Hírek

Továbbra sem lehet a dolgozókra terhelni a munkahelyi tesztelés költségeit

A koronavírus harmadik hullámának lecsengésével az otthonról dolgozók egyre nagyobb arányban térnek vissza a munkahelyükre, ahol gyakran a védőoltás felvételét és védettségi igazolvány bemutatását várják el. Attól, aki nincs beoltva, sokszor rendszeres tesztelést várnak el, és az sem ritka, hogy a tesztelés költségét a dolgozókkal akarják megfizettetni. Ez azonban nem jogszerű! Mivel a védőoltás felvétele továbbra is önkéntes, és a biztonságos munkakörülmények megteremtése az oltatlanok esetében is a munkáltató kötelezettsége, ezért a tesztelést is neki kell fizetnie.

A TASZ gazdálkodásának nyilvánossága

Vannak, akik azt mondják, nem működünk átláthatóan, nem tudható, miből finanszírozzuk működésünket. Akik ezt állítják, nem mondanak igazat. Beszámolóink, mérlegeink, eredmény-kimutatásaink, független könyvvizsgálói jelentéseink, az szja 1%-ának felhasználásáról szóló közlemények évekre visszamenőleg elérhetők a TASZ honlapján. A beszámolók pályázati forrásonként tartalmazzák a bevételeinket: pontosan tudható, ki milyen céllal finanszírozza tevékenységünket. Letölthető a számviteli politikánk, a selejtezési szabályzatunk, a cafetéria szabályzatunk, a házipénztár kezelési szabályzatunk, a leltárkészítési és leltározási szabályzatunk, a számlarend és bizonylatolás rendje, a béren kívüli juttatások szabályzata és a szervezeti és működési szabályzat is.

Pécsen is kell a TASZ – családoknak, aktív polgároknak, civileknek segítünk

Tavaly óta Debrecen és Szeged mellett Pécsen is jelen vagyunk személyes jogsegélyszolgálatunkkal. A dunántúli városban rövidesen megnyitjuk első Budapesten kívüli állandó irodánkat is. Már most is számos érdeklődőnek nyújtottunk segítséget, hogy minél többen legyenek, akik kiállnak a saját és mások jogaiért, és ebben ne maradjanak magukra.

Az elmúlt időszakban az alábbi ügyekben nyújtottunk segítséget a pécsi jogsegélyszolgálatunkhoz fordulóknak:

Nem végezte el időben feladatát a pedagógiai szakszolgálat

Integráltan oktatható, a tankötelezettségét iskolába járással kell teljesítenie – ezt állapította meg a pedagógiai szakszolgálat egy súlyos tanulási zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű kislányról. A szakvéleményt nagyon régen, a 2017/2018-as tanévben kötelező lett volna felülvizsgálni az iskola kezdeményezésére, ám ez azóta sem történt meg. A gyermek a számára kijelölt iskolában nem érzi biztonságban magát – tettleg és verbálisan is bántalmazzák ott –, az iskola igazgatója viszont nem tudott megnyugtató megoldást kínálni a helyzetre, ezért a kislány jelenleg nem jár iskolába.

A szülők jogsegélyszolgálatunkhoz fordultak, és segítségünkkel levelet írtak a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnak, melyben jelezték, hogy a szakvélemény kötelező felülvizsgálata máig nem történt meg, és kérték, hogy jelöljenek ki a kislánynak egy másik, számára megfelelő iskolát. A jogszabályi határidő letelte után sem kaptak választ a szakszolgálattól, ezért – ugyancsak segítségünkkel – panasszal fordultak az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához és a Pécsi Tankerületi Központhoz. Úgy tűnik, hogy a beadványok hatására előrelépés várható az ügyben, a tankerületi központ ugyanis arról tájékoztatta a szülőket, hogy gyermekükkel jelenjenek meg a pedagógiai szakszolgálatnál, ahol megkezdik a kötelező felülvizsgálatot.

A család egy pécsi civil szervezet segítségével kereste fel a szervezetünket, amely mindvégig segített nekik az állami szervekkel való kapcsolattartásban.

Elbánnak azzal, akinek nincs hova menni

Kizárják az önkormányzati bérlakásrendszerből azt, aki egyszer nem tesz eleget a lakáskiürítési kötelezettségének. Vagyis ha kiteszik az általa bérelt önkormányzati lakásból, azt önként, határidőre el kell hagynia, akár van hova mennie, akár nincs, különben soha többé nem bérelhet önkormányzati lakást a városban.

A Város Mindenkié Mozgalom (AVM) pécsi csapata fordult hozzánk emiatt, szerintük ez az önkormányzati rendelet méltánytalan, és sérti a rászoruló, szociális alapon lakást bérlők emberi jogait. A rendelet abban sem tesz különbséget, hogy a bérlő milyen okból, esetleg önhibáján kívül szegte-e meg a lakáskiürítési kötelezettségét; azt sem szabja meg, hogy mennyi ideig nem kaphat ezután önkormányzati lakást.

Az AVM-nek közérdekű bejelentés benyújtásában segítettünk a Baranya Megyei Kormányhivatal számára.

Nem számol el a gondnok

Egy aktív polgár azért fordult hozzánk, mert egy gondnokság alatt álló közeli ismerősével a gondnok nem törődik megfelelően, bevételeivel és kiadásaival nem számol el, az anyagi helyzetéről a gondnokolt számára nem ad tájékoztatást. A gondnokság alatt álló személy részére egy mintalevelet készítettünk, ezt a Pécsi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályára benyújtva kikérheti az ügyében keletkezett iratokat, többek közt valamennyi éves számadást és beszámolót. A beadványban jeleztük, hogy a gondnok nem nyújt megfelelő segítséget és kértük, hogy szükség esetén jelöljenek ki új gondnokot.

Túllépte hatáskörét a szekszárdi polgármester

A különleges jogrendet használná ki Ács Rezső szekszárdi polgármester, hogy a város közgyűlésének hatáskörében eljárva, egy személyben változtathassa meg az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ács átalakítaná a bizottsági struktúrát és annak személyi összetételét is, a jelenlegi öt bizottság helyett hármat hozna létre, a bizottságba delegált tagok összetételét pedig jelentősen, a maga számára előnyösen változtatná meg.

Emiatt Bomba Gábor önkormányzati képviselő fordult hozzánk, aki segítségünkkel panaszt és közérdekű bejelentést tett a Tolna Megyei Kormányhivatal számára. Álláspontunk szerint a különleges jogrend adta felhatalmazással élve csak olyan intézkedések hozhatók, amelyek alkalmasak és elkerülhetetlenek a különleges jogrend okául szolgáló helyzet (a járvány) elhárítására. A polgármester által tervezett jogszabálymódosítás nyilvánvalóan nem ilyen.

Műhely a helyi aktivizmusról

Helyi aktivizmus 1x1 műhelyt tartottunk április végén dél-dunántúli civil szervezeteknek és aktív állampolgároknak. A workshopon megbeszéltük, hogy milyen szerepe van a sajtónak a helyi ügyekben, és téma volt a szólásszabadság fontossága is. Az esemény második felében feltérképeztünk egy helyi problémát – a járda hiánya miatt balesetveszélyes a közlekedés –, majd átbeszéltük, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre ennek megoldására. „A műhely után erősödött a meggyőződésem, hogy alulról jövő kezdeményezésekkel lehet nagy dolgokat is elérni, csak merni kell” – írta az egyik résztvevő értékelésében.

A továbbiakban is lesznek hasonló eseményeink – néhány alkalommal még online, de reméljük, hogy nyáron, legkésőbb ősztől személyesen is tudunk találkozni!

Brumecz Viktória

(Címlapi fotó: Pixabay / János Bencs)

Támogasd a munkánkat adód 1%-ának felajánlásával, hogy országszerte minél többeknek, minél hatékonyabban segíthessünk! Adószámunk: 18067109-1-41

Pécsen is kell a TASZ – családoknak, aktív polgároknak, civileknek segítünk

Tavaly óta Debrecen és Szeged mellett Pécsen is jelen vagyunk személyes jogsegélyszolgálatunkkal. A dunántúli városban rövidesen megnyitjuk első Budapesten kívüli állandó irodánkat is. Már most is számos érdeklődőnek nyújtottunk segítséget, hogy minél többen legyenek, akik kiállnak a saját és mások jogaiért, és ebben ne maradjanak magukra.

Az elmúlt időszakban az alábbi ügyekben nyújtottunk segítséget a pécsi jogsegélyszolgálatunkhoz fordulóknak:

Nem végezte el időben feladatát a pedagógiai szakszolgálat

Integráltan oktatható, a tankötelezettségét iskolába járással kell teljesítenie – ezt állapította meg a pedagógiai szakszolgálat egy súlyos tanulási zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű kislányról. A szakvéleményt nagyon régen, a 2017/2018-as tanévben kötelező lett volna felülvizsgálni az iskola kezdeményezésére, ám ez azóta sem történt meg. A gyermek a számára kijelölt iskolában nem érzi biztonságban magát – tettleg és verbálisan is bántalmazzák ott –, az iskola igazgatója viszont nem tudott megnyugtató megoldást kínálni a helyzetre, ezért a kislány jelenleg nem jár iskolába.

A szülők jogsegélyszolgálatunkhoz fordultak, és segítségünkkel levelet írtak a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnak, melyben jelezték, hogy a szakvélemény kötelező felülvizsgálata máig nem történt meg, és kérték, hogy jelöljenek ki a kislánynak egy másik, számára megfelelő iskolát. A jogszabályi határidő letelte után sem kaptak választ a szakszolgálattól, ezért – ugyancsak segítségünkkel – panasszal fordultak az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához és a Pécsi Tankerületi Központhoz. Úgy tűnik, hogy a beadványok hatására előrelépés várható az ügyben, a tankerületi központ ugyanis arról tájékoztatta a szülőket, hogy gyermekükkel jelenjenek meg a pedagógiai szakszolgálatnál, ahol megkezdik a kötelező felülvizsgálatot.

A család egy pécsi civil szervezet segítségével kereste fel a szervezetünket, amely mindvégig segített nekik az állami szervekkel való kapcsolattartásban.

Elbánnak azzal, akinek nincs hova menni

Kizárják az önkormányzati bérlakásrendszerből azt, aki egyszer nem tesz eleget a lakáskiürítési kötelezettségének. Vagyis ha kiteszik az általa bérelt önkormányzati lakásból, azt önként, határidőre el kell hagynia, akár van hova mennie, akár nincs, különben soha többé nem bérelhet önkormányzati lakást a városban.

A Város Mindenkié Mozgalom (AVM) pécsi csapata fordult hozzánk emiatt, szerintük ez az önkormányzati rendelet méltánytalan, és sérti a rászoruló, szociális alapon lakást bérlők emberi jogait. A rendelet abban sem tesz különbséget, hogy a bérlő milyen okból, esetleg önhibáján kívül szegte-e meg a lakáskiürítési kötelezettségét; azt sem szabja meg, hogy mennyi ideig nem kaphat ezután önkormányzati lakást.

Az AVM-nek közérdekű bejelentés benyújtásában segítettünk a Baranya Megyei Kormányhivatal számára.

Nem számol el a gondnok

Egy aktív polgár azért fordult hozzánk, mert egy gondnokság alatt álló közeli ismerősével a gondnok nem törődik megfelelően, bevételeivel és kiadásaival nem számol el, az anyagi helyzetéről a gondnokolt számára nem ad tájékoztatást. A gondnokság alatt álló személy részére egy mintalevelet készítettünk, ezt a Pécsi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályára benyújtva kikérheti az ügyében keletkezett iratokat, többek közt valamennyi éves számadást és beszámolót. A beadványban jeleztük, hogy a gondnok nem nyújt megfelelő segítséget és kértük, hogy szükség esetén jelöljenek ki új gondnokot.

Túllépte hatáskörét a szekszárdi polgármester

A különleges jogrendet használná ki Ács Rezső szekszárdi polgármester, hogy a város közgyűlésének hatáskörében eljárva, egy személyben változtathassa meg az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ács átalakítaná a bizottsági struktúrát és annak személyi összetételét is, a jelenlegi öt bizottság helyett hármat hozna létre, a bizottságba delegált tagok összetételét pedig jelentősen, a maga számára előnyösen változtatná meg.

Emiatt Bomba Gábor önkormányzati képviselő fordult hozzánk, aki segítségünkkel panaszt és közérdekű bejelentést tett a Tolna Megyei Kormányhivatal számára. Álláspontunk szerint a különleges jogrend adta felhatalmazással élve csak olyan intézkedések hozhatók, amelyek alkalmasak és elkerülhetetlenek a különleges jogrend okául szolgáló helyzet (a járvány) elhárítására. A polgármester által tervezett jogszabálymódosítás nyilvánvalóan nem ilyen.

Műhely a helyi aktivizmusról

Helyi aktivizmus 1x1 műhelyt tartottunk április végén dél-dunántúli civil szervezeteknek és aktív állampolgároknak. A workshopon megbeszéltük, hogy milyen szerepe van a sajtónak a helyi ügyekben, és téma volt a szólásszabadság fontossága is. Az esemény második felében feltérképeztünk egy helyi problémát – a járda hiánya miatt balesetveszélyes a közlekedés –, majd átbeszéltük, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre ennek megoldására. „A műhely után erősödött a meggyőződésem, hogy alulról jövő kezdeményezésekkel lehet nagy dolgokat is elérni, csak merni kell” – írta az egyik résztvevő értékelésében.

A továbbiakban is lesznek hasonló eseményeink – néhány alkalommal még online, de reméljük, hogy nyáron, legkésőbb ősztől személyesen is tudunk találkozni!

Brumecz Viktória

(Címlapi fotó: Pixabay / János Bencs)

Támogasd a munkánkat adód 1%-ának felajánlásával, hogy országszerte minél többeknek, minél hatékonyabban segíthessünk! Adószámunk: 18067109-1-41

A demokrácia alapjait forgatja ki a kormány az új civilellenes törvénnyel

A hatalom azokat a szervezeteket vonja szoros állami ellenőrzés alá, amelyeket a polgárok a hatalomgyakorlás kontrolljára hoztak létre, és gyanúsnak állítja be az egyik legfontosabb állampolgári erényt, a közügyek alakításában való részvételt.

Bizonytalanságban tartja a kormány az elektív műtétre várókat

Csak Kásler Miklós Facebook-posztjából lehet tudni, hogy önköltséges PCR-tesztre kötelezik azokat a tervezhető műtétre váró betegeket, akik nem tudnak felmutatni védettségi igazolványt, noha egy ilyen feltételt csak jogszabályban szabadna előírni.