Koronavírus - Bentlakásos szociális intézményekre, fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó szabályok

A fogyatékossággal élő emberek is kötelesek maszkot viselni buszon, boltban, ügyintézés stb. során?

Az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő emberek felmentést kaptak a maszkviselési kötelezettség alól.

A mentességet igazolni:

  • orvosi igazolással
  •  fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági igazolvánnyal, vagy a maszkviselési szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását igazoló dokumentummal lehet.  

Mi történik, ha a fogyatékos hozzátartozó kórházi karanténba kerül? Vele mehetek?

Nincs arra vonatkozó speciális szabály, hogy mi történik akkor, ha értelmi fogyatékossággal élő ember kórházi karanténba kerül. Járványügyi helyzet esetén a közegészségügyi szempontok felülírhatják az olyan alapvető jogosultságokat, mint amilyen a kapcsolattartáshoz való jog. 

Akinél azonban kivitelezhető, és nem feltétlenül szükséges a kórházi elkülönítés, azt elsősorban az otthonában kell megfigyelés alá vonni. Ezzel kevesebb teher hárul az egészségügyi ellátórendszerre. Fontos hozzátenni, hogy az egy háztartásban élők közeli fizikai kapcsolata valószínűvé teszi, hogy a fertőzés a családon belül gyorsan elterjed, így nem kizárt, hogy éppen ez fogja megakadályozni, hogy a fogyatékossággal élő embert és közeli hozzátartozáját elválasszák egymástól.

Bízhatunk abban, hogy súlyos fogyatékosság esetén az egyedi körülményekre tekintettel az egészségügyi hatóságok csak akkor kötelezik a fogyatékossággal élő embert elkülönítésre, ha ez elkerülhetetlen, és a fogyatékossággal élő ember érdekében feltétlenül szükséges (életmentő beavatkozásra van például szükség).

Ha sor kerül a kórházi karanténra, fontos az orvosokkal beszélni, elmagyarázni, hogy egy értelmi fogyatékossággal élő ember számára miért elengedhetetlen a hozzátartozói jelenlét (kommunikálni tudjon, enni tudjon, esetleges auto- és heteroagressziv megnyilvánulások elkerülése...stb.) A speciális szükségletekre tekintettel az egészségügyi dolgozók is beláthatják, hogy a hozzátartozói jelenlét elengedhetetlen feltétele lehet a fogyatékossággal élő ember ellátásának, mindezzel tehermentesítve az egészségügyi dolgozókat. Bízunk benne, hogy az egyedi, speciális helyzet figyelembe vehető és ilyenkor a kórház biztosítja az ésszerű alkalmazkodás követelménye szerint, hogy a fogyatékos ember ne maradjon magára.

Meglátogathatom a bentlakásos intézményben élő ismerősömet?

IGEN, az NNK 2021. április 29-i határozata értelmében újra lehet látogatni a szociális intézményekben élő hozzátartozókat, és azok elhagyhatják az intézményt, de mindezek VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY megléte esetén lehetségesek. 

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező látogatókra az eddigi szabályok érvényesek, a 2020. decemberi szigorú látogatási kritériumok (2020. december 8-án kelt kapcsolattartásra vonatkozó központi iránymutatás). Azaz, csak akkor kell őket beengedni, ha az intézmény maga ki tud alakítani olyan extra körülményeket (plexifal, stb.), amelyek érintésmentes, biztonságos kapcsolattartásra adnak lehetőséget. 

Kötelező maszkot viselnem a bentlakásos intézetben?

Nem, az ellátottaknak csak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén kell maszkot viselni, ha erre van lehetőség. Ez a szabály ajánlás jellegű.

A szociális intézményben dolgozóknak viszont kötelező a maszk viselése az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal.

Elhagyhatom az intézetet?

IGEN, az NNK 2021. április 29-i határozata értelmében megszűnt az intézményelhagyási tilalom, de ez csak a VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNY megléte esetén lehetséges. 

A védettségi igazolvánnyal NEM rendelkező lakók is elhagyhatják az intézményt, de ha 72 óránál hosszabb a távolmaradásuk, akkor két negatív teszttel lehet csak visszatérni az intézménybe. 

Mi történik, ha egy szociális intézetben élő hozzátartozóm kórházba kerül?

A kórház fogja a hozzátartozóját ellátni, amíg az egészségügyi szempontból indokolt. A szociális intézmény akkor veheti vissza a hozzátartozóját a kórházból, ha a visszavételt megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 tesztje negatív lett, vagy ha van védettségi igazolványa.

A járvány idejére inkább haza szeretném vinni a hozzátartozómat az intézményből. Megtehetem?

Igen, erre van lehetőség, de ezt mindenképpen beszélje meg az intézményvezetővel! Az eltávozás rendjét az intézmény házirendje tartalmazza. A szociális intézménybe személy a saját otthonából akkor vehető fel, ha a visszavételt megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 tesztje negatív lett, vagy ha van védettségi igazolványa.

Mi történik, ha nem tudom tovább otthon ápolni a személyes gondoskodásra szoruló hozzátartozómat? A szociális intézetek tényleg nem vesznek fel új ellátottakat?

Nincs felvételi zárlat az intézményekben, megfelelő óvintézkedések mellett a szociális intézetek felvehetnek új lakót. A szociális intézménybe új személy a saját otthonából akkor vehető fel, ha van védettségi igazolványa, vagy a visszavételt megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 tesztje negatív lett.

Szeretnék beküldeni ételt a hozzátartozómnak a szociális intézménybe. Azt mondta az intézményvezető, hogy nem lehet a járványhelyzet miatt. Tényleg így van?

A járványra tekintettel több intézmény megtiltotta, hogy a hozzátartozók élelmiszert, illetve egyéb megvásárolt árut juttassanak be a bentlakásos intézetben élőknek. Határozat nem mondja ki, hogy a lakók nem kaphatnak csomagot (élelmiszer, használati tárgyak, stb.). Érdemes az intézményvezetővel egyeztetni arról, hogy miként oldható meg az intézmény részéről, hogy a szerettünk biztonságos úton megkapja a kintről küldött csomagot. Az intézmény kérheti, hogy a héten egy adott időpontban adjuk le a csomagot, hogy a szükséges fertőtlenítést biztosítani tudják. 

Milyen büntetés jár a szabályok megszegéséért?

Szabálysértést követ el, aki a járványügyi intézkedések végrehajtását közvetlen és súlyos veszélynek teszi ki azzal, hogy 

  • a szociális intézmény rendeltetésszerű működését megzavarja, 
  • vagy az ott foglalkoztatottak, ellátottak vagy jogszerűen tartózkodók jogainak érvényesülését vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza.

Mi tartozhat ide? Például, ha valaki megszegi a látogatási tilalmat, és a tiltás ellenére bemegy a bentlakásos intézmény területére. Az is ebbe a körbe tartozik, ha egy ellátott megszegi az kijárási tilalmat, és úgy hagyja el az intézményt, hogy nem lett volna szabad, nem volt rá engedélye. Ide tartozik az az eset is, amikor az intézetben dolgozó maszk viselése nélkül foglalkozik az ellátottakkal, vagy egyéb módon nem tartja be az intézmény járávnyügyi intézkedéseit.

A kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint. 

A helyszíni bírság összege - ötezer forinttól ötvenezer forintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet.

Megosztás