Újra a KEHI ellen: közérdekű-e az ellenőrzési jelentés?

2006 során már pereltük a KEHI-t a „közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatban 2002-2004. között kiadott kormányhatározatok végrehajtásának áttekintése, különös tekintettel a feladat és hatáskörök decentralizációjára és dekoncetrációjára, valamint az elektronikus közigazgatást érintõ feladatok megvalósulásáról” szóló jelentésének a kiadásáért.

Keresetünket a bíróság elutasította, mi késve fellebbeztünk, így az első fokú ítélet jogerőre emelkedett. 2007. január 9-én ugyanezért a dokumentumért újra a KEHI-hez fordultunk, a KEHI ismét a 176 oldalas jelentésből mindössze három, semmilyen érdemi információt nem tartalmazó oldalt küldött meg köztük a nyitóoldalt, majd ezek után újra pert indítottunk, immáron egy újabb kormányrendelet alapján.

A keresetlevélben előadtuk, hogy álláspontunk szerint az általunk kért adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyekre érvényes az 1992. évi LXIII törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv.) 19. § (1)-(2) bekezdése, mely szerint a jelentést a KEHI-nek teljes terjedelmében hozzáférhetővé kellett volna tennie számunkra. A fentebb említett válaszlevélben a KEHI az Avtv. 19. § (3) bekezdésére hivatkozott, amely kivételeket fogalmaz meg a közérdekű adatszolgáltatási kötelezettség alól, illetve kifejtette, hogy álláspontja szerint az Avtv. 19/A § (1) bekezdése alá tartozik a kért adat, vagyis döntés megalapozását szolgáló adat, és mint ilyen, 10 évig nem nyilvános. Majd ellenkérelmében az alperes arra is hivatkozott, hogy a KEHI az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozik, és egyértelműen a belső ellenőrzési szerv kategóriájába sorolandó.

A tárgyalás során a TASZ képviselője kifejtette, hogy az előző per óta egy újabb kormányrendelet született, melyben a korábbi olyan rendelkezés, mely szerint a KEHI jelentései nem nyilvánosak, megváltozott és az új jogszabály az adatvédelmi törvény hatálya alá sorolta a jelentések megítélését. Alperes véleménye szerint ezek döntés-előkészítő iratok, szerintünk azonban egy-egy ilyen jelentés önmagában is döntést jelent. Az adatvédelmi törvény 19/A. §-ának (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az igény akkor utasítható el, ha az adat megismerése a szerv törvényes működési rendjét, vagy illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának kifejtését veszélyezteti. Ebben a körben a bizonyítás az alperest terheli, amit viszont nem tett meg. Ezek után az alperesi képviselő előadta, hogy az adatvédelmi törvényre való utalás nyilvánvalóan a jogszabály egészére vonatkozik, amelyben benne foglaltatik az Avtv. 19/A. §-a is. Képviselőnk újból nyomatékosította, hogy szerinte a 19/A. §. (2) bekezdése tekintetében az adatot kezelő szerv nem a kormány vagy a megbízó, hanem az alperesi szervezet, vagyis a KEHI egy olyan önálló központi hivatal, amelynek saját döntés-előkészítő folyamata egészen a jelentés elkészítéséig tart, azonban ha a saját anyagát elkészítette és azt a másik jogi személy rendelkezésére bocsátja, az már a KEHI szempontjából döntésnek minősül és az Avtv. 19/A. § (2) bekezdése alapján a nyilvánosságra hozatal megtagadása külön indoklást igényel. Ezzel szemben az alperes képviselője kitartott azon álláspontja mellett, hogy a KEHI pusztán a Kormány döntés-előkészítő szervezete.

Az alperes 2007. május 2-án a periratokhoz csatolt dokumentum alapján az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium jogértelmezését kérte, amelynek válaszából kitűnik, hogy az Avtv.-ben „meghatározott ún. döntést előkészítő adatok nyilvánosságának korlátozására…az adat keletkezésekor hatályos szabályozást kell alkalmazni”.

A Fővárosi Bíróság 2007. május 3-án hozott ítéletében keresetünket elutasította. A bíróság szerint az új jogi környezet a per eldöntése szempontjából nem jelentős, mert a korábbi adatkérés és a jelenbeli adatkérés vonatkozásában is alapvetően az adatvédelmi törvényt kell alkalmazni. Majd egyetértett az alperessel abban, hogy az alperesi szerv rendeltetésénél fogva tipikusan döntés-előkészítő tevékenységet folytat, vagyis a jelentés előkészítő iratnak minősül, 10 évig nyilvánosságra nem hozható. Miután pedig az irat alapján döntés nem született, ezért további speciális indoklást a kérés megtagadása a bíróság álláspontja szerint nem indokolt. Az ítélet ellen 2007. június 5-én fellebbeztünk.

A Fővárosi Ítélőtábla 2007. november 30-án hozott jogerős ítéletében megállapította, hogy az igényelt adatok nem döntés megalapozását szolgáló adatok, ezért azokat a KEHI-nek 15 napon belül ki kell adnia.

A jogerős ítéletben foglaltakat a KEHI nem teljesítette, hanem rendkívüli perorvoslatként felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, hogy a Legfelsőbb Bíróság változtassa meg a jogerős ítéletet. A Legfelsőbb Bíróság 2008. április 23-án, felülvizsgálati eljárásban meghozott ítéletével hatályon kívül helyezte a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletét.

 

Megosztás: 

Kapcsolódó hírek

Kommentek

Hozzászólások

http://community.linuxmint.com/user/view/79464 -
http://www.supernova.com/ElaDaffa -
http://audioboo.fm/cariuang-ekiosku-com -
http://audioboo.fm/users/1427987/playlists -
http://audioboo.fm/users/1427987 -
http://www.bizsugar.com/user/profile/cari-uang-lewat-ekiosku-com -
http://www.blogabond.com/cari-uang-lewat-ekiosku-com -
http://www.arcadetemple.com/profile/view/642545.html -
http://www.socialgrapes.com/users/cariuanglewatekioskucom -
http://friendfeed.com/commonwealthlife/62b4bf6c/cari-uang-lewat-ekiosku -
http://en.xihalife.com/b/1062580/cari-uang-lewat-ekiosku-com/cari-uang-l... -
https://www.kiberpipa.org/projekti/fri/ticket/62775 -
http://www.spc.int/cetc/jomsocial/kaosdistro/profile -
http://www.mnn.com/users/cari-uang-lewat-ekiosku-com -
http://demo.joomshaper.com/joomla25/_crux_/index.php/jomsocial/5720-kaos... -
http://www.edocr.com/user/cariuanglewatekioskucom -
http://topsy.com/kaosbajudistro.com/seo/cari-uang-lewat-ekiosku-com/ -
http://www.gameinformer.com/blogs/members/b/eladaffa_blog/archive/2013/0... -
http://www.rateitall.com/i-6594421-cari-uang-lewat-ekiosku-com.aspx -
http://eventful.com/events/cari-uang-lewat-ekiosku-/E0-001-058783845-3 -
http://friendfeed.com/commonwealthlife/d88f687d -
http://www.flickr.com/photos/seopeno/9099058645/ -
http://www.livefyre.com/profile/16651878/ -
https://exploreb2b.com/companies/cari-uang-lewat-ekiosku-com -
31 http://hspeople.com/cariuangekiosku
32 http://my.desktopnexus.com/Cari-Uang-Lewat-Ekiosku/
33 http://it.toolbox.com/people/cariuanglewatekioskucom/?pv=1
34 https://www.dmlp.org/user/283565
35 http://metalnationtv.com/user/134174/
36 http://eladaffa.deviantart.com/art/Cari-Uang-Lewat-Ekiosku-Com-382823877
http://www.deviantart.com/art/Cari-Uang-Lewat-Ekiosku-Com-382823877
37 http://sta.sh/0l0dw8objr4
38 https://secure.wellness.com/user/311223/cari-uang-lewat-ekiosku-com
39 http://www.embudu.com/index.php/jomsocial/212-cariuanglewat/profile
40 http://www.ogunstate.gov.ng/index.php?option=com_community&view=profile&...
41 http://www.folkd.com/detail/jiwalife.mywapblog.com%2Fcari-uang-lewat-eki...
42 http://h.hatena.ne.jp/target?word=Cari%20Uang%20Lewat%20Ekiosku%20Com
43 http://wwoofpoland.wall.fm/blogs/post/258
44 http://climatechange.searca.org/index.php/climate-change-adaptation-comm...
45 http://ppjk.depkes.go.id/index.php?option=com_community&view=profile&use...
46 http://www.equilibriarte.net/member/17482
47 http://finance.groups.yahoo.com/group/uangekioskucom/
48 http://www.burdastyle.com/projects/cari-uang-lewat-ekiosku-com
49 http://www.allvoices.com/contributed-news/14961191-cari-uang-lewat-ekios...
50 http://weheartit.com/cariuanglewatekiosku?page=1
51 http://www.wsst.org/users/cari-uang-lewat-ekiosku-com
52 http://www.socialgrapes.com/users/cari-uang-lewat-ekiosku-com
53 http://www.tumblr.com/tagged/cari-uang-lewat-ekiosku.com
54 http://cornellsun.com/users/cari-uang-lewat-ekiosku-com-0
http://cornellsun.com/user/133804
http://archive.is/RP9pV
55 http://www.personforce.com/profile/cariuanglewatekioskucom/
56 http://support.freeforums.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=114234
57 http://pictify.com/514578/cari-uang-lewat-ekiosku-com
https://confluence.dimagi.com/display/commcarepublic/2013/07/10/Cari+Uan...
58 http://www.turnkeylinux.org/user/42139
59 http://www.retrodisneyworld.com/eladaffa/
60 https://www.amazon.co.jp/gp/pdp/profile/A185MXJ814M2FZ
61 https://www.amazon.com/gp/pdp/profile/AE4ORC8LX56QA
62 https://www.amazon.co.uk/gp/pdp/profile/AE4ORC8LX56QA
63 https://www.amazon.com.br/gp/pdp/profile/AE4ORC8LX56QA
64 http://www.amazon.de/gp/pdp/profile/AE4ORC8LX56QA
65 http://www.amazon.es/gp/pdp/profile/AE4ORC8LX56QA
66 http://www.amazon.ca/gp/pdp/profile/AE4ORC8LX56QA
67 http://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/AE4ORC8LX56QA
68 http://www.amazon.in/gp/pdp/profile/AE4ORC8LX56QA
69 http://www.amazon.it/gp/pdp/profile/AE4ORC8LX56QA
http://www.folkd.com/detail/kaosbajudistro.com%2Funcategorized%2Fwhat-is...