A TASZ pályázatot hirdet kutatók vagy kutatócsoportok számára roma-diszkrimináció és a fejlesztési források elosztása témában. Pályázati felhívásunkat ide kattintva letöltheti, vagy elolvashatja az alábbi cikkben. Ha ismer olyan kutatót, akit érdekelhet a projektünk, kérjük ossza meg vele pályázati kiírásunkat!

A Társaság a Szabadságjogokért tapasztalt társadalomtudományi kutatót vagy kutatócsoportot keres romák diszkriminációja és fejlesztési források elosztásával kapcsolatos projektje megvalósításához.

A kutató(k)nak egy tanulmányt kell készítenie és a kutatási eredményeket elektronikus formában térképen láthatóvá kell tennie 2010. március 1-ig.

Háttér

A TASZ Roma Empowerment projektje (a projektnek még nincs magyar elnevezése) jelenlegi vagy potenciális roma vezetőket (akik akár roma közösségekből, akár civil szervezetekből, akár cigány kisebbségi önkormányzatokból jönnek) arra fogja képezni, inspirálni és segíteni, hogy információszabadsághoz való jogukat és részvételi jogaikat gyakorolják.

A TASZ segítségével az aktivisták képessé válnak majd arra, hogy a helyi vagy regionális döntéshozatali folyamatokra rálássanak és aktív részvételükkel és állandó figyelmükkel javítsanak helyzetükön, amivel a kevésbé hátrányos helyzetű többség szintjét érik el.

A TASZ potenciális cigány vezetőket képez, akciótervet készít és segít a döntéshozatali folyamatokba való bekapcsolódásban még a döntés meghozatala előtti fázisban, valamint a már meghozott döntéseket monitorozza az infrastrukturális fejlesztések területén a gazdaságilag és környezetileg hátrányos helyzetű területeken, ahol egyszersmind a lakosság jelentős részét adják a romák.

Kutatás

A kutatás hipotézise az, hogy a fejlesztési források elosztásakor diszkriminálják azokat a településeket vagy településrészeket, ahol a cigányok a lakosság nagy többségét adják.

A fentiekben ismertetett képzésbe olyan településen élő aktivistákat szeretne a TASZ bevonni, ahol fennáll ez a feltételezett hátrányos megkülönböztetés. A kutatás keretei a következők:

  • A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kezelt fejlesztési forrásokból támogatott infrastrukturális fejlesztések megvalósítási helyeinek azonosítása. Az infrastrukturális fejlesztések és a jelentős roma népességgel rendelkező települések vagy településrészek egymásra vetítése. A kutatásnak - az egyenlőbánásmód törvény logikájának megfelelően - azt kell vizsgálnia, hogy az adott településen vagy településrészen milyen arányban él cigány és nem cigány népesség és a cigányokat fejlesztések kapcsán érte-e hátrány. A hátrány megjelenhet fejlesztések elmaradásában, ám éppúgy hátránynak számít pl. egy jelentős környezetterhelésű hulladéklerakó vagy szennyvíztisztító-telep közelsége.
  • A kutatás konkrét, a döntéshozatali folyamat különböző fázisaiban tartó infrastrukturális fejlesztési projekteket azonosít, a TASZ-szal egyeztetett szempontok szerint.
  • Az infrastrukturális fejlesztések közül, az ivóvíz, a csatorna, a szilárd burkolatú út, szilárd burkolatú járda, a közvilágítás, játszótér, parkosítás, valamint az egészségügyi és oktatási intézmények létesítése, felújítása, bővítése vizsgálandó.
  • A kutatásnak állami szervek által előállított, valamint korábbi kutatások roma lakosságra vonatkozó adataira kell támaszkodnia, mivel országos, de akár helyszíni felmérésre nincs forrás. A fejlesztésekre vonatkozó adatok az NFÜ-től beszerezhetők.
  • A kutatásnak a térkép megrajzolásán túl ki kell terjednie a fejlesztésekre vonatkozó döntéshozatali folyamatok részletes ismertetésére, a döntéshozatali fórumok azonosítására, a döntéshozatali folyamat fontosabb szakaszainak meghatározására. A kutatásnak be kell mutatnia az NFÜ területi szerveinek, a kistérségi igazgatási szerveknek, a megyei és a helyi önkormányzatoknak az egyes beruházások megvalósításához szükséges döntéshozatali rendszerben betöltött szerepét.

A TASZ a kutatás egyes vonatkozásait a kutatás megkezdése előtt a kutatóval együttműködve pontosítja.

A TASZ két árajánlatot kér: Borsod-Abaúj-Zemplén megyét és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét felölelő kutatásra, valamint az egész országra kiterjedő kutatásra.

A pályázat elemei:

  • a kutatónak vagy kutatócsoportnak a fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos alapos ismereteit igazoló referenciák (elvégzett kutatás, tudományos publikáció, stb.);
  • a kutatónak vagy kutatócsoportnak a térkép elkészítéséhez szükséges felkészültségét igazoló referenciák;
  • egy rövid, vázlatos kutatási terv, a kutatás egyes részeire vonatkozó megvalósítási idők feltüntetésével;
  • két árajánlat.

A pályázatokat Földes Ádámhoz, a foldes@tasz.hu e-mail címre 2010. január 31-ig kell eljuttatni. A pályázatokról 2010. február 4-ig döntünk.

Megosztás: 

Kapcsolódó hírek

Kommentek

Hozzászólások

T.Szekszárdi Városi Bíróság

Keresetet nyújtok be a faddi Önkormányzat Képviselőtestülete és Vezetősége ellen, közérdekű adatok kiadásának megtagadása miatt.

2008. július 04-én több pontból álló – a későbbiek során felsorolásra kerülő – közérdekű adat kiadását kértem a faddi Önkormányzattól, melyet 2008. július 04-én az Önkormányzat Jegyzője aláírásával igazoltan átvett. (1. sz. melléklet)
Későbbiekben Fodorné Ivók Henrietta Igazgatási és Titkársági ügyintéző elektronikus levélben közölte (2. sz. melléklet), hogy milyen hivatalos formanyomtatványon, milyen költségek viselése mellett, kérhetem ki a közérdekű adatokat, melyet az általa elektronikus levélben megküldött formanyomtatványon, ismételten megküldtem, nyilatkozva a költségek vállalásáról is.
Kérésemnek az Önkormányzat azóta sem tett eleget.
Ezért kérem Tisztelt Bíróságot, hogy az akkor kért közérdekű adatok illetve az azóta felmerült újabb kétséges szerződések, hitelfelvételek, beruházásokkal kapcsolatos alábbiakban felsorolt kéréseimmel kapcsolatban a faddi Önkormányzatot a lehető legrövidebb időn belül a közérdekűnek számító adatok kiadására kötelezze.

1., A 3. sz. mellékletben felsorolt összes kérésem megerősítése mellett, az alábbiakkal egészítem ki:
a., - a faluban történt azóta zajló beruházási, felújítási munkák pályáztatási körülményei, arra beérkezett pályázatok, valamint a kiírt pályázatot elnyert pályázó megnevezése,
b., - a templom felújítására „társadalmi munkára”, szombati napra berendelt közmunkát végző személyek neve, valamint az Önkormányzat által „társadalmi munkának” nevezett munkavégeztetés kompenzálásának (hét közben lecsúsztatták), mely 95 %-ban az állami költségvetést terheli,
c., - az Önkormányzat által felvett 30 mFt-os – azaz harminc millió forintos – működési hitel feltételeinek közzététele, valamint eme hitelt (mely kamat nélkül minden faddi lakóst 68.000,- Ft-al terhel), mire fordították,
d., - amikor az Önkormányzat „működési hitel” felvételére szorul, akkor milyen meggondolásból kezd egy vitatható körülmények között készülő új ravatalozó kivitelezésébe? Ennek a ravatalozó elkészítésére kiírt pályázatra beérkező ajánlatokat, valamint a valódi kivitelezőket is kérjük számunkra kiadni,
e., - a faddi Önkormányzat minden gazdasági társaságának költségvetését valamint azok vezetőinek juttatásait – beleértve a természetbeni juttatást is – szintén kérjük számunkra kiadni,

f., - azt is kérnénk, hogy a Művelődési Ház és a Pumukli ABC között álló épület torzó építési anyagainak értékesítéséből a falunak milyen bevétele származott – amennyiben nem származott, akkor ki kapta „ajándékba”, illetve kérjük az ajándékozás után befizetett adó igazolását,
g., - végül, kérnénk az Önkormányzat által végeztetett – véleményünk szerint nagy részben teljesen értelmetlen, de az állami költségvetést terhelő – közmunkákról, teljes kimutatást,
h., - a falu egyik fő utcájában – Mátyás király utca – végzett útfelújítási munkára kiírt pályázat, az arra beérkező ajánlatok, a pályázatot elnyerő neve, valamint annak megindokolása, hogy az útfelújítás miért volt épp a legsürgősebb, amikor a faluban még mindig több közművesítetlen föld út van.

Fadd, 2010. január 5.

Köszönettel:

Bohus László
Faddi lakós
Országos Liberális Klub Elnöke
Roma Polgárjogi Mozgalom Társelnöke
7133. Fadd, Mátyás király u. 121.

Az előzmények, mely 2008. július 25-re nyúlnak vissza, csak fénykép formátumban olvasható, azóta válaszra sem méltattak. Az ügy mihamarabbi lezárása véget, melyet próbapernek szánunk, várunk mindenki segítségét, valamint a lehető legnagyobb sajtóvisszhang keltését. Köszönettel!
Bohus Laci
Frissítve: kb. 2 hete · Hozzászólok · Nem tetszikTetszik
Tetszik.
Bohus László
Bohus László
Hasonló eljárások kezdeményezésével a gárda dúlás rendőri biztosításainak költségei véleményem szerint a szewrvezőkö behajtható. Ennek érdekében még mindig várjuk az Országos Rendőrfőkapitány összesítését, hogy mibe került ez nekünk adófizető állampolgároknak.
január 5., 21:48 ·
Bohus László
Bohus László
Eme beadványt a holnap reggeli órákban az illetékes Bírósághoz benyújtom.
január 5., 21:50 · Január 6.-án megtörtént, azóta egy levél érkezett, hogy magánszemélyként, civil szervezetként, vagy hogyan szeretném a keresetet jegyezni. A magánszemély mellett döntöttem, mivel rokkant nyugdíjas létemre, így illeték fizetési kötelezettségünk alól felmentést kapunk. Várom segítségüket!

I would go to the film school. It most definatly is not a waste of time. the director's i have grown up and loved ones that were not actor's first, all went to film school. I would not listen to your friends in this instance. if you want to have the advantage you must go to film school. its a start. Thanks.
Regards,
http://id-bagus.blogspot.com/2013/05/margahayuland.html
http://www.yurosie.web.id/36/margahayuland-property/
http://id-bagus.blogspot.com/2013/05/margahayuland.html
http://www.dirosie.com
http://blog.seopractice.org
http://rosie.blogdetik.com
http://yurosie.blogetik.com

Nehéz, ha nem lehetetlen erre mit mondani. Információink szerint ezt a rémséget 3 telepi gyerek követte el - életkoruk nyilván nem mentség arra, amit tettek, de némi (nem elegendő) magyarázattal szolgálhat.

Gratulálok Juhász Úr! Tisztelt TASZ!
Nézzen rá a kuruc.infóra és nézze meg mit műveltek a barátai? a hétesi
92 éves nénivel. Ilíet magyar ember nem csinál, cak egy állat!!

Védjétek tovább a drága romáitokat!!

Szebb jövőt!!

Oldalak