A TASZ nem ért egyet az új Országgyűlés alkotmánymódosítási megoldásával. A Kormányzati rendszer kialakításához szükséges módosítások mindig is részét képezték egy új ciklus kezdetének - ebben nem látunk kivetnivalót. Ugyanakkor a kormánypártok első javaslatai ezen jóval túlmutatnak, az Országgyűlés létszámának és a kisebbségek országgyűlési képviseletének Alkotmányba írását célozzák. Nem tagadva a választási rendszer változtatásának szükségességét, ellent kell mondanunk a választott eszköznek. Erre kérjük a megválasztott képviselőket is.

A Fidesz-KDNP frakciószövetség által felvetett kérdések megérettek a vitára, de hozzájuk nem szükséges az Alkotmány javasolt módosítása. A hatályos választási rendszer átalakítása előtt az átalakítás végeredményét feltételesen az alaptörvénybe foglalni ellentmond az alkotmányosság követelményének. A jogállam és a nem jogállam között az egyik lényeges különbség az íratlan szabályok tiszteletben tartása. Ilyen szabály, hogy az Alkotmányt csak a szükséges esetben és mértékben módosítja az alkotmányozó többség. Az, hogy az elfogadott módosítást egy, a jövőben megalkotandó törvény léptetné hatályba, tovább növeli a bizonytalanságot.

Az Alkotmány politikai rendszerünk alapját képezi, annak módosítása csak indokolt esetben szükséges és lehetséges. Az alkotmánymódosítás technikai feltétele a képviselők kétharmadának egybehangzó szavazata. Ezen túlmutató követelmény a javasolt módosítás társadalmi vitája és az alkotmánymódosítás szükséges mértékre korlátozása. Ma csak az előbbi van meg, az utóbbiak láthatóan hiányoznak. A céltalan alkotmányozás csorbítja a jogállam tekintélyét. Azt üzeni, hogy nem az Alkotmány a plurális demokrácia jogi alapja, hanem 257 országgyűlési képviselő szándéka. A technikailag alkotmányos megoldás így alkotmányellenessé válik.

Az Alkotmány nem megváltoztathatatlan; olykor valóban szükség van a módosítására, de megalapozatlanul, társadalmi konszenzus nélkül nem szabad hozzányúlni.
A TASZ álláspontja szerint ilyen horderejű változtatásra csak alapos társadalmi és szakmai vita után szabad vállalkozni.

Az Alkotmány a kormányzati rendszer átalakításán túlmutató megváltoztatása ma pusztán szimbolikus politikai lépés. A jogállam biztonsága érdekében a képviselőknek tartózkodniuk kell az ilyen lépésektől.

Megosztás: 

Kapcsolódó hírek

Kommentek

Hozzászólások

"A jogállam és a nem jogállam között az egyik lényeges különbség az íratlan szabályok tiszteletben tartása."

Szerintem a jogállamisággal nem összeférhető az íratlan szabályok követése. A jogállamiság számomra azt jelenti, hogy a törvényalkotás, a végrehajtás, és az igazságszolgáltatás pontosan az írott szabályok alapján működik. A cél pedig az, hogy ezek a szabályok egyértelműek legyenek és az állampolgárokat védjék.

A FIDESZ-KDNP választási programjában kiemelt helyen szerepelt az alkotmány módosítása (pontosabban az új alkotmány készítése). A választók az erre vonatkozó egyértelmű kijelentések tekintetében választottak új országgyűlést. Akkor honnan is hiányzik a társadalmi konszenzus? A választók a FIDESZ-KDNP programjára szavaztak, és felhatalmazták őket alkotmánymódosítás végrehajtására.

Azt el tudom fogadni, ha valaki nem ért egyet egy új alkotmány bizonyos pontjaival, de hogy teljes egészében elvesse annak lehetőségét, azt egyszerűen nonszensz dolognak tartom. Pláne, hogy a jelenlegi alkotmányt a rendszerváltás óta mindenki ideiglenes alaptörvénynek tekinti. Érdemes először megvárni, hogy mi a javaslat, és utána neki lehet állni bírálni azt. Szerintem.

Mi nem úgy gondoljuk, hogy az országgyűlési választáson győztes párt az alkotmányozásra kap felhatalmazást. Merthogy a kormányzásra kap. A hatályos Alkotmány szerint ma sajnos a 2/3-os alacsony alkotmány módosítási határral ez -látszólag- összecsúszik, de ez pusztán a kérdés eljárási része. Az Alkotmány pedig nem egy puszta törvény és nem pusztán eljárási kérdés. Pár érvet ajánlunk figyelmedbe:
- A 2010-es választáson a győztes párt 2,7M szavaztot kapott, a 2006-os választáson az akkori koalícios partnerek 2,68M-t. Tényleg ezen múlna az alkotmányozói felhatalmazás? Szerintünk nem.
- A fidesz választási programjában (A nemzeti ügyekről szólóban) semmi konkrétum nincsen az új alkotmámnyra, sőt alig említi meg. Magyarán fogalmunk sincs, hogy milyen tartalmat értenek rajta. Azt sem tudjuk, meg, hogy tkp. miért is szükséges új alkotmány. Így nehéz lenne felhatalamzásként érteni a rájuk adott szavaztot.
- Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy az emberi jogok 257 képviselő jóindulatától függjön -értsd: pusztán választási eredmény függvénye lenne. Ha ez így lenne, akkor semmilyen diktatúrában nem lehetne jogilag, jogosan érvelni a mellett, hogy az ő emberi jogait megsértették. Ezek a kérdések nem kétharmad függők.
- Az eddigi magyarországi alkotmányozási gyakorlat majd' mindig a parlamenti pártok konszenzusán alapult (ettől még nem mindig hozott jó eredményt). Az erőből történő alkotmányozások (ti. a parlamenti kisebbség figyelmen kívül hagyása) pedig rendszerint rossz eredménnyel zárult (vö. igazságszolgáltatás reformja, népszavazás) és a parlamenti kisebbség -teljesen jogos- sérelmével járt, ami ellen tiltakoztak (történetesen ez a Fidesz volt, vö. 1994-es Alkotmány módosítás).

Barátsággal, de egyet nem értve üdvözöl:

Szigeti Tamás / TASZ

A full line of barbour coats for winter season are presented in barbour sale! New arrivals of barbour quilted jackets offered by barbrour jackets uk are gorgeous to choose. The barbour jackets are the most favored especially when there are barbour jackets sale. Where to buy the cheapest baseball bat? If you like online shopping, don’t you miss our baseball bat store online! Baseball bat review from our happy customers tells you how to choose the best baseball bat. You can find cheap baseball bat of international brands including the famous Demarini baseball bat and Easton baseball bat. We sell both wood baseball bat and composite baseball bat.
http://www.barbourjacketsuk2013.com/
http://www.baseballbatsaleus.net/

rolex replica an abundant allowance for your husband. If you are searching for an affluence watch that will action you a avant-garde blow and feel you absolutely will be searching at Omega Replica Watches.

http://www.ukrolexsreplica.co.uk