Koronavírus - Bentlakásos szociális intézményekre, fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó szabályok

Meglátogathatom a bentlakásos intézményben élő ismerősömet?

Nem, 2020. szeptember 7-től megint látogatási tilalom van a bentlakásos szociális intézetekben. A látogatási tilalom alól egy kivétel van, ha végstádiumban lévő szerettünktől szeretnénk elbúcsúzni. Ebben az esetben az intézetnek biztosítani kell a látogató számára a megfelelő védőöltözetet. 

Tehát főszabály szerint az épületbe tilos belépnie látogatónak, de az intézményvezető - az intézeti lehetőségeket figyelembe véve - az intézmény kertjében személyes kapcsolattartásra lehetőséget biztosíthat. Ebben az esetben be kell tartani az intézmény által előírt szabályokat (pl. kötött látogatási időpont, távolságtartás).

Elhagyhatom az intézetet?

Főszabály szerint nem, kijárási tilalom van érvényben.  

Az intézményt elhagyni:

  • csak  indokolt esetben (pl. munkavégzés céljából, vagy a szükséges egészségügyi vizsgálatok elvégzése érdekében),
  • különösen méltányolható helyzetben (pl. közeli hozzátartozó halála esetében) az intézményvezető külön engedélyével,
  • az intézmény által szervezett napi szabadidős tevékenységek céljából (a fogyatékos személyek és a pszichiátriai betegek ellátását biztosító szociális bentlakásos intézmények esetében) lehet.

Az intézmény kertjében, udvarán történő tartózkodás nem jelenti az intézmény elhagyását. Ezért a kertben, udvaron történő tartózkodás korlátozása nem indokolt.

Kimehetek dolgozni a bentlakásos intézményből, támogatott lakhatásból?

Igen. A bentlakásos szociális intézményt és a támogatott lakhatást el lehet hagyni munkavégzés céljából, de ehhez az intézményvezető külön engedélye kell. 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférést a támogatott lakhatás fenntartójának biztosítani kell, ezért abban az esetben, ha a lakó saját maga és mások egészségügyi állapotát nem veszélyezteti, eljárhat dolgozni.

Mi történik, ha egy szociális intézetben élő hozzátartozóm kórházba kerül?

A kórház fogja a hozzátartozóját ellátni, amíg az egészségügyi szempontból indokolt. A szociális intézmény akkor veheti vissza a hozzátartozóját a kórházból, ha a visszavételt megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 tesztje negatív lett.

Visszamehetek-e az intézménybe, ha megszegem a kijárási tilalmat, és mégis elhagyom az intézetet?

Ha önkényesen, az intézményvezető engedélye nélkül megy ki az intézményből, akkor az intézmény a házirend megsértésére hivatkozva megszűntetheti az intézményi jogviszonyát. Az intézmény az intézményi jogviszony megszüntetéséig köteles az intézménybe visszaengedni, ha az elkülönítést meg tudja oldani.

A járvány idejére inkább haza szeretném vinni a hozzátartozómat az intézményből. Megtehetem?

Igen, erre van lehetőség, de ezt mindenképpen beszélje meg az intézményvezetővel! Az eltávozás rendjét az intézmény házirendje tartalmazza. A szociális intézménybe személy a saját otthonából akkor vehető fel, ha a visszavételt megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 tesztje negatív lett.

Mi történik, ha nem tudom tovább otthon ápolni a személyes gondoskodásra szoruló hozzátartozómat? A szociális intézetek tényleg nem vesznek fel új ellátottakat?

Nincs felvételi zárlat az intézményekben, megfelelő óvintézkedések mellett a szociális intézetek felvehetnek új lakót. A szociális intézménybe új személy a saját otthonából akkor vehető fel, ha a visszavételt megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 tesztje negatív lett.

Szeretnék beküldeni ételt a hozzátartozómnak a szociális intézménybe. Azt mondta az intézményvezető, hogy nem lehet a járványhelyzet miatt. Tényleg így van?

A járványra tekintettel több intézmény megtiltotta, hogy a hozzátartozók élelmiszert, illetve egyéb megvásárolt árut juttassanak be a bentlakásos intézetben élőknek. A 2020. szeptember 7-én a nemzeti népegészségügyi központ által kiadott határozat nem mondja ki, hogy a lakók nem kaphatnak csomagot (élelmiszer, használati tárgyak, stb.). Érdemes az intézményvezetővel egyeztetni arról, hogy miként oldható meg az intézmény részéről, hogy a szerettünk biztonságos úton megkapja a kintről küldött csomagot. Az intézmény kérheti, hogy a héten egy adott időpontban adjuk le a csomagot, hogy a szükséges fertőtlenítést biztosítani tudják. 

Mi történik ha a fogyatékos hozzátartozó karanténba kerül? Vele mehetek?

Nincs arra vonatkozó speciális szabály, hogy mi történik akkor, ha értelmi fogyatékossággal élő ember kórházi karanténba kerül. Járványügyi helyzet esetén a közegészségügyi szempontok felülírhatják az olyan alapvető jogosultságokat, mint amilyen a kapcsolattartáshoz való jog. 

Akinél azonban kivitelezhető, és nem feltétlenül szükséges a kórházi elkülönítés, azt elsősorban az otthonában kell megfigyelés alá vonni. Ezzel kevesebb teher hárul az egészségügyi ellátórendszerre. Fontos hozzátenni, hogy az egy háztartásban élők közeli fizikai kapcsolata valószínűvé teszi, hogy a fertőzés a családon belül gyorsan elterjed, így nem kizárt, hogy éppen ez fogja megakadályozni, hogy a fogyatékossággal élő embert és közeli hozzátartozáját elválasszák egymástól.

Bízhatunk abban, hogy súlyos fogyatékosság esetén az egyedi körülményekre tekintettel az egészségügyi hatóságok csak akkor kötelezik a fogyatékossággal élő embert elkülönítésre, ha ez elkerülhetetlen, és a fogyatékossággal élő ember érdekében feltétlenül szükséges (életmentő beavatkozásra van például szükség).

Ha sor kerül a kórházi karanténra, fontos az orvosokkal beszélni, elmagyarázni, hogy egy értelmi fogyatékossággal élő ember számára miért elengedhetetlen a hozzátartozói jelenlét (kommunikálni tudjon, enni tudjon, esetleges auto- és heteroagressziv megnyilvánulások elkerülése...stb.) A speciális szükségletekre tekintettel az egészségügyi dolgozók is beláthatják, hogy a hozzátartozói jelenlét elengedhetetlen feltétele lehet a fogyatékossággal élő ember ellátásának, mindezzel tehermentesítve az egészségügyi dolgozókat. Bízunk benne, hogy az egyedi, speciális helyzet figyelembe vehető és ilyenkor a kórház biztosítja az ésszerű alkalmazkodás követelménye szerint, hogy a fogyatékos ember ne maradjon magára.

Megosztás