Panasz a Független Rendészeti Panasztestülethez

Az intézkedéstől – illetve arról való tudomásszerzéstől – számított 20 napon belül a Független Rendőrségi Panasztestülethez (FRPT) fordulhat. A Testület a panaszát 90 nap alatt elbíráljaállásfoglalását megküldi az országos rendőrfőkapitány (ORFK) valamint az ORFK főigazgatói számára. Az országos rendőrfőkapitány 30 napon belül dönt a panaszról. Ha a döntése eltér a Testület állásfoglalásától, akkor ezt köteles megindokolni. A döntés ellen – ha azzal nem értesz egyet - bírósághoz fordulhat (bírósági felülvizsgálat). Ehhez érdemes ügyvéd segítségét kérni.

Az FRPT-hez elvileg csak akkor lehet fordulni, ha a rendőri intézkedés (vagy annak elmulasztása, rendőri kötelezettségszegés, kényszerítő eszköz alkalmazása) alapjogot sért. De mivel lényegében minden jogsértő rendőri intézkedés alapjogot sért, ezzel a feltétellel nem kell foglalkoznia.

Ha azt állapítják meg, hogy az intézkedés nem, vagy csekély mértékben sért alapjogot, a Testület a panaszt az eljárt rendőri szerv vezetőjéhez teszi át, ott fogják elbírálniHa a panaszában előzetesen tiltakoztál az áttétel ellen, az eljárást ilyen esetben megszüntetik.

Független Rendészeti Panasztestület elérhetőségei:

postacím: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

honlapcím: www.repate.hu

e-mail: info@repate.hu

tel/fax: +36-1/441-6501

Ha írásban (postai úton vagy faxon) nyújtja be a panaszt, érdemes a honlapon található panasz-formanyomtatványt használni: https://www.repate.hu/images/panaszbejelentes/panaszbeadvany.pdf

Elektronikus úton is tehet panaszt a honlapon található formanyomtatvány kitöltésével (https://www.repate.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=158&lang=hu). Ezt azonban később írásban meg kell erősítenie azon az iraton, amit a Testület az e-mailére válaszul postán küld meg Önnek. Ezt alá kell írnia.

Személyes panasztétel esetén ügyfélfogadási idő: hétfő 9-14h és csütörtök 12-15h között van. Az ügyfélfogadásra minden esetben előjegyzést kell kérni a 06-1/441-6501-es telefonszámon. (Az előjegyzés hiányában a személyes meghallgatás nem lehetséges!) Vigye magával a személyi igazolványát, lakcímkártyáját, és az ügy iratait.

Megosztás