PROGRAMRÓL

A tanszabadság összetett alapjog. Jogosulti oldalról érintettek a gyerekek, akiknek joguk van a megfelelő színvonalú oktatáshoz. Érintettek a tanárok, akiknek joguk van -- a közoktatás minőségét nem veszélyeztetve, ésszerű szakmai keretek között -- szakmai függetlenségüket, világnézeti autonómiájájukat megőrizve dolgozni. Érintettek az oktatási intézmények, amelyek autonómiája biztosítja, hogy a pedagógusok, gyerekek és szülők közösen meghatározott igényeinek megfelelő intézmény működhessen. A tanszabadság tiszteletben tartása mellett annak biztosítása is állami feladat: az állam köteles biztosítani, hogy mindenki megfelelő színvonalú, világnézetileg semleges oktatásban részesülhessen.

A tanszabadságot az Alaptörvény XI. cikke is kinyilvánítja.

(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú ... oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.

A TASZ tanszabadság programja a közoktatásban felmerülő, az alábbi témákkal szorosan összefüggő alapjogi sérelmekkel foglalkozik. A program tematikája két fő területre bontható az érintettek szempontjából:

1. A TANULÁS SZABADSÁGA

A gyerekek joga ahhoz, hogy világnézetileg semleges, igényeiket és választásaikat tiszteletben tartó oktatásban részesülhessenek az óvodában, általános- és középfokú iskolákban.

2. A TANÍTÁS SZABADSÁGA

A tanulás szabadságának és a minőségi oktatásnak előfeltétele, amely kétféle autonómiát foglal magában: az intézmények és a pedagógus autonómiáját.

 

JOGSEGÉLY

A TASZ a tanszabadság programjában e két területet érintő alapjogok sérelme esetén ingyenesen nyújt tanácsadást és jogi képviseletet. Pereink célja, hogy jogfejlesztő tevékenységet végezzünk, amivel hozzájárulunk a közoktatás szereplőinek és a jogalkotó megfelelő szemléletének kialakításához és a bíróságok ítélkezési gyakorlatának alakításához. Célunk a jogalkotási hibák kiküszöbölése is.

A TASZ nem tud a közoktatásban felmerülő minden alapjogi problémával foglalkozni. Amennyiben iskolai szegregációval kapcsolatos problémát észlel, javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvánnyal cfcf@cfcf.hu (cfcf.hu) vagy forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.

Telefon: 06-1-795-2975

Zöldszám: 06 80 203 939

Fax: 06-1-795-0760

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672

e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

http://www.egyenlobanasmod.hu/

Az Oktatáskutató Fejlesztő Intézet Oktatásügyi Közvetítői Szolgálatot tart fenn. A közvetítői tevékenység kiterjed a felsőoktatás, a közoktatás és a szakképzés területén permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás lefolytatására. A közvetítő eljárás célja, hogy a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás jöjjön létre.

http://www.ofi.hu/oktatasugyi-kozvetito

A tanszabadság védelmével foglalkozó további intézmények:

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

1055- Budapest, Szalay u. 10-14.

Telefon/fax: (06-1) 473-7097, 332-6727

e-mail: panasz@oktbiztos.hu

www.oktbiztos.hu

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Levélcím: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1387 Budapest Pf. 40.

Telefon: (06-1-) 475-7100 fax: (06-1-) 269-1615

www.ajbh.hu/kezdolap

 

Vonatkozó jogszabályok

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2003. évi CXXV. törvény

A nemzeti köznevelés tankönyellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény

A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény

 

Segítségre van szükségem!

Támogatni akarom!

Kapcsolódó hírek

2017-05-19

Ez az útmutatónk Neked, az érettségizőnek segít. Ha elégedetlen vagy az érettségi vizsgád eredményével, az alábbiakból megtudhatod: mikor, hogyan támadhatod meg az értékelést, hogyan élhetsz a jogaiddal – érettségizőként is.

https://tasz.hu/
2017-05-11

Fogyatékossággal élő gyermekek alapjogait sérti a nemzeti köznevelési törvény módosítási javaslatának több rendelkezése. Az érdemi társadalmi egyeztetés és megfelelő indokolás nélkül benyújtott javaslat többek között nem kötné gyógypedagógus végzettséghez a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek oktatását. Nyílt levélben küldtük meg részletes állásfoglalásunkat az emberi erőforrások miniszterének, és a jogsértő rendelkezések módosítására, törlésére szólított fel.

https://tasz.hu/
2017-04-27

Manapság ritka sikerrel juttatták érvényre akaratukat a szülők az iskolában: az elmúlt hetekben számos iskola a szülők összefogásának köszönhetően nem került egyházi fenntartásba. Elsősorban budapesti sikerekről olvasni: a Deák Diák iskolát átvenni kívánó egyház a szülők zajos tiltakozását követve magától visszavonta az iskola átvételére irányuló szándékát. Zuglóban és Józsefvárosban az egyház kitartott, azonban a szülők szavazáson utasították el a fenntartóváltást a Városligeti Általános Iskolában és a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában, az előbbi intézményben 627:3 arányban. Mi továbbra is kiállunk a szülők, tanulók tájékoztatása, döntési joga mellett.

[...] Bővebben!

https://tasz.hu/
2017-04-11


A köztársasági elnök aláírta a felsőoktatási törvény rohamléptekben elfogadott, kizárólag a CEU-t ellehetetlenítő módosítását – annak ellenére, hogy a módosítás alkotmányellenességéről páratlan szakmai egység alakult. A köztársasági elnök a TASZ álláspontja szerint is nyilvánvaló alkotmányellenességet hagyott figyelmen kívül, és ezzel maga is elmulasztott eleget tenni alkotmányos kötelezettségének.

[...] Bővebben!

https://tasz.hu/
2017-03-30

A felsőoktatási törvény módosítását tervezi a Kormány, aminek következtében jelentős nehézségekbe ütközne a külföldi egyetemek hazai működése. A felsőoktatási törvény jelenleg is biztosítja, hogy csak akkreditált, vagyis szakmai követelmények alapján engedélyezett működésű intézmények folytathassanak Magyarországon felsőoktatási tevékenységet. A Kormány tervezete azonban újabb feltételekhez kötné a külföldi egyetemek hazai működését: nem elég, ha külföldön akkreditált képzést biztosítanak Magyarországon, ezt ezentúl csak akkor tehetnék meg, ha külföldön is oktatnak. Sőt: a tervezet értelmében csak a Kormány “elvi támogatását” élvező külföldi egyetemek működhetnének hazánkban. A felsőoktatási törvény tervezett módosításai alkotmányellenesek, mivel önkényesen korlátozzák a kutatás valamint a tanítás és a tanulás szabadságát.

https://tasz.hu/
2017-02-23

A szakgimnáziumi érettségi követelményei és feltételei idén először jelentősen eltérnek a gimnáziumi érettségiétől. A szakgimnáziumi tanulók az ötödik vizsgatárgyat már nem szabadon választhatják, hanem kötelező a szakmai vizsgatárgyból érettségizniük. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet-tel (EKINT) közös szakmai állásfoglalásunkban hívjuk fel az ombudsman figyelmét a szakgimnáziumi érettségi alkotmányos visszásságainak feltárásához nélkülözhetetlen szempontokra. 

https://tasz.hu/
2017-02-07

Januártól négy részes beszélgetéssorozatot indítottunk "Szomszédunk a menekült" címmel a Bálint Házban. Minden alkalomhoz közzéteszünk egy tézisgyűjteményt, amely a legalapvetőbb állításainkat foglalja össze a beszélgetések egyes témáiban. A harmadik este arra a kérdésre keressük majd a választ, hogy korlátoznunk kell-e szabadságunkat annak érdekében, hogy megvédjük a társadalom biztonságát. Olvasd el vitaindítónkat. 

https://tasz.hu/
2017-02-01

  • A Kormány terve a közoktatás kiszervezése az egyházaknak egyre növekvő mértékben.
  • A világnézetileg semleges oktatás biztosítása az állam kötelessége.
  • Szülőként Te is tehetsz érte: mindig a szülők döntése is, hogy egy iskola egyházi fenntartásba kerül-e.
  • Ha nem tetszik, hogy egyházi kézbe kerül az iskola, szervezkedj: lehet, hogy más szülőknek, tanulóknak sem tetszik, együtt pedig ti dönthettek! Ebben segít új 1x1-ünk.

[...] Bővebben!

https://tasz.hu/
2017-01-20

Egyetértett velünk és jogellenesnek találta az alapvető jogok biztosa az érettségi jelentkezés szabályainak tavaly januári módosítását, amely villámcsapásként fosztotta meg jogaitól szakközépiskolások sorát. A kormány az érintett tanulókkal, szülőkkel, iskolákkal való bármiféle egyeztetés nélkül egyik napról a másikra, mindössze 3 héttel az érettségi jelentkezés határideje előtt módosított az érettségi szabályain.

https://tasz.hu/
2016-12-12

Habár az iskolarendszer működtetése elsősorban az állam feladata, lehetőség van arra, hogy egyes iskolákat az egyház átvegyen, átvállalva azok fenntartását. Ebben az esetben kérdésként merül fel, hogy ki dönthet az átadásról, milyen speciális szabályokkal kell számolniuk az iskolában maradóknak, valamint, hogy milyen lehetőségeik vannak azoknak, akik ragaszkodnak a vallásilag és világnézetileg semleges oktatáshoz.

https://tasz.hu/
2016-04-04

Lezárult a „Negyedik pont” című kampányunk első szakasza, melyben az új egyházügyi törvény elfogadását szorgalmaztuk. Petíciónkat eddig többszáz állampolgár írta alá, tiltakozva egyúttal a magyar kormány által tavaly kidolgozott törvénymódosítási javaslat ellen, melyben továbbra sem érvényesül maradéktalanul a jogegyenlőség, valamint az állam és az egyház elválasztásának elve.

https://tasz.hu/
2016-03-25

A Civil Közoktatási Platform (CKP) akciót szervez 2016. március 30. szerdára, amelynek keretében a résztvevő pedagógusokat arra kérik: a reggel 8 és 9 közötti tanítási órát ne tartsák meg, hanem ebben az időben – esetlegesen az iskola előtt – tiltakozzanak a közoktatásban tapasztalható jogsérelmek, igazságtalanságok ellen. Tájékoztatónkban a polgári engedetlenségben résztvevőknek kívánunk eligazítást adni: mire kell figyelniük az engedetlenség jogkövetkezményeinek minimalizálása, és mások jogainak tiszteletben tartása érdekében.

https://tasz.hu/
2016-03-15

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) kampányt indít annak érdekében, hogy a kormányzat az egyháztörvény ügyében ne térjen ki a kötelezettségei elől, és úgy módosítsa azt, hogy összhangban legyen hazánk alkotmányos hagyományaival, országunk nemzetközi kötelezettségeivel, és hogy ne vezessen újabb megalázó ítéletekhez és költséges kártérítési kötelezettségekhez. A kampány a Negyedik pont címet viseli, információs honlap kapcsolódik hozzá, melyen egy petíció aláírásával bárki újabb nyomást gyakorolhat a kormányra.

https://tasz.hu/
2016-03-11

A TASZ javaslatára az OFI módosította az érettségi minta-feladatsorokat: az Alaptörvényhez való hűség közbelépésünkre már nem értékelhető az új magyar érettségin. 

[...] Bővebben!

https://tasz.hu/
2016-03-03

Jogellenesen listázhatták számos iskolában, hogy 2016. február 29-én mely tanulók maradtak távol az iskolából szülői, gondviselői igazolással, a közoktatás helyzetéről való véleményük kinyilvánítása céljából, a "Nem leszek suliban" kezdeményezés keretében. 

https://tasz.hu/
2016-02-21

11 kérdést válaszolunk meg legújabb 1X1-ünkben, mellyel a köznevelésben tiltakozókat tájékoztatjuk jogaikról. 

https://tasz.hu/
2016-02-03

Az érettségi szabályozás 1997 óta egészen 2016. január 22-éig biztosította, hogy a kéttannyelvű és a nemzetiségi nyelven is oktató középiskolák minden tanulója idegen nyelven illetve nemzetiségi nyelven tehessen érettségi vizsgát. Ez a lehetőség azokra is vonatkozott, akik az iskola tanulójaként nem vettek részt az idegennyelvű vagy nemzetiségi oktatásban. A Kormány azonban idén január 23-ától egy rendeletmódosítással eltörölte az utóbbi tanulók számára rendelkezésre álló lehetőséget – nem felmenő rendszerben, hanem azonnali hatállyal, még a február 15-ei érettségi jelentkezési határidő előtt. Tanulók százai maradhatnak hoppon, akik éveken keresztül az idegen vagy nemzetiségi nyelvű érettségi készültek. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ezért azombudsmanhoz és az oktatási jogok biztosához fordult.

https://tasz.hu/
2015-10-22

Magyarországon erősödő tendencia, hogy a közoktatást az állam kiszervezi az egyházaknak: egyre több iskolát vesz át fenntartóként valamelyik egyház. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) ilyenkor köznevelési szerződést köt az egyházi fenntartóval. Ezekből a szerződésekből derül ki, hogy az állam milyen feltételekkel adja át az egyházaknak a közoktatási feladatok ellátását. Tudni szerettük volna, mik ezek a feltételek, ezért kikértük az EMMI-től a köznevelési szerződéseket. Az EMMI azonban megtagadta a szerződések kiadását. Pereltünk és nyertünk: a bíróság elsőfokon kötelezte az EMMI-t a szerződések kiadására. Az ítélet nem jogerős.

https://tasz.hu/

Oldalak

Feliratkozás RSS - Tanszabadság program csatornájára