Felmondási tilalom egészségügyi dolgozók számára: gyakran ismételt kérdések

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos összes jogi tudnivalót a tasz.hu/koronavirus oldalon találod.

Az egészségügyi dolgozóknak szóló összes jogi tájékoztatónkat a https://tasz.hu/jogaid-egeszsegugyi-dolgozokent oldalon találod.

Ez a cikk utoljára 2021. március 31-én frissült.

November óta a veszélyhelyzet fennálltáig – ami valószínűsíthetően jó ideig hosszabbodni fog – jogszabály tiltja az egészségügyi dolgozók felmondását. Ez a dolgozókat korlátozó felmondási tilalom egyedülálló jogintézmény, ilyen tilalomra a magyar jogban a rendszerváltás óta nem volt még példa, és külföldi demokráciákból sem ismerünk példát hasonlóra.

Jogszerű az, hogy a kormány felmondási tilalmat írt elő az egészségügyi dolgozók számára?

A felmondási tilalom normális esetben olyan eszköz, ami nem a munkavállaló, hanem a munkáltató felmondási lehetőségeit korlátozza, és arra szolgál, hogy megvédje a különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalókat. (Például hazánkban felmondási tilalommal védi a törvény a várandósok, szülési szabadságon lévők, kisgyermeket nevelők munkaviszonyát.) A kormány ezt a munkavállalókat védő jogintézményt fordította a munkavállalók (közalkalmazottak) ellen. Ezzel pedig gyakorlatilag kényszermunkára kötelezte az egészségügyi dolgozókat. Ez álláspontunk szerint sérti az egészségügyi dolgozók Alaptörvényben és nemzetközi egyezményekben lefektetett alapvető jogait. 

A TASZ jogi eljárást indít annak érdekében, hogy az Alkotmánybíróság kimondja: a kormány még veszélyhelyzetben sem kényszerítheti az embereket olyan jogviszonyba, amelyből ők szabadulni kívánnak. Ez az eljárás azonban hosszan elhúzódhat, így még ha sikerre is vezet, nem jelent akut segítséget a mostanában felmondani kívánó dolgozóknak. 

Mik a lehetőségeim, ha mégis fel szeretnék mondani?

A TASZ Jogsegélyszolgálatához sokan fordultak a felmondási tilalom kapcsán, egytől egyig azt panaszolva, hogy a munkáltató a jogszabályi tilalomra hivatkozva nem engedi felmondani őket. Volt, aki nem tudott egyik városból a másikba költözni a tilalom miatt, másnak külföldi munkavállalása hiúsult meg. A legtöbben azok voltak, akik a különféle okokból elviselhetetlen munkakörnyezetből szerettek volna szabadulni, de ezt nem tehették, mert úgy tájékoztatták őket, hogy a felmondási tilalom ideje alatt nem tudják megszüntetni foglalkoztatási jogviszonyukat. 

A helyzet sajátossága, hogy a felmondási tilalom ténylegesen nem akadályozza meg azt, hogy a munkavállaló megszüntesse a munkaviszonyát, közalkalmazotti jogviszonyát /szolgálati jogviszonyát. Aki szeretné, most is fel tud mondani,  annak ellenére, hogy felmondási tilalom van. Noha ez a felmondás jogellenes, komoly jogi kockázattal nem jár. Leírjuk, hogy miért:

A felmondás (közalkalmazottak esetében: lemondás) egyoldalú jognyilatkozat, és nem kétoldalú megállapodás. Ez azt jelenti, hogy annak érvénybe lépéséhez nincs szükség a másik fél beleegyezésére, elfogadására. (Ez különbözteti meg a felmondást a munkaviszony közös megegyezésen alapuló megszüntetésétől.) Ha tehát az egészségügyi dolgozó benyújtja a felmondását, akkor ezzel a nyilatkozattal megszünteti a foglalkoztatási jogviszonyt,  attól függetlenül, hogy a felmondásra mit válaszol a munkáltatója. A felmondás ilyenkor a felmondási idő leteltével szünteti meg a jogviszonyt. 

A felmondási tilalom tehát nem akadályozza meg a munkaviszony egyoldalú megszüntetésének lehetőségét. Más kérdés, hogy a felmondási tilalom ideje alatt benyújtott felmondás jogellenes lesz. Annak tehát, aki a tilalom időtartama alatt mond fel, vállalnia kell a jogellenes felmondás következményeit (lásd a következő kérdésben).

Mit tehet a munkáltató azzal szemben, aki a felmondási tilalom ellenére mond fel?

A munkáltató, tekintettel a felmondási tilalomra, munkaügyi pert indíthat a bíróságon arra hivatkozva, hogy a felmondási tilalom miatt a felmondás jogellenes. Ez azonban alighanem értelmetlen, hiszen egy ilyen per minimum hónapokig, de inkább évekig tart, és annyit tud vele elérni a munkáltató, hogy a bíróság kimondja, a felmondás valóban jogellenes volt. Ilyenkor a munkavállaló köteles a (munkavállalói felmondás esetén irányadó) felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget a munkáltatónak megfizetni. (Alappal lehet érvelni ugyanakkor amellett, hogy ezt csak akkor köteles az egészségügyi dolgozó megfizetni, ha a felmondási idejét nem tölti ki.) 

Ha a munkáltató kéri, akkor a bíróság helyreállíthatja az egyoldalúan megszüntetett munkaviszonyt, de ez megint csak értelmetlen, mert a munkavállaló nyilván az első adandó alkalommal élni fog a rendes felmondás jogával. A munkáltató tehát egy ilyen perrel nagyon keveset nyerne. Éppen ezért valószínűtlen, hogy a munkáltató pert indítana. (Megjegyezzük, hogy normális esetben, amikor a felmondási tilalom a munkavállalót és nem a munkáltatót védi, mint amilyen a várandós munkavállalók esetében érvényes tilalom, a felmondást megtámadó pernek van értelme, hiszen ha bebizonyosodik, hogy a munkavállalót jogellenesen rúgták ki, akkor meg kell fizetni neki visszamenőlegesen az elmaradt munkabérét. Az itt elemzett tilalom esetében, vagyis amikor a felmondási tilalom a munkáltatót védi, nem látjuk, milyen előnye származhatna a munkáltatónak a perből.)

Milyen közvetlen következményekkel kell számolni a tilalom ellenére benyújtott felmondás esetén?

Aki felmond, nyilvánvalóan konfrontálódik a munkáltatójával, és ez lelkileg megterhelő lehet. Emellett a munkáltatója megpróbálhatja megnehezíteni az életét a felmondási idő alatt (pl. kedvezőtlen beosztással). Azzal is számolni kell a tapasztalatok szerint, hogy a munkáltató esetleg visszatartja az ún. kilépőpapírokat, ami megnehezítheti az újbóli elhelyezkedést. Ezeknek a papíroknak a visszatartása jogellenes ugyan, de sajnos láttunk már példát arra, hogy a munkavállalónak harcolnia kellett a munkaügyi papírjai megszerzéséért.

Ha bíróság mondja ki, hogy a felmondás jogellenes volt, akkor köteles a (munkavállalói felmondás esetén irányadó) felmondási időre járó távolléti díjnak megfelelő összeget a munkáltatónak megfizetni. (Alappal lehet érvelni ugyanakkor amellett, hogy ezt csak akkor köteles az egészségügyi dolgozó megfizetni, ha a felmondási idejét nem tölti ki.)

Jogsegélyszolgálatunkon szívesen adunk tanácsot a felmondási tilalommal kapcsolatban, és várjuk felmondani szándékozó, vagy akár a tilalmi idő alatt felmondó ügyfelek jelentkezését, hogy ingyenes jogi képviseletet nyújtva megtámadhassuk a felmondási tilalmat elrendelő jogellenes szabályozást.

Megosztás