Jogaid a magyar egészségügyben – az ukrán háború elől menekülőként 1.

Ez a tájékoztató a következő személyekre vonatkozik:

 • Ukrán állampolgár (és családtagjai), akik 2022. február 24. UTÁN érkeztek Magyarországra, menedékeskénti elismerést kértek, vagy menedékesként már elismerték.
 • Magyar állampolgár, aki Ukrajnában rendelkezik lakóhellyel.
 • Harmadik ország állampolgára (nem ukrán és nem magyar), 2022. február 24. UTÁN érkezett Magyarországra, 2022. február 24. előtt Ukrajnában jogszerűen tartózkodott (pl. tanult vagy dolgozott).
 • Harmadik ország állampolgára (nem ukrán és nem magyar), 2022. február 24. UTÁN érkezett Magyarországra, 2022. február 24. előtt Ukrajnában menekültként ismertek el.

Ide tartoznak az előző kategóriákba tartozó személyek családtagjai is!

Státusz 1. jelentése:


Milyen egészségügyi ellátásra jogosult?

Széleskörű ellátsára jogosult.

Betegsége esetén:

- Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásra;

- a sürgős szükség esetén:

 • járóbeteg-szakellátásra (gyógyszerre és kötszerre);

 • Kórházi ellátásra (műtétre, gyógyászati ellátásra, gyógyszerre, kötszerre és étkezésre);

- a járóbeteg-szakellátást vagy a kórházi kezelést követően a gyógyulásig szükséges vizsgálatra, gyógykezelésre, gyógyszerre és gyógyászati segédeszközre;

- orvos által rendelt gyógyászati segédeszközre, valamint annak javítására;

- sürgősségi fogászati ellátásra és fogmegtartó kezelésre;

- terhesgondozásra és szülészeti ellátásra, és a magyar szabályok szerint a terhesség megszakítását célzó beavatkozásra;

- betegszállításra, ha egészségi állapota miatt a szállítás másként nem oldható meg;

- az életkorához kötött kötelező védőoltásra;

- onkológiai szakellátásra,

- egyéb krónikus betegellátásra

- az onkológiai szakellátás és krónikus betegellátás, állapotjavítás, állapotfenntartás vagy fájdalomcsillapítás érdekében igénybe vehető gyógyszerkészítményre

Jogalap:

Menedékes: a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (Metvhr.) 26-28. §

Menekült: az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. Korm.rendelet. 1. § b) pont

Magyar állampolgár: 86/2022. Korm.rendelet 8. § (1) bek.

Harmadik ország állampolgára: 9/2022. (III. 11.) EMMI egyedi utasítás I. 4. pont

Általános betegjogi tájékoztatás

Magyarországon az egészségügyi törvény (Eütv.) védi a beteg jogait. Ezek a jogok az Ukrajnából menekülő személyeket is megilletik. Ennek keretében a törvény minden beteg számára biztosítja

 • az egészségügyi ellátáshoz való jogot,

 • az emberi méltósághoz való jogot,

 • a kapcsolattartás jogát,

 • a tájékoztatáshoz való jogot,

 • az önrendelkezéshez való jogot,

 • az ellátás visszautasításának jogát,

 • az egészségügyi dokumentáció megismerésének jogát,

 • az orvosi titoktartáshoz való jogot,

 • az intézmény elhagyásának jogát.

Az alábbiakban ezen jogok tartalmát fejtjük ki bővebben.

Az egészségügyben menedékes státuszra jogosultként kell kezelni azt is, aki harmadik ország állampolgáraként menekült Ukrajnából.

Fontos tudni: ha Magyarországon csak átutazol, és nem kérted, hogy menedékesként ismerjenek el, akkor csak akut megbetegedés, illetve sürgős szükség esetén látnak el. (Akut megbetegedéskor háziorvoshoz vagy ügyeleti ellátásba, sürgős szükség esetén sürgősségi osztályra mehetsz.)

Mikor jár nekem az egészségügyi ellátás?

Mindenkinek az idegenrendészeti státuszától (magyar állampolgár, menedékes, harmadik országból érkező) függ, hogy pontosan milyen ellátásra lesz joga Magyarországon. Tájékoztatónk kezdőlapján választhatod ki azokat a tájékoztatókat, amelyek a te státuszodhoz kapcsolódnak.

Ha valaki jogosult egy ellátásra, akkor legalapvetőbb joga, hogy megfelelő minőségű ellátásban részesüljön. Ez azt jelenti, hogy hozzáértő orvosok vizsgálják meg, gyógykezelik és csillapítják a fájdalmait. Ha nincs szükség azonnali beavatkozásra, akkor a betegek maguk választhatják meg az egészségügyi intézményt és a kezelésüket végző orvost. (Ha az intézménybe beutaló kell, akkor fontos tudni, hogy a beutalónak abba az intézménybe kell szólnia, ahova menni szeretnénk, tehát ezt a beutaló orvossal előre egyeztetni kell.) Előfordulhat, hogy a választott intézmény nem tudja a szükséges kezelést biztosítani. Ilyenkor a beteget várólistára kell venni, vagy tájékoztatni kell arról, van-e másik intézmény, ahol az adott kezelésben a legrövidebb időn belül részesülhet.

Milyen bánásmód jár nekem az egészségügyben?

A kórházakban, rendelőkben a betegekkel emberhez méltóan kell bánni: udvarias megszólítás és tiszteletteljes bánásmód illeti meg őket, nem kényszeríthetők indokolatlan várakozásra, szeméremérzetükre tekintettel kell lenni, azaz nem kérhetik feleslegesen, hogy levetkőzzünk, az orvoson kívül mások előtt nem kell ruházat nélkül mutatkozni. A betegeken csak az ellátásukhoz szükséges beavatkozásokat szabad elvégezni, és tiszteletben kell tartani személyes szabadságukat. Ez azt jelenti, hogy néhány különleges esettől eltekintve nem lehet megakadályozni, hogy távozzunk a kórházból, nem kényszeríthetnek a betegszobába, vagy a betegágyba. Ezek mellett minden betegnek joga van arra, hogy a kórházban saját ruháit és személyes tárgyait használja.

Megtilthatják-e, hogy a kórházban látogatókat fogadjak?

A kórházban lévő betegeket meglátogathatják rokonaik, barátaik. A látogatás pontos szabályait (mikor lehet látogatni, hányan mehetnek be egyszerre a kórterembe stb.) a kórház házirendje tartalmazza. A látogatást csak különleges esetekben lehet korlátozni, például járvány idején. A súlyos állapotú beteg esetében a beteg által megjelölt személy akár folyamatosan, állandóan a beteg mellett lehet. . Súlyos állapotúak azok a betegek, akik képtelenek ellátni magukat, akiket csillapíthatatlan fájdalmak gyötörnek, és akik pszichés krízishelyzetben vannak. A törvény szerint a szülők is jogosultak a tizennyolc év alatti beteg gyermekük mellett folyamatosan bent lenni.. A kórháznak a szülő nő kérésére biztosítania kell, hogy társa mellette maradhasson a vajúdás és a szülés alatt, a szülés után pedig – ha egészségi ok nem zárja ki – a csecsemővel egy helyiségben helyezzék el.

Mit kell elmondania az orvosnak a betegségemről? Mi történik, ha nem beszélek magyarul?

Az orvosnak minden esetben, külön kérés nélkül tájékoztatnia kell a beteget a következőkről:

 • mire számíthatunk, mi a betegség lefolyása, mik a kilátások;

 • milyen vizsgálatokat és beavatkozásokat javasol és miért;

 • milyen kockázatai vannak ezeknek a beavatkozásoknak, illetve annak, ha nem vetjük alá magunkat a beavatkozásnak, kezelésnek;

 • mire lehet számítani a beavatkozások, kezelések következményeként;

 • milyen másfajta gyógymódok jöhetnek még szóba;

 • arról, hogy a kezelésével kapcsolatban a beteg jogosult dönteni.

Érthető tájékoztatást kell kapnunk, és a kezelőorvosnak meg kell válaszolnia a kérdéseinket. Azok a betegek, akik nem beszélnek magyarul és nincs közös nyelvük az orvossal, a 1812 számon tolmácsot vehetnek igénybe.

Miről dönthetek én az orvosnál, vagy a kórházban?

A betegek maguk dönthetnek a kezelésükkel kapcsolatos kérdésekben: elmegyünk-e az orvoshoz, mely beavatkozások, vizsgálatok elvégzésébe egyezünk bele, melyeket utasítunk vissza. Az orvosi csak olyasmit csinálhat velünk, amihez hozzájárultunk. A hozzájárulás megadása előtt érthető tájékoztatás kell kapnunk. Az egyszerűbb vizsgálathoz és beavatkozáshoz elegendő, ha szóban járulunk hozzá, vagy nem tiltakozunk ellene. A műtéthez, a beteg testébe behatoló komolyabb beavatkozáshoz azonban már írásbeli beleegyezés szükséges. Ha a beteg nem képes írni, akkor két tanú előtt adhatja meg hozzájárulását. Fontos szabály, hogy a beleegyezést bármikor visszavonhatjuk, de tudni kell azt is, hogy ha alapos ok nélkül vonjuk vissza a beleegyezést, kötelezhetők lehetünk az így felmerült költségek megtérítésére.

Visszautasíthatom-e az orvosi ellátást?

A betegek dönthetnek úgy, hogy nem veszik igénybe az orvosi ellátást, illetve az egyes beavatkozásokat. A legtöbb esetben elegendő, ha döntésünket szóban közöljük az orvosunkkal. Más a helyzet, ha olyan komoly az állapotunk, hogy ha nem történik meg a beavatkozás, akkor maradandó károsodásra, súlyos egészségromlásra számíthatunk. Az ilyen ellátás visszautasításával kapcsolatban a törvény szigorú. Ilyenkor a betegnek saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozatban kell rendelkezni az ellátás visszautasításáról. Olyan kezelést, amely nélkül hamarosan meghalnánk, csak akkor utasíthatunk vissza, ha egyébként olyan gyógyíthatatlan betegségben szenvedünk, amely megfelelő orvosi ellátás esetén is rövid időn belül halálhoz vezetne. A visszautasítás ebben az esetben is megtörténhet saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozattal. Emellett arra is lehetőségünk van, hogy előre rendelkezzünk arról, hogy magatehetetlen állapotunkban mit tehetnek meg velünk és mit nem, milyen kezelést nyújthatnak nekünk és milyet nem. Ezt a nyilatkozatot előzetes egészségügyi rendelkezésnek nevezik és aki ilyet kíván tenni, annak ezt közjegyző előtt kell hitelesíttetni.

Megismerhetem-e a rólam készült egészségügyi iratokat?

Az egészségügyi intézmények nyilvántartják a betegeik adatait, a vizsgálatokkal és a gyógykezeléssel kapcsolatos dokumentumokat. A betegnek joga van arra, hogy a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerhesse (leletek, röntgenfelvételek, írásos orvosi vélemények, stb.) Így nemcsak szóbeli tájékoztatást kérhet kezelő orvosától, de kérheti, hogy az adatait tartalmazó dokumentumokat is megnézhesse. A dokumentumokba nemcsak betekinthet, de ezekről másolatot kérhet vagy készíthet, akár le is fényképezheti ezeket. Ha másolatot kér, az első alkalommal ingyenes, a további másolatok költségeit ki kell fizetni, ezért nem árt azokról előre tájékoztatást kérni. A másolás díja azonban nem lehet a szokásos áraknál lényegesen magasabb. A kórházból elbocsátott betegek számára zárójelentést, a járóbeteg-szakellátáson ellátott beteg számára ambuláns lapot kell kiadni. A zárójelentés és az ambuláns lap tartalmazza az ellátás, gyógykezelés adatait.

Az orvos beszélhet-e bárkinek a betegségemről?

Az orvosok és valamennyi egészségügyi dolgozó köteles bizalmasan kezelni a betegekkel kapcsolatos információkat. Orvosi titoknak számít minden, ami a megbetegedéssel, a vizsgálatokkal és a gyógykezeléssel kapcsolatos. Az egészségügyi ellátók által elérhető adatok azonban mindenki más számára titkosak. Az orvosi titoktartás része az is, hogy a beteg jogosult arról nyilatkozni, kinek adható felvilágosítás egészségi állapotáról, illetve kik azok, akik nem kaphatnak erről információt.

Szabadon távozhatok a kórházból?

A betegnek joga van az egészségügyi intézményt bármikor elhagyni, ha azzal nem veszélyezteti mások egészségét. A törvény pusztán azt írja elő, hogy a beteg távozási szándékát jelentse be a kezelőorvosának. Amikor a távozásra azért kerül sor, mert a beteg gyógykezelése véget ért, a kórháznak a beteget erről előzetesen tájékoztatni kell, lehetőség szerint legalább 24 órával az elbocsátást megelőzően.

Milyen jogai vannak a gyerekeknek az egészségügyben?

18 év alatti gyerekek esetében a betegjogok legtöbbjét a gyerek a szülő (törvényes képviselő) döntése alapján vagy a szülő beleegyezésével gyakorolhatja.

A szülő adhat beleegyezést a orvosi kezelésekbe (szülői beleegyezés csak invazív kezelés esetén szükséges, de a gyakorlatban minden beavatkozáshoz szoktak kérni) és a szülő utasíthatja vissza a gyerek kezelését. A tájékoztatást beteg gyerek esetén a szülőnek kell megadni. A szülő jogosult gyereke betegségéről és kezeléséről minden információt megtudni.

A gyerekek mellett a szülő folyamatosan, akár éjszaka is bent lehet a kórházban, ilyenkor étkezésre és – ha a kórház ezt tudja biztosítani – fekvőhelyre is jogosult.

14 év alatti beteg nem hagyhatja el saját döntés alapján a kórházat, esetében a szülője (törvényes képviselője) dönthet a távozásról.

Fontos tudni, hogy ha a szülő a döntésével veszélyeztetné a gyermeke egészségét, akkor a kórház ezt jelezheti a gyermekvédelemnek.

Mit tehetek, ha megsértették valamely jogomat az egészségügyi ellátással kapcsolatban?

Ha úgy érezzük, hogy az egészségügyi ellátás sérelmes volt a számunkra, különféle jogi eszközökkel élhetünk. Ezeknek az a céljuk, hogy a bennünket ért sérelmet valamilyen módon orvosolja. Van köztük olyan, ami inkább arra való, hogy az ellátás közben felmerülő konfliktust oldjuk meg, és olyan is, ami jogi szakértelmet igénylő, hosszabb eljárás. Ha ilyen történt, fordulj a Társaság a Szabadságjogokért ingyenes jogsegélyszolgálatához. Hívj, vagy írj: 061/209-0046; jogsegely@tasz.hu

Háziorvosi ellátás

Hová fordulhatok háziorvoshoz?

Ha beteg vagy, de a tüneteid nem igényelnek sürgősségi ellátást, akkor a legközelebb eső háziorvoshoz fordulhatsz. Ha van huzamosabb időre szálláshelyed, akkor ahhoz az orvoshoz menj, akinek a körzetébe a szálláshely tartozik (körzeti háziorvos/körzeti gyermekorvos). A háziorvos szükség esetén kórházba vagy szakrendelésre utalhat (a legtöbb szakrendelésre ugyanis háziorvosi beutaló kell). Ha a hatóságok által kijelölt szálláshelyeken élsz és egészségügyi ellátásra van szükséged, fordulj elsősorban a szálláshelyeden dolgozó hatósági emberekhez. Ha magánszálláson lakó menedékes vagy menedékes státuszt kérelmező vagy, akkor a háziorvoshoz mehetsz receptekért és más egyszerűbb vizsgálatokra.

Az alábbi térképen megtalálhatod, hogy a tartózkodási helyed szerint melyik háziorvoshoz fordulhatsz:

https://koronavirus.gov.hu/terkep-egeszsegugyi-intezmenyek#haziorvos.

A területileg illetékes rendelővel kapcsolatos további információkért hívd ezeket a telefonszámokat: +36 1 476 1100 vagy 1812 (NNK Egészségvonal). A telefonszámokon kérheted ukránul beszélő kolléga kapcsolását.

Hová menjek, ha épp nem rendel a háziorvos, de nem is kell sürgősségi ellátás?

Ha beteg vagy, de a tüneteid nem igényelnek sürgősségi ellátást és épp nem rendel a közeledben háziorvos (pl. esti órákban), akkor ügyeleti ellátást vehetsz igénybe. A szálláshelyed szerinti települési önkormányzat által biztosított ügyelethez fordulhatsz.

Arról, hogy a legközelebbi háziorvost hol találod, itt kaphatsz tájékoztatást:

https://koronavirus.gov.hu/terkep-egeszsegugyi-intezmenyek#haziorvos.

Az aktuális ügyeletet ellátó intézményekről ezen a térképen tájékozódhatsz: https://t-doc.hu/ugyeletkereso

Arról, hogy hol találod a legközelebbi kórházat, itt tájékozódhatsz:

Sürgősségi ellátás

Kaphatok-e sürgősségi ellátást? Hol és hogyan?

Bármelyik magyarországi sürgősségi osztályon jogosult vagy ellátást kérni. Sürgősségi esetnek számít pl. a fejsérülés, törés, kihülés, ájulás, a fogászati problémák közül a fogtörés és a begyulladt fog, de ide tartozik a szülés is.

A sürgősségi ellátáson belül jogosult vagy mind a vizsgálatra, gyógykezelésre, műtétre, az ellátás során felhasznált gyógyszerre, illetve kötszerre is.

A sürgősségi osztályra nemcsak mentővel lehet bejutni, hanem be is lehet menni, ha hirtelen fellépő, súlyos tünetek jelentkeznek valakinél. Azonban, ha az egészségi állapotod miatt másként nem tudsz eljutni a sürgősségire, betegszállításra is jogosult vagy. Mentőt a 112-es ingyenes telefonszámon hívhatsz.

Arról, hogy a legközelebbi sürgősségi osztályt hol találod, az alábbi térképen tájékozódhatsz: https://koronavirus.gov.hu/terkep-egeszsegugyi-intezmenyek#jarobeteg

Kell-e fizetnem a sürgősségi ellátásért?

Nem. Az ukrán háborúval kapcsolatban Magyarországra érkező vagy Magyarországon maradt személyek valamennyi csoportjának ingyenes a sürgősségi ellátás.

Mikor lesz sürgősségi az ellátás? Mikor áll fenn sürgős szükség?

Sürgős szükség az a helyzet, amikor az azonnali orvosi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. Az orvos dönti el, hogy adott állapot sürgősségi-e, de ha ez nem egyértelmű, akkor úgy kell eljárni, mintha a betegnek sürgősségi ellátásra lenne szüksége.

Ezek tipikusan a következő esetek lehetnek:

 1. Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó, külső vagy belső vérzés;

 2. Elsődleges sebellátás;

 3. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállás (pl. fulladás, szívritmuszavar);

 4. Életveszélyes kiszáradás

 5. Eszméletlen állapotok, fejet ért trauma, agyvérzés, stroke;

 6. Epilepszia és görcsroham;

 7. Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés;

 8. Vérmérgezés

 9. Koponya, mellkas, has, valamint szív, tüdő, lép, máj, vese sérülése;

 10. Nyílt törés;

 11. Szülés, koraszülés, akut nőgyógyászati vérzés;

 12. Sokkot megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás állapotok;

 13. Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (pl. gégeödéma, asthmás roham, fulladás);

 14. Mérgezés, áramütés;

 15. Akut hasi katasztrófák (pl. bélelzáródás, vakbélgyulladás, méhen kívüli terhesség, epegörcs, vesegörcs, véres vizelet);

 16. Égés-fagyás (súlyos vagy enyhébb, de nagy kiterjedésű és/vagy különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő);

 17. Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta;

 18. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen veszélyeztető állapot;

 19. Akut pszichés zavarok (pl. hallucináció, önsértő magatartás);

 20. Súlyos fertőzések.


Teljes lista a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600052.eum (magyar nyelven).

Hogyan juthatok gyógyszerhez?

Ha a gyógyszertárban nyelvi akadály merülne fel, akkor az ingyenesen hívható 1812-es telefonszámon tolmács vehető igénybe, vagy tolmácsként kérheted magyarul beszélő ismerős segítségét is! A tolmácsod a rendelőbe is bemehet veled.

Magyarországon alapvetően kétféle módon juthatsz gyógyszerhez. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek recept nélkül megvásárolhatók, ezeket a gyógyszertárban egyszerűen megvásárolhatod. Vannak viszont olyan gyógyszerek, amelyeket csak orvos írhat fel receptre. Ezek esetében először egy orvosi vizsgálaton kell részt venned, mert az orvos nem írhat fel gyógyszert, ha nem bizonyosodik meg róla, hogy neked arra szükséged van, illetve az nem ártalmas az egészségedre.

Hogyan juthatok gyógyszerhez, ha befogadó állomáson vagyok?

Ha befogadó állomáson vagy, keresd meg az ottani orvost, és tőle kérdezd meg, hogy a szükséges gyógyszert csak receptre adják ki vagy recept nélkül is. Ha receptre van szükség, akkor a gyógyszert csak orvos írhatja fel. Ebben az esetben a befogadó állomás orvosa ezt felíratja neked.

Hogyan juthatok gyógyszerhez, ha nem befogadó állomáson vagyok?

Ha nem befogadó állomáson laksz, a gyógyszertárban tudod ugyanezt megkérdezni. Ha a gyógyszert receptre adják ki, először szintén orvoshoz kell menned. Legegyszerűbb a legközelebb eső háziorvost felkeresni. Arról, hogy a legközelebbi háziorvost hol találod, a tasz.hu/ukraine honlapon találsz információt.

Hol találom a legközelebbi gyógyszertárat?

Arról, hogy a hozzád legközelebb eső gyógyszertárat hol találod, itt tájékozódhatsz: https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso.

Milyen iratokat kell magammal vinnem, ha a szükséges gyógyszerem csak receptre kapható?

Ha a szükséges gyógyszert csak receptre kaphatod meg, magaddal kell vinned valamilyen hivatalos azonosító iratot az orvoshoz, amely alapján ő a gyógyszert felírja receptre. Ezt az iratot kell majd a recepttel együtt bemutatnod a gyógyszertárban, ha ki szeretnéd váltani a gyógyszeredet. A legtöbb gyógyszerért Magyarországon fizetni kell, az ára attól függ, hogy támogatja-e az állam. A gyógyszertámogatás azt jelenti, hogy egyes krónikus vagy folyamatos kezelést igénylő betegségek esetén (pl. asthma, cukorbetegség, rákos megbetegedések) a gyógyszereket állami támogatással, a piaci áruknál olcsóbban szerezheted be. Ha a gyógyszerre van állami támogatás, akkor erre bizonyos esetekben te is jogosult vagy. Az egyes, az orvosnál bemutatható dokumentumokhoz különböző szintű gyógyszertámogatások fűződnek. Arról, hogy milyen gyógyszertámogatásra lehetsz jogosult, a “Milyen gyógyszertámogatásra vagyok jogosult?” című kérdés alatt olvashatsz bővebben.

Milyen gyógyszertámogatásra vagyok jogosult?

Amikor orvoshoz mész,

 • ha menedékesként elismertek: a menedékes igazolványodat;

 • ha 2022.02.24. előtt Ukrajnában menekültként ismertek el: a menekült igazolványodat;

 • ha menedékesként elismerésedet kérted: az idegenrendészeti adatlapodat;

 • ha magyar állampolgár vagy (és nincs magyar TAJ-számod): útleveledet vagy személyi igazolványodat;

vidd magaddal.

A fenti dokumentumok bemutatásával a dokumentum érvényességi idejének lejártáig minden, Magyarországon elérhető támogatásra jogosult vagy. Ez azt jelenti, hogy a támogatott gyógyszerek árának egy meghatározott (100, 80, 55, 25 stb. %-át) átvállalják, tehát ugyanazon az áron kapod meg a gyógyszereket, mint a Magyarországon élő magyar állampolgárok.

Ha a fenti dokumentumok egyikével sem rendelkezel,

 • de van ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolásod, amelyet a határ átlépésekor állítottak ki;

 • nem vagy magyar állampolgár, de van útleveled;

az orvoshoz ezt vidd magaddal.

Ebben az esetben az országba való belépéstől számított 30 napig vagy jogosult a támogatásokra, azt követően teljes áron írhatnak fel gyógyszert.

Honnan tudhatom, hogy milyen támogatásra vagyok jogosult?

Azt, hogy a dokumentumaid alapján jogosult vagy-e valamilyen támogatásra, a recepten található kis jelölőnégyzetek segítségével jelölik. Az orvosok (X)-szel jelölik meg, hogy a vényen felírt gyógyszer/tápszer/gyógyászati segédeszköz kiváltásakor milyen típusú támogatásban részesülhetsz, vagyis mennyit kell majd fizetned.

Hol kaphat a gyerekem egészségügyi ellátást?

Ha az egészségügyi ellátás közben nyelvi akadály merülne fel, akkor az ingyenesen hívható 1812-es telefonszámon tolmács vehető igénybe, vagy tolmácsként kérheted magyarul beszélő ismerős segítségét is! A tolmácsod a rendelőbe is bemehet veled.

Minden 18 év alatti gyerek jogosult lesz teljes egészségügyi ellátásra (tehát minden olyan ellátásra, amire a magyar állampolgár gyerekek jogosultak), amint:

 • Magyar állampolgár, illetve menekült vagy oltalmazott jogállású gyerek esetén
  • Magyarországon tartózkodási helyet vagy lakóhelyet létesít;

 • Nem magyar állampolgár és nem menekült vagy oltalmazott jogállású gyerek esetén
  • Magyarországon lakóhelyet létesít.


Tehát, a 18 év alatti Ukrajnában lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok és azok a 18 év alattiak, akiket NEM MENEDÉKESKÉNT, hanem MENEKÜLTKÉNT vagy OLTALMAZOTTKÉNT ismertek el Magyarországon, automatikusan jogosultak lesznek minden egészségügyi ellátásra, ha Magyarországon tartózkodási helyet létesítenek. Ha a gyermek nem menedékes, menekült vagy oltalmazott, akkor a teljes ellátásra csak akkor lesz jogosult, ha lakóhelyet létesít.

Hol kaphat a gyerekem egészségügyi ellátást, ha befogadó állomáson vagyunk?

Ha befogadó állomáson vagy, elsősorban a befogadó állomás gyermekorvosához fordulhatsz ellátásért. Ha a gyermeknek szakellátásra vagy kórházi ellátásra van szüksége, ő adhat beutalót a legközelebbi kórházba vagy járóbeteg-ellátásra.

Hol kaphat a gyerekem egészségügyi ellátást, ha nem befogadó állomáson vagyunk?

Ha a befogadó állomáson nincs orvos, vagy nem befogadó állomáson laktok, általános egészségügyi ellátásra minden gyerek a legközelebbi vagy a szálláshely szerinti körzeti gyermekorvosnál jogosult. Ha a gyermeknek szakellátásra vagy kórházi ellátásra van szüksége, ő adhat beutalót a legközelebbi kórházba vagy járóbeteg-ellátásra.

A szakellátásra ugyanazok irányadók, mint a felnőtteknél. A szakellátásról itt olvashatsz bővebben.

Arról, hogy a legközelebbi gyermekorvost hol találod, a tasz.hu/ukraine honlapon találsz információt, vagy érdeklődhetsz a +36 1 476 1100 vagy a 1812-es telefonszámokon (NNK Egészségvonal elérhetőségei). A telefonszámokon kérheted ukránul beszélő kolléga kapcsolását.

Hol kaphat a gyerekem sürgősségi ellátást?

A gyerekek sürgősségi ellátására a felnőttek sürgősségi ellátására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, tehát bármelyik magyarországi gyermek sürgősségi osztályon jogosult vagy ellátást kérni. A sürgősségi ellátásról l itt olvashatsz bővebben.

A budapesti Heim Pál Gyermekkórház működtet továbbá egy sürgősségi forródrótot, ami 24 órában ingyenesen hívható minden gyermekegészségügyi ellátással kapcsolatban felmerülő kérdés esetén (betegellátás, beutalás, tanácsadás, COVID-19 oltás, gyermekek hiányzó és folytatólagos kötelező oltásai stb.) A telefonszámon ukrán nyelven is tudnak segítséget adni.Telefon: +36 80 200 223.

Hol kaphat a gyerekem pszichológiai segítséget?

A gyerekek pszichológiai ellátására a felnőttek pszichológiai ellátására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Erről itt olvashatsz bővebben.

Budapesten továbbá a háború és az otthon elhagyásával járó stressz, valamint a veszteségek és gyász feldolgozását a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Lelki Krízis Gyermekambulanciáján külön specialisták is segítik.

A Lelki Krízis Gyermekambulancia telefonszáma: +36 30 44 34 751

Egyéb lehetőség (ukrán útlevéllel rendelkezőknek)

Gyermekeddel sürgős esetben, illetve heveny megbetegedés esetén (pl. magas láz, erős fájdalom, gyulladás) a Duna Medical Centerbe is mehetsz ingyenesen.

A Duna Medical Centerben az ellátások igénybe vételéhez ukrán útlevél bemutatására van szükség, és telefonon kell bejelentkezni.

A telefonvonal munkanapokon 8-20 óra között, az ellátás munkanapokon délután elérhető.

A Duna Medical Center címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 5.

Ukrán nyelvű telefonszolgálat: +36 70 698 0696, magyar és angol nyelvű telefonszolgálat: +36 1 790 7070.

Az ellátás során tolmácsot biztosítanak.

Mihez van jogom, ha a gyermekem egészségügyi ellátására van szükség?

1. Végig a gyermeked mellett tartózkodhatsz a vizsgálatok és a kórházi ellátás ideje alatt

Minden gyereknek joga van ahhoz, hogy a szülője mellette tartózkodjon a kórházban. A szülő a vizsgálatokon, a kezelések alatt és akár egész éjszakára is a gyereke mellett maradhat. Ezt csak alapos okkal lehet korlátozni. Alapos ok olyasmi lehet, ami a gyermek egészségére kockázatos vagy ténylegesen ellehetetleníti a betegellátást. Ilyen alapos ok lehet a fertőzésveszély. (Csupán a koronavírus-járványra hivatkozással viszont nem korlátozhatják a szülőt abban, hogy a gyerekével legyen!). Alapos ok lehet még a kezelés jellege is, például az, hogy a műtéteket igyekeznek minél sterilebb körülmények között elvégezni. Lehet, hogy egy beavatkozás különös odafigyelést igényel, amit a sok ember jelenléte megzavarhat. Még az is elfogadható, hogy a kórházi házirend csak egy vagy két hozzátartozó jelenlétét engedi, mert a kórteremben az orvosi felszerelés és a betegágyak nem férnek el, ha túl sokan tartózkodnak bent

2. Tájékoztatást kell kapnod az orvosi ellátásokról

  Bármilyen orvosi ellátásról (vizsgálatról, kezelésről, beavatkozásról) is legyen szó, az orvosnak erről előzetesen tájékoztatnia kell. Még egy egyszerű gyógyszerbeadás vagy injekció esetén is el kell mondania, hogy az pontosan micsoda, és a gyerek miért kapja. A gyermek kiskorú, ezért a tájékoztatást elsősorban a szülőnek kell megkapnia, hiszen ő dönthet arról, hogy beleegyezik-e az orvosi ellátásba vagy sem. Mivel a kezelés a gyereket érinti, ezért neki is joga van tudni, hogy mi történik vele. Az orvos feladata ezért az is, hogy a gyereknek érthetően elmondja, hogy egy-egy orvosi beavatkozás mire való és miért szükséges.

  3. Bele kell egyezned a gyermeked kezelésébe

   A gyereke kezeléséről a szülő dönt. A tájékoztatás alapján a szülő elhatározhatja, hogy beleegyezik a kezelésbe vagy megtagadja a hozzájárulást. (Ez alól csak a sürgős, életmentő beavatkozások jelentenek kivételt. Ilyenkor a szülő beleegyezése hiányában is el lehet látni a beteg gyereket.) A hozzájárulást a beavatkozás előtt kell kérni. Jogellenes, ha a jóváhagyást utólag kérik! Ha nem érted a tájékoztatást, kérj további felvilágosítást! Ha ez nem történik meg, vagy nem vagy meggyőződve a kezelés szükségességéről, a beleegyezést megtagadhatod.

   4. Gyermeked gondozásában akkor is részt vehetsz, ha kórházba kerül

    Olyan tevékenységeket, ami a gyermekre nézve egészségügyi kockázattal jár, a szülő nyilván nem végezhet. A mindennapos dolgoknál, mint az etetés, fogmosás, pelenkacsere viszont általában nincs indoka annak, hogy a szülőt ebből kizárják. Csak kivételes esetben tilthatják meg a szülőnek a közreműködést: ha a gyermek ellátása ilyen téren is speciális szakértelmet igényel.

    5. A szoptatást nem korlátozhatják nyomós ok nélkül

     Jogod van hozzá, hogy akkor is szoptasd a kisbabádat, ha a babának egészségügyi ellátásra van szüksége. Ezt csak alapos egészségügyi indokkal korlátozhatják. Alapos indok lehet például az olyan fertőzésveszély, ami a baba életét vagy egészségét veszélybe sodorhatja. Ha nincs ilyen egészségügyi indok, akkor a szoptatásban nem korlátozhatnak, tehát például azt sem mondhatják meg, hogy a nap melyik óráiban szoptathatsz. Mindig lehetővé kell tenni, amikor a babának szüksége van rá.

     Szakorvosi ellátás

     Mi az, hogy szakellátás? Mi tartozik ebbe a körbe?

     A szakellátás egy specializálódott szakorvos által nyújtott, egyes szervekhez vagy betegségtípusokhoz kapcsolódó egészségügyi ellátás. A szakellátást gyakran az alapellátás (pl. háziorvos, védőnő) kezdeményezésére, beutalóval vesszük igénybe (a háziorvosi ellátásról szóló tájékoztató itt érhető el). Ide tartozik pl. a belgyógyászat, a bőrgyógyászat, a fül-orr-gégészet, a gyermekgyógyászat, az ideggyógyászat, a laboratóriumi vizsgálatok, az ortopédia, a reumatológia, a sebészet, a szemészet, vagy a szülészet-nőgyógyászat.

     Hogyan lehet szakellátást igénybe venni?

     Ha heveny megbetegedés miatt szakellátásra van szükségünk, akkor a legtöbb esetben először a háziorvost kell felkeresni és ő ad beutalót területileg illetékes intézménybe. Nem mehetünk tehát rögtön a szakrendelőbe.

     Vannak viszont olyan szakellátások is, ahová nem kell beutaló. Ezek a szakellátások heveny megbetegedés esetén beutaló nélkül is felkereshetők. Ezek a következők:

     • a bőrgyógyászat,

     • a nőgyógyászat és a gyermeknőgyógyászat,

     • az urológia,

     • a pszichiátria és az addiktológia,

     • a fül-, orr-, gégészet, valamint a csecsemő- és gyermek fül-orr-gégészet,

     • a szemészet és a gyermekszemészet,

     • az általános sebészet és a baleseti sebészet, valamint

     • az onkológia szakellátás.

     Ha azonban a szakorvos úgy látja, hogy nincs szükségünk az azonnali szakorvosi ellátásra, akkor nem köteles ellátni, hanem visszaküldhet a háziorvoshoz (a háziorvosi ellátásról szóló tájékoztató oldalunk ide kattintva érhető el).

     Hogyan döntsem el, hogy sürgősségi vagy szakorvosi ellátásba menjek?

     Ha bizonytalan vagy abban, hogy szakellátásba vagy sürgősségi osztályra menj, keresd fel a legközelebb sürgősségi betegellátó osztályt (röviden: SBO). A sürgősségi ellátásról szóló tájékoztatónk itt található.

     Milyen szakorvosi ellátásra vagyok jogosult?

     Ha a fent részletezett csoportba tartozol, akkor sürgős szükség vagy heveny megbetegedés esetén ingyenesen kapod meg a szakellátásban a vizsgálatot, a gyógykezelést, a gyógyszert és kötszert.

     Ezt követően, a betegségből való gyógyulásig, illetve állapotod stabilizálódásáig vizsgálatokra és gyógykezelésre, gyógyszerre és a gyógyszer beadásához szükséges gyógyászati segédeszközre is jogosult vagy. Ez azonban csak akkor ingyenes, ha a háziorvos ezekre beutal vagy a szakellátásban dolgozó orvos ezekre visszarendel.

     Ezen felül jogosult vagy még:

     • a krónikus betegellátás keretében vizsgálatra és gyógykezelésre, továbbá az egyéb krónikus betegellátásra;

     • az onkológiai szakellátásra (azaz a daganatok, a rák kezelésével kapcsolatos ellátásra).

     Mi az, hogy krónikus betegellátás?

     A krónikus ellátás célja az egészségi állapot stabilizálása, fenntartása, illetve helyreállítása. A már korábban felfedezett, régebb óta tartó betegséget kezelik így. (Ide tartozik a cukorbetegség, magas vérnyomás, asthma.)

     Ha frissen megjelenő betegség tüneteit észleljük, forduljunk a sürgősségi osztályra.

     A sürgős szükség körébe tartozó esetek listáját itt találod.

     Hol lehet ezt az ellátást igénybe venni?

     Az egészségügyi szakellátást a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál lehet igénybe venni. Ha beutaló alapján vesszük igénybe a szakellátást, a beutalón szerepel a rendelőintézet neve, címe. A területileg illetékes szakrendelőkről szóló tájékoztató oldalunkat itt találod meg: ... (hamarosan) ...

     Milyen jogaim vannak szakellátás közben?

     Az egészségügyi ellátás közben megillető jogokról szóló részletes tájékoztató anyagunk itt található.

     Mit tehetek, ha az ingyenesen nyújtott ellátásba nem tartozó ellátást szeretnék kapni?

     Ha olyan szakorvosi ellátást szeretnél kapni, amely nem tartozik bele a fenti körbe, külön fizetni kell érte. Emiatt érdemes lehet magánbiztosítást kötni, vagy felkeresni egy olyan magánszolgáltatót, amely ingyenesen nyújt ilyen szolgáltatást az Ukrajnából érkezők részére (pl. Duna Medical Center).

     Ellenkező esetben teljes árat kell fizetni a fenti körbe nem tartozó egészségügyi szolgáltatásokért. A magyar jogszabályok szerint az egészségügyi szolgáltató alapvetően szabadon állapíthatja meg a díjat. A diszkrimináció elkerülése érdekében azonban fontos, hogy az egészségügyi szolgáltató azonos szolgáltatásért következetesen azonos díjat alkalmazzon. Ennek érdekében a legtöbb egészségügyi szolgáltató árlistát állít össze, amelybe a kezelés előtt betekintést lehet nyerni.

     Hogyan folytathatom a várandósgondozást, hova mehetek szülni?

     Ha az egészségügyi ellátás közben nyelvi akadály merülne fel, akkor az ingyenesen hívható 1812-es telefonszámon tolmács vehető igénybe, vagy tolmácsként kérheted magyarul beszélő ismerős segítségét is! A tolmácsod a rendelőbe is bemehet veled.

     Milyen ellátásra vagyok jogosult várandósan?

     Magyarországon jogosult vagy várandósgondozásra (ide tartoznak a szűrővizsgálatok, pl. az ultrahang, magzatvízvizsgálat, cukorterhelés) és szülészeti ellátásra, vagyis minden várandóssággal kapcsolatos vizsgálatot és ellátást ingyenesen biztosítanak.

     Hol vehetem igénybe a várandósgondozással kapcsolatos ellátásokat?

     Várandósgondozást és minden, a várandóssággal kapcsolatos vizsgálatot és ellátást a legközelebbi nőgyógyászati szakrendelőben vagy nőgyógyászati osztályt működtető kórházban tudsz igénybe venni.

     A hozzád legközelebbi szakrendelőt/kórházat itt keresheted meg. (Térkép hamarosan) A várandósgondozáshoz nem kell beutalót kérni a háziorvostól.

     Mi tartozik bele a várandósgondozásba?

     A várandósgondozás során olyan vizsgálatokat végeznek, melyekkel az anya és a baba egészségi állapotát, valamint a baba fejlődését ellenőrzik. Ezek a vizsgálatok trimeszterhez kötöttek, vagyis nem mindegy, hogy melyik vizsgálatot mikor végzik el. Ha felkeresel egy kórházat vagy szakrendelőt, a korábban elmaradt és az aktuálisan szükséges vizsgálatok elvégzését is kérheted.

     A várandósság első trimeszterében a következő vizsgálatokat kell elvégezni:

     • teljes vérkép, kiegészítő vizsgálatok, vércukorszintmérés;

     • vizeletvizsgálat;

     • vércsoport-meghatározás és ellenanyagszűrés (az Rh-összeférhetetlenséget mutathatja ki);

     • HBsAg-szűrés (a hepatitis B vírusfertőzést szűri);

     • VDRL-vizsgálat (a szifiliszt mutathatja ki);

     • fogorvosi vizsgálat;

     • a 11–13. héten genetikai ultrahangos szűrővizsgálat (a Down-szindróma, illetve velőcsőzáródási rendellenesség kizárása érdekében);

     • ha a várandós 37 évnél idősebb, kötelező genetikai tanácsadáson kell részt vennie;

     • választható, fizetős vizsgálat keretében kombinált vizsgálattal (ultrahang-, illetve vérvizsgálat) a Down-szindróma pontosabban szűrhető;

     • EKG-vizsgálat, belgyógyászati vizsgálat.

     A várandósság második trimeszterében a következő vizsgálatokat kell elvégezni:

     • a 18–22. hét között történik a második ultrahangos vizsgálat, mely során a magzat nemét az orvos már meg tudja állapítani;

     • a 24–28. hét között terheléses vércukorvizsgálatot végeznek, hogy kiderítsék, a kismamának van-e terhességi cukorbetegsége;

     • szintén a 24–28. hét között történik egy újabb vérkép- és vizeletvizsgálat;

     • választható, fizetős vizsgálat az integrált teszt, mely egy újabb vérvizsgálatból áll, a kombinált teszt eredményét pontosíthatja a 16–19. héten;

     • vérnyomásnaplót kell vezetni.

     A várandósság harmadik trimeszterében a következő vizsgálatokat végzik el:

     • a 30–32. héten végzik az utolsó nagy ultrahangvizsgálatot, mely során ellenőrzik a magzat fejlődését, a méhlepényt és a magzatvíz mennyiségét;

     • a 36-37. héten újabb vérkép- és vizeletvizsgálat következik;

     • a 38-39-40. héten hetente kardiotokográfos szűrővizsgálatot (CTG) végeznek, ha túllépted a 40. hetet, akkor pedig kétnaponta;

     • magzatmozgásnaplót kell vezetni;

     • GBS-szűrés (hüvelyváladék-tenyésztés).

     Hova mehetek, ha beindul a szülés vagy úgy érzem, valami baj van a babával?

     A szülés és a várandósság alatt felmerülő komplikációk sürgősségi ellátásnak számítanak. Ilyenkor a sürgősségire vagy bármelyik szülészetre be lehet menni. Ha a szülés az utcán/járműben indul meg, mentőt is lehet hívni a 112-es telefonszámon.

     Abban, hogy a legközelebbi kórházat hol találod, itt találhatsz segítséget. (Térkép hamarosan)

     A sürgősségi ellátásról általában itt olvashatsz bővebben.

     Hol kaphatok ingyenes szülészeti magánegészségügyi ellátást? (ukrán útlevéllel rendelkezőknek)

     Várandósság alatt felmerülő sürgős problémák

     Budapesten a várandósság ideje alatt jelentkező sürgős problémákkal (pl. vérzés) a Duna Medical Centerbe is mehetsz ingyenesen.

     A Duna Medical Centerben az ellátások igénybe vételéhez ukrán útlevél bemutatására van szükség, és telefonon kell bejelentkezni.

     Az ellátás és a telefonvonal munkanapokon 8-20 óra között elérhető.

     A Duna Medical Center címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 5.

     Ukrán nyelvű telefonszolgálat: +36 70 698 0696, magyar és angol nyelvű telefonszolgálat: +36 1 790 7070.

     Az ellátás során tolmácsot biztosítanak.

     Szülés körüli tanácsadás

     A szüléssel, babavárással, szoptatással kapcsolatos kérdéseiddel a LifeFlower szülés körüli tanácsadókból, szakemberekből létrejött csoporthoz is fordulhatsz. A LifeFlower csoporthoz forduló kismamákat a várandósság alatt előforduló kérdések megválaszolásával, fizikai és lelki segítségnyújtással, a szülésre, szoptatásra való felkészítésben tudják segíteni. Ha mód van rá, képzett dúláik szívesen vállalnak személyes támogatást a szülés alatt is.

     A gyermekágy heteiben is segítenek, babahordozási tanácsadóik szintén rendelkezésre állnak.

     A kisbabás anyukák a gyermek 2 éves koráig jelentkezhetnek náluk.

     További információ: https://www.facebook.com/LifeFlower2022/

     Milyen jogaim vannak a szülés alatt?

     Jogod van tudni, hogy mi történik

     Az orvosnak érthető tájékoztatást kell adnia

     • a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, azok tervezett időpontjáról;

     • arról, hogy a vizsgálatok, beavatkozások elvégzése, illetve elmaradása milyen előnyökkel és kockázatokkal járhat;

     • döntési jogunkról;

     • a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről.

     Ha a felvilágosítást nem érzed kielégítőnek, joguod van további kérdéseket feltenni. Az orvos mindaddig köteles válaszolni, ameddig kérdéseid vannak.

     Kórházba kerüléskor, vajúdás alatt számos papírt íratnak alá, többnyire előre. Mivel a vajúdás nem a legjobb alkalom a teljes körű tájékozódásra, célszerű a belegyező nyilatkozatokat már a várandósság alatt elkérni és áttanulmányozni. A nyilatkozatokat nem kötelező aláírni, illetve dönthetsz úgy is, hogy majd csak szükség esetén, az adott helyzetben fogadod el. Azt is fontos tudni, hogy a megadott beleegyezés bármikor visszavonható.

     Jogod van dönteni a saját testedről

     Mindenki szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, mely beavatkozásokat fogad el vagy utasít vissza. Fontos tudni, hogy ez minden egyes beavatkozásra külön-külön értendő, tehát nem elfogadható, ha olyan beleegyező nyilatkozat aláírását kérik, amin az áll, hogy „a szükséges beavatkozások elvégzéséhez hozzájárulok”. A beavatkozás elvégzéséhez adott beleegyezésedet bármikor visszavonhatod.

     Nem utasíthatod vissza azonban azokat a beavatkozásokat, amelyek elmaradása a születendő gyermeket súlyosan veszélyeztetheti. A beleegyezésedet sem kell kérni, ha az adott beavatkozás elmaradása esetén a születendő gyermek – ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is – egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyeztetnénk. Mivel az orvos dönti el, hogy adott esetben mi minősül súlyosnak, ilyenkor érdemes tájékoztatást kérni arról, hogy mi alapján minősíti az ellátó orvos súlyosnak az esetet, és ha nem győzött meg, amit hallasz, akkor jogod van egy másik orvos véleményének kikérésére is.

     Fontos tudni, hogy kizárólag az ellátásodhoz szükséges beavatkozások végezhetők el. Ha olyan beavatkozást végeznek el rajtad, amely nem lett volna szükségszerű (pl. rutinszerűen elvégzett, orvosi indokokkal nem alátámasztható gátmetszés), akkor emberi méltóságodban sértenek meg.

     Jogod van azzal lenni, akivel szeretnél

     A szülő nőnek joga van arra, hogy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen az a személy, akit ő szeretne. Fontos megjegyezni, hogy a kísérő nemcsak hozzátartozó lehet, hanem akár egy bába is, vagy bárki más nagykorú személy. Egyre több kórházban engedélyeznek akár több kísérőt is. A kisérőt a vizsgálószobákba is be kell engedni. Csak abban az esetben lehet kiküldeni, ha más betegeket vagy a betegellátás rendjét zavarja a jelenléte.

     A kórház kiválasztásánál fontos szempont lehet, hogy biztosítják-e az anyának és újszülött babájának a 24 órás közös elhelyezést. Sajnos ennek feltételei Magyarországon nem minden kórházban biztosítottak, annak ellenére, hogy a szülést követően az anyának joga van arra, hogy a gyermekével egy szobában helyezzék el. A szülő a vizsgálószobákba is a kisbabával tarthat, csak nagyon kivételes esetben zárhatják ki onnan.

     Jogod van kiválasztani az orvosod

     Ma Magyarországon törvény biztosítja a szabad orvosválasztás lehetőségét a szülészeti ellátásban. Az orvos nem utasíthatja vissza a páciensét önkényesen, diszkriminatív alapon és nem is várhat el fizetséget. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az az orvos, akit a várandósgondozáshoz választottál, köteles a munkaidején kívül történő szülésnél is jelen lenni.

     A várandóst nem kötelezi semmi arra, hogy annál az orvosnál maradjon, akivel a terhesgondozást elkezdte, a várandósság bármelyik szakaszában dönthet úgy, hogy orvost vált. Ha az orvos nem ad megnyugtató válaszokat a kérdéseidre, akkor akár a terhesség késői szakaszában is érdemes orvost váltani.

     Jogod van megválasztani, hogyan szülsz

     A vajúdás közben felmerülő beavatkozásokat mérlegelheted, elutasíthatod. Érdemes tájékozódni, hogy melyik orvos, bába milyen szülésvezetést, szüléskísérést követ, és ez alapján dönteni a választott orvosról. Ugyanígy fontos lehet az adott kórház szülészeti eljárásrendjét tanulmányozni, hiszen ebben is jelentős eltérések lehetnek. Abban az esetben, ha szülés közben az orvos olyan utasításokat ad, amiket nem szeretnél követni (pl. hanyattfekve szülj), akkor ezeket jogodban áll visszautasítani mindaddig, amíg nem veszélyezteted a születendő gyermeket. Tehát, ha egy előírás csak az orvos kényelmét szolgálja, vagy a megszokott rutinja miatt kötelező, akkor azt nem vagy köteles betartani.

     Jogod van hazamenni

     Bár a kórházak általános gyakorlata Magyarországon, hogy a szülést követő 72 órán át bent tartják az anyát és a babát az intézményben, erre – problémamentes szülés esetén – valójában nincs feltétlenül szükség. Az ambuláns szülés lehetősége – tehát a szülés után 24 órán belül a kórház elhagyása – mindenki számára adott. Ilyen esetben a kórházak kérni szokták, hogy az édesanya írja alá, hogy saját felelősségére távozik és viszi el a gyermekét.

     Pszichiátriai és mentálhigiénés ellátás

     Ha valaki saját magára vagy másokra veszélyes állapotban van, hívd a mentőket a 112-es számon!

     Az Ukrajnából menekülők számára (függetlenül attól, hogy milyen állami ellátásra jogosultak) segítő beszélgetés kérhető ezen a linken: https://pszi.hu/ukrajnai-menekultek-probono/

     Itt olyan pszichológusok várják a jelentkezőket, akik önkéntes alapon, ingyenesen nyújtanak segítséget magyarul és több idegen nyelven (ukrán, orosz, angol, német, francia stb.)!

     A jelentkezés alapján segítő beszélgetésre van lehetőség, nem hosszabb terápiára.

     Kaphatok-e segítséget akut pszichés problémák esetén?

     Igen! Akut pszichés problémák esetén jogosult vagy ingyenes sürgősségi pszichiátriai ellátásra.

     Akut probléma lehet például a sokk, a zavartság, a kábultság, az öngyilkossági gondolatok vagy az öngyilkossági kísérlet, továbbá az, ha valaki nem emlékszik a közelmúltban történtekre, illetve az, ha valakinek a gondolkodása elszakad a valóságtól.

     Hová forduljak akut pszichés zavarok esetén?

     Az eset súlyosságától függően bemehetsz a sürgősségire vagy a legközelebbi pszichiátriára (térkép hamarosan). A pszichiátriai szakrendelőket általában napközben találod nyitva, este és éjszaka a sürgősségi ellátást keresd! Ha valaki magára vagy másokra veszélyes állapotban van, hívd a mentőket a 112-es számon!

     Kaphatok-e pszichiátriai, pszichológusi segítséget hosszabb távon?

     Ha különleges bánásmódot igénylő menedékes vagy és helyzetedre tekintettel szakorvosi vélemény alapján is szükséged van pszichés támogatásra, akkor jogosult leszel ingyenes pszichológiai, és klinikai szakpszichológiai ellátásra, továbbá pszichoterápiás kezelésre is.

     Ki lehet „különleges bánásmódot igénylő” menedékes?

     Különleges bánásmódot igénylő

     • a kísérő nélküli kiskorú,

     • a kiszolgáltatott személy, aki a következő csoportokba tartozik:
      • kísérővel érkezett kiskorú,

      • idős,

      • fogyatékossággal élő,

      • várandós nő,

      • kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő,

      • kínzást, nemi erőszakot vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formáját elszenvedett személy.

     (A kiszolgáltatott személyek esetében helyzetüket egyedileg értékelik és így állapítják meg, hogy vannak-e sajátos szükségleteik, szükségük van-e különleges bánásmódra.)

     Hol vehetem igénybe a pszichiátriai, pszichológusi ellátást?

     Sürgős esetben a legközelebbi sürgősségi osztályon vagy pszichiátriai szakrendelőben kaphatsz segítséget. Ha különleges bánásmódot igénylő vagy, akkor beutalót fogsz kapni, amelyen szerepel majd, hogy hová kell menned pszichiátriai vagy pszichológusi ellátásra.

     Terhesség megszakítás

     Hogyan juthatok hozzá a terhességmegszakításhoz?

     A terhességmegszakításhoz a magyar állampolgárokkal azonos módon juthatsz hozzá, vagyis az eljárás minden elemére jogosult vagy. Figyelj arra, hogy Magyarországon a terhességmegszakítást kötelezően megelőző kétfordulós tanácsadás és orvosi vizsgálat hosszú folyamat, amely több hetet is igénybe vehet! A terhességmegszakítás végső határideje főszabályként a 12. terhességi hét.

     Mennyibe kerül a terhességmegszakítás?

     A mendékesként elismertek (vagy menedékeskénti elismerés iránti kérelmet benyújtók) számára a terhességmegszakítás ingyenes.

     Hová kell fordulnom, ha terhességmegszakítást szeretnék?

     A terhességmegszakítás feltétele, hogy a nő két alkalommal részt vegyen a családvédelmi szolgálat tanácsadásán. Elsőként tehát érdemes a családvédelmi szolgálatot megkeresni.

     • Az első tanácsadás még anonim is lehet és ehhez nem kell orvosi igazolás (de már be lehet szerezni az első tanácsadásra is).

     • A második tanácsadás legkorábban az első tanácsadás utáni 3. napra szervezhető. Ezen lehet benyújtani a terhességmegszakítás iránti kérelmet. Ez már nem anonim és a kérelemhez szükség van a terhesség orvosi igazolására is.

     A tanácsadás után a terhességmegszakítási kérelmet elküldik a kórházba, ahol a beavatkozást elvégezni.

     Mi az a családvédelmi szolgálat és hol találom?

     A családvédelmi szolgálat kifejezetten a terhességmegszakítást megelőző tanácsadást végző állami szerv, ahol védőnő fogadja a terhes nőt és tájékoztatást ad számára a terhességről és a terhesség megszakításáról.

     A családvédelmi szolgálatok elérhetőségét itt találod. (térkép hamarosan)

     Az egész ország területén bármelyik családvédelmi szolgálathoz elmehetsz tanácsadásra, sőt az is lehetséges, hogy nem ugyanazon a helyen veszed igénybe a két tanácsadást.

     Melyik családvédelmi szolgálatot kell felkeresnem a terhességmegszakításhoz?

     Az egész ország területén bármelyik családvédelmi szolgálathoz elmehetsz tanácsadásra, sőt az is lehetséges, hogy nem ugyanazon a helyen veszed igénybe a két tanácsadást.

     Mi történik a családvédelmi szolgálat tanácsadásán?

     Az első tanácsadás célja kifejezetten az, hogy a nő megtartsa a magzatot. Ez a tanácsadás még lehet anonim. A családvédelmi szolgálat munkatársa ezért arról tájékoztatja a terhes nőt, hogy milyen lehetőségei vannak a támogatásra, ha vállalja a gyereket. Végül elmondja azt, hogy ha a nő fenntartja a terhességmegszakítás szándékát, akkor még egy tanácsadáson kell megjelennie. A második tanácsadás legkorábban az elsőt követő 3. napon tartható meg. Ha valaki biztos abban, hogy szeretné a terhességét megszakíttatni, akkor érdemes a második tanácsadás időpontját már az első tanácsadáson egyeztetni a családgondozóval.

     Mi történik a családvédelmi szolgálat második tanácsadásán?

     A második tanácsadás már magáról a terhességmegszakításról szól és nem anonim. Ha a nő továbbra is szeretné megszakítani a terhességet, akkor a második tanácsadásra már vinnie kell magával a terhességről szóló orvosi igazolást.

     A második tanácsadáson a munkatárs elmondja, hogy

     • milyen feltételekkel szakítható meg a terhesség,

     • hogyan, milyen módszerrel történik a terhességmegszakítás,

     • mely egészségügyi intézmények végeznek a terhességmegszakítást.

     Ha a nő fenntartja a kérelmét a terhesség megszakítására, akkor kitöltik a hivatalos kérelmet. Ekkor van lehetőség kiválasztani a kórházat, amely elvégzi a beavatkozást. Annak, aki nem tud kórházat választani, a családvédelmi szolgálat segít ebben. A családvédelmi szolgálat ezután hitelesíti a kérelmet és átadja a terhes nőnek, a kérelem másolatát pedig – 24 órán belül – elküldi a választott egészségügyi intézménynek.

     Ha a terhesség bűncselekmény (szexuális erőszak) következménye, a 3 napos várakozási várakozási idő és a második tanácsadás nem szükséges.

     Melyik nőgyógyászt kell felkeresnem a terhesség igazolásához és mikor?

     Nőgyógyászhoz a legközelebb eső nőgyógyászati rendelőbe (vagy állandó szálláshely esetén a szálláshely szerinti körzeti rendelőbe) lehet menni. A nőgyógyászat ugyan szakrendelésnek minősül, de nem kell beutalót kérni a háziorvostól, azonnal fel lehet keresni a nőgyógyászt.

     Terhességmegszakítási igény esetén a telefonos időpontfoglaláskor vagy személyes megjelenéskor mindenképp jelezni kell, hogy sürgős esetről van szó, mert hosszú lehet a várakozási idő a körzeti rendelőben és a nő kifuthat a 12. terhességi hétből.

     A nőgyógyászt már akkor fel lehet keresni, ha valaki feltételezi, hogy terhes – a nőgyógyászati vizsgálat tudja igazolni a terhességet. Legkésőbb a családvédelmi szolgálat második tanácsadására el kell vinni a terhességet igazoló orvosi leletet, mert csak ennek birtokában lehet kérelmezni a terhességmegszakítást.

     Melyik kórházat kell felkeresnem a terhességmegszakításhoz?

     A menedékes státuszban lévő nő bármelyik állami kórházat igénybe veheti a terhesség megszakításához, ahol végeznek ilyen beavatkozást. Abban, hogy melyek ezek a kórházak, a családvédelmi szolgálat munkatársa tud segíteni.

     Fontos tudni, hogy a kitöltött kérelemmel 8 napon belül jelentkezni kell a választott kórházban! A kórházban még egyszer alá kell írni a terhességmegszakítási kérelmet, ezután folyhat le a beavatkozás.

     Mik a terhességmegszakítás feltételei Magyarországon?

     Magyarországon a terhesség csak meghatározott terhességi hétig ÉS meghatározott indokok fennállása esetén szakítható meg.

     A törvény alapján a terhességmegszakítást indokolja, ha

     • a terhesség bűncselekmény (szexuális erőszak) következménye,

     • a terhesség a terhes nő egészségére veszélyes,

     • a magzat valószínűleg súlyos fogyatékosságban vagy károsodásban szenved,

     • a terhes nő súlyos válsághelyzetben van.

     Hányadik terhességi hétig szakítható meg a terhesség Magyarországon?

     Alapesetben a 12. hétig végezhető el a terhességmegszakítás, de ez a határidő kivételesen kitolódhat akár a 24. hétig is. Sőt van olyan eset is, amikor bármeddig megszakítható a terhesség.

     A terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha

     • a terhesség a terhes nő egészségét súlyosan veszélyezteti;

     • a magzat valószínűleg súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved;

     • a terhesség bűncselekmény (szexuális erőszak) következménye, valamint

     • a terhes nő súlyos válsághelyzete esetén.

     A terhesség a 18. hetéig szakítható meg, ha a fenti pontokban jelölt feltételek valamelyike fennáll ÉS a terhes nő

     • 18 év alatti vagy 18 év feletti, de gondnokság alatt áll (vagyis korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen);

     • terhességét nem ismerte fel időben, de erről nem tehet (pl. orvosi tévedés vagy valamilyen betegség miatt nem sejthette, hogy terhes), vagy az egészségügyi intézmény, illetve valamely hatóság mulasztása miatt haladta meg a 12. hetet.

     (A „neki fel nem róható egészségi ok” lehet például, hogy olyan betegségben szenved, ami miatt nem gyanakodhatott, nem jöhetett rá korábban arra, hogy terhes. Ilyen ok meglétét orvosnak kell igazolnia.)

     A terhesség a 20. hetéig szakítható meg, ha legalább 50% az esélye annak, hogy a magzat genetikai okok vagy valamilyen környezeti hatás (pl. a magzat fejlődését károsító gyógyszer vagy sugárzás) miatt károsodott. Azt, hogy ez az indok fennáll-e, mindig orvos tudja megállapítani. A terhes nő tehát kap arról egy orvosi igazolást, hogy a terhességét akár a 20. hétig is megszakíthatja.

     A terhesség az időtartamától függetlenül szakítható meg, ha

     • a terhesség a terhes nő életét veszélyezteti, illetve

     • a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség fennállása esetén.

     Ezekben az esetekben is orvos fogja igazolni, hogy a terhesség bármeddig megszakítható.

     Mit jelent a súlyos válsághelyzet?

     A törvényi meghatározás alapján „súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz”.

     Ez jelentheti azt, hogy valaki még túl fiatalnak vagy túl idősnek érzi magát a gyerekvállaláshoz, esetleg anyagi, családi, munkahelyi, tanulási vagy egyéb okok miatt nem tudja vállalni a terhességet és a gyereket. A családvédelmi szolgálat ezeket az indokokat nem ellenőrzi. Nem kell tehát semmilyen módon igazolni, hogy kinek milyen az anyagi helyzete, milyen tanulmányokat folytat, hány gyereke vagy korábbi terhessége volt. Azt, hogy egy élethelyzetben súlyos válsághelyzetet idézne-e elő a terhesség és a gyerek vállalása, kizárólag a nő tudja eldönteni, és ő is jogosult meghozni ezt a döntést.

     Milyen módszerrel végeznek terhességmegszakítást Magyarországon?

     Magyarországon csak a műtéti terhességmegszakítás engedélyezett. Az abortusztabletta (gyógyszeres terhességmegszakítás) jelenleg nem hozzáférhető.

     Bent maradhatok-e, bent kell-e maradnom a kórházban a terhességmegszakítás után?

     A menedékes nőknek ugyanolyan feltételekkel van joga a terhességmegszakításhoz, mint a magyar nőknek. Ha ez orvosi szempontból szükséges, akkor bent fogják tartani a kórházban (ha nincs életveszélyes állapotban, akkor saját felelősségére távozhat a kórházból – erről a betegjogi kérdések között írtunk). Problémamentes terhességmegszakítás esetén azonban a nő már néhány órás megfigyelés után távozhat a kórházból.

     Kórházi fekvőbeteg ellátás

     Mi az, hogy fekvőbeteg-ellátás?

     A fekvőbeteg-ellátás a beteg kórházban végzett egészségügyi ellátása. Kórházba kétféleképpen kerülhetünk: vagy a sürgősségi ellátásból, vagy beutaló alapján.

     Milyen kórházi ellátásra vagyok jogosult?

     Ingyenes kórházi ellátásra vagy jogosult sürgős szükség esetén. Ilyenkor az orvos előírása szerinti beavatkozásokat, műtéteket (az ehhez felhasznált anyagokat és protézist is beleértve), a gyógykezeléshez szükséges gyógyszert, kötszert és a kórházi étkezést is ingyenesen kapod.

     Ezt követően, a betegségből való gyógyulásig, illetve állapotod stabilizálódásáig ingyenesen jogosult vagy vizsgálatokra és gyógykezelésre, gyógyszerre és a gyógyszer beadásához szükséges gyógyászati segédeszközre is. Ezek azonban csak akkor ingyenesek, ha a háziorvos beutalására vagy a kórházban dolgozó orvos visszarendelésére történik az ellátás.

     Ezen felül jogosult vagy még:

     • a krónikus betegellátás keretében vizsgálatra és gyógykezelésre, továbbá az egyéb krónikus betegellátásra;

     • az onkológiai szakellátásra (azaz a daganatok, a rák kezelésével kapcsolatos ellátás).

     Mi az, hogy krónikus betegellátás?

     A krónikus ellátás célja az egészségi állapot stabilizálása, fenntartása, illetve helyreállítása. A már korábban felfedezett, régebb óta tartó betegséget kezelik így. (Ide tartozik a cukorbetegség, magas vérnyomás, asthma.)

     Ha frissen megjelenő betegség tüneteit észleljük, forduljunk a sürgősségi osztályra.

     Milyen jogaim vannak kórházi ellátás közben?

     Az egészségügyi ellátás közben megillető jogokról szóló részletes tájékoztató anyagunk itt található.

     Mit tehetek, ha olyan kórházi ellátást akarok igénybe venni, ami nem ingyenes számomra?

     Ha olyan kórházi ellátást szeretnél kapni, amely nem tartozik bele a fenti körbe, külön fizetni kell érte. Emiatt érdemes lehet magánbiztosítást kötni, vagy felkeresni egy olyan magánszolgáltatót, amely ingyenesen nyújt ilyen szolgáltatást az Ukrajnából érkezők részére.

     Ellenkező esetben teljes árat kell fizetni a fenti körbe nem tartozó egészségügyi szolgáltatásokért. A magyar jogszabályok szerint az egészségügyi szolgáltató alapvetően szabadon állapíthatja meg a díjat. A diszkrimináció elkerülése érdekében azonban fontos, hogy az egészségügyi szolgáltató azonos szolgáltatásért következetesen azonos díjat alkalmazzon. Ennek érdekében a legtöbb egészségügyi szolgáltató árlistát állít össze, amelybe a kezelés előtt betekintést lehet nyerni.

     Hogyan folytathatom a betegségem miatt otthon megkezdett terápiámat (pl. kemoterápiát)?

     Ha az egészségügyi ellátás közben nyelvi akadály merülne fel, akkor az ingyenesen hívható 1812-es telefonszámon tolmács vehető igénybe, vagy tolmácsként kérheted magyarul beszélő ismerős segítségét is! A tolmácsod a rendelőbe is bemehet veled.

     Milyen orvoshoz fordulhatok, ha befogadó állomáson vagyok?

     Ha befogadó állomáson vagy, elsősorban a befogadó állomás orvosához fordulhatsz. Ő tud neked beutalót adni a legközelebbi járóbeteg szakrendelőbe vagy kórházba.

     Milyen orvoshoz fordulhatok, ha nem befogadó állomáson vagyok?

     Ha nem befogadó állomáson laksz, a legközelebbi háziorvosi rendelőt vagy járóbeteg szakrendelőt keresd fel. Ha van huzamosabb időre szálláshelyed, akkor ahhoz az orvoshoz vagy abba a rendelőbe menj, amelynek a körzetébe a szálláshely tartozik (körzeti háziorvos/házi gyermekorvos/szakrendelő). Innen szükség esetén szintén kórházba utalhatnak.

     Arról, hogy a legközelebbi háziorvost vagy járóbeteg-ellátást nyújtó szakrendelőt hol találod, a tasz.hu/ukraine honlapon találsz információt, vagy érdeklődhetsz a +36 1 476 1100 vagy a 1812-es telefonszámokon (NNK Egészségvonal elérhetőségei). A telefonszámokon kérheted ukránul beszélő kolléga kapcsolását.

     Milyen szakorvosi ellátások keretében megkezdett terápiára vagyok ingyenesen jogosult Magyarországon?

     Az, hogy milyen szakorvosi ellátátásokban megkezdett terápiát nyújt ingyenesen a magyar állam attól függ, hogy milyen jogcímen tartózkodsz Magyarországon. A szakorvosi ellátásokkal kapcsolatos, rád vonatkozó tájékoztatónkat itt találod.

     Rákos megbetegedésem miatt megkezdett terápiámat sürgősen folytatnom kell. Hova fordulhatok?

     Ha rákos megbetegedés miatt onkológiai ellátásra van szükséged, itt találhatod meg a hozzád legközelebb eső, ellátást nyújtó intézményt: https://malyvavirag.hu/international-care/hu.

     Mit tehetek, ha az ingyenesen nyújtott ellátásba nem tartozó ellátást szeretnék kapni?

     Ha olyan szakorvosi ellátást szeretnél kapni, amelyre ingyenesen nem vagy jogosult, külön fizetni kell érte. Emiatt érdemes lehet magánbiztosítást kötni, vagy felkeresni egy olyan magánszolgáltatót, amely ingyenesen nyújt ilyen szolgáltatást az Ukrajnából érkezők részére (pl. a Duna Medical Center azoknak, akik rendelkeznek ukrán útlevéllel).

     Ellenkező esetben teljes árat kell fizetni a fenti körbe nem tartozó egészségügyi szolgáltatásokért. A magyar jogszabályok szerint az egészségügyi szolgáltató alapvetően szabadon állapíthatja meg a díjat. A diszkrimináció elkerülése érdekében azonban fontos, hogy az egészségügyi szolgáltató azonos szolgáltatásért következetesen azonos díjat alkalmazzon. Ennek érdekében a legtöbb egészségügyi szolgáltató árlistát állít össze, amelybe a kezelés előtt betekintést lehet nyerni.

     Ha a betegségem miatt gyógyszerre van szükségem, hol tudom beszerezni?

     Ha a betegséged miatt gyógyszerre is szükséged van, arról, hogy gyógyszert hogyan tudsz felíratni és kiváltani, itt találsz további információt.

     Milyen jogaim vannak az egészségügyi ellátás közben?

     Az egészségügyi ellátás közben megillető jogokról itt található a részletes tájékoztató anyagunk.

     Fogászati ellátás

     Hol kaphatok fogászati ellátást?

     A fogászati ellátás a tartózkodási hely szerinti fogorvosnál vehető igénybe.

     Kell-e beutaló a fogászatra?

     Nem. A fogászat szakrendelésnek minősül, de nem szükséges beutalót kérni a háziorvostól, probléma esetén azonnal fel lehet keresni a fogorvost.

     Milyen fogászati ellátásokat vehetek igénybe ingyenesen?

     Ingyenes a fogászati sürgősségi ellátás.

     Ezen kívül ingyenes

     • a legtöbb más betegségekhez kapcsolódó fog és szájbetegségek kezelése (ehhez a más betegséget kezelő szakorvos beutalója kell);

     • a fogmegtartó kezelés (fogtömés, gyökértömés, gyökérkezelés – ha a tömésnek, kezelésnek többféle változata is van, akkor kizárólag a legolcsóbb vehető ingyenesen igénybe);

     • a várandós nők fogászati ellátása (ennek végső határideje a szüléstől számított 90 nap).

     Milyen fogászati ellátások tartoznak a sürgősségi ellátás körébe?

     • A fogak friss baleseti sérülése (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),

     • a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),

     • a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladás kezelése,

     • a szájüregen belüli tályog megnyitása,

     • a nyelést és/vagy légzést akadályozó idegentest eltávolítása,

     • a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,

     • állkapocs-ficam visszahelyezése,

     • a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése;

     • arcideggyulladás tüneteinek csillapítása;

     • bármilyen szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, kötés, véralvadást fokozó gyógyszerek alkalmazása, sebvarrás).

     Hova fordulhatok ellátásért, ha HIV-vel élek?

     Magyarországon négy helyen történik a HIV-vel élők ellátása, ide fordulhat ingyenes ellátásért az is, aki Ukrajnából érkezett Magyarországra. A HIV-vel élőket segítő Retropajzs Egyesület és a Jogriporter Alapítvány az ellátóhelyeken telefonon elérhető önkéntes orosz-magyar tolmácsok közreműködését biztosítja és angol, orosz és magyar nyelven rövid tájékoztatót helyeztek ki.

     A tartózkodási hely szerinti legközelebbi ellátóhelyet érdemes felkeresni:

     • Budapest: Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, HIV/AIDS ambulancia

     Orvos: Dr. Szlávik János

     Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián (régi Gyáli út) 5-7. 14. Épület

     Telefon: +36-1-455-8152 +36-1-455-8192

     • Miskolc: Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház MISEK Semmelweis Kórház Miskolc, Infectologia osztály

     Orvos: Dr. Csilek András

     Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11., Infectologia osztály

     Telefon: +36-46-555-645

     • Pécs: Pécsi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológia

     Orvos: Dr. Feiszt Zsófia

     Cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 2. F. épület alagsor

     Telefon: +36-72-533-107 12:30 és 15:30 között és +36-72-533-152

     • Debrecen: Debreceni Egyetem, Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Infektológiai Intézet HIV Decentrum, A015. rendelő

     Orvos: Dr. Várkonyi István Zsolt

     Cím: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. (Alagsor)

     Telefonszám: +36 20 620 7594 +36 52 -511-857 +36-52-511-853

     E-mail cím: infektologiatitkarsag@kenezykorhaz.hu

     Hol írják fel a gyógyszerem, ha HIV-vel élő menekült vagyok?

     A fent említett HIV-vel élőket ellátó központokban tudják felírni a szükséges gyógyszert. Egy havi adagot írnak fel egyszerre.

     Hol tudom kiváltani a gyógyszert?

     ​​A gyógyszert az orvostól kapott recepttel, elvileg minden patikában ki lehet váltani, de sajnos nem minden gyógyszertárban tartanak, ezért javasolt abban kórházi patikában kiváltani, ahol felírták a gyógyszert.

     Kell szólni a HIV státuszomról a magyar egészségügyi ellátóknak?

     Alapvetően tájékoztatnod kell az orvost az egészségügyi állapotodról, mert csak így tud szakszerű ellátást nyújtani neked. De nem minden kezelés függ össze a státuszoddal. Sajnos az egészségügyi dolgozók sem mindig eléggé tájékozottak, és indokolatlanul tartanak a HIV-fertőzöttektől.

     Alapesetben három dolgot kell mérlegelned:

     • összefügg-e a kezelés a fertőzéssel? ha a HIV-fertőzés tünetei vagy a gyógyszerek mellékhatásai miatt vagy pl. bőrgyógyásznál vagy belgyógyásznál, mindenképp szólj, mert csak így tudják, hogy milyen kezelést adjanak.

     • megfertőzheted-e a kezelés során az orvost, a nővért? A vér, az ondó, a hüvelyváladék és az anyatej fertőzhet, így ha ezzel kapcsolatba kerülhetnek a kórházban dolgozók és méréshatár feletti a vírusszámod, mindenképp szólj előtte.

     • fogsz-e gyógyszert kapni? a fertőzés miatt szedett gyógyszereiddel nem minden gyógyszer alkalmazható együtt, súlyos mellékhatások alakulhatnak ki. Ha elmondod, milyen gyógyszereket szedsz, ugyan kiderülhet az orvos számára, hogy HIV-vel élsz, de fontosabb, hogy ne adjon olyan gyógyszert, amit nem szedhetsz.

     Hol vehetek igénybe egyéb egészségügyi ellátást, ha HIV-vel élek?

     Elvileg bárhol. Sajnos azonban sokaknak van rossz tapasztalata a magyar egészségügyi ellátórendszerben, amik HIV státuszuk miatt elutasítják az ellátást, vagy indokolatlanul megkülönböztetve kezelik őket.

     Ha az ellátás során diszkrimináció ér, vagy más probléma adódik, fordulj a ingyenes jogsegélyszolgálatunkhoz:

     +36 1 209 0046

     jogsegely@tasz.hu

     Védőoltások

     A menekülés körülményei jobban kitetté teszik az embert a fertőzéseknek. Magyarországon az elmaradt gyermekkori védőoltásokat és a covid oltást is lehetőség van felvenni és ezt ajánljuk is a hozzánk érkezőknek. A következőkben arról lesz szó, hogy milyen oltást hol lehet kérni.

     Milyen védőoltásokat ajánlanak fel az Ukrajnából érkezőknek?

     Az ukrajnából érkező menekülteknek a Covid–19, az influenza elleni oltást, illetve MMR (kanyaró, mumpsz, rózsahimlő elleni) oltást (15 hónapos kor felett) ajánlják fel. Ezeket a gyűjtőponton tartózkodók a gyűjtőponton, a magánszálláson, magánúton szervezett egyéb helyszínen tartózkodók a tartózkodási hely szerinti illetékes háziorvostól vagy gyermekorvostól kérhetik.

     Melyek a kötelező védőoltások Magyarországon?

     A gyermekkori kötelező védőoltások beadását a házi gyermekorvosok végzik. Magyarországon a következő védőoltások kötelezőek:

     Mikor?

     Mit?

     0-6 hetes korig

     BCG (tuberkulózis/ gümőkor elleni) oltás, ami egy éves korig véd a fertőzéstől

     2. hónap (2 oltás)

     DPTa+IPV+Hib (diftéria/torokgyík + pertusszisz/szamárköhögés + inaktivált poliomyelitisz vírus/ gyermekbénulás + Hemofilusz okozta agyhátyagyulladás és a pneumococcus/tüdőgyulladás

     3. hónap (1 oltás)

     DaPT+IPV+Hib (diftéria/torokgyík + pertusszisz/szamárköhögés + inaktivált poliomyelitisz vírus/ gyermekbénulás + Hemofilusz okozta agyhátyagyulladás

     4. hónap (2 oltás)

     DPTa+IPV+Hib (diftéria/torokgyík + pertusszisz/szamárköhögés + inaktivált poliomyelitisz vírus/ gyermekbénulás + Hemofilusz okozta agyhátyagyulladás kombinált oltás és a pneumococcus/tüdőgyulladás

     12. hónap (1 oltás)

     pneumococcus

     13. hónap (1 oltás)

     varicella/bárányhimlő

     15. hónap (1 oltás)

     MMR- morbilli-mumpsz-rubeola/ kanyaró –mumpsz-rózsahimlő

     16. hónap (1 oltás)

     varicella/bárányhimlő

     18. hónap (1 oltás)

     DPTa+IPV+Hib (diftéria/torokgyík+ pertusszisz/szamárköhögés + inaktivált poliomyelitisz vírus/ gyermekbénulás +Hemofilusz okozta agyhátyagyulladás

     6. év (1 oltás)

     DPTa+IPV (diftéria/torokgyík+ pertusszisz/szamárköhögés + inaktivált poliomyelitisz vírus/ gyermekbénulás

     Ha a fenti oltások közül bármelyik hiányzik az Ön gyermekének, akkor a tartózkodási hely szerinti védőnői szolgálattól kell kérni, hogy ezek beadatását szervezze meg.

     Ezeket az oltásokat pedig az iskolában kapják meg a tanulók:

     11 éves
     (1 oltás)

     MMR- morbilli-mumpsz-rubeola/ kanyaró –mumpsz-rózsahimlő újraoltás

     11 éves
     (1 oltás)

     DPTa diftéria/torokgyík+ pertusszisz/szamárköhögés

     12 év
     (2 oltás)

     Hepatitis B (vírusos májgyulladás)

     12 év
     (2 oltás)

     HPV (humán papilomavírus)

     Kötelező-e a covid oltás a menekülteknek?

     Nem. Magyarországon jelenleg minden szolgáltatást igénybe lehet venni oltottság nélkül is.

     Kell-e maszkot hordanom?

     Nem, jelenleg sehol nem kötelező a maszkviselés.

     Kaphat-e az Ukrajnából menekülő covid-19 elleni védőoltást Magyarországon?

     Igen, aki a gyűjtőpontokon tartózkodik, azoknak ott szervezik meg az oltást. Akik magánszálláson, magánúton szervezett egyéb helyszínen tartózkodnak, nekik ezt a tartózkodási hely szerinti háziorvostól lehet kérni. A tartózkodási hely szerinti háziorvosi rendelőt itt találod: (...térkép hamarosan ...) A beoltottak 3 nyelvű igazolást kapnak az oltás felvételéről.

     Megosztás

     Kapcsolódó hírek

     Válassz témát! Choose a topic!

     Válaszd ki, milyen témában kérsz jogi segítséget!

     Choose the topic you want legal help with!

     Виберіть тему, з якої Ви бажаєте отримати юридичну допомогу!

     Выберите тему, по которой вам нужна юридическая помощь!