Koronavírus - korlátozások Budapesten és Pest megyében

A koronavírus-járvány terjedésének jelenleg azzal lehet leginkább gátat szabni, ha korlátozzák az emberek kontaktusait, kapcsolatait. Ezért kérik szakmai szervezetek is, és ezért rendeli el a kormány is azokat a korlátozásokat, amik ezt lehetővé teszik. Emiatt zártak be az iskolák, mozik, színházak, ezért maradnak el a sportesemények, ezért zárták le a játszótereket. A kijárási korlátozás is hasonló célt szolgál: az a célja, hogy csak azok hagyják el az otthonaikat, akiknek ez feltétlenül szükséges.

Az élet leállítása azonban óriási károkat okoz és a járvány szempontjából sem feltétlenül a legszerencsésebb. A tömeges megfertőződést el kell kerülni, mert ha többen kerülnek kórházba, mint amennyit képesek ellátni, az tragédiákhoz vezet. De amíg nincs védőoltás, addig a járványból való kilábaláshoz az vezethet el, hogy mind többen esnek át a fertőzésen és kialakul a nyájimmunitás. Ez a korlátozás óvatos, fokozatos feloldásával érhető el. Az ország legsűrűbben lakott területein, Budapesten és Pest megyében még a korábbi szabályok maradnak, vidéken azonban számos korlátozást feloldottak.

Ki számít Budapestinek / Pest megyeinek és ki vidékinek? Kikre milyen szabályok vonatkoznak?

A szabályozás nem az alapján válogat, hogy ki hol lakik, vagy hova szól a lakcímkártyája, hanem hogy hol tartózkodik éppen. A szabály tehát területi alapú. Aki Budapesten vagy Pest megyében van éppen, arra az itteni szabályok vonatkoznak. Aki Budapesten vagy Pest megyében él, de éppen vidéken van, arra az ottani szabályokat kell alkalmazni.

Röviden: mi lehet ok arra, hogy elmenjek otthonról?

Most már nagyon részletes szabályok vonatkoznak arra, hogy ki és miért mehet el otthonról. Ezekre alább részletesen is kitérünk, de a lényeg a következő: ha csak lehet, mindenki maradjon otthon, akinek nincs kifejezetten fontos, halaszthatatlan oka arra, hogy emberek közé menjen. Különösen igaz ez az idős (elsősorban a 65 év feletti), illetve tartós betegséggel küzdő, legyengült immunrendszerű emberekre.

Mik a legfontosabb korlátozások?

A lakásunkat kizárólag alapos indokkal hagyhatjuk el. Hogy mi minősül ilyennek, arról az alábbiakban részletesen is írunk.

 • Korlátozzák a szociális érintkezést: lehetőleg mindenki tartson legalább 1,5 méteres távolságot másoktól – ez a szabály természetesen nem vonatkozik a közös háztartásban élőkre.
 • Vendéglátóipari egységekben nem lehet tartózkodni, csak elvitelre lehet ételt kérni, a kiszállítás viszont továbbra is megengedett.
 • 65 év felettiek csak 9:00 és 12:00 óra között vásárolhatnak, ekkor viszont csak ez a korosztály lehet az üzletekben. Ez csak az élelmiszerüzletekre, drogériákra és gyógyszertárakra vonatkozik. A piacokra kerületenként eltérő szabályok lehetnek! A nyitva tartás rendjét a kerületek maguk határozhatják meg. A 65 év felettieknek mindenképp fenn kell tartani egy kizárólagos idősávot, de azt is a település határozhatja meg, hogy ez mikor van.

Mit szabad? Melyek az „alapos indok”-ok, amikre hivatkozva elmehetek otthonról?

(Figyelem: ebben a tájékoztatóban nem szó szerint idézzük a szabályt, hanem leegyszerűsítve, értelmezve közöljük őket. A pontos szabályozás itt található.)

Alapvetően nagyon sok minden miatt lehet közterületen tartózkodni, legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, hogy ha fontos dolgot intézünk, akkor lehetünk az utcán, de elsősorban az egyik pontból a másikba haladva. Közterületen csoportosulni alapvetően nem lehet. 

Elhagyhatjuk az otthonunkat, közterületen lehetünk, ha:

 • épp munkába megyünk, vagy épp az ehhez szükséges anyagokat szerezzük be;
 • vásárolni megyünk (élelmiszert, gyógyszert, dohányárut, illatszert vagy tisztítószereket, állateledelt, munkavégzéshez szükséges árucikkeket, papír-írószert stb.), ha piacra megyünk;
 • ápolásra szoruló rokont megyünk meglátogatni, vagy bevásárolunk az idős, rászoruló hozzátartozónak, ismerősnek;
 • ha ügyet intézni megyünk, olyan helyre, ahol csak személyesen lehet;
 • ha orvoshoz, vagy más egészségügyi szolgáltatást igénybe venni (pl. gyógytornára, pszichológushoz) megyünk;
 • ha benzinkútra megyünk;
 • ha fodrászhoz, manikűröshöz megyünk;
 • ha a gyerekünket hozzuk-visszük a iskolai, óvodai, bölcsödei, vagy más gyermekfelügyeletet végző ügyeletre/ről;
 • ha szervizbe visszük a járművünket (biciklit, haszonjárművet is);
 • ha szemetet viszünk ki (akár távolabbi konténerhez);
 • ha tisztitóba, mosodába megyünk;
 • ha templomba megyünk;
 • ha szűk körű esküvőre, vagy temetésre megyünk;
 • ha a gyerekünket visszük-hozzuk láthatásra/ról;
 • ha kutyát (vagy más háziállatot) sétáltatunk, vagy állatot orvoshoz viszünk;
 • ha sportolunk, sétálunk, vagy kirándulunk.

Meddig tart a kijárási korlátozás?

A kijárási korlátozás március 28-án lépett hatályba, és április 9-én a kormány hatrozatlan időre meghosszabbította. Így a szabályok mindaddig hatályban maradnak, amíg a veszélyhelyzet fennáll. A kormány minden héten felülvizsgálja, hogy szükség van-e még a korlátozás fenntartására, vagy esetleg a szigorításra. Ha viszont a veszélyhelyzet véget ér, a korlátozások maguktól is hatályukat vesztik. Egyelőre senki sem tudja, hogy ez mikor következik be, de a kormány csak addig tarthatja fenn a veszélyhelyzetet, amíg ez a járványügyi helyzet miatt valóban indokolt. 

Ki ellenőrzi a szabályok betartását?

A rendeletben foglaltak betartását a rendőrség ellenőrzi, azonban a rendőrség elméletileg bevonhatja az ellenőrzésbe többek között a katonai rendészetet és az idegenrendészetet, de akár a katasztrófavédelmet, a NAV-ot vagy a polgári titkosszolgálatokat is.

Kell-e igazolnom, hogy dolgozni, vásárolni megyek? Milyen iratok legyenek nálam? Lesz-e nyomtatvány a munkába járáshoz?

A szabályok szerint ilyenre nem lesz szükség, a rendőrség nem fogja kifejezetten ellenőrizni annak a célját, hogy miért hagytuk el az otthonunkat. Lehetséges, hogy rá fog kérdezni, hogy mi az utazásunk célja, és ha olyan választ kap, ami kifejezetten nem fér bele a rendeletbe, akkor fel fog lépni. De a mostani szabály alapvetően nem abban szigorú, hogy az otthonukat elhagyókat szankcionálja, hanem hogy a „social distancing”, vagyis társadalmi távolságtartás szabályait kikényszerítse, és különösen hogy az időseket védje.

Ettől függetlenül jó ha vannak nálunk személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, vagy jogosítvány, útlevél és lakcímkártya), mert ha nem tudjuk a rendőr számára a személyazonosságunkat igazolni, akkor ez önmagában is ok lehet arra, hogy bevigyenek a rendőrőrsre.

Milyen szankciók járnak azért, ha megsértem a rendeletet?

A rendelet megsértése szabálysértésnek minősül, és 5000-től 500.000 forintig terjedő bírsággal sújtható.

Van rá lehetőség, hogy jogorvoslattal éljek, ha bírságot szabnak ki rám?

Igen, erről a szabálysértésekről szóló oldalunkon részletesen írunk a Helyszíni bírság résznél.

TARTÓZKODÁS HELYE, KÖLTÖZÉS

A lakcímkártyám nem oda szól, ahol ténylegesen lakom. Hol kell lennem a kijárási korlátozás ideje alatt? Járhatok innen dolgozni?

A rendelet senkinek sem írja elő, hogy pontosan hol kell lennie, tehát nem szükséges feltétlenül a lakcímkártyán szereplő címen tartózkodnunk. Az a lényeg, hogy mindenki ott maradjon, ahol éppen lakik – legyen ez hivatalos lakóhelye, tartózkodási helye vagy más magánlakás. Ha valaki nem a bejelentett lakcímére megy haza, annak nem lehet negatív következménye. 

Ha a korlátozás bevezetésekor nem tartózkodom otthon, hazamehetek?

Persze. A rendelet értelmében akinek dolga van, az szabadon közlekedhet, a céltalan kijárást és a csoportosulást igyekeznek korlátozni. Nem a hazatérés a kérdéses, hanem az otthon elhagyása: ez az, amit a rendelet értelmében csak alapos okkal tehetünk meg.

Éppen költöznék, mert lejárt az albérletem szerződése, megtehetem?

A rendelet értelmében a „szállítási szolgáltatások igénybevétele” megfelelő ok az otthonunk elhagyására. Nem teljesen egyértelmű, hogy mire gondolnak ennél a kategóriánál, de valószínűleg ebbe a költözködés is beletartozik, így úgy gondoljuk, ez jogszerű.

PÁRKAPCSOLAT, BARÁTOK

A párommal külön élünk, megbüntetnek, ha meglátogatom?

Az ilyen típusú látogatásra a rendelet nem ad lehetőséget, ez az ok ugyanis nem szerepel a jogszabályban meghatározott „alapos okok” között. Ezek az „alapos okok” azok, amelyek a lakóhely elhagyására feljogosítanak. A rendelet leszögezi, hogy a közös háztartásban élők kivételével mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni. Ezekből a rendelkezésekből az következik, hogy a külön élő partner meglátogatása a rendelet értelmében nem jogszerű.

A párom vidéken él, én Budapesten / Pest megyében. Megbüntetnek, ha meglátogatom?

Az ilyen típusú látogatásra a rendelet nem ad lehetőséget. Pest megyén kívül ugyan már nincs kijárási korlátozás, de Budapesten és Pest megyében még a régi szabályok érvényesek. Így az itt élők nem hagyhatják el az otthonukat ilyen célból, ez az ok ugyanis nem szerepel a jogszabályban meghatározott „alapos okok” között. Ezek az „alapos okok” azok, amelyek a lakóhely elhagyására feljogosítanak. A rendelet leszögezi, hogy a közös háztartásban élők kivételével mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni. Ezekből a rendelkezésekből az következik, hogy a külön élő partner meglátogatása a rendelet értelmében nem jogszerű. A jogszabály szigorú értelmezése szerint azonban ez fordítva már nincs így, vidékről nincs akadálya Pest megyébe vagy Budapestre látogatni.

A párommal hivatalosan nem ugyanaz a lakcímünk, de együtt élünk. Megbüntetnek, ha mégis együtt sétálunk?

Ez nem jogsértő, így büntetés sem járhat érte. A szabály szerint – a közös háztartásban élők kivételével – mindenki köteles más emberekkel az érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni. Így akik együtt élnek, nem kötelesek a távolságtartásra.

Azt meg kell jegyezni, hogy azért viszont járhat szankció, ha az együtt élők az otthonukat ok nélkül hagyják el, tehát nem a rendeletben meghatározott okok egyike miatt sétálnak éppen az utcán.

Meglátogathatom a barátaimat?

Nem. Éppen arról szól a társadalmi távolságtartás (social distancing), hogy a nem feltétlenül szükséges találkozásokat mellőzzük. Így a baráti látogatások ideje nem most van, emiatt most jogellenes elhagyni az otthonunkat. Szerencsére a baráti együttlétek remekül megvalósíthatók online is!

KÖZLEKEDÉS, UTAZÁS, SZÁLLÍTÁS, ESEMÉNYEK

Szabad tömegközlekedéssel, busszal, vonattal utazni?

Igen, de csakis olyan céllal, ami a rendelet szerinti „alapos ok”-nak minősül. Mivel a tömegközlekedési eszközökön különösen jól tud terjedni a vírus – hiszen sok ismeretlen ember utazik rajta egy légtérben –, ezért ezt a közlekedési módot, ha csak lehet, érdemes elkerülni. Ha feltétlenül tömegközlekednünk kell, a másik embertől a járművek fedélzetén is lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. A tömegközlekedési eszközökön mindenkinek kötelező eltakarnia az orrát és a száját maszkkal vagy sállal, kendővel. Szakemberek javasolják az ablakok nyitvatartását a légcsere érdekében és az utazás végeztével az azonnali kézfertőtlenítést, és a lehető leghamarabb az alapos kézmosást.

Akkor is vonatkozik rám a rendelet, ha autóval hagyom el a lakást? Ott nem fertőzök meg senkit.

Igen. A rendelet nem tesz különbséget abból a szempontból, hogy milyen módon tartózkodunk a közterületen, gyalogosan, vagy saját járművel. Ilyenkor is ugyanazok a szabályok vonatkoznak ránk, mintha gyalog lennénk. Csak olyan helyekre és célból szabad tehát autóval is elhagyni az otthonunkat, amit a rendelet megenged. Az autó használatakor fontos arra is figyelni, hogy csak az egy háztartásban élők utazhatnak csak egy autóban, mert mindenki másnak 1,5 méteres távolságot kell tartania! Azt viszont, hogy ki kivel él egy háztartásban, nem ellenőrzik a lakcímkártya, vagy más dokumentum alapján. 

Használatok bevásárláshoz, munkába járáshoz autót, biciklit?

Igen. Nincs külön szabályozás azzal kapcsolatban, hogy milyen módon jussunk el azokra a helyszínekre, ahova el lehet menni. Az is csak ajánlás, hogy aki teheti, ne vegye igénybe a közösségi közlekedést, hanem inkább sétáljon, biciklizzen, vagy használja a saját járművét.

Most, hogy vidéken feloldották a kijárási korlátozást, elmehetek a vidéki nyaralómba?

Nem: ez nem minősül a rendelet szerinti „alapos ok”-nak. Budapesten és Pest megyében továbbra is csak a jogszabályban meghatározott okokból szabad elhagyni a lakást, és a vidéki nyaralóba való utazás nem szerepel ezek között. Hiába nincs már vidéken kijárási korlátozás, de Budapesten és Pest megyében nem szabad a kijárás, így pedig értelemszerűen nem juthatunk el a környező megyékbe sem.

Vidéki rokonlátogatásra elmehetünk?

Csak akkor, ha a látogatás célja a segítségnyújtás, bevásárlás stb. A rendelet kifejezetten kiemeli, hogy a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló (például kiskorú, idős, beteg) személy részére történő segítségnyújtás megfelelő indok az otthonunk elhagyására.

Önmagában a rokonlátogatás viszont nem megfelelő érv, sőt ez kifejezetten szembemegy a rendelet céljával: azt szeretnék elérni, hogy ha csak nem feltétlenül szükséges, ne találkozzunk más emberekkel!

Fontos, hogy csak a közös háztartásban élők ülhetnek egy autóba. Akik nem élnek egy háztartásban, másfél méteres távolságot kötelesek tartani egymástól, tehát nem utazhatnak együtt!

Taxival elmehetek egy rokonomhoz?

Csak akkor, ha a látogatás célja a segítségnyújtás, bevásárlás stb. A rendelet kifejezetten kiemeli, hogy a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló (például kiskorú, idős, beteg) személy részére történő segítségnyújtás megfelelő indok az otthonunk elhagyására.

Önmagában a rokonlátogatás viszont nem megfelelő érv, sőt ez kifejezetten szembemegy a rendelet céljával: azt szeretnék elérni, hogy ha csak nem feltétlenül szükséges, ne találkozzunk más emberekkel!

Budapesten a taxikban is kötelező a száj és az orr eltakarása (maszkkal, vagy kendővel, sállal stb.)!

Közvetlen hozzátartozó temetése lesz. Rokonok vinnének kocsival. Elmehetek?

Bontsuk két részre a kérdést: a temetés megtartható, amiatt jogszerű elhagyni a lakást. Budapesten és Pest megyében csak szűk családi körben, máshol nincs ilyen korlátozás. Mindenhol igaz azonban, hogy ilyenkor is be kell tartani a másfél méteres távolságot, és bizony kerülni kell a testi kapcsolatot, az ölelést, a puszit, bármennyire nehéz is.

Arra viszont nincs lehetőség a jogszabály értelmében, hogy az együtt nem élő rokonok egy autóba üljenek. Akik nem élnek egy háztartásban, másfél méteres távolságot kötelesek tartani egymástól!

Lehet esküvőt tartani? Ha lehet, akkor hány fő alattit? Zárt térben vagy csak nyitott helyiségekben? A sátras esküvő minek számít?

Budapesten és Pest megyén kívül feloldották rendezvények általános tilalmát, így az egyházi és a polgári házasságkötés is megtartható.

Ezeket csak szűk családi körben lehet megtartani. A rendelet nem részletezi, hogy mit kell érteni a „szűk családi kör” alatt, de a sátras lagzi aligha tartozik ebbe a körbe.

A Budapesten és Pest megyében fennálló kijárási korlátozás továbbra sem teszi lehetővé, hogy – a „szűk családi kört” leszámítva – esküvőre való utazás céljából elhagyjuk a lakásunkat. Ezen kívül a másfél méteres védőtávolságot egyébként is kötelező megtartani (ez az ifjú párra nem vonatkozik!), ami a klasszikus esküvőtől nyilvánvalóan merőben idegen.

Állatot (lovat) lehet hazaszállítani?

A rendelet ezt ugyan nem nevesíti, és így formálisan ez nem is jogszerű, de az állatok ellátása céljából ki lehet menni. Ha a rendőr megállítana, az ő mérlegelésén múlik, hogy az állat szállítását elfogadja-e.

Hiteles, érthető, folyamatosan frissülő információk. Hétvégén és ünnepnapokon is elérhető ingyenes jogsegélyszolgálat. Ott voltunk a járvány első pillanatában és ott leszünk akkor is, ha már túl vagyunk rajta. Mindezt a TASZ támogatói teszik lehetővé. Segítsd te is a munkánkat akár 1000 forinttal, hogy senki ne maradjon egyedül a nehéz helyzetekben.

Támogass minket, hogy folytathassuk!

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG

Ha kimegyek az utcára levegőzni, megállíthat a rendőr és megbüntethet?

A rendelet elsősorban azt szankcionálja, ha többen indokolatlanul csoportosulnak. A „szabadidős célú gyalogos közlekedés” kifejezetten megengedett, ha egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen végezzük, illetve ha másoktól legalább 1,5 méter távolságot tartunk.

A rendelet szerint az egy háztartásban élők lehetnek együtt szabadidős céllal, de sokan élnek együtt úgy, hogy a lakcímkártyájukon nem ugyanaz a cím szerepel. Hogyan igazolják, hogy mégis együtt élnek, ellenőrzi-e ezt egyáltalán a rendőr?

A rendelet nem követeli meg ennek igazolását, így ezt a rendőr nem is tudja ellenőrizni. A szabály célja az, hogy akik nem élnek együtt, tartsák meg a másfél méteres távolságot a lakáson kívül, így akadályozva a vírus terjedését.

Szabadidős sporttevékenység alatt mit ért a rendelet? Belefér a sétálás, biciklizés, futás, kirándulás?

Igen, mindezek beleférnek, de csak akkor, ha egyedül megyünk, vagy olyanokkal, akikkel egy háztartásban lakunk és olyan helyre, ahol másoktól tudunk legalább 1,5 m távolságot tartani. Ezért csapatsportokat nem lehet végezni. Érdemes olyan helyre menni sportolni, sétálni, ahol nincsenek sokan, lehetőleg zöldterületre, vagy olyan időpontot választani a sportoláshoz, amikor kevesen tartózkodnak a sportolásra szánt közterületen. Bár a rendeletből nem egyértelmű, de álláspontunk szerint megengedett, hogy sportolás, kirándulás, séta céljából eljussunk a szabadidős tevékenység helyszínére (gyalog vagy valamilyen járművel).

Mehetek kirándulni erdőbe, vízpartra stb. gyalog? Kerékpárral? Busszal? Vonattal? Autóval?

Szerintünk igen. Bár a rendeletből nem egyértelmű, de álláspontunk szerint megengedett, hogy kirándulás, vagy más egyénileg végezhető szabadidős tevékenység céljából eljussunk a tevékenység helyszínére akár járművel is. Persze csak olyan szabadidős tevékenység helyszínére utazhatunk, ahol a rendeletnek megfelelően meg tudjuk tartani a 1,5 m távolságot a többi embertől. A települések ugyanakkor korlátozásokat vezethetnek be, lezárhatnak területeket, parkolókat. Általános, hogy zárva tartanak a strandok, szabadidőparkok, játszóterek, kisvasutak. Javasoljuk tehát, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az érintett települések honlapján, hogy hoztak-e ilyen szabályokat.

ÉPÍTKEZÉS, HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK

Az éppen épülő házam építését lehet folytatni, ha onnan 20 km-re lakom?

A rendelet szerint nem, ez nem megfelelő ok az otthonunk elhagyására.

Tegnap kezdtünk térkövezni a ház előtt az utcán, minden fel van ásva. Befejezhetőek ezek a munkálatok?

A rendelet értelmében ezt nem szabad, nincs ilyen „alapos ok” megjelölve. Ha életszerűen ítéljük meg ezt a kérdést, akkor inkább azt fontos számításba venni, hogy a munkálatok során a nem velünk egy háztartásban élőkkel meg tudjuk-e tartani a 1,5 méteres távolságot – ha igen, akkor ez a tevékenység minden bizonnyal elfogadható.

VÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁSOK, ÜGYINTÉZÉS

Eddig 15 óra előtt ehettem étteremben, ezután csak elvinni lehet az ételt?

Igen, a kijárási korlátozásról szóló rendelet értelmében vendéglátóhelyen már csak az alkalmazottak tartózkodhatnak, ételt pedig csak elvitelre lehet kérni.

Ha 9-12 között van szükségem pl. gyógyszerre, meg kell kérnem egy 65 év felettit?

Igen, ilyenkor 65 év alatti nem léphet be a gyógyszertárba. Igaz, egyre több gyógyszertárban állnak át arra a rendszerre, hogy a gyógyszert csak egy kiadóablakon keresztül adják át, vagyis ténylegesen senki nem léphet be a gyógyszertárba. Ha a rendeletet szó szerint értelmezzük, akkor az ilyen gyógyszertáraknál kiszolgálhatók 9 és 12 óra között is 65 év alattiak. Ekkor is fontos azonban, hogy sorbanálláskor megtartsuk a másfél méteres távolságot!

A kijárási tilalom alatt szünetel az önkormányzati ügyintézés? Vagy időpontfoglalással fogadnak korlátozott számban ügyfeleket, például lakcímkártya-átiratás végett?

Nem szünetel általánosan sem az önkormányzati ügyintézés, sem pedig más közigazgatási ügyintézés, de az ügyfélfogadást vagy az elintézendő ügyeket korlátozhatják. Emellett sokkal több ügyet lehet online intézni, mint eddig és egyes igazolványok lejárati ideje meghosszabbodott a veszélyhelyzet idejére. 

Milyen üzletek lehetnek nyitva és mettől meddig?

A legtöbb üzletben délután 3-tól reggel 6-ig csak az ott dolgozók tartózkodhatnak. Ez tehát praktikusan azt jelenti, hogy az üzleteknek 3-kor be kell zárniuk. De vannak kivételek – az alábbi üzletek továbbra is korlátozás nélkül nyitva tarthatnak:

 • az élelmiszerüzletek;
 • a drogériák és háztartási boltok („háztartási tisztítószert, vegyi árut, higiéniai papírterméket árusító üzletek);
 • a gyógyszertárak, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek; és 
 • a benzinkutak.

Milyen szabályozás vonatkozik a piacok nyitva tartására?

A polgármesterek egyedi települési szabályokat hozhatnak a piacok nyitvatartására, amiben eltérhetnek a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelettől. Az továbbra is kötelező, hogy legyen kijelölve egy külön idősáv a 65 év felettiek számára, de hogy ezt mikorra jelölik ki és milyen hosszú lesz, azt a polgármesterek szabadon dönthetik el, ezért a piac látogatásának szabályairól érdemes a település honlapjáról tájékozódni.

Megosztás