HIV teszt

Az AIDS betegséget okozó vírus, a HIV kimutatására különféle tesztek léteznek, amelyek a fertőzés különböző stádiumában képesek észlelni a vírus jelenlétét. A tesztek folyamatos fejlesztése ellenére még mindig létezik egy olyan több hetes időszak - az ún. ablakperiódus -, amely alatt a fertőzés nem mutatható ki, ezért érdemes tájékozódni, mielőtt az ember elmegy egy HIV tesztre. Az Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat (Budapest XI. ker., Karolina út 35/b., segitseg@anonimaids.hu) telefonszámán - (06-1) 466 92 83 - szakszerű felvilágosítás kapható arról, hogy adott esetben szükséges-e egyáltalán a HIV tesztet elvégeztetni, és amennyiben szükséges, akkor arról is, hogy mikor érdemes a vizsgálatra sort keríteni.Milyen formában kérhető HIV teszt?

HIV tesztet állampolgárságra való tekintet nélkül bárki kérhet, a vizsgálat történhet névvel vagy név nélkül. Név nélküli (anonim) csak akkor lesz a vizsgálat, ha ezt a vizsgálatra jelentkező maga kéri. Ha az illető a kötelezően szűrendő csoportok valamelyikébe tartozik (részletesen lásd később), és az anonim vizsgálat során ez pl. a felvilágosító beszélgetésből az orvos számára kiderül, a vizsgálat csak névvel folytatatható.

Milyen adatokat kérhetnek a vizsgálat során?

Az anonim vizsgálat során semmilyen személyes adat nem kérhető (pl. születési dátum, vezeték- és keresztnév kezdőbetűi), mint ahogy olyan adat sem, amely alapján az illető vagy környezete beazonosítható. A vizsgálatnak azonban része, hogy mind a teszt elvégzése előtt, mind az eredmény átvételekor személyes elbeszélgetésre kerüljön sor a vizsgálatra jelentkező és a vizsgálatot végző orvos között. A beszélgetés során szó esik a HIV terjedési formáiról, a veszélyes magatartásokról, a megelőzési módokról és az illető szexuális vagy drogfogyasztási szokásairól.

A vizsgálat lehet névre szóló is, és kérhető saját vagy hivatalos célra. Ez utóbbira idegenrendészeti eljárás miatt lehet szükség (pl. letelepedési engedélyhez), vagy munkavállalás céljából, olyan munka esetén, amely során a fertőződés, illetve a fertőzés átadásának veszélye fennáll.

Minden, ami a felvilágosító-tanácsadó beszélgetések során elhangzik, az orvosi titoktartás hatálya alá tartozik, akár anonim, akár névre szóló volt a vizsgálat. A beszélgetést tehát nem követheti pl. kábítószer-fogyasztás esetén feljelentés, és a vizsgálatra jelentkező szexuális partnerei sem idézhetők be hatósági HIV tesztre.

Valamennyi szűrőhelyen végeznek statisztikai adatgyűjtést, ám ez azonosításra alkalmatlan módon történik.

Mit kell tudni az eredmény kiadásáról?

Anonim vizsgálat esetén egy kódszám kerül a vérmintára, mely áll a vizsgálatot végző intézmény működési engedélyszámából, a vérvétel dátumából, és a vérvétel aznapi sorszámából. A mintát e kód kíséretében továbbítják a laboratóriumba, és az érintett is ez a számsor (azonosító szám), illetve a kapott azonosító jel alapján jut majd hozzá a teszteredményéhez.

Névvel végzett vizsgálat esetén a vérvételt végző orvos az érintett nevét, lakcímét és TAJ számát úgy rögzíti és kezeli, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A laboratóriumba küldött vérmintán csak a vizsgált személy TAJ száma szerepelhet. Az eredmény átvételéhez a személyazonosság igazolása szükséges. Amennyiben az érintett az eredmény megküldését kéri, a postázás során úgy kell eljárni, hogy harmadik személy számára ne derülhessen ki, mit tartalmaz a boríték, és azt csak az illetékes vehesse át.

Hol végeztethető HIV teszt?

Területi hovatartozástól függetlenül kérhető HIV teszt az Országos Epidemiológiai Központban (OEK), az ÁNTSZ megyei, illetve fővárosi intézeteiben, az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézetben (OBNI) és a bőr- és nemibeteg-gondozó intézetekben.

Az anonim HIV teszthez való jog törvényen alapuló jog. A teszt valamennyi állami és nem állami szűrőhelyen kérhető, így az ÁNTSZ megyei, illetve fővárosi intézeteiben, a területi bőr- és nemibeteg-gondozó intézetekben, valamint egyes kórházakban (pl. a Fővárosi Szent László Kórház Ambulanciáján) és a megfelelő működési engedéllyel rendelkező egyéb egészségügyi szolgáltatóknál.

Kell-e fizetni a vizsgálatért?

A hivatalos célból végzett tesztről szóló igazolás térítés fejében szerezhető be. A térítési díjról jogszabály rendelkezik. (2004-ben ez 4000 Ft volt.)

A névvel végzett, saját célra kért HIV teszt magyar állampolgár, illetve vele egy tekintet alá eső külföldi esetében (TAJ kártya alapján) ingyenes.

Az anonim HIV vizsgálat minden esetben ingyenes.

Kötelezhetnek-e bárkit is HIV tesztre?

Köteles HIV tesztnek alávetni magát, aki az alábbi csoportok valamelyikébe tartozik:

Léteznek olyan csoportok is, amelyek tagjai ugyan hozzájárulásuk hiányában nem tesztelhetők, a vizsgálatot azonban kötelező számukra felajánlani. Ezek a következők:

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Elértük, hogy többé ne diszkriminálják a HIV-vel élő pácienseket a fogászatokon!

Néhány hete telefonált hozzánk egy srác vidékről. Fogorvoshoz kellett mennie, és amikor be akart jelentkezni, közölték vele, hogy nem látják el. Az asszisztensnek ugyanis elmondta, hogy HIV-vel él. Ezért nem akarták fogadni. Tőlünk azt szerette volna megtudni, hogy ez rendjén van-e, mi pedig elmondtuk neki, hogy nagyon nincs rendjén. Az egészségügyi törvény szerint megilleti az ellátás, ugyanúgy, mint bárki mást. Most kaptuk a hírt, hogy hivatalosan is változtattak a szabályokon: remélhetjük, hogy ez a srác volt az utolsó, akit jogellenesen nem láttak el.

Kell-e aggódnunk az egészségügyi adataink biztonságáért?

Bő két hónapja működik az Egységes Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT), ahol mindenki egészségügyi adatai elérhetőek lesznek bizonyos embereknek, akik az egészségügyben dolgoznak. A rendszer bevezetése óta több aggódó megkeresés is érkezett hozzánk az EESZT jogszerűségével kapcsolatban. Okkal merül fel a kérdés: jogszerű-e egyáltalán az EESZT? Kell-e féltenünk az egészségügyi adatainkat? És vajon tényleg mindenképp látnia kell-e a kezelőorvosnak az egész kórtörténetet?

Jogerős: nyilvánosságra kell hozni kórházankénti bontásban a kórházi fertőzések adatait

Jogerősen pert nyertünk az Emberi Erőforrások Minisztériumával (EMMI) szemben. Az Ítélőtábla kimondta: nyilvánosságra kell hozni a kórházi fertőzések adatait kórházankénti bontásban, azaz végre évekre lebontva, intézményenként lehet megismerni, melyik magyar kórház hogy áll a kórházi fertőzésekkel.