Koronavírus - Határátlépés, ki- és beutazás

Október 27-étől ismét megváltoztak a Magyarországra való beutazás szabályai. Az alábbi tájékoztatóban előbb összefoglaljuk az új szabályokat, majd megválaszolunk néhány gyakran felmerülő kérdést

Ez az útmutató legutóbb 2020. október 26-án frissült.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos összes jogi tudnivalót a tasz.hu/koronavirus oldalon találod.

I. Alapvető szabályok

Karanténkötelezettség mellett léphetnek be az országba:

 • a magyar állampolgárok és nem magyar állampolgár családtagjaik; valamint
 • a magyar állampolgárokkal egy megítélés alá esők (hogy ők kik, ld. lejjebb) és családtagjaik.

Nem léphetnek be az országba:

a külföldi állampolgárok.

A fenti főszabályok alól számos kivételszabály biztosít eltérést, amiket lejjebb részletesen bemutatunk. Ezek alapján lehetőség van elkerülni a karantént, illetve külföldi állampolgárok is beléphetnek.

A magyar állampolgárokkal egy megítélés alá esik, vagyis az országba való belépés szempontjából magyar állampolgárként kell kezelni azt is, aki:

 • magyar állampolgár családtagja;
 • Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, valamint az ő családtagjaik;
 • aki az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Külföldinek számít:

 • mindenki más, tehát az EU/EGT-állampolgárok is.

A karanténra vonatkozó ügyek intézése (pl. karantén alóli méltányossági menetesítés, tesztelés engedélyezése) az új szabályok szerint megoszlik a rendőrség és a járványügyi hatóság között. A rendőrségnek elektronikus úton lehet benyújtani a kérelmeket (ügyfélkapun vagy a rendőrség honlapján). A járványügyi hatóság a járási/kerületi kormányhivatal népegészségügyi osztálya.

Ki számít családtagnak?

A rendelet ezt nem határozza meg, ezért úgy gondoljuk, hogy az egészségügyi törvényben meghatározott „közeli hozzátartozó” fogalmát kell alkalmazni, mivel a rendeletet e törvény felhatalmazása alapján alkották.

Közeli hozzátartozók:

 1. a házastárs (bejegyzett élettárs),
 2. az egyeneságbeli rokon,
 3. az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
 4. az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő,
 5. a testvér,
 6. az élettárs.

A jogszabály alapján tehát nem egyértelmű, hogy pontosan kit kell családtagnak tekinteni. Ha ezzel kapcsolatos tapasztalatod van, kérjük, írd meg nekünk a jogsegely@tasz.hu-ra!

Ki jogosult Magyarországon állandó tartózkodásra?

 • az az EGT-állampolgár, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott,
 • az a családtag, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott,
 • az a személy, aki az EGT-állampolgárra tekintettel fennmaradó tartózkodási joggal rendelkezik, és öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott, valamint
 • az állandó tartózkodásra jogosult szülőnek Magyarország területén született gyermeke.

Enyhébb belépési és karanténszabályok

A karanténszabályok és a külföldiekre vonatkozó belépési korlátozások alól lehetséges részben vagy egészben mentesülni, vagy enyhébb szabályok mellett belépni.

Ezekről a szabályokról lejjebb részletesen írunk.

Mentesül a belépési korlátozások és a karantén alól,

aki magyar vagy angol nyelvű okirattal (pl. zárójelentés, egészségügyi szolgáltató vagy hatóság által kiállított más igazolás) hitelt érdemlően igazolja, hogy a belépést megelőző 6 hónapban már átesett a COVID-19 betegségen. A jogszabály nem jelöli meg kifejezetten, hogy ezt milyen dokumentummal lehet megtenni, így bármely olyan hivatalos irat, amiből kiderül, hogy az illető átesett a fertőzésen, elfogadható lehet.

II. Mi történik a határon? Mit tehetek meg előzetesen?

1. A karanténkötelezettség megállapítása

  A határon a rendőrség első lépésként megállapítja, hogy az országba érkezőre karanténkötelezettség vonatkozik-e, vagy valamilyen okból mentesül a karantén alól. Hogy milyen okból lehet mentesülni, arról lejjebb, a IV. és az V. pontban írunk.

  2. Egészségügyi vizsgálat, besorolás

   Azon, akire karanténkötelezettség vonatkozik, országba való belépéskor az Országos Mentőszolgálat egészségügyi vizsgálatot végezhet.

   • Ha van fertőzésgyanú:

   Ha koronavírus-fertőzés gyanúja merül fel, kijelölt karanténba vagy – ha ez nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténba kell vonulni (hogy mi a kijelölt karantén és a házi karantén, arról itt írunk részletesen).

   • Ha nincs fertőzésgyanú:
    1. Ha koronavírus-fertőzés gyanúja nem merül fel, hatósági házi karanténba kell vonulni 10 napra a lakóhelyen vagy a tartózkodási helyen.
    2. Ha koronavírus-fertőzés gyanúja nem merül fel, de az adott személynek nincs magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye: 10 napra államilag kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténba kell vonulnia.
   • Már átesett a betegségen: nem kell karanténba vonulnia annak, aki valamilyen hivatalos irattal (pl. zárójelentéssel, egészségügyi szolgáltató vagy hatóság által kiállított más igazolással) bizonyítja , hogy a belépést megelőző 6 hónapon belül már átesett a koronavírus-fertőzésen. A jogszabály nem jelöli meg kifejezetten, hogy ezt milyen dokumentummal lehet megtenni, így bármely olyan hivatalos irat, amiből kiderül, hogy az illető átesett a fertőzésen, elfogadható lehet.

   3. Rendőrségi adatfelvétel
   A belépéskor a rendőrség felveszi az alábbi adatokat:

   1. a határátlépés pontos idejét;
   2. a karanténra kötelezett
    • nevét és születési nevét;
    • születési helyét és idejét;
    • anyja nevét;
    • lakóhelyét;
    • tartózkodási helyét;
    • által közölt karanténlakás címét;
    • telefonszámát;
    • elektronikus levelezési címét;
    • állampolgárságát; és
    • határátlépéskor használt okmánya számát.

   4. Tájékoztatás a karanténról

    Változás 2020. október 27-től, hogy a rendőrség a határátlépést követően már csak tájékoztat a karanténról, de azt nem fogják hatóságilag elrendelni. Vagyis sem a rendőrség nem rendel el a határon ideiglenes intézkedést, mint eddig, sem a járványügyi hatóság nem rendeli el határozattal a karantént. A rendőrség a határon csak tájékoztat arról, hogy az országba belépőkre – a jogszabály erejénél fogva – karanténkötelezettség vonatkozik.

    Mi a teendő a fenti tájékoztatás után?

    A rendőrség karanténról szóló tájékoztatása után a lehető legrövidebb úton, közvetlenül a karanténba kell menni. Erről itt írunk részletesen.

    Mit tehetek meg előzetesen, a beutazást megelőzően?

    • Lehetőség van arra, hogy a fent felsorolt adatokat előzetesen bejelentsük a rendőrségnek, és akkor ezeket nem a határon kell felvenniük. Ezt a rendőrség honlapján keresztül, elektronikus úton lehet megtenni. Ilyen esetben a határon csak ellenőrzik a bejelentett adatokat.
    • Kérdéses, hogy lehetőség van-e előzetesen méltányossági kérelmet benyújtani. Az eddig gyakorlat ingadozott, volt olyan járványügyi hatóság, ami ezt elfogadta, mások visszautasították. Egyelőre nem tudjuk, hogy a rendőrség milyen gyakorlatot fog követni, de ha erről információd van, kérjük, jelezd a jogsegely@tasz.hu emailcímen! A méltányossági kérelemről részletesen alább, a Mentesülés karantén alól fejezetben írunk.
    • Szintén kérdéses, hogy lehetőség van-e előzetesen kérni, hogy a rendőrség engedjen ki a karanténból tesztet végeztetni. Egyelőre nem tudjuk, hogy a rendőrség milyen gyakorlatot fog követni, de ha erről információd van, kérjük, jelezd a jogsegely@tasz.hu emailcímen! A karantén alól tesztekkel történő mentesülésről részletesen a Mentesülés karantén alól fejezetben írunk.

    III. Magyar állampolgárok

    A magyar állampolgárok mindig szabadon, külön engedély nélkül beléphetnek Magyarországra. A szabad belépés azonban nem jelenti azt, hogy karanténba sem kell menniük: jelenleg ez – kevés kivételtől eltekintve – kötelező a külföldről hazatérőknek.

    Ahogy fent írtuk, vannak olyanok, akik a magyar állampolgárokkal egy tekintet alá esnek, noha nem magyar állampolgárok. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért csak magyar állampolgárokról írunk, de ez mindig a velük egy tekintet alá esőkre is vonatkozik.

    Egyes országokból a magyar állampolgárok enyhébb karanténszabályok mellett léphetnek be Magyarországra, erről lásd az „Enyhébb belépési és karanténszabályok” részt!

    IV. Mentesülés a karantén alól

    A karantén alóli mentesülésnek három esete van:

    • kötelező mentesítés
    • méltányossági alapú mentesítés
    • mentesülés valamely enyhébb beutazási szabály alapján (lásd a következő fejezetet!)

    KÖTELEZŐ MENTESÍTÉS:

    Aki két negatív PCR-teszttel tudja igazolni, hogy nem fertőzött, azt a rendőrségnek kötelező mentesítenie a karantén alól. A két tesztet 5 napon belül kell elvégezni úgy, hogy legalább 48 óra különbség legyen közöttük.

    A két teszt közül csak a másodikat kötelező Magyarországon végeztetni. Az első tesztet külföldön is meg lehet csináltatni, és az eredményét figyelembe fogják venni, ha:

    • az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatról – SARS-CoV-2 PCR tesztről – van szó;
    • az alábbi országok valamelyikében végezték el:
     • a schengeni térség valamelyik országában;
     • az Amerikai Egyesült Államokban; vagy
     • Kanadában
    • és az eredményét magyar vagy angol nyelvű okirat igazolja.

    Ahhoz, hogy elmehessünk teszteltetni, engedélyt kell kérni, hogy elhagyhassuk a karantént. A kérelmet a karantén helyszíne szerint illetékes rendőrkapitányságnak kell benyújtani. Ennek módja a következő:

    • a kérelmet a rendőrségnek ügyfélkapun (cégkapun), vagy a rendőrség honlapján lévő űrlapon keresztül, magyar vagy angol nyelven kell benyújtani;
    • a kérelem benyújtásakor már rendelkezni kell egy időponttal a tesztet végző klinikánál;
    • a kérelmet a tesztelést megelőzően legalább 24 órával kell benyújtani.

    A szabályos bejelentést a rendőrség tudomásul veszi, és erről elektronikus úton visszaigazolást küld.

    Ha mindkét negatív teszt eredménye rendelkezésre áll, kérelmet kell benyújtani a mentesítés érdekében. A kérelmet a karantén helyszíne szerint illetékes rendőrkapitányságnak kell benyújtani. A kérelmet a rendőrségnek ügyfélkapun (cégkapun), vagy ezek hiányában a rendőrség honlapján lévő űrlapon keresztül, magyar vagy angol nyelven kell benyújtani. Ha mindkét teszt eredménye negatív, a karantént fel kell oldani (a rendőrség tehát nem mérlegelhet, kötelező ezt a döntést hoznia). A szabályosan benyújtott kérelmet a rendőrség tudomásul veszi, és erről elektronikus úton visszaigazolást küld. A karantén ezzel szűnik meg.

    Méltányossági alapú mentesítés

    A hatósági házi karantént a törvény értelmében méltányossági okból is fel lehet oldani. Mivel az új szabályok szerint a hatósági házi karantént nem rendelik el külön határozatban, ezért nem világos, hogy a méltányossági kérelmet kinek és milyen módon lehet benyújtani. Álláspontunk szerint ennek módja a következő.

    A karantén helyszíne szerint illetékes járványügyi (népegészségügyi) hatóságtól kérhető, hogy az ügy egyéni körülményeire tekintettel a hatóság

    • mentesítsen a karanténkötelezettség alól, vagy
    • állapítson meg számára enyhébb magatartásszabályokat (például a karantén korlátozott elhagyásának lehetőségét).

    A járványügyi hatóság a kérelmet szakmai szempontból mérlegeli, és annak nem köteles eleget tenni.

    Az említett bizonytalanság miatt elképzelhető, hogy a hatóság azt állítja, hogy ilyen jogköre nem létezik. Ilyen esetben érdemes felhívni a figyelmét az egészségügyről szóló törvény 67/A. § (4) bekezdésében foglaltakra. Ha ilyen esettel szembesülsz, kérjük, keresd jogsegélyszolgálatunkat a jogsegely@tasz.hu-n, hogy együtt elérhessük a méltányossági szabályok következetes alkalmazását!

    Hova és hogyan kell benyújtani a méltányossági kérelmet?

    A kérelmet a karantén helye szerint illetékes járványügyi (népegészségügyi) hatóságnak kell benyújtani. Emailben is be lehet küldeni és meg kell jelölni azokat az okokat, amik a különös méltánylást alátámasztják.

    Mit mérlegel a hatóság méltányossági kérelmének elbírálásakor?

    A jogszabály nem jelöl meg olyan okokat, amiket a hatóságnak mérlegelnie kell, így a méltányossági kérelem elbírálása egészében a hatóságra van bízva. Az alábbi, a külföldiekre vonatkozó méltányossági szempontok ugyanakkor ebben az esetben is támpontot nyújthatnak.

    • a magyarországi bírósági vagy hatósági eljárási cselekményen részvétel, amit a megfelelő irattal kell igazolni;
    • központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolt üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés;
    • egészségügyi ellátás igénybevétele az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással;
    • hallgatói vagy tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, amennyiben ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja;
    • a fuvarozással összefüggő utazás személyforgalomban, ha célja a fuvarfeladat kiinduló pontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követő hazatérés, amennyiben ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja;
    • családi eseményeken való részvétel (pl. házasságkötés, keresztelő, temetés);
    • a Polgári törvénykönyv. szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása (ld. Ptk. 8:1. § (1) 2.);
    • kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású kulturális, egyházi vagy sportrendezvényen részvétel.

    Ezeken kívül lehetőség van „egyéb” indokot is megjelölni. Ez bármi lehet, amit az érintett olyan méltányos indoknak tart, amely indokolja, hogy engedélyezzék a belépését vagy a karantén alóli mentesítését.

    Mikor kell elutasítani a méltányossági kérelmet?

    A jogszabály nem jelöl meg olyan okokat, amiket alapján a kérelmet feltétlenül el kell utasítani. A fenti szempontok ugyanakkor ebben az esetben is támpontot nyújthatnak.

    Kihez fordulhatok az elutasítással szemben?

    A népegészségügyi hatóság elutasító határozatát közigazgatási perben lehet megtámadni.  

    Mi történik, ha valakinek megadják a méltányossági engedélyt?

    Rá innentől kezdve a határozatban megállapított enyhébb szabályok fognak vonatkozni. Vagy azt engedélyezik, hogy időlegesen kimehessen a karanténból, vagy teljesen mentesítenek a karanténkötelezettség alól. A pontos szabályok a határozatból fognak kiderülni.  

    V. Enyhébb belépési és karanténszabályok

    Kik léphetnek be karanténkötelezettség nélkül az országba?

    A.) Bárki, aki már átesett a betegségen

    Aki magyar vagy angol nyelvű okirattal (pl. zárójelentés, egészségügyi szolgáltató vagy hatóság által kiállított más igazolás) hitelt érdemlően igazolja, hogy a belépést megelőző 6 hónapon belül már átesett a koronavírus-fertőzésen, szabadon beléphet az országba. A szabály magyar állampolgárokra és külföldiekre is vonatkozik.

    B.) Az üzleti, illetve gazdasági célból utazók

    Az a magyar állampolgár, aki 

    • üzleti vagy gazdasági okból utazik külföldre; és
    • ennek tényét a Magyarországra való visszautazásakor igazolja,

    a kiutazást követően Magyarország területére karanténkötelezettség nélkül beléphet.

    A rendelet nem tér ki arra, hogy mi fogadható el az üzleti, gazdasági célú utazás megfelelő igazolásának. Nyilván ilyen lehet egy meghívólevél, a céges utazást igazoló irat stb.

    A tapasztalatok szerint a rendőrség sokféle iratot elfogad az üzleti út bizonyítékaként, de a rendőrség oldalán létezik egy külön űrlap is erre a célra.

    Ha kétségessé válik, hogy valóban üzleti, gazdasági okból történt-e az utazás (mert azt az országba visszatérő állampolgár nem tudja hitelt érdemlően igazolni), akkor az enyhébb szabály nem alkalmazható, vagyis a szokásos módon karanténba kell vonulni. 

    Az a külföldi állampolgár, aki 

    • üzleti vagy gazdasági okból utazik Magyarországra; és
    • ennek tényét a Magyarországra való visszautazásakor igazolja,

    Magyarország területére karanténkötelezettség nélkül beléphet.

    Ha kétségessé válik, hogy valóban üzleti, gazdasági okból történik-e az utazás (mert azt a belépni szándékozó külföldi állampolgár nem tudja hitelt érdemlően igazolni), akkor az enyhébb szabály nem alkalmazható, vagyis a szokásos módon karanténba kell vonulni. A rendelet nem tér ki arra, hogy mi fogadható el az üzleti, gazdasági célú utazás megfelelő igazolásának. Nyilván ilyen lehet egy meghívólevél, a céges utazást igazoló irat stb. A tapasztalatok szerint a rendőrség sokféle iratot elfogad az üzleti út bizonyítékaként, de a rendőrség oldalán létezik egy külön űrlap is erre a célra.

    C.) Ingázás

    A szomszédos országok állampolgárai, illetve a szomszédos államokban élő magyar állampolgárok karanténkötelezettség és egészségügyi vizsgálat nélkül beléphetnek Magyarországra, de nem hagyhatják el a határ 30 km-es körzetét, és 24 órán belül kötelesek elhagyni az országot.

    A határ 30 km-es sávjában élő magyar állampolgárok szintén karanténkötelezettség nélkül hazatérhetnek, ha a szomszédos országon belül nem hagyják el a 30 km-es határsávot és a kint tartózkodásuk nem haladja meg a 24 órát.

    A kedvezmény nem vonatkozik azokra, akik a határ bármely oldalán átlépik a 30 km-es sávot!

    Arról, hogy mely határátkelőket zárták le, illetve melyek vannak éppen nyitva, a rendőrség honlapján lehet tájékozódni: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo

    D.) Egyes országokból belépéskor az általánoshoz képest enyhébb karanténszabályokat alkalmaznak, vagy nincs is előírva karantén

    Az országok és az enyhítések listája folyamatosan változik, lásd erről a „Melyik országokból lehet enyhébb karanténszabályok mellett Magyarországra utazni, hazatérni?” részt!

    E.) Kapcsolt vállalkozásokat érintő üzleti ügyekben 

    Kapcsolt vállalkozásokat érintő üzleti ügyekben magyar és külföldi állampolgárok is méltányossági engedély és karanténkötelezettség nélkül beléphetnek Magyarországra, ha az alábbi országok valamelyikéből érkeznek:

     Az érintett országok:

    • Az enyhítés jelenleg a világ minden országára kiterjed.

    A belépéskor – például meghívólevéllel – valószínűsíteni kell, hogy üzleti úton vagyunk.

    Az üzleti utazás arra vonatkozik, aki:

    • olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója,
    • amely a Tao. törvény szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyban van más gazdasági társasággal úgy, hogy a társaságok közül valamelyik Magyarországon van bejegyezve.

    A rendelet megfogalmazása miatt az enyhítés mindenkire vonatkozik, aki a világ bármely két országában bejegyzett kapcsolt vállalkozás között utazik. A gyakorlatban ezt szinte biztosan úgy fogják alkalmazni, hogy a vállalkozások egyikének Magyarországon kell lennie.

    F.) Teherforgalom

    Semmilyen korlátozás nem vonatkozik a teherforgalomban (nem személyforgalomban) utazókra.

    G.) Egyes sporttal és kulturális eseményekkel kapcsolatos utazások

    Ezek részleteiről lásd a rendelet 11-12. §-át!

    Melyik országokból lehet enyhébb karanténszabályok mellett Magyarországra utazni, hazatérni?

    Lengyelország, Csehország, Szlovákia

    Aki a fenti országok valamelyikében foglalt szállást a hazaérkezése előtti napra és ezen országok valamelyikéből lép be Magyarországra, a hazaérkezése után a főszabály szerint kötelező 2 helyett 1 koronavírus-teszt elvégzése után mentesül a karantén alól. Ez a szabály csak az október 6-a előtt foglalt szállásokra vonatkozik.

    A fenti országok állampolgárai 5 napnál nem régebbi, angol vagy magyar nyelvű, negatív koronavírus-teszt bemutatásával beutazhatnak Magyarországra, ha legkésőbb október 31-éig van október 6-a előtt foglalt szállásuk.

    Milyen szabályok vonatkoznak az átutazásra (tranzitáthaladás)?

    Szabadon beléphet Magyarországra az a külföldi állampolgár, aki az országon csak átutazik, ha a határon végzett egészségügyi vizsgálat nem mutatta ki nála koronavírus-fertőzés gyanúját. 

    Magyar állampolgár (ha más állampolgársága nincs) a jelenlegi szabályok szerint nem kérheti a tranzitáthaladás engedélyezését! További feltételek:

    • az érintett legyen jogosult belépni a Schengeni övezetbe;
    • hitelt érdemlően igazolja az utazása célját és célországát;
    • a célországba való beutazása és a Magyarországgal szomszédos államba való belépése (tehát Magyarország elhagyása) biztosított.

    Az átutazás során a következő szabályok érvényesülnek:

    • csak az ORFK által előre kijelölt útvonalon lehet haladni;
    • csak az előre kijelölt megállóhelyeken lehet megállni, és csak akkor, ha ez az áthaladáshoz (pl. egészségügyi vagy műszaki okból) elengedhetetlenül szükséges;
    • máshol megállni csak azonnali segítséget igénylő (egészségügyi vagy műszaki) szükséghelyzetben lehet;
    • Magyarországot a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 24 órán belül el kell hagyni.

    Az aktuálisan kijelölt tranzitútvonalakról és megállóhelyekről a rendőrség honlapján lehet tájékozódni.

    Hiteles, érthető, folyamatosan frissülő információk. Hétvégén és ünnepnapokon is elérhető ingyenes jogsegélyszolgálat. Ott voltunk a járvány első pillanatában és ott leszünk akkor is, ha már túl vagyunk rajta. Mindezt a TASZ támogatói teszik lehetővé. Segítsd te is a munkánkat akár 1000 forinttal, hogy senki ne maradjon egyedül a nehéz helyzetekben.

    Támogass minket, hogy folytathassuk!

    VI. Külföldiek beutazása

    Ki számít külföldi állampolgárnak?

    A Magyarországra történő beutazás szempontjából nem mindenki számít külföldinek, aki ténylegesen külföldi állampolgár, akkor sem, ha nincs magyar állampolgársága! Vannak, akik

    - egy megítélés alá esnek a magyar állampolgárokkal , tehát méltányossági engedély nélkül is beléphetnek az országba. Arról, hogy kik ők, lásd az alapvető szabályokat!

    Azok a külföldiek, akik nem esnek a magyar állampolgárokkal egy megítélés alá (és más enyhítés sem vonatkozik rájuk), Magyarország területére főszabály szerint nem léphetnek be.

    Méltányosság a belépéshez

    A belépés engedélyezése érdekében azonban méltányossági kérelmet lehet benyújtani. Erről ld. részletesen a VII. részt.

    Karanténkötelezettség és mentesülési lehetőség

    Ha a belépést engedélyezik, az még nem mentesít a karantén alól! Tehát a méltányossági kérelem alapján az országba belépő külföldinek ugyanúgy karanténba kell vonulnia, mint a magyar állampolgároknak. A karantén alól azonban nekik is lehetőségük van két negatív koronavírus-teszttel mentesülni, ennek feltételei és az eljárás is megegyezik azzal, ami a magyar állampolgárokra vonatkozik (ld. erről részletesen a IV. részt!).

    Belépés karanténkötelezettség nélkül

    Az V. részben az enyhébb belépési és karanténszabályokról írottak közül néhány a külföldiekre is vonatkozik. Ezekben az esetekben a külföldiek méltányossági kérelem nélkül léphetnek be az országba, illetve enyhébb karanténszabályok vonatkoznak rájuk.

    VII. Méltányossági kérelem külföldiek beutazásához

    Hova és hogyan kell benyújtani a méltányossági kérelmet?

    A méltányossági kérelmet ügyfélkapun (cégkapun) keresztül, illetve ezek hiányában a rendőrség saját űrlapkitöltő felületén lehet benyújtani. A kérelmet csak elektronikusan, magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani.

    Az űrlapok a rendőrség e-ügyintézési oldalán találhatók.

    A méltányossági kérelmet elektronikusan, magyar vagy angol nyelven kell benyújtani. Benyújtható személyesen és meghatalmazott útján is. Arra kell kitérni benne, hogy milyen okból súlyosan méltánytalan, érdeksértő a belépés megtagadása. Az egyes méltánylást érdemlő indokokat részletesen lásd a következő pontban.

    Mit mérlegel a rendőrség a külföldiek méltányossági kérelmének elbírálásakor?

    A következő indokok minősülnek olyan „különös méltánylást érdemlő körülménynek”, amelyek esetén a rendőrség mérlegelhetni a beutazás engedélyzését:

    1. a magyarországi bírósági vagy hatósági eljárási cselekményen részvétel, amit a megfelelő irattal kell igazolni;
    2. központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolt üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés;
    3. egészségügyi ellátás igénybevétele az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással;
    4. hallgatói vagy tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, amennyiben ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja;
    5. a fuvarozással összefüggő utazás személyforgalomban, ha célja a fuvarfeladat kiinduló pontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követő hazatérés, amennyiben ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja;
    6. családi eseményeken való részvétel (pl. házasságkötés, keresztelő, temetés);
    7. a Polgári törvénykönyv. szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása (ld. Ptk. 8:1. § (1) 2.);
    8. kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású kulturális, egyházi vagy sportrendezvényen részvétel.

    Ezeken kívül lehetőség van „egyéb” indokot is megjelölni. Ez bármi lehet, amit az érintett olyan méltányos indoknak tart, amely indokolja, hogy engedélyezzék a belépését vagy a karantén alóli mentesítését.

    A kérelmek elbírálásának nincs belső határideje, de az ORFK tájékoztatója szerint ezeket „haladéktalanul” kell elbírálni. Tapasztalatunk szerint a döntés 24-48 óra alatt születik meg.

    Mikor kell elutasítani a méltányossági kérelmet?

    1. Ha felmerül a gyanú, hogy a kérelmező nem valós beutazási indokot jelölt meg;
    2. ha a kérelmező a belépéskor nem hajlandó bemutatni a beutazás indokát alátámasztó iratot, vagy annak hitelességével kapcsolatban kétség merül fel;
    3. járványügyi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági szempontból.

    Kihez fordulhatok az elutasítással szemben?

    Az elutasító döntést hozó rendőrkapitányságot irányító megyei (fővárosi) kapitánysághoz.

    Mi történik, ha valakinek megadják a méltányossági engedélyt?

    Akinek a belépését engedélyezték, a határon köteles egészségügyi vizsgálatnak alávetni magát.

    1. Akinél koronavírus gyanúja merül fel, nem léphet be Magyarországra.
    2. Akinél nem merül fel koronavírus gyanúja, 10 napra karanténba kell vonulnia.

    Milyen előírások vonatkoznak a méltányossági kérelemre?

    A kérelem benyújtható törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján is. Utóbbi esetben a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba (például két tanú által aláírt nyilatkozatba) kell foglalni. Ugyanaz a meghatalmazott többek nevében is benyújthatja a kérelmet, ha a beutazásra ugyanabban az időpontban kerül sor és a beutazás indoka azonos, de ebben az esetben mindenkitől külön meghatalmazást kell felvenni.

    Azonos okból és időpontban történő határátlépés esetén a közeli hozzátartozók közösen is benyújthatnak kérelmet. Ebben az esetben egyikük nyújtja be a kérelmet, és felveszi a fentiek szerinti meghatalmazásokat. 

    A kérelemben valószínűsíteni kell a  különös méltánylást érdemlő körülményeket, és meg kell írni, hogy milyen személyazonosító okmányt szeretnénk felhasználni a határátlépéshez. Meg kell adni az okmány azonosító számát is. A kérelemhez csatolni kell: 

    • annak az iratnak a másolatát, amellyel a különös méltánylást érdemlő indokot szeretnénk igazolni (ahol ez lehetséges);
    • meghatalmazást, ha meghatalmazott útján nyújtjuk be a kérelmet.

    A fenti követelményeknek meg nem felelő kérelmet a rendőrség elutasítja.

    Aki iratmásolatot csatolt a méltányossági kérelméhez, a határátlépéskor köteles a rendőr felhívására bemutatni az eredeti iratot. Ennek hiányában a belépést nem engedélyezik, ráadásul az iratok bemutatásának megtagadása szabálysértés.

    Hogyan lehet mentesülni a beutazás utáni karantén alól?

    Miután a külföldinek a rendőrség engedélyezte a belépést Magyarországra, ugyanazok a karanténszabályok vonatkoznak rá, mint a magyar állampolgárokra. Külföldiek is élhetnek tehát a kötelező és a méltányossági alapú mentesítéssel, illetve előfordulhat, hogy enyhébb beutazási szabályok vonatkoznak rájuk. 

    VIII. COVID-tesztek és beutazás

    Hova és hogyan kell benyújtani a teszt iránti kérelmet? Mi az eljárás menete?

    Aki két negatív PCR-teszttel tudja igazolni, hogy nem fertőzött, azt a rendőrségnek kötelező mentesítenie a karantén alól.

    A két teszt közül csak a másodikat tesztet kötelező Magyarországon végeztetni. Az első tesztet külföldön is meg lehet csináltatni, és az eredményét figyelembe fogják venni, ha:

    • az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatról – SARS-CoV-2 PCR tesztről – van szó;
    • az alábbi országok valamelyikében végezték el:
    • és az eredményét magyar vagy angol nyelvű okirat igazolja.

    Ahhoz, hogy elmehessünk teszteltetni, engedélyt kell kérni, hogy elhagyhassuk a karantént. A kérelmet a karantén helyszíne szerint illetékes rendőrkapitányságnak kell benyújtani. Ennek módja a következő:

    • a kérelmet a rendőrségnek ügyfélkapun (cégkapun), vagy ennek hiányában a rendőrség honlapján lévő űrlapon keresztül, magyar vagy angol nyelven kell benyújtani;
    • a kérelem benyújtásakor már rendelkezni kell egy időponttal a tesztet végző klinikánál;
    • a kérelmet a tesztelést megelőzően legalább 24 órával kell benyújtani.

    A szabályos bejelentést a rendőrség tudomásul veszi, és erről elektronikus úton visszaigazolást küld.

    Ha mindkét negatív teszt eredménye rendelkezésre áll, kérelmet kell benyújtani a mentesítés érdekében. A kérelmet a karantén helyszíne szerint illetékes rendőrkapitányságnak kell benyújtani. A kérelmet a rendőrségnek ügyfélkapun (cégkapun), vagy ennek hiányában a rendőrség honlapján lévő űrlapon keresztül, magyar vagy angol nyelven kell benyújtani. 

    Ha mindkét teszt eredménye negatív, a karantént fel kell oldani (a rendőrség hatóság tehát nem mérlegelhet, kötelező ezt a döntést hoznia). A szabályosan benyújtott kérelmet a rendőrség tudomásul veszi, és erről elektronikus úton visszaigazolást küld. A karantén ezzel szűnik meg.

    Milyen típusú tesztet fogadnak el a karantén alóli mentesüléshez?

    Molekuláris biológiai tesztet (SARS-CoV-2 tesztet) kell végeztetni, ami az NNK tájékoztatása szerint a PCR-tesztet jelenti.

    Külföldön már végeztettem teszteket. Mentesülhetek a karantén alól?

    Annak, aki a schengeni övezet valamely tagállamából (Románia, Horvátország, az Egyesült Királyság és Írország ebbe nem tartozik bele!), az Egyesült Államokból vagy Kanadából érkezik, egy – angol vagy magyar nyelvű –, külföldön végzett negatív eredményű tesztet elfogadnak a karantén alóli mentesüléshez,  de a másodikat mindenképpen Magyarországon kell elvégeztetni. Ekkor is figyelembe kell venni azt a szabályt, hogy a két tesztet 5 napon belül kell elvégezni úgy, hogy legalább 48 óra különbség van közöttük. Praktikus akadályt jelent, hogy nem feltétlenül lehet ilyen rövid időtávon belülre időpontot találni tesztelésre – erre magánszolgáltatónál, előzetes időpontfoglalással van a legnagyobb esély.

    A járványügyi hatóság ettől függetlenül, méltányossági alapon bármilyen mentesítési vagy enyhítési indokot mérlegelhet, és járványügyi szempontok figyelembevételével, az ügy minden körülményére tekintettel hoz döntést, az elvi lehetősége tehát megvan annak, hogy korábbi teszt alapján oldja fel a karantént.

    Kisgyerekes családként érkezünk Magyarországra. Minden gyereket külön tesztelni kell, hogy ők is mentesüljenek a karantén alól?

    A jelenlegi beutazási szabályok szerint a gyerekeket is tesztelni kell a karantén korábbi feloldásához, ebben nincs kor szerinti különbségtétel. A járványügyi hatóság azonban méltányossági alapon feloldhatja a karantént, ezért meg lehet próbálni egyeztetni velük arról, hogy ha a szülők tesztjei negatívak lesznek, akkor a gyerekeket is mentesítsék. Az a hatóság mérlegelésén múlik, hogy elfogadja-e ezt az érvelést, az ügy minden körülményére tekintettel.

    Ki fizeti a két molekuláris biológiai tesztet (PCR-teszt), amelyek a karantén feloldásához szükségesek? Kihez kell fordulni tesztelésért?

    A teszteket mindenki saját maga kell, hogy finanszírozza. A teszt bármely, mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkező laboratóriumban elvégezhető.

    IX. Karantén

    Melyik szerv a járványügyi hatóság?

    A járványügyi hatóság a területileg illetékes kormányhivatal népegészségügyi osztálya.

    Milyen címet adhatok meg a határon, ahol eltölteném a 10 nap karantént?

    Bármilyen címet megadhatunk a határon a rendőrségnek, ezt fogják továbbítani a helyileg illetékes járványügyi hatóságnak. Az azonban a mi felelősségünk, hogy ezen a címen folyamatosan megtalálhatók legyünk, amikor a rendőrség ellenőrzi a karantén betartását, tehát csak olyan címet adjunk meg, ahol ténylegesen el tudunk tölteni 10 napot. Ennek azonban nem kell bejelentett lakcímnek lennie, és semmilyen más megkötés sem vonatkozik rá. 

    A karanténnak megadott címen mások is laknak. Nekik is karanténba kell vonulniuk velem?

    Nem. Ez a kötelezettség csak azt terheli, aki külföldről belépett az országba, a vele egy lakcímen élőket nem érinti.

    Mennyi időre kell karanténba vonulnom?

    A beutazást szabályozó rendelet szerint a hatósági házi karantén 10 napig tart. Korábban bizonytalanságot okozott, hogy a 10 napot hogyan kell számolni, mert a rendőrség mellett a járványügyi hatóság is szerepet kapott a karantén elrendelésében. Most, hogy már nem kell hatósági határozattal elrendelni a karantént, minden bizonnyal az országba lépés másnapján kezdődik a 10 napos karantén. A 10 napot tehát nem a hazaérkezésünk napjától, hanem az azutáni naptól kell számítani. Ennek ellenére már a hazaérkezésünk napján is a karantén helyén kell lennünk, és azt nem hagyhatjuk el.

    A kötelező karantén alól lehetséges mentesülni, erről a „Lehet mentesülni a Magyarországra belépés után kötelező karantén alól?” pontban írtunk.

    Hogyan jutok el a karantén helyszínére? Mik a teendőim, amíg odaérek?

    Nincs arra vonatkozó megkötés, hogy milyen eszközzel lehet a karantén helyszínére jutni, tehát ez autóval, tömegközlekedéssel, taxival, de úgy is lehetséges, hogy valaki értünk jön. A jogszabály értelmében az országba lépést követően azonnal el kell indulni a karantén helyszínére és közvetlenül, megszakítás nélkül kell odamenni. Nem szabad tehát megállni pl. vásárolni vagy rokont látogatni.

    A megállás csakis egészségügyi vagy műszaki okból lehetséges – tehát el lehet menni WC-re, szabad tankolni és az autó meghibásodása is elfogadható indok. Aki tömegközlekedik, annak a menetrendi okot is elfogadják.

    Elmehetek teszteltetni a beutazásom napján, útban a karanténlakás felé?

    Ha a rendőrségnek ezt legalább 24 órával a teszt előtt jelzed, és már van előre lefoglalt időpontod, akkor elmehetsz a tesztre.

    Ki ellenőrzi a házikarantén-szabályok betartását?

    A rendőrség ellenőrzi.

    Hogyan ellenőrzi a rendőrség a szabályok betartását?

    Mobilapplikációval

    Mindenkinek kötelező a karanténkövető mobilapplikáció használata, akinek erre alkalmas telefonja van. Ehhez  az alkalmazás telepítésekor fényképet kell készítenünk, amelyet az alkalmazás összevet a különböző nyilvántartásokban tárolt fotóinkkal. A regisztráció után az érintett „köteles együttműködni, és a szoftverrel a rendőrség által előírt műveletet elvégezni.” Ez azt jelenti, hogy amikor a rendőrség értesítést küld, 15 percen belül szelfit kell készítenünk, amely alapján a telefonra telepített arcfelismerő program ellenőrzi a személyazonosságunkat. Az app ezen kívül folyamatosan továbbítja a rendőrségnek a helyadatainkat. A rendőrség csak akkor ellenőrizheti személyesen az applikációt telepítő érintettet, ha felmerül, hogy megszegte a karantén szabályait, vagy ha nem használja az appot az utasítás szerinti, kellő időben.

    Személyes ellenőrzéssel

    Aki nem tudja telepíteni az applikációt, azt a rendőrség szúrópróbaszerűen, bizonyos időközönként meglátogatja az otthonában és ellenőrzi, hogy ott tartózkodik-e.

    Mi az a hatósági házi karantén és a kijelölt karantén?

    Hatósági házi karanténnak hívják, ha valaki az otthonában (lakóhelyén vagy tartózkodási helyén) köteles karanténba vonulni.

    Kijelölt karanténnak hívják, ha a járványügyi hatóság járványkórházba vagy más, karantén céljára szolgáló intézménybe utalja az érintettet.

    A különféle karanténokról és ezek szabályairól itt írunk részletesen.

    X. További gyakori kérdések

    Miért lehet büntetést kiszabni a beutazással kapcsolatban?

    Szabálysértésnek minősül főként:

    • a határon kötelező egészségügyi vizsgálat elmulasztása;
    • a kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténba vonulás elmulasztása;
    • a járványügyi hatóság által előírt magatartásszabályok megszegése;
    • az utazás indokát alátámasztó irat be nem mutatása;
    • a határ menti sávba belépni jogosultak esetén a 30 km-es határ menti sáv elhagyása, vagy a 24 órás magyarországi tartózkodás túllépése;
    • az agrárágazatban dolgozókra vonatkozó belépési és tartózkodási szabályok megszegése;
    • a tranzitáthaladás szabályainak megszegése.

    Lehet most külföldre menni Magyarországról?

    Magyarországról szabadon ki lehet utazni, de nem biztos, hogy a célországba szabadon beléphetünk. Lehetséges, hogy a célországban karanténba kell vonulnunk. Az utazás előtt érdemes tehát tájékozódni arról, hogy a célország milyen beutazási korlátozásokat alkalmaz. Erről általában az adott ország külügyminisztériumának, konzuli szolgálatának, nagykövetségének honlapján érhetők el információk.

    A hazautazás után azonban főszabály szerint karanténba kell vonulni.

    Az ingázó munkavállalókat hogyan érintik a belépési szabályok?

    Az ingázókat érintő szabályokról az „V. Enyhébb belépési és karanténszabályok” részben írtunk részletesen. Fontos tudni, hogy az ingázásra vonatkozó könnyítések csak a határ – mindkét oldalon – 30 km-es sávjában alkalmazhatóak. Minden más esetben fennáll a karanténkötelezettség.

    Arról, hogy mely határátkelőket zárták le, illetve melyek vannak éppen nyitva, a rendőrség honlapján lehet tájékozódni:

    http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo

    Mi a helyzet a teherforgalommal?

    A korlátozások nem érintik a teherforgalomban az országba lépőket és az onnan kilépőket.

    Magyar állampolgárként hol tájékozódhatok, mielőtt külföldre utaznék?

    A https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ weboldalon országonkénti bontásban is olvashatók folyamatosan frissített tájékoztatók.

    Arról, hogy mely határátkelőket zárták le, illetve melyek vannak éppen nyitva, a rendőrség honlapján tájékozódhat: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo

    Az EU-tagállamok beutazási szabályairól folyamatos tájékoztatás található az EU hivatalos tájékoztató oldalán: https://reopen.europa.eu/hu.

    Külföldi ismerősöm a reptéri tranzitban rekedt. Kitől kérhet segítséget a hazautazáshoz?

    Az állampolgársága szerinti ország konzuli szolgálatától.

    Milyen jogszabályban találom meg a határátlépésre vonatkozó új rendelkezéseket?

    408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

    A szabályozás gyakran változik, ezért mindig figyeljünk arra, hogy az aktuális, hatályos szabályt nézzük-e!

    Megosztás