Hírek

Statisztika közérdekű adatkéréses perekről

A Fővárosi Bíróság jár el azokban az ügyekben, amelyekben valaki közérdekű adatok kiadásának megtagadása miatt egész országra kiterjedő hatáskörű szerv ellen indít pert. Ilyen szervnek számítanak a minisztériumok, a kormány, vagy például a Nemzeti Hírközlési Hatóság, az ORTT, a Magyar Energia Hivatal, stb. Megkérdeztük a Fővárosi Bíróságot, hogy hány ilyen ügyük volt.

Hátráltatás vagy joghézag - vizsgálhatja-e az ombudsman a beteglapokat?

Takács Albert, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese 2004 tavaszán saját hatáskörében vizsgálatot indított, melynek során a betegjogok, és az egészségügyi ellátáshoz való jogon belül is különösen a megfelelő fájdalomcsillapításhoz való jog érvényesüléséről kívánt tájékozódni.

Nyilatkozat

A félig nyilvános és félig titkos ítélethirdetést követően megmozdult a magyar közvélemény. Korábbi az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökéhez címzett nyilatkozatunkban mi is tiltakoztunk a Pest Megyei Bíróság a nyilvánosságot súlyosan korlátozó gyakorlata ellen. Örömteli fejlemény, hogy Lomnici Zoltán az ügyben megnyilatkozott, bár a TASZ álláspontjától eltérő véleményen van.

Válasz a Legfelsőbb Bíróság szóvivőjének közleményére

A TASZ megdöbbenéssel fogadta a Legfelsőbb Bíróság Elnökének szóvivője útján közzétett álláspontját a véleményszabadság korlátozását célzó felvetését ért bírálatunkkal kapcsolatban.

Alkotmánybírósági amnézia?

avagy összeállítás a TASZ Alkotmánybíróság elleni perének egy aprócskának tűnő, de az Ab per folyamán tanúsított magatartását jól példázó részletéről

Nyilatkozat

A Társaság a Szabadságjogokért megdöbbenéssel veszi tudomásul Lomnici Zoltánnak, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a sajtóban 2005. február 3-án megjelent nyilatkozatát, mely szerint az OIT javaslata alapján a testület elnökét perlési jogosultsággal kellene felruházni „a bírósági szervezetet érintő, az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat veszélyeztető megnyilvánulások” esetére.