A Fővárosi Ítélőtábla egy fordulatokban bővelkedő eljárás végén elutasította a Figyelő újságírójának a keresetét, amely arra irányult, hogy a Magyar Villamos Művek Zrt. irányítása alatt álló MVM cégcsoport által támogatott események, intézmények listáját és a támogatási összegeket hozzák nyilvánosságra.

 

Az MVM Zrt. az eljárás kezdeti szakaszában arra hivatkozott, hogy a szponzori tevékenység jogilag kizárólag a sport törvény keretein belül értelmezhető. Ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a sporttal összefüggően nem kötött szerződéseket, ezért a kért adatok nincsenek, és nem is lehetnek az alperes birtokában. A TASZ jogászai a bíróságon bizonyították, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnak az MVM aranyfokozatú támogatója, és egy derűs hangulatú kép is fellelhető az interneten, amelyen Schmitt Pál, korábbi MOB elnök, és Mártha Imre vezérigazgató meghosszabbítja a támogatási megállapodást.
Az elsőfokú bíróság ítélete szerint jogszerűtlenül titkolta a Magyar Villamos Művek Zrt, hogy kiknek és milyen összegben nyújtott az MVM Csoport szponzori támogatást 2007-től 2009. júniusáig terjedő időszakban, és az adatok kiadására kötelezte az alperest. Az ítélet nem kizárólag a sporttevékenység támogatását, hanem a köznyelv szerint használt szponzorálási tevékenységgel kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatalát rendelte el.
Az MVM Zrt. fellebbezett a döntés ellen. Az Ítélőtábla – mint másodfokon eljáró bíróság – által is elfogadott érve az volt, hogy nem kötelezhető a 16 cégből álló cégcsoport adatainak a közlésére, mert nem kezeli a kért adatokat. A cég honlapján ennek gyökeresen ellentmondó adatok találhatóak. A „MVM Csoport Környezeti, Szociális és Társadalmi Jelentés 2009” az 51. és az 52. oldalán felsorolja részletesen, hogy a Cégcsoport kiket támogat. A Jelentés 91. oldala szerint a kiadásért az MVM Zrt. felel. Meglepő módon az Ítélőtábla az egyértelmű bizonyíték ellenére azt a következtetést vonta le, hogy az MVM Zrt. nem kezeli a cégcsoport adatait. A bíróság elvi éllel rögzítette ugyan, hogy a szponzori megállapodásokkal kapcsolatos adatok a nyilvánosság számára megismerhetőek, azonban azokat a cégcsoporthoz tartozó egyes cégektől kellett volna igényelni. Saját téves álláspontjának is ellentmondva a jogerős döntés nem kötelezte az MVM Zrt.-t, mint a cégcsoporthoz tartozó vállalatot, az általa kötött támogatási szerződések adatainak közzétételére.
 
Kiemelendő, hogy a jogerős döntés is elismerte, hogy a kért adatok nyilvánosak, és az alkotmányos alapjog érvényesíthetőségét szolgáló eljárási szabályok téves értelmezése, és a bizonyítékok nem megfelelő értékelése miatt utasította el a keresetet. Rendkívüli jogorvoslati eljárást fogunk kezdeményezni, az ügy a Legfelsőbb Bíróságon folytatódik.

 

Megosztás: 

Kapcsolódó hírek

Kommentek

Hozzászólások

Kedves TASZ,

az előző MVM-vezért Mártha Imrének hívják. Elsőre elég kérdésesnek tűnik a TASZ hozzáértése, ha még ezt sem sikerül "kideríteni" - még akkor is ha csak elírás.
Üdvözlettel.

Több okból nem került sor adatigénylésre eddig:

1. Az a tapasztalatunk az MVM Csoportba tartozó cégekkel, hogy megéri nekik elhúzni az adatok kiadását, ezért vállalják a peres eljárást akkor is, amikor egyértelmű, hogy közérdekű adatokról van szó. Tekintettel arra, hogy az eljárás illetékmentes és a TASZ sosem kér ügyvédi munkadíjat, így a perveszteségnek sincsen nagy kockázata.

2. Szeretnénk, ha a Legfelsőbb Bíróság megállapítaná a jogerős döntés tévedését.

3. Egy újságírót képviseltünk, nem a TASZ kérte az adatokat.

Szinte biztosak lehetünk benne hogy az MVM zrt visszaélve piaci és helyzeti lehetőségével megfogja tagadni ezen információk nyilvánosságra hozását, valószínűsíthetően a korrekt piaci magatartás hiányának megállapíthatósága miatt.
Tisztelettel
Cssándor