Téma szűrés

509
szűrt
4189
összesen

Ahhoz, hogy könnyebben megtaláld, amit keresel, válassz témát és / vagy érintett csoportot. Egyszerre több szűrőt is beállíthatsz!

A sárga hátterű kártyákon kisokosainkat, útmutatóinkat olvashatod, a fehér kártyákon minden mást. Jó böngészést!

Alig vagyunk közelebb az uniós pénzekhez, mint voltunk fél éve

Civil jogvédők friss értékelése szerint a kormány egyelőre nem teljesítette az uniós forrásokhoz való hozzáférés feltételeinek többségét. A kormányerő nem tett határozott lépéseket az EU által azonosított jogállamisági és emberi jogi problémák teljes körű kezelése érdekében. Alig javult valami az április végi siralmas helyzethez képest. Legnagyobb a hiányosság az Európai Unió Alapjogi Chartájának megfelelés tekintetében, mert ott a négy feltétel közül még egyetlenegyet sem teljesített maradéktalanul a kormány.

Szuverenitásvédelemnek álcázott megfélemlítés: a hatalom ismét az önkény eszközét veti be a vele kritikus hangokkal szemben

A Fidesz frakcióvezetője tegnap benyújtotta a szuverenitásvédelminek nevezett, valójában a hatalmi önkényt szolgáló törvénycsomagot. A törvényjavaslat a hatalom azon törekvését szolgálja, hogy minden kritikus hangot elhallgattasson.

Alapjogok és Alapjogi Charta

Az állam elismeri, tiszteletben tartja és védi az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait. Bár úgy tűnhet, hogy ez a tétel nem befolyásolja és nem segíti a konkrét jogviták eldöntését célul tűző jogászi munkát, valójában számos olyan polgári, közigazgatási, büntető, stb. jogvita létezik, amelyek érdemi kapcsolatban állnak az egyének alapvető jogaival. Az ilyen jogviták eldöntésében az absztrakt alapjogi deklarációk is szerepet játszhatnak; a helyes döntés megszületéséhez bizonyos esetekben ezek alkalmazása is szükségessé válhat, a jogászok számára pedig ezek lehetőséget teremtenek arra, hogy egyik vagy másik alapjog érintettsége okán az alapjogi érvelés eszközével segítsék elő a jogviták helyes eldöntését. Azonban ezek hatékony alkalmazása nem mindig egyértelmű és egyszerű feladat. Ez az oldal azért jött létre, hogy inspirációt nyújtson a gyakorló jogászoknak, és bemutassa, hogy az alapvető jogi érvelés milyen érdemi hatással lehet egy-egy ügy kimenetelére.

A jogászi alapjogi érvelés alapjogi jogforrásokra támaszkodik, de hogy a rendelkezésre állóak közül melyekre, azt számos tényező befolyásolja, mint például a jogforrás hatálya, kikényszerítési mechanizmusai és a jogvita fóruma. De ilyen tényező az is, hogy egy-egy alapjogi jogforrás és annak alkalmazási gyakorlata mennyire ismert a jogászok számára. Az egyik legkorszerűbb és legbővebb alapjogi katalógust tartalmazó jogforrás, az Európai Unió 2000-ben kihirdetett Alapjogi Chartája Magyarországon ma még ritkán alkalmazott és ritkán hivatkozott jogforrás; a Charta alkalmazási köre és az egyéni jogérvényesítés lehetősége más, Magyarország szempontjából releváns alapjogi jogforrásokkal és alkalmazási gyakorlatukkal összehasonlítva sokkal korlátozottabb. Az Alapjogi Charta elsősorban az Európai Unió intézményeire és szerveire vonatkozik, és a tagállamokra csak annyiban kötelező, amennyiben azok az uniós jogot hajtják végre. A közvetlen egyéni jogérvényesítés az Európai Unió Bíróságán csak az uniós intézményekkel és szervekkel szemben lehetséges, míg a tagállamokkal szemben az érintett személyek az uniós jogot – így az Alapjogi Chartát és más uniós alapjogi normákat is – a tagállami bíróságokon keresztül tudják érvényesíteni, amelyek kötelesek az uniós jogot alkalmazni, illetve nem alkalmazhatják az olyan tagállami jogszabályt, amely ellentétes az uniós joggal. Ha pedig a tagállami bíróságoknak kérdéseik merülnek fel az uniós jog értelmezése és érvényessége tekintetében, iránymutatást kérhetnek az Európai Unió Bíróságától. Ilymódon lehet az Alapjogi Charta a magyar bíróságok által tárgyalt egyedi, alapjogokat is érintő ügyek eldöntéséhez használt jogforrás. Ezen az oldalon az Alapjogi Charta jogászi munkában való használatát is szeretnénk inspirálni.

Erre az aloldalra a TASZ és a Helsinki közös projektje keretében készült anyagok kerülnek fel. Olyan ügyekben született döntéseket mutatunk be, amelyekben valamilyen módon a döntést befolyásolta az Európai Unió Alapjogi Chartájára hivatkozó alapjogi érvelés. A döntések nem feltétlenül lezárult jogvitákban születtek, és nem is feltétlenül a jogerős döntéseket mutatjuk be. Nem is az a célunk e döntések bemutatásával, hogy hasonló ügyekben hivatkozási alapot biztosítsunk, hanem hogy megmutassuk, hogy a döntés kimenetelére hatással lehet, illetve milyen módon lehet hatással az alapjogokra való hivatkozás.

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerzők álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk."

Mi lesz a közmeghallgatások sorsa a törvénymódosítás után?

A közmeghallgatás a véleménynyilvánításhoz való jog része, a helyi közösségek fóruma, ahol az állampolgárok párbeszédbe kerülhetnek döntéshozóikkal, számonkérhetik őket és javaslatokat tehetnek. Április végétől a kormány úgy módosította az erre vonatkozó jogszabályt, hogy a hatóságok és helyi önkormányzatok az érintettek személyes jelenléte nélkül is megtarthatják a közmeghallgatást, ezzel pedig a jogintézmény lényege veszhet el. Fontos, hogy a módosítás teret ad alapjogbarát és jogsértő gyakorlatoknak is, az alkalmazás során fog eldőlni, hogy a hatóságok és önkormányzatok melyik utat választják. Fordulj hozzánk, ha úgy érzed, az önkormányzat jogsértően használja az új szabályozást!

Jogegységi eljárás az alapjogokat sértő állami szervek felelősségéről

Lerontaná a Kúria tanácsa az előremutató joggyakorlatát, amely felelősségre vonhatónak tekinti a jogsértő állami szerveket. Mi azért dolgozunk továbbra is, hogy ne élvezzen immunitást az állami szereplő sem a polgárok jogainak megsértése esetén.

Segítség