Koronavírus - Bentlakásos szociális intézményekre, fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó szabályok

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos összes jogi tudnivalót a tasz.hu/koronavirus oldalon gyűjtöttük össze.

Ez a kisokos legutóbb 2022.05.17-én frissült.

A fogyatékossággal élő emberek is kötelesek maszkot viselni orvosnál, buszon, boltban, ügyintézés stb. során?

Az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő emberek felmentést kaptak a maszkviselési kötelezettség alól, azonban jelenleg sehol nem kötelező maszkot viselni.

Ha újra bevezetik a maszkviselési kötelezettséget, akkor a mentességet igazolni:

  • orvosi igazolással
  • fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági igazolvánnyal, vagy a maszkviselési szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását igazoló dokumentummal lehet.

Mi történik, ha a fogyatékos hozzátartozó kórházi karanténba kerül? Vele mehetek?

Nincs arra vonatkozó speciális szabály, hogy mi történik akkor, ha értelmi fogyatékossággal, autizmussal vagy súlyos-halmozott fogyatékossággal élő ember kórházi karanténba kerül. Járványügyi helyzet esetén a közegészségügyi szempontok felülírhatják az olyan alapvető jogosultságokat, mint amilyen a kapcsolattartáshoz való jog.

Akinél azonban kivitelezhető, és nem feltétlenül szükséges a kórházi elkülönítés, azt elsősorban az otthonában kell megfigyelés alá vonni. Az egészségügyi hatóságok csak akkor kötelezik a fogyatékossággal élő embert elkülönítésre, ha az a járványügyi szabályok miatt feltétlenül szükséges.

Ha sor kerül a kórházi karanténra, fontos az orvossal beszélni, elmagyarázni, hogy adott esetben miért elengedhetetlen az értelmi fogyatékossággal élő személy hozzátartozójának jelenléte (például hogy a fogyatékos személy kommunikálni tudjon). A speciális szükségletekre tekintettel az egészségügyi dolgozóknak figyelembe kell venni a fogyatékos ember egyedi helyzetét és a kórháznak a fogyatékos ember egészségügyi ellátását az észszerű alkalmazkodás követelménye szerint kell biztosítania.

Meglátogathatom a bentlakásos intézményben élő ismerősömet?

Igen. 2022. március 7. óta nincs korlátozva a látogatás.

Kötelező maszkot hordanom az intézetben?

Az állami fenntartású szociális intézményekben dolgozók közül már csak a bentlakásos ellátást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény munkavállalójának kötelező felvenni a koronavírus elleni védőoltást.Önkormányzati fenntartású szociális intézmények dolgozóinak csak akkor kötelező az oltás, ha a polgármester előírja.

Ezek a szabályok 2022. június 1-ig. Utána már nem kötelezhetőek erre az állami fenntartású intézményekben dolgozók sem.

Más fenntartó esetén a munkáltató már nem kötelezheti a munkavállalókat az oltás felvételére.

A szociális intézményekben dolgozóknak kötelező a védőoltás?

Az állami fenntartású szociális intézményekben dolgozók közül már csak a bentlakásos ellátást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény munkavállalójának kötelező felvenni a koronavírus elleni védőoltást.

Önkormányzati fenntartású szociális intézmények dolgozóinak csak akkor kötelező az oltás, ha a polgármester előírja.

Más fenntartó esetén a munkáltató már nem kötelezheti a munkavállalókat az oltás felvételére

Elhagyhatom az intézetet?

Igen. Nincs korlátozás az intézményelhagyásra vonatkozóan. 48 órát meghaladó eltávozás esetén sem kell PCR és/vagy antigén gyorsteszt.

Kimehetek dolgozni a bentlakásos intézményből, támogatott lakhatásból?

Igen.

Kimehetek az intézetből, a támogatott lakhatásból, mert időpontom van egészségügyi vizsgálatra?

Igen.

Kimehetek sétálni az intézetből?

Igen.

Mi történik, ha a szociális intézetben élő hozzátartozóm kórházba kerül?

A kórház fogja a hozzátartozóját ellátni, amíg az egészségügyi szempontból indokolt.

Ha koronavírus fertőzés miatt szorult kórházi ápolásra a hozzátartozója, akkor az első tünetek megjelenését követő 7 napon belül is visszavehető az intézménybe, ha a fekvőbeteg ellátás nem indokolt, viszont a tünetek megjelenésétől számított 7. napig el kell különíteni a hozzátartozóját a többi lakótól.

Az első tünetek megjelenését követő 7 napon túl, ha tünetei megszűntek, gyorsteszt vizsgálat nélkül térhet vissza az intézménye.

A beteg gyógyultnak minősül, ha az Ag gyorsteszt negatív. A tesztet legkorábban a tünetek megjelenését követő 5. napon lehet elvégezni.

Ha jön egy újabb járványhullám inkább haza szeretném vinni a hozzátartozómat az intézményből. Megtehetem?

Igen, erre van lehetőség, de ezt mindenképpen beszélje meg az intézményvezetővel. Az eltávozás rendjét az intézmény házirendje tartalmazza.

Mi történik, ha nem tudom tovább otthon ápolni a hozzátartozómat? A szociális intézetek tényleg nem vesznek fel új ellátottakat?

Nincs felvételi zárlat az intézményekben, megfelelő óvintézkedések mellett a szociális intézetek felvehetnek új lakót. Ha a felvétel kapcsán elvégzett orvosi vizsgálat során felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, akkor kötelező a felvételre jelentkező Ag gyorsteszttel történő vizsgálata, ami elvégezhető, háziorvosnál vagy intézményi orvosnál rendelkezésre álló antigén gyorsteszttel.

Milyen büntetés jár a járványügyi szabályok megszegéséért?

Szabálysértést követ el, aki a járványügyi intézkedések végrehajtását közvetlen és súlyos veszélynek teszi ki azzal, hogy

  • a szociális intézmény rendeltetésszerű működését megzavarja,
  • vagy az ott foglalkoztatottak, ellátottak vagy jogszerűen tartózkodók jogainak érvényesülését vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza.

Mi tartozhat ide? Például, ha valaki látogatóként nem visel maszkot, vagy amikor az intézetben dolgozó maszk viselése nélkül foglalkozik az ellátottakkal, vagy egyéb módon nem tartja be az intézmény járványügyi intézkedéseit.

A kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege 5000 forint, legmagasabb összege 150.000 forint.

A helyszíni bírság összege - 5000 forinttól 50.000 forintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 70.000 forintig terjedhet.

Egészségügyi bírság 30.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig szabható ki.

Megosztás