Gyűlöletkeltés helyett emberi jogokat a Parlamentbe!

203/1000 aláíró

A minket megkereső évi többezer polgár jelzései, valamint az általunk többszáz ügyben nyújtott jogi képviselet alapján azt tapasztaljuk, hogy a kirekesztés, a gyűlöletkeltés súlyos probléma a társadalmunkban. Ezért arra kérjük az országgyűlésbe igyekvő pártokat, hogy köteleződjenek el az emberi jogok mellett, illetve a gyűlöletkeltés ellen a kampányidőszakban és utána is.


A már zajló kampány, és a jogi értelemben vett kampányidőszak során is meghatározó érték a jelöltek szólásszabadsága. Ugyanakkor a szavazatokért folyó versengésben is fontos emlékezni arra, hogy annak, aki kormányra kerül, alkotmányos kötelessége valamennyi polgár képviselete és egyenlő méltóságának védelme. Ezért arra kérjük a jelölteket és a pártokat, hogy a kampányt alatt is jusson eszükbe, hogy a kimondott szónak súlya van!

A miniszterelnök-jelöltek esetében ez különösen igaz. Természetesen őket is megilleti a szólás szabadsága, de ez a szabadság felelősséggel jár. Ezért arra kérjük őket, hogy megszólalásaik előtt gondolják át, hogy szavaik sérthetik-e mások emberi méltóságát vagy hozzájárulhatnak-e ahhoz, hogy a gyűlölet hangja elnyomja a párbeszédre való törekvést. Kérjük továbbá, hogy a saját politikai közösségeikében is tegyenek konkrét lépéseket a gyűlöletkeltés és annak elfogadottságának visszaszorítására.

A gyűlöletkeltés, bárki ellen is irányul, fokozza a társadalmi megosztottságot. De vannak olyan hátrányos helyzetű csoportok, akik különösen sérülékenyek a kirekesztő, gyűlöletkeltő megnyilvánulásokkal szemben. Ezért arra kérjük az országgyűlésbe igyekvő pártokat, hogy kormányra kerülésük esetén

 • tegyenek lépéseket azért, hogy az indokolatlan, alapvető jogokat sértő korlátozásokat jelentő jogszabályokat haladéktalanul helyezzék hatályon kívül (például a nyáron elfogadott homofób propagandatörvényt);

 • dolgozzanak ki és hozzanak nyilvánosságra egy jogalkotási tervet, ami a sérülékeny csoportok alapjogainak gyakorlását segítő, illetve annak akadályait lebontó jogszabályokból áll;

 • tegyenek hatékony intézkedéseket a marginalizált csoportok, különösen a roma és fogyatékossággal élő emberek szegregációjának felszámolására;

 • támogassák hatékony szakpolitikai intézkedésekkel azt, hogy a sérülékeny csoportok számára elérhetőek legyenek a szociális alapszolgáltatások a saját közösségükben, illetve hogy szegénység miatt egyetlen gyermeket se szakítsanak el a családjától;

 • dolgozzanak ki cselekvési tervet a gyűlöletbűncselekmények hatékony megelőzése, felderítése és az áldozatok megsegítésére;

 • erősítsék meg az alapvető jogok védelmének állami intézményrendszerét, hogy az valóban hatékonyan szolgálja a polgárok jogainak és egyenlőségének védelmét;

 • állítsák helyre az egyenlő bánásmódhoz való jog korábbi állami védelmi szintjét, különösen az országos hálózatot, illetve a gyors és érdemi eljárás lehetőségét.

  A teljes levelet ide kattintva érhetitek el.

  Tisztelt Pártelnök Asszony/Úr! Tisztelt Miniszterelnök-jelölt úr!

  Az Önök pártjai, illetve Ön mint miniszterelnök-jelölt arra törekednek, hogy megszerezzék az ország valamennyi polgárának képviseletére szóló felhatalmazást. A kormányzásra szóló felhatalmazás magában foglalja azt a kötelességet, hogy tiszteletben kell tartaniuk minden polgár egyenlő méltóságát. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet képviseletében azért írunk Önöknek, mert a minket megkereső évi többezer polgár jelzései, valamint az általunk többszáz ügyben nyújtott jogi képviselet alapján azt tapasztaljuk, hogy a kirekesztés, a gyűlöletkeltés súlyos probléma a társadalmunkban. Kérjük konkrét vállalásokban és intézkedésekben megvalósuló elköteleződésüket az esélyegyenlőség, a mindenkit megillető egyenlő bánásmódhoz való jog mellett és a gyűlöletkeltés ellen.

  A már zajló kampány, és a jogi értelemben vett kampányidőszak során is meghatározó érték a jelöltek szólásszabadsága. Ugyanakkor a szavazatokért folyó versengésben is fontos emlékezni arra, hogy kormányra kerülve alkotmányos kötelessége lesz valamennyi polgár képviselete, ideértve azt is, hogy minden polgár egyenlő méltóságát és alapvető jogait tiszteletben tartja.

  • Mielőtt kifejtik véleményüket a választási kampány során, jusson eszükbe, hogy a kimondott szónak súlya van! A miniszterelnök-jelöltek esetében ez különösen igaz, ezért kérjük, hogy megszólalásai előtt gondolja át: szavai sérthetik-e mások emberi méltóságát, megkérdőjelezik-e mások egyenlő bánásmódhoz való jogát, hozzájárulhatnak-e ahhoz, hogy a gyűlölet hangja elnyomja a párbeszédre való törekvést. A miniszterelnök-jelölteket is megilleti a szólás szabadsága, de ez a szabadság felelősséggel jár: a jelöltnek minden megszólalása előtt számot kell vetnie saját lelkiismeretével, hogy megszólalása hozzájárul-e a társadalom csoportjai közötti szakadék mélyítéséhez és vajon megéri-e ezt az áldozatot pillanatnyi politikai előnyökért meghozni.

  • Kérjük továbbá, hogy a saját politikai közösségeikben is tegyenek konkrét lépéseket a gyűlöletkeltés és annak elfogadottságának visszaszorítására.

  A gyűlöletkeltés, bárki ellen is irányul, fokozza a társadalmi megosztottságot. Vannak olyan hátrányos helyzetű csoportok, akik a társadalom előítéletei, vagy gyengébb érdekérvényesítő képességük miatt különösen sérülékenyek a közhatalommal rendelkezők és a közhatalmat megszerezni igyekvők részéről történő kirekesztő, gyűlöletkeltő megnyilvánulásokkal szemben.

  A mélyszegénységben élőket, köztük sok roma embert érint különösen hátrányosan a koronavírus-járvány, az ő helyzetük rendszerszintű problémák sokaságára, így a rossz egészségügyi állapotra és a pénzügyi tartalékok hiányára is rávilágít. Továbbra is megoldatlan probléma a roma nők diszkriminációja az egészségügyben, az iskolai szegregáció, a roma gyermekek nagyon gyakori kiemelése családjukból pusztán amiatt, mert szegénységben élnek. Emellett a magyar kormány nyíltan romaellenes, gyűlöletkeltő kommunikációt folytatott az elmúlt években.

  A fogyatékossággal élő emberek jogai szempontjából komoly problémát jelent, hogy az érintettek gondnokság alá helyezése és nagy létszámú intézményben történő elhelyezése számít általánosnak az önálló életvitel segítése, a támogatott döntéshozatal előtérbe kerülése helyett. Számtalan fogyatékossággal élő választópolgárt kizárnak a választójog gyakorlásából, a fogyatékossággal élő gyermekek szinte teljesen ki vannak zárva a közoktatásból. Az élhetetlen, nagy létszámú szociális intézmények bezárása pedig nem halad megfelelően – bár elkezdtek ezek helyett kisebb létszámú intézményeket létrehozni, továbbra sem teszik lehetővé az érintettek önálló életvitelét, közösségi alapú szolgáltatások szinte egyáltalán nincsenek az országban.

  Az elmúlt időszakban jelentős visszalépések történtek az LMBTQI emberek jogait érintően is, a jogok fokozatos kiszélesítése helyett több, az érintettek jogait súlyosan korlátozó, illetve megbélyegző jogszabályt fogadott el a parlament. Emellett vezető politikusok is számos olyan megnyilvánulást tettek, amelyek sértik az LMBTQI emberek méltóságát.

  Beszámolók szerint megszaporodtak a gyűlölet motiválta cselekmények, ezért is lenne fontos a gyűlölet-bűncselekmények elleni hatékony állami fellépés, így az áldozatsegítés hatékonyságának javítása, a rendőrség érzékenyítése. Ezen a területen előrelépést jelent, hogy elkészült a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásra vonatkozó protokoll, ami segítheti, hogy minél hatékonyabb legyen az elkövetők felelősségre vonása. Ezzel együtt viszont fontos lenne a közhatalmat gyakorlók intoleráns, sokszor gyűlölködő megnyilvánulásainak visszaszorítása is, hiszen ezek tovább fokozzák a kisebbségekkel szemben létező, sokszor eleve erős indulatokat.

  Mindezekkel összefüggésben a következőket kérjük Önöktől:

  • Kérjük, hogy kormányra kerülésük esetén tegyenek lépéseket azért, hogy az indokolatlan, alapvető jogokat sértő korlátozásokat jelentő jogszabályokat haladéktalanul helyezzék hatályon kívül.

  • Kérjük, hogy dolgozzanak ki és hozzanak nyilvánosságra egy jogalkotási tervet, ami a sérülékeny csoportok alapjogainak gyakorlását segítő, illetve annak akadályait lebontó jogszabályokból áll.

  • Kérjük, hogy tegyenek vállalást arra, hogy kormányra kerülésük esetén hatékony intézkedéseket tesznek a marginalizált csoportok, különösen a roma és fogyatékossággal élő emberek szegregációjának felszámolására, ideértve az oktatási, lakhatási szegregációt és a különböző állami szolgáltatások igénybevételekor jelentkező elkülönítést is.

  • Kérjük, hogy tegyenek vállalást arra, hogy kormányra kerülésük esetén hatékony szakpolitikai intézkedésekkel fogják támogatni azt, hogy a sérülékeny csoportok számára elérhetőek legyenek a szociális alapszolgáltatások a saját közösségükben, illetve hogy szegénység miatt egyetlen gyermeket se szakítsanak el a családjától.

  • Kérjük, hogy tegyenek vállalást arra, hogy cselekvési tervet dolgoznak ki a gyűlöletbűncselekmények hatékony megelőzése, felderítése és az áldozatok megsegítése érdekében.

  A hátrányos helyzetű csoportok naponta ütköznek különböző jogérvényesítési nehézségekbe – főként az egyenlő bánásmód referensi hálózat megszűnése és a hatékony állami jogi segítségnyújtás hiánya miatt. Az állam alkotmányos kötelessége, hogy olyan intézményrendszert hozzon létre, amely hatékonyan képes fellépni az egyenlő bánásmódot sértő megnyilvánulások, gyakorlatok, cselekedetek ellen és orvosolni az ezekkel kapcsolatos sérelmeket. Álláspontunk szerint komoly aggályok merülnek fel az alapvető jogok biztosa tevékenységével kapcsolatban, hiszen sem a roma, sem pedig az LMBTQI emberek egyenlő méltóságát sértő állami megszólalások, illetve jogkorlátozó törvények ellen nem emelte fel a hangját. Sokan fordultak hozzánk sérülékeny csoportokból, akik az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszűnését úgy értelmezték, hogy megszűnt az egyenlő bánásmódhoz való jog védelme Magyarországon.

  • Kérjük, hogy tegyenek vállalást arra, hogy kormányra kerülés esetén az alapvető jogok védelmének állami intézményrendszerét megerősítik, hogy az valóban hatékonyan szolgálja a polgárok jogainak és egyenlőségének védelmét.

  • Kérjük, hogy állítsák helyre az egyenlő bánásmódhoz való jog korábbi állami védelmi szintjét, különösen az országos hálózatot, illetve a gyors és érdemi eljárás lehetőségét.

  A fentiekhez kapcsolódó részletes véleményünket, konkrét javaslatainkat, cselekvési ajánlásainkat szívesen megosztjuk Önökkel.

  A nyílt levelet az alábbi politikusoknak küldtük meg:

  • Orbán Viktor, Fidesz, elnök
  • Márki-Zay Péter, Mindenki Magyarország Mozgalom, miniszterelnök-jelölt
  • Gyurcsány Ferenc, Demokratikus Koalíció, elnök
  • Tóth Bertalan, Magyar Szocialista Párt, elnök
  • Schmuck Erzsébet, Lehet Más a Politika, társelnök
  • Kanász-Nagy Máté, Lehet Más a Politika, társelnök
  • Szabó Tímea, Párbeszéd Magyarországért, elnök
  • Karácsony Gergely, Párbeszéd Magyarországért, elnök
  • Jakab Péter, Jobbik magyarországért Mozgalom, elnök
  • Kovács Gergely, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, elnök
  • Momentum

  Megosztás