A szélsőséges, cigányellenes szervezetek  márciusi gyöngyöspatai járőrözéséhez köthetően három esetben tettünk feljelentést roma sértettek képviseletében súlyos, rasszista indítékú bűncselekmények miatt. A három ügy egyikében sem volt hajlandó a rendőrség gyűlölet-bűncselekmény miatt nyomozni. A cselekményeket szabálysértéssé degradálta, a három ügyből kettőben a TASZ ügyvédjét mint sértetti képviselőt semmilyen eljárási cselekményről nem értesítette, a határozatokat nem kézbesítette. A történtek tökéletesen szemléltetik a magyar rendőri jogalkalmazás súlyos hiányosságait és az alulminősítés problematikáját a gyűlölet-bűncselekmények vonatkozásában.

Gyöngyöspatán a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület, a Betyársereg és a Véderő márciusi megfélemlítő járőrözése miatt hozzánk beérkezett panaszok közül a három legsúlyosabb esetben tettünk feljelentést közösség tagja elleni erőszak bűntettének gyanújával. Továbbá az április 16-án történt kőbedobálás sértettjeinek képviseletében indítványoztuk, hogy az elkövetők nyilvánvalóan cigányellenes motívuma miatt a rendőrség garázdaság helyett közösség tagja elleni erőszak kísérletének gyanúja alapján nyomozzon.

 
Az egyik márciusi ügyben egy roma fiatalasszony – elbeszélése szerint - édesanyja házában tartózkodott többedmagával, amikor egy baltával felszerelkezett férfi és egy szőke hajú nő (vélhetően a Batyársereg tagjai) bementek a kertjükbe egészen a ház bejáratáig. A férfi a fiatalasszony kiskorú gyermekeinek és a szomszédoknak a füle hallatára, ordítva fenyegette a jelenlévőket: “A véretek fog folyni, azzal lesz kifestve a ház!  Haljatok meg mind, mert cigányok vagytok!” Később odalépett a fiatalasszony édesapjához, aki éppen a lépcsőn ülve nokedlit evett, és erőből úgy felcsapta az állába a tányért, hogy az kettétörött.
 
A másik ügyben azért tettünk ügyfelünk képviseletében feljelentést, mert több tanú állítása szerint ugyanazon a napon, vélhetően ugyanaz a férfi néhány száz méterrel arrébb a romasoron minden előzmény nélkül elkezdett ordítani, szitkozódva, káromkodva patkányoknak titulálva a jelenlévő cigányokat. Miután ügyfelünk visszaszólt neki, a férfi felé rohant, és a kapuban, két lépésnyi távolságra elővette a baltát és az ostort, és azt ordította: „Te büdös retkes cigány, a kurva anyádat!” Ekkor a vele levő nő lefogta és elrángatta, azonban még két alkalommal újra a kapuhoz rohant, fajtalanul beszélt és azt üvöltötte: „Rohadt cigányok, a véretekből fogom felépíteni az új házamat ide a cigánysorra!”. Mindeközben nyomatékot adva szavainak a baltájával feléjük suhintott úgy, hogy ügyfelünk két éves kislányának fejétől pár centire sújtott le a penge.
 
A harmadik ügyről már hírt adtunk: a roma kismama koraszüléssel végződő megfélemlítését a rendőrség becsületsértés szabálysértésévé minősítette, ám panaszunk folytán az ügyészség elrendelte a nyomozást közösség tagja elleni erőszak gyanúja miatt. Mivel az elkövetők maszkban voltak, a sértett kismama a nyomozás során nem ismerte fel őket, így a nyomozást megszüntették. A jogalkalmazás szempontjából viszont fontos előrelépést jelent a panaszunknak helyt adó ügyészi határozat .
 
A három márciusi ügyben a feljelentést április 8-án postáztuk a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságra, mivel jogszabály alapján a közösség tagja elleni erőszak (Btk. 174/B.§) nyomozása a megyei rendőr-főkapitányság hatáskörébe tartozik.
Az első két ügyben többszöri beadványaink és tájékoztatáskérés ellenére a mai napig  semmiféle értesítést, határozatot a feljelentéseink alapján indult eljárásokban  történt fejleményekről nem kaptunk.
 
Hosszas és többszöri telefonálgatás után szereztünk tudomást arról, hogy a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság áttette feljelentéseinket a Gyöngyösi Rendőrkapitányságra, amely az ügyeket más feljelentések alapján indult eljárásokkal egyesítette, és az elkövetett cselekményeket szabálysértéssé átminősítve az ügyeket a bírósághoz áttette. Az eljárt rendőri szervek tehát legalább három határozatot mulasztottak el megküldeni számunkra, ezzel megfosztva a sértetteket attól, hogy jogi képviselőjükön keresztül jogorvoslathoz való jogukat gyakorolhassák.
 
A TASZ a fentiek miatt a Heves Megyei Főügyészséghez fordult, ismertetve a rendőrség által elkövetett súlyos eljárási szabálysértéseket és kérve, hogy a Főügyészség mindkét ügyben rendelje el a nyomozást közösség tagja elleni erőszak gyanúja miatt.
 
Az április 16-án történt kőbedobálás kapcsán május 12-én a Gyöngyösi Rendőrkapitánysághoz címezve adtuk postára azt a beadványunkat, amelyben indítványoztuk, hogy garázdaság helyett közösség tagja elleni erőszak miatt nyomozzanak. A rendőrség azóta nem méltatott válaszra minket.
 
A TASZ már számtalan ügy kapcsán hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarországon a nyomozó hatóságok igen gyakran hagyják figyelmen kívül azt, ha valamely bűncselekményt rasszista vagy más előítéleten alapuló indítékkal követnek el.
 
A Gyöngyöspatán történt, romák ellen irányuló megfélemlítés-sorozat megismétlődésének megelőzése, és általában a gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépés érdekében az állam alapvető felelőssége, hogy jogalkalmazó szervei az elkövetett bűncselekményeket súlyuknak és jellegüknek megfelelően minősítsék, ezáltal határozottan állást foglalva a cigányellenességgel és minden más előítéleten alapuló gyűlölködéssel szemben.
 
Megosztás: 

Kapcsolódó hírek

Kommentek

Hozzászólások

Ti sötétben bujkáló magyarellenes gecik! Az, hogy gyilkolnak, az nem zavar benneteket? remélem, szüleitek, gyermekeitek elöbb utóbb áldozatul esnek nekik. Majd akkor röhögök rajtatok.

Ha annyira bátor vagy,mi az oka,hogy még nick neved sincs ide írva?

Gyere elő a sötétből,te mocskolódó!

I would go to the film school. It most definatly is not a waste of time. the director's i have grown up and loved ones that were not actor's first, all went to film school. I would not listen to your friends in this instance. if you want to have the advantage you must go to film school. its a start. Thanks.
Regards,
http://id-bagus.blogspot.com/2013/05/margahayuland.html
http://www.yurosie.web.id/36/margahayuland-property/
http://id-bagus.blogspot.com/2013/05/margahayuland.html
http://www.dirosie.com
http://blog.seopractice.org
http://rosie.blogdetik.com
http://yurosie.blogetik.com

Information Technology Blog http://www.itblogspoint.com
Information Technology Certifications Blog http://www.itcertificationsblog.com
Database System Information Blog http://www.dbinfoblog.com
Operating System Information Blog http://www.osinfoblog.com
Software Project Management Information Blog http://www.spminfoblog.com
Computer Networking Information Blog http://www.networkinginfoblog.com
Information Technology Education Blog http://www.iteducationblog.com
IT Solutions Expert http://www.itsolexpert.com/
Technology Plus http://www.techplus.com.pk/
IT Information Point http://www.itinfopoint.com/
fatawa regarding women http://www.fatawaforwomen.com/
Fatawa For All http://www.fatawaislamiyah.com/
Pakistan Petrolium Chemicals http://www.pakpetrochem.com/

Az a gyűlöletbűncselekmény, amit A TASZ folytat. Azt akarja elérni, hogy a cigányok ellen elkövetett bűncseleknények automatikusan "gyűlöletbűncselekménynek" minősüljenek, és így súlyosabb büntetést vonjanak maguk után, mint a nem cigányok ellen elkövetett bűncseleknények. Tehát az emberek alapvető, jog előtti egyenlőségének elvét vonják kétségbe, és kettős mércét akarnak ílymódon burkoltan bevezetni a bírói ítélkezésben. Ez az igazi gyűlöletbűncselekmény. Szégyellje magát a TASZ! Szégyen.

Oldalak