A TASZ a mai napon azonnali profilváltást jelent be és megindítja komplex Nyilakozat-, Tábla-, és Portré-szolgáltató Üzemágát. Éljen a roppant erőket felszabadító nemzeti összefogás!

„A magyar nemzet e történelmi tettével arra kötelezte a megalakuló Országgyűlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés Rendszerét.”
(Részlet a magyar országgyűlés Nemzeti Együttműködésről szóló, 2010. június 16-i Politikai Nyilatkozatából.)

„…-a Magyar Közlönyben közzétett szöveggel, a szerv vezetője által meghatározott méltó és a középület sajátosságainak megfelelő jól látható helyen ki kell helyezni a Nyilatkozatot.“
(Részlet a Politikai Nyilatkozat középületekben való közzétételét elrendelő, 1140/2010. (VII.2.) sz. Korm.határozatból, amely 2010. július 3-án, szombaton hatályba lépett.)

A rendíthetetlen irányítás első eredménye természetesen a fenti, történelmi jelentőségű Nyilatkozat elfogadása, a második értelmszerűen a Nyilatkozat közzétételének kötelező elrendelése. A Nyilatkozatot 50 x 70 cm méretű, álló téglalap formátumú plakátokon kell közzétenni, kormányzati intézményekben kötelezően, számos egyéb középületben a kormány kérése nyomán.
A TASZ felhívja arra a tényre a figyelmet, hogy bár a kormányhatározat vonatkozó, „A Nyilatkozat leírása“ c. melléklete gondoskodik a Nyilatkozat tábláinak „megfelelő állagáról és szükség szerinti cseréjéről“, sajnálatosan pontatlan a Nyilatkozat képi megjelenítése tekintetében. Elegendő, ha a színes Nyilatkozat-tábla „méltó minőségben nyomtatott, nyomdai kivitelezésű“. Nincs ugyan sem a betűtípus, sem a betűk mérete meghatározva, de a TASZ ezúton figyelmeztet arra, hogy a nyilvánvalóan alkalmatlan közzététel nem felel meghatározat előírásainak, és könnyen szabotázsnak minősülhet.

FIGYELEM!
Tekintettel arra, hogy a Nyilatkozat megfelelő számban való közzététele nemcsak jogszabályi kötelezettség, hanem társadalmi-gazdasági szempontból is kulcsfontosságú, a felmerülő, több ezer azonnali táblaigény könnyen országos pánikot okozhat, valamint hogy a kormányhatározat által teremtett piac egyértelműen keresleti igényt keletkeztet,

a TASZ a mai napon azonnal profilváltást jelent be és megindítja komplex Nyilakozat-, Tábla-, és Portré-szolgáltató Üzemágát.

Ár-és szolgáltatáslistánk 2010. július 3-átől a következő:

1. „Nemzeti Együttműködő“
A Nyilatkozat államilag ajánlott formátumának letöltése a TASZ oldalán keresztül, linkes megoldással:
INGYENES! (Az első 50 megrendelőnek a nemzeti mellé egy munkás paraszt és egy népi formátumut is küldünk, ajándékba.)

2. „Extra“
Egyedi tervezésű, speciális Nyilatkozatok, különleges téglalap-formátumok: 5.000 – 20.000 -,

3. „Öntudatos“
Saját képes Nyilatkozat, küldött fénykép alapján. Lehetséges ötletek: családi pillanat, gyermekünk vagy a kis kedvenc arcképe. Ha nincs családja, gyermeke, vagy kedvence, arra is van megoldás. 5.000-,


4. Közért!
Középületek belső terének teljes körű felmérése a középület sajátosságainak megfelelő, jól látható hely megállapítása céljából, a TASZ Méltóhely-Meghatározási munkacsoportja által. Számunkra nincs akadály: A Sándor palota dísztermétől a kocsigarázsáig minden megoldás lehetséges. 25.000 Ft

A középület rendszeres felkeresése a szükség szerinti csere megállapításának céljából a TASZ Megfelelő Állag időszaki szakbizottsága által:
alkalmanként 15.000-, Ft

Felhívjuk kedves megrendelőink figyelmét, hogy szervezetünk egy éves, teljes körű garanciát biztosít az általa előálított és kézbesített Nyilatkozatokra. Amennyiben az Országgyűlés a Politikai Nyilatkozatot egy éven belül megváltoztatja, akkor az új szövegű Nyilatkozatot az eredeti megrendelés alapján ingyenesen elkészítjük ügyfeleink számára.

Tekintettel arra, hogy a TASZ állami – és kormányzati szervektől továbbra sem fogad el pénzt, természetesen minden érintett költségvetési intézménynek és állami szervnek ingyenesen biztosítjuk a Nyilatkozat letöltését.

A Kormány kizárólag a központi államigazgatási szervek és területi, helyi szervei, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezetei és a katonai igazgatás területi szervei számára teszi kötelezővé a Nyilatkozat kihelyezését, és csupán felkéri a a köztársasági elnököt, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Bíróság elnökeit, az országgyűlési biztosokat, az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a helyi és kisebbségi önkormányzatok választott testületeinek vezetőit, a bíróságok elnökeit és az ügyészségek vezetőit, hogy függesszék ki méltó és a középület sajátosságainak megfelelő jól látható helyen a Nyilatkozatot.

A TASZ ezúton is felhívja a Magyar Köztársaság polgárainak figyelmét, hogy bár a kormányhatározat nem fogalmaz meg ajánlást a lakosság számára, ez nem jelenti azt, hogy a Nyilatkozatot ne tehetné ki bárki, aki szeretné, akár munkahelyén, lakásában, vagy közerületeken. A társasházakban, a boltokban, buszmegállókban is kihelyezhetőek a Nyilatkozatok, sőt az internet határtalansága alkalmat nyújt arra is, hogy minden magyar honlapfenntartó aloldalt hozzon létre, amelyen elhelyezi a Nyilatkozatot. Ebben az esetben a méltó nyomtatási minőség kitételt értelemszerűen méltó pixelszámként kell alkalmazni.

A Nemzeti Együttműködés Politikai Nyilatkozatának közzététele és megtekintése mindenkinek alapvető joga!

Megosztás: 

Kapcsolódó hírek

Kommentek

Hozzászólások

Kedves TASZ Hölgyem/Uram!

Lennének-e olyan szívesek, hogy gyermekeim részére elkészítenék a Nemzeti Agyátültető Nyulatklozett méltó kivitelezésű változatát, főszerepben Diegoval ill. lányom részére Asterx&Obelix változatban.

Mint felelős szülőnek gondoskodnom kell arról, hogy a nemzeti együttműködési öntudatot már ifjonti korukban maximális sebességgel csepegtessem pöttynyi lelkükbe, és ámbár én magam már kiragasztottam a wc-be egy eredeti példányt, de úgy vélem az általam kért formátum egyenlőre megfelelőbb lenne számukra. Később természetesen - fejlődésükkel lépést tartva - átállnák a Pókemberes illetve Pokémonos változatra.

Köszönettel és tisztelettel:
Lendvai Ildi néni

u.i: az ímélcímem valós, ide elküldhetik a kész műveket - már amennyiben természetesen van kapacitásuk az ilyen csacskaságok teljesítésére. Kérem a pixelszámra figyeljenek, minél több gigamegapixel van benne annál jobb. hogy méltó formátum legyen.

Sziasztok!

Tudtommal a Nyilatkozat aláírói és mindazok, akik nevüket adták eme szent szöveghez a magyar nyelv ápolását elsődleges fontosságúnak tartják. Ehhez képest magas intelligenciaszintű, tehetséges és tökéletesen hiteles politikusaink és beosztottjaik kiváló munkáját bizonyítja, hogy egy mindössze 305 szavas, a nemzet minden állampolgárának szóló nyilatkozatban 8 (írd és mondd: nyolc) nyelvtani és stilisztikai hiba fedezhető fel.

1) Egy felszólítással kezdődik, de nincs kitéve a felszólítójel.
2)"Negyvenhat év" megszállást ír, "negyvenhat évi" helyett,
ez súlyosan pongyola megfogalmazás.
3) "egy új rendszer..., a Nemzeti Együttműködés
RendszerÉNEK" - nyelvi következetlenség.
Helyesen: Rendszere. Nem jó keverni a -nek birtokjel
nélküli alakot a birtokjeles alakkal.
4) "Mi, a Magyar Országgyűlés képviselői
kinyilvánítjuk, hogy... "
Nem teszi ki a vesszőt oda, ahova kell.
5) Magyartalan szórend: "Munka, otthon, család, egészség és rend
LESZNEK közös jövőnk tartóoszlopai."
Helyesen: Közös jövőnk tartóoszlopai a jövőben a munka,
otthon, család, egészség és rend.
Amit állítok, az kerüljön a mondat végére, mert ott kap hangsúlyt.
6) "elvárás mindenki FELÉ" Helyesen: elvárás mindenkitől a FELÉ névutó használata itt súlyos nyelvtani hiba!
7) "képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat."
Helyesen: képesek leszünk megváltoztatni Magyarország
jövőjét, erőssé és sikeressé TUDJUK tenni hazánkat.
Ez két mondat, s a második mondatból hiányzik az állítmány, ha nincs benne a "tudjuk" szó.
8) "éljen bármely pontján a világnak"
Helyesen: éljen a világ bármely pontján.
Tipikus hiba, hogy az angol szórend hatására megcserélik a birtokos
szerkezetnek a magyarra jellemző sorrendjét.

A stílus alapján ez egy gyenge fordítás lehet valamilyen indoeurópai nyelvről. Talán sokan gondolják, hogy a szöveggel nem ez a legnagyobb probléma. Tovább rontja az érvelésemet, hogy én még a szocializmus éveiben jártam általános iskolába, ahol az ilyen nyelvtani szabályokat tanítják. És sajnos még gondolkodni sem felejtettem el. :-)

Könyörgöm azonban, mielőtt valaki engem nemzetellenesnek tart, mert a fennálló hatalommal szemben kritikus vagyok, legalább az édes anyanyelvét tanulja meg tisztességesen. Ha már melegebb éghajlatra küldenek, azt tegyék tiszta, szép, helyes magyarsággal. :-))

Köszönettel és üdvözlettel,
Róbert
műszaki értelmiségi, gondolkodó

Szerintem is borzasztó a szöveg nyelvezete, de akkor is: könyörgök, és nem könyörgöm, kedves Róbert. :)

Két kiegészítés:
A magyar nyelvben több alany után egyes számban van az állítmány, tehát a munka, rend, stb. nem tartóoszlopai lesznek, hanem tartóoszlop lesz (v.ö. Péter és Mari sétál, nem pedig sétálnak).
A második megjegyzés: a könyörögni nem ikes ige, tehát én könyörgök (ő ugyanis könyörög, nem pedig könyörgik).
Üdvözlettel: Sz.A.

Egyetértek, de legalább a kritika legyen szabatos: könyörgök

Kedves Róbert!

Érdeklődéssel olvastam, amit írtál és köszönet az észrevételekért. Csalódnom kellett viszont, hogy azt írod, "Könyörgöm". Ha tudod, javítsd ki, mert egyébként a pontjaid szerintem is jogosak - legalábbis vitára biztosan érdemesek.

Nem beszólni akartam, csak hitelesebb, ha ilyen nyelvi elemzés során nem vétesz a sajátodban hibát. Hiszen akkor most hihetek Neked, vagy nem? :)

Baráti üdvözlettel,

Gergő

PS: most izgulom, hogy én elírtam-e valamit... :))

Te egy kommunista zsidó kriptoliberáljudeobolsevik vagyol és nemsokára lógni fogsz a lámpavason, meglátod, de előbb a Dunába leszöl lőve.

Hogy valami haszna is legyen a szövegnek, javasolnám a nyilatkozat WC papírra nyomtatását. Ez a fajta közzétételi mód ugyanis mindkét fél számára előnyökkel szolgálna: a nyilatkozat szövege végre méltó helyre kerülne, ráadásul rögtön tekercsben kapnák meg az emberek, hasonlóan a régi szent szövegekhez.

Oldalak