Koronavírus - Bűncselekmények áldozatainak: eljárási tudnivalók a veszélyhelyzet idejére

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos összes jogi tudnivalót a tasz.hu/koronavirus oldalon gyűjtöttük össze.

A koronavírushoz kapcsolódó veszélyhelyzet néhány alapvető változást hozott a büntetőeljárásokkal kapcsolatban. Összeszedtük, hogy mik a fontosabb szabályok a nyomozati szakban, elsősorban a sértettek szempontjából.

Hogyan tehetek feljelentést a veszélyhelyzet idején? Nem szeretnék személyesen bemenni a rendőrségre.

Eddig is volt lehetőség az írásbeli feljelentés megtételére, de ehhez most a postára sem kell elmenni, vagy a rendőrkapitányságon sem kell a leírt feljelentést átvetetni, elég, ha e-mailt küldünk a rendőrségnek. Állítsuk be, hogy az e-mail elküldéséről kapjunk visszaigazolást.

Mindenképpen meg kell tennem a feljelentést a veszélyhelyzet idején?

Vannak olyan bűncselekmények (pl. könnyű testi sértés, zaklatás, magánlaksértés, becsületsértés, rágalmazás, kegyeletsértés), amelyek miatt csak akkor járnak el a hatóságok, ha a sértett feljelentést tesz (=magánindítvány).  A magánindítvány előterjesztésének határidejébe a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, tehát ráérünk utána megtenni a feljelentést. Ennek határideje egyébként attól a naptól számított harminc nap, amelyen a sértett az elkövető kilétéről tudomást szerzett. 

A magánvádas eljárásokat egyébként is a veszélyhelyzet idejére felfüggesztik.

Hány napon belül kell eldöntenie a rendőrségnek, hogy nyomozást indít-e?

Normális esetben 3 napon belül kell erről dönteniük, most a veszélyhelyzet idején ez 5 napra hosszabbodott meg.

Feljelentést tettem az ellenem elkövetett bűncselekmény miatt. Hogyan fog meghallgatni tanúként a rendőrség engem, vagy azokat, akik az eset szemtanúi voltak?

Főszabály szerint a tanút:

  • Telekommunikációs eszközön útján fogják meghallgatni, vagy
  • Engedélyezik, hogy írásban tegyen vallomást,
  • Ha ezek bármilyen okból nem lehetségesek, vagy ha a meghallgatás az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályainak megszegésével járna, elhalasztják a meghallgatást a veszélyhelyzet utáni időre

Változott-e a nyomozó hatóság határozata elleni panasz határideje?

Igen, normálisan a kézhezvételtől számított 8 napon belül lehet megpanaszolni a rendőrség/ügyészség határozatait (pl. feljelentés elutasítása, nyomozás megszüntetése, gyanúsítás esetén), ez a határidő a veszélyhelyzet idején 15 napra hosszabbodott (meggyanúsítás ellen a védői panasz határidejére vonatkozik ez).

Be tudok-e tekinteni az ügyiratokba a veszélyhelyzet idején?

Igen, de csak személyes jelenlétet nem igénylő módon adhat tájékoztatást a nyomozó-hatóság (kérjük írásban vagy telekommunikációs eszköz útján a tájékoztatást).

Várható-e, hogy lelassulnak az eljárások?

Igen, mivel az általános 30 napos intézkedési határidő a veszélyhelyzet idején nem alkalmazható, és az eljárás elhúzódása miatt nem lehet kifogást előterjeszteni.

Továbbá, a nyomozó hatóság legfeljebb hat hónapra felfüggeszti az eljárást, ha az eljárás folytatása járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaira figyelemmel elháríthatatlan akadályba ütközik. A határozat ellen nincs helye panasznak. A felfüggesztés hat hónaponként meghosszabbítható, ha a feltételek továbbra is fennállnak.

A pótmagánvádas eljárásokat mindenképp felfüggesztik a veszélyhelyzet idejére.

Akkor is felfüggeszthetik az eljárást, ha a terhelt előzetes letartóztatásban van?

Nem, ilyen esetben nincs helye az eljárás felfüggesztésének.

Mi a helyzet a közvetítői eljárásokkal a veszélyhelyzet idején?

Az eljárásnak a közvetítői eljárás céljából vagy a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás teljesítése érdekében történő felfüggesztésének a tartamába a veszélyhelyzet ideje nem számít bele. 

De ez nem jelenti azt, hogy  a közvetítői eljárásokat ne folytassák, illetve a közvetítői eljárásban létrejött megállapodást ne teljesítésék, tehát ezek továbbra is zajlanak.

Megosztás