási Hivatal törli, a jelentkezési díjat pedig visszatérítik. A visszatérítés pontos menetéről szóló tájékoztatót május 3-ig fogják közzétenni az Oktatási Hivatal honlapján.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A TASZ jogi álláspontja az iskolanyitásról - 2021.04.18.

A kormány elsődleges feladata a jelenlegi járványhelyzetben, hogy a lehető legtöbbet tegyen az emberek életének védelme, egészségük megőrzése érdekében. Ezért kapta különleges jogalkotói felhatalmazását is, amely gyors és hatékony jogalkotást tesz lehetővé. A védelmi intézkedésekkel bevezetett jelenlegi jogkorlátozások alapja és középpontja tehát az emberi élet mint legfőbb érték védelme. Az iskolák nyitásáról szóló döntés meghozatalakor azonban az életvédelem mellett olyan tényezőket is figyelembe kell venni, amelyek nem azonnal vagy rövidtávon, hanem közép- vagy hosszútávon jelentkeznek és eredményeznek esetleg jelentős hátrányt egyes társadalmi csoportok helyzete vagy a gazdaság működése szempontjából. Ebben az állásfoglalásunkban összefoglaljuk, hogy az iskolák felelős újranyitásához mely szempontokat kellene figyelembe venni, és ezek alapján milyen feltételek mentén hozható meg felelősen az iskolanyitásról szóló döntés.

Alaptörvény-ellenes az új NAT, a gyerekeket meg kell védeni tőle

Alaptörvény-ellenes az új NAT – erre a következtetésre jutott elemzésünk, amely alapjogi szempontból vizsgálta az új alaptantervet. Sokan kérdezik, hogy mi a következménye az új NAT be nem tartásának – a mi álláspontunk szerint azonban a követése az, ami jogellenes. Az iskolának és a tanárnak pedig felelőssége, hogy megvédje a gyerekeket a jogsérelemtől.

Legalább 40 iskolába jut el a MONDO jogtudatosító program

Sikeres volt közösségi gyűjtésünk. A kampány vége előtt két héttel, 128 támogató segítségével jött össze csaknem egymillió forint arra, hogy a MONDO tanároknak szóló workshopja legalább 40 iskolába eljusson. Most keressük az iskolákat, amik nyitottak arra, hogy a MONDO oktatási segédeszközként a mindennapi tanításba bekerülhessen, és így több ezer gyerek kezdjen el tanulni a saját jogairól.