Koronavírus - Társasházi szabályok

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos összes jogi tudnivalót a tasz.hu/koronavirus oldalon gyűjtöttük össze.

Közös képviselő vagyok, a társasház lakói házibulikat tartanak, pedig ez most igen kockázatos. Mit tehetek?

Természetesen ebben az időszakban nem a legjobb ötlet házibulikat tartani, ugyanakkor a házibuli nem esik a rendeletek által tiltott rendezvényfogalom hatálya alá, egyelőre bárki fogadhat vendégeket a saját otthonában. 

Általánosságban irányadó, hogy a közös képviselő és a tulajdonostársak a veszélyhelyzet idején is kötelesek az SZMSZ-ben foglaltakhoz tartani magukat. A veszélyhelyzet bejelentése ezekben a viszonyokban egyelőre semmilyen változást nem idézett elő, nincs olyan szabályozás, ami alapján el lehetne térni az általában irányadó szabályoktól az SZMSZ módosítása nélkül. A zajjal járó tevékenységek végzésére a házirend szabályai továbbra is vonatkoznak, sőt, a házirenden az SZMSZ módosításával szigorítani is lehet, viszont a szigorítás nem lehet ellentétes a lakóépületre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel.

A társasházban külföldieknek adnak ki lakásokat. Van-e tájékoztatási kötelezettsége a lakástulajdonosoknak a bérlők állampolgárságáról és egyéb adatairól a közös képviselő felé?

Nem, nincs ilyen tájékoztatási kötelezettségük. 

A társasházi törvény szerint az SZMSZ-ben megszabható, hogy a tulajdonosok milyen információk bejelentésére legyenek kötelesek. Az SZMSZ tartalmának azonban a törvény határt szab, ez a kötelezettség legfeljebb arra terjedhet ki, hogy felfedje a bérleti jogviszony tényét, valamint például azt, hogy hányan laknak a kiadott lakásban. Azt viszont még az SZMSZ módosításával sem lehet elérni, hogy a tulajdonosnak bérlői származását, vagy más, az egészségi állapotra vonatkozó érzékeny adatát kötelezően ki kellene adnia a közös képviselőnek. A tulajdonos csak a járványügyi hatóság által kötelezhető arra, hogy adatokat szolgáltasson ki bérlőiről, de akkor sem a közös képviselőnek.

Korlátozható-e a veszélyhelyzet alatt a társasházi közös kerthasználat?

A játszóterek bezártak, a gyerekek pedig otthon vannak, így problémát okozhat az a kérdés, hogy ki, mikor és mennyit használhatja a társasház közös használatban lévő részeit, például a kertet.

Jelenleg nincsen olyan jogszabály, ami ebben a kérdésben a járványhelyzet miatt különleges szabályokat vezetne be. A társasház udvara, kertje tehát ugyanúgy használható, mint máskor. Fontos azonban, hogy betartsuk a járványügyi tanácsokat: csak az egy háztartásban lévők kerüljenek egymáshoz 2 méternél közelebb, vagyis érdemes lehet beosztani az udvar használatát. A kinti játék végeztével alapos kézmosás javasolt mindenkinek.

Ha a társasház ennél komolyabban szeretne fellépni, a lakóközösségnek elvben lehetősége van arra, hogy változtasson a házirenden és a közgyűlésen átírja például a csendes órákra vonatkozó szabályokat. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az olyan tömeges események, mint amilyen egy közgyűlés, kifejezetten ellenjavallottak a járvány idején. A házirend a társasház szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) része, ezért a módosítására az SZMSZ módosítására vonatkozó szabályok irányadók. Ezek a szabályok mindig az adott társasház SZMSZ-étől függenek, de az biztos, hogy a módosításhoz legalább egyszerű szavazattöbbség szükséges (az összes tulajdoni hányadhoz képest).

Megosztás