Koronavírus - Fogyatékossággal élő emberek, szociális bentlakásos intézmények

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos összes jogi tudnivalót a tasz.hu/koronavirus oldalon találod.

Meglátogathatom a bentlakásos intézményben élő ismerősömet?

Nem, ezt sajnos a járvány idején nem lehet megtenni. A fokozott védelem biztosítása érdekében a járványveszélyre tekintettel 2020. március 8-tól visszavonásig minden szociális bentlakásos intézményben látogatási tilalmat rendeltek el. Ilyenkor a közegészségügyi szempontok, a vírus leküzdése, amely mindannyiunk közös érdeke, felülírhatják a kapcsolattartás szabályait.

Ilyen bentlakásos intézmény:

  • az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
  • a rehabilitációs intézmény,
  • a lakóotthon,
  • az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

Tehet a látogatási tilalom alól kivételt az intézmény?

A végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzás kivételével a látogatási tilalom alól felmentés nem adható.

A kivétel esetében az intézet köteles megfelelő védőöltözetet biztosítani a látogatónak.

Az intézet az egyedi kéréseknek azért sem tud eleget tenni, mert ezzel szabályt szegne, amiért 30 000 Ft-tól - 5 000 000 Ft-ig terjedő egészségügyi bírság szabható ki az intézettel szemben.

Elhagyhatom az intézetet?

Főszabály szerint nem, kijárási tilalom van érvényben.  Az intézményt elhagyni csak kizárólag indokolt esetben (munkavégzés céljából, vagy a szükséges egészségügyi vizsgálatok elvégzése érdekében) és különösen méltányolható helyzetben (közeli hozzátartozó halála esetében) lehet. Minden esetben az intézményvezető külön engedélye szükséges.

Kimehetek dolgozni a bentlakásos intézményből, támogatott lakhatásból?

Igen. A bentlakásos szociális intézményt és a támogatott lakhatást el lehet hagyni munkavégzés céljából, de ehhez az intézményvezető külön engedélye kell. 

A veszélyhelyzet miatt a támogatott lakhatás napközbeni szolgáltatásait a házon, lakáson belül kell megszervezni. A járvány miatt felfüggesztésre kerülnek azok a szolgáltatások, amelyek igénybevétele nem oldható meg a házon, lakáson belül. A munka ez alól kivételt képez, és mivel a foglalkoztatáshoz való hozzáférést a támogatott lakhatás fenntartójának biztosítani kell, ezért abban az esetben, ha a lakó saját maga és mások egészségügyi állapotát nem veszélyezteti, eljárhat dolgozni.

Mi történik, ha egy szociális intézetben élő hozzátartozóm kórházba kerül?

A szociális intézmény nem tagadhatja meg, hogy a hozzátartozója a kórházból visszatérjen, ha a kórházba történő felvétele közvetlenül a szociális intézményből történt. Ilyenkor a szociális intézmény 14 napig elkülönítetten kell hogy ellássa a hozzátartozóját.

Visszamehetek-e az intézménybe, ha megszegem a kijárási tilalmat, és mégis elhagyom az intézetet?

Ha önkényesen, az intézményvezető engedélye nélkül megyek ki az intézményből, akkor az intézmény csak akkor köteles az intézménybe visszaengedni, ha az elkülönítést meg tudja oldani.

A járvány idejére inkább haza szeretném vinni a hozzátartozómat az intézményből. Megtehetem?

Igen, de minden esetben egyezzünk meg előtte az intézményvezetővel. Fontos, hogy jól gondoljuk végig, hogy megfelelően el tudjuk-e látni a szerettünket otthon, mert nem tudjuk meggondolni magunkat. Addig, amíg teljesen el nem múlik a járványveszély, addig nem fogjuk tudni visszavinni hozzátartozónkat az intézménybe. Ez a vártnál hosszabb ideig is tarthat.

Az eltávozás rendjét az intézmény szakmai programja tartalmazza, erről minden esetben érdemes az intézményvezetővel egyeztetni.

Mi történik, ha nem tudom tovább otthon ápolni a személyes gondoskodásra szoruló hozzátartozómat?

Nincs egyértelmű rendeleti szabályozás arra nézve, hogy mi történik akkor, ha az otthon gondozó személy nem tudja ellátni a fogyatékos vagy idős hozzátartozó további gondozását, mert például megbetegszik és karanténba kerül. Ahhoz, hogy valaki bentlakásos szociális intézménybe kerüljön, két feltételnek kell teljesülnie:

  • a felvételt elkülönítés előzte meg,
  • az elhelyezésre szoruló személy negatív koronavírus teszttel rendelkezik.

Az elkülönítésre otthon, kórházban, vagy akiknél nem megoldható az otthoni elkülönítés, de az állapotuk nem indokol kórházi ellátást, az állam által erre a célra kijelölt lehetséges fertőzöttek fogadására alkalmas más intézményekben (kollégium, mobil konténer) is elkülöníthetők.

Az egészségügyi szolgáltatónak be kell nyújtania az elhelyezésre szoruló személy negatív koronavírus tesztjét, és egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az átadásra kerülő személy az átvételt megelőzően 14 napig karanténban (megelőző-elkülönítő elhelyezésben) tartózkodott. Az EMMI útmutatója szerint a szociális intézményekre vonatkozó felvételi zárlat csak az egészségügyi szolgáltatótól átadásra kerülő személyekre nem terjed ki. A felvétel különösen méltányolható helyzetben, a szociális intézmény vezetője engedélyével lehetséges. 

Mi történik ha a fogyatékos hozzátartozó karanténba kerül? Vele mehetek?

Nincs arra vonatkozó speciális szabály, hogy mi történik akkor, ha súlyos értelmi fogyatékossággal érintett ember kerül karanténba, és feltétlenül szükséges a  kórházban, egészségügyi intézményben való elkülönítése.

Komoly járványügyi helyzet esetén a közegészségügyi szempontok sajnos felülírhatják az olyan alapvető jogosultságokat is, mint amilyen a kapcsolattartási jog. Ráadásul már most is látszik, hogy a járvány egyik legnagyobb kihívása az, hogy a betegek túlterhelik az egészségügyi ellátórendszert. Ezért aki nem beteg, már csak azért sem vonulhat a kórházi karanténba, mert ott éppen olyanoktól venné el a helyet, akik viszont rászorulnak az ellátásra.

Akinél ez kivitelezhető, tehát nem feltétlenül szükséges a kórházi elkülönítés, azt elsősorban az otthonában kell megfigyelés alá vonni, hogy kevesebb teher háruljon az egészségügyi ellátórendszerre. Fontos hozzátenni, hogy az egy háztartásban élők közeli fizikai kapcsolata valószínűvé teszi, hogy a fertőzés a családon belül gyorsan elterjed, így nem kizárt, hogy éppen ez fogja megakadályozni, hogy a fogyatékossággal élő embert és közeli hozzátartozáját elválasszák egymástól.

Bízhatunk abban, hogy súlyos fogyatékosság esetén az egyedi körülményekre tekintettel az egészségügyi hatóságok csak akkor kötelezik a fogyatékossággal élő embert elkülönítésre, ha ez elkerülhetetlen, és a fogyatékossággal élő ember érdekében feltétlenül szükséges (életmentő beavatkozásra van például szükség).

Ha sor kerül a kórházi karanténra, fontos az orvosokkal beszélni, elmagyarázni, hogy egy értelmi fogyatékos embernél miért elengedhetetlen a hozzátartozói jelenlét (kommunikálni tudjon, enni tudjon, esetleges auto- és heteroagressziv megnyilvánulások elkerülése...stb.) A speciális esetre és a speciális szükségletekre tekintettel az egészségügyi dolgozók is beláthatják, hogy nemcsak, hogy nem tudják ellátni a fogyatékos embert hozzátartozói segítség nélkül, de a hozzátartozói jelenlét tehermentesíti is őket. Bízunk benne, hogy az egyedi, speciális helyzet figyelembe vehető és ilyenkor megengedhető, hogy a fogyatékos ember ne maradjon magára.

Szeretnék beküldeni ételt a hozzátartozómnak a szociális intézménybe. Azt mondta az intézményvezető, hogy nem lehet a járványhelyzet miatt. Tényleg így van?

A járványra tekintettel több intézmény megtiltotta, hogy a hozzátartozók élelmiszert, illetve egyéb megvásárolt árut juttassanak be a bentlakásos intézetben élőknek. Több intézet maga oldja meg bevásárlást az ellátottak kérése alapján, azonban ezt csak számottevően drágábban, a különleges igényekre figyelem nélkül  tudják megoldani.

Nincs olyan szabály, amely kifejezetten megtiltaná a hozzátartozók által megvásárolt áruknak az intézményekbe történő bejuttatását. Járványügyi szempontból a hozzátartozók által megvásárolt áruk sem jelentenek nagyobb kockázatot, mint azok az áruk, amelyeket az intézmény szerez be, azonban az intézményeknek könnyebbséget jelenthet, hogy egyszerre fertőtlenítik le a beszerzett árukat és nem minden esetben külön-külön kell foglalkozni ezzel, amikor azt a hozzátartozók hozzák.

Érdemes az intézményvezetővel egyeztetni, kérni, hogy jelöljön ki egy időpontot a héten, amikor a hozzátartozók megvásárolt termékeket hozhatnak az bentlakók részére. Így a fertőtlenítésre egyszerre kerülhet sor, és nem igényel akkora energiabefektetést az intézmény részéről.

Bevihetem a fogyatékos gyermekemet a napközibe a járvány ideje alatt?

A nappali ellátást nyújtó intézmények – ide nem értve a  nappali melegedőt – épületében nyújtott szolgáltatások szünetelnek. Az ellátottak lakókörnyezetében nyújthatják a szükséges ellátást.

Megosztás