A TASZPONT olyan, mélyszegénységben élők (romák és nem romák) számára elérhető közösségi helyiségben elhelyezett, helyi személyzet által kezelt számítógépes rendszert üzemeltető jogsegélyállomás, amelyen keresztül a megadott nyitvatartási időben, skype-os videókonferencia útján a segítséget kérők online fel tudják venni a kapcsolatot a TASZ (részben önkéntes) ügyvédeivel. Ügyvédeink ilyen módon ingyenes jogi tanácsot adnak, iratmintákat (beadvány- illetve kérelemmintákat) juttatnak el az ügyfelekhez, illetve jelzik a Romaprogram döntéshozó testülete felé, ha olyan ügyben kérnek segítséget, amely jellegénél fogva alkalmas lehet a stratégiai pervitelre. 

Elérhetőségek, ügyfélfogadási idő

 

MILYEN JELLEGŰ ÜGYEKBEN ÉS MILYEN JELLEGŰ SEGÍTSÉGET TUD NYÚJTANI A TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT A TASZPONTOKON KERESZTÜL? 

 

MILYEN JELLEGŰ SEGÍTSÉGET TUDUNK NYÚJTANI?
 
A TASZ jogsegélyszolgálatában közreműködő ügyvédek skype-on keresztül elsősorban ingyenes jogi tanácsot nyújtanak, ennek keretében a szóbeli tájékoztatáson kívül egyszerűbb beadványok, kérelmek megírásával, illetve beadvány- és kérelemminták rendelkezésre bocsátásával lehetnek az Önök segítségére. Ezekben az esetekben az ügyvéd és Ön között nem jön létre megbízási jogviszony, nem kell részére meghatalmazást adni, az iratokat Ön a saját nevében tudja felhasználni. Bármilyen jogi vonatkozású ügyben tanácsot kérhet ügyvédeinktől.
 
Előfordulhat olyan eset is, hogy az ügyvéd egy másik szervezethez irányítja Önt a problémájával, amely szervezet jobban ért az adott kérdéshez. Az is megtörténhet, hogy a TASZ valamely más programja tud az Ön problémájával foglalkozni, ebben az esetben az ügyvéd erről fogja tájékoztatni.
 
Elképzelhető, hogy az Ön ügyében jogi úton már nincs lehetőség segítségnyújtásra, azonban a terepmunkát végző szakembereink konfliktuskezeléssel, mediálással (közvetítéssel) illetve a sajtó figyelmének felhívásával vagy videóprojektünk keretében film készítésével tudnak segíteni ügyének előrevitelében, de az is megtörténhet, hogy semmilyen típusú segítséget nem tudunk felajánlani, mert az Ön ügye nem emberi jogi vonatkozású vagy egyéb okból (pl. kapacitáshiány) nem tudunk vele foglalkozni.
 
Mivel a TASZ alacsony költségvetésből gazdálkodó civil szervezet, viszonylag kevés ügyben tudnak ügyvédeink jogi képviseletet vállalni: csak „stratégiai pervitelre“ van lehetőségünk. 
 
 
MILYEN ÜGYEKBEN TUD A TASZ ROMAPROGRAMJA INGYENES JOGI KÉPVISELETET VÁLLALNI?
 
A Társaság a Szabadságjogokért egy emberi jogvédő civil szervezet. Az emberi jogokkal kapcsolatos jogvédő tevékenység jellegénél fogva olyan ügyekre irányul, amelyekben a közhatalom megsérti az egyén valamely alapvető emberi jogát.
 
Ezért  jellemzően olyan ügyekben vállalunk jogi képviseletet, amelyekben:
 
 • az állam  (például jogalkotás útján)
 • valamely állami hatóság (például a rendőrség, ÁNTSZ, jegyzői hatóság döntése, eljárása révén)
 • valamely bíróság (az általa hozott döntés vagy a tárgyalás során bekövetkezett eljárási szabálysértés révén)
 • valamely önkormányzat (polgármester, képviselőtestület, képviselőtestületi bizottság döntése, eljárása révén; önkormányzati rendelet révén)
 
az egyénnel szemben
 
alapvető jogsértést követ el – ide tartoznak például azok az esetek is, amikor ezen szervek visszaélnek hatalmukkal, sértik az egyenlő bánásmód követelményét, eljárásuk során megalázó bánásmódot alkalmaznak.
 
Jellemzően ilyen ügyek például:
 
 • megalapozatlan, diszkriminatív szabálysértési ügyek
 • megalapozatlan vagy téves minősítésű büntetőügyek
 • olyan ügyek, amelyekben a rendőrség nem hajlandó nyomozni vagy egyéb mulasztást követ el
 
 és az ügy:
 
 • precedens jellegű (vagyis még nem folytattak le eljárást ilyen ügyben vagy csak megfelelő jogi képviselet hiányában), vagy
 • az ügy nagy tömegben fordul elő, sok embert érint (ilyenkor is csak egy-egy kiválasztott ügyet tudunk elvállalni képviseletre).
Célunk, hogy a kiválasztott és végigkísért ügyek révén általánosságban hassunk a közhatalom (hatóságok, önkormányzatok stb.) eljárására, végső soron a jogalkotásra is.
 
 
MIT KÉRÜNK ÖNTŐL, HOGYAN SEGÍTHETI MUNKÁNKAT?
 
 • Kérjük, hogy amennyiben valamely TASZPONT szolgáltatását igénybe veszi,
 • írja alá az adatkezelésről szóló nyilatkozatot, ennek hiányában ügyvédeink nem tudnak érdemben foglalkozni az Ön ügyével!
 • Kérjük, hogy az ügyre vonatkozó minden iratát hozza magával, és azokat a személyzet segítségével jutassa el az Önnel foglalkozó ügyvédnek!
 • Kérjük, hogy fogadja meg ügyvédeink tanácsait, és feltétlenül tájékoztasson minket ügye további fejleményeiről!
Lehetőség van előzetes időpontegyeztetésre ügyvédeinkkel. Ennek részleteiről érdeklődjön a TASZPONT személyzeténél.
 
 

Kapcsolódó hírek

Kommentek