A civiltörvény elbukott

A magyar kormány 2013 óta folytat háborút a tőle függetlenül működő civil szervezetek ellen.

A civiltörvényt megelőzte több lejárató kampány, a Norvég Civil Támogatási Alappal összefüggésben közigazgatási és büntetőeljárások is indultak már civilek ellen. Ezek kivétel nélkül azzal zárultak, hogy a civil szervezetek nem követtek el semmilyen jogsértést.

Mindezt kiegészíti egy évek óta tartó és egyre erősödő  háborús retorika a kormánypropaganda részéről, amiben a jogvédő civil szervezeteket külföldről támogatott külföldi ügynököknek bélyegzik, akiket nem akarnak Magyarországon látni.

2017. június 13-a egy szégyenteljes nap Magyarország történelmében. Az Országgyűlés e napon fogadta el orosz és izraeli mintára azt a törvényt, ami a magyar kormánytól függetlenül működő civil szervezeteket azzal vádolja, hogy külföldi érdekeket képviselnek.

“Teljes félreértelmezése a demokráciának, hogy a kormányt megválasztjuk négy évre, az pedig azt csinálhatja, amit gondol, más pedig ne szóljon bele ebbe.” /Kapronczay Stefánia, TASZ/
De miről szól a civiltörvény?

A TASZ bojkottál. A jogsértő civiltörvény el fog bukni 1x1

A ma elfogadott törvény azoknak a szervezeteknek ír elő kötelezettséget, amelyek évente legalább 7,2 millió forintot kapnak külföldről. Az ilyen szervezeteknek három kötelezettségük lesz:

 • Be kell jelenteniük a bíróságnak azt, hogy külföldről támogatott szervezetté váltak. Nyilvános lista is készül ezekről a szervezetekről.
 • Az érintett szervezeteknek a honlapjukon és kiadványaikon fel kell tüntetni, hogy külföldről finanszírozott szervezetnek minősülnek.
 • Évente a már most kötelező beszámolón felül be kell számolniuk a külföldi támogatóikról. Azok esetében, akik éves szinten legalább 500.000 forint értékben adományoznak a beszámolónak a szervezet vagy személy nevét és címét is tartalmaznia kell.

Jelenlegi formájában a civiltörvény káros és jogsértő, mert

 • valójában már rég nyilvános adatokat kér számon a szervezeteken;
 • megbélyegzi a civil szervezeteket azzal, hogy azt állítja, a közösségi célok helyett külföldi érdekeket szolgálnak, ezzel sérti a civilek Alaptörvényben biztosított jó hírnévhez, a magánszféra tiszteletben tartásához fűződő jogát;
 • a törvényben előírt kötelezettségek szükségtelenek a célok érdekében és aránytalan terheket rónak a szervezetekre;
 • sérti a szólásszabadságot, az egyesülési szabadságot;
 • elhallgattatja az aktív állampolgárokat, és ahelyett, hogy a munkájukat kritizálókkal vitába szállna, meg akarja szüntetni a vitát.
A civiltörvény hatása pusztító. Dermesztően hat a kormánytól független véleményre, eszközt ad a kormányzat kezébe a vele ellentétes vélemény elfojtására.

Ezért 22 másik szervezettel az Alkotmánybírósághoz fordultunk.

Az Alkotmánybíróság azonban 2018. június 5-én úgy döntött, felfüggeszti a civiltörvény alkotmányosságának vizsgálatát, és megvárja amíg az Európai Unió Bírósága döntést hoz két tavaly indított kötelezettségszegési eljárás ügyében. Ezek az eljárások teljesen függetlenek a civiltörvénytől, az Alkotmánybírósági döntést azonban akár évekre is elhúzzák.

A bíróságokon vagyunk otthon

A TASZ minden eszközt megragad, hogy bebizonyítsa, a civiltörvény jogsértő. Ezért a szervezet egy polgári engedetlenségi akció keretében bojkottálja a törvényt. A jogérvényesítési lehetőségek egy része ugyanis csak akkor nyílik meg előttünk, ha nem teszünk eleget a jogsértő törvény előírásainak.

Több, független intézmény is kimondta, hogy a civiltörvény jogsértő, emellett alapvető európai uniós normákat is sért.

 • Az Európai Parlament május 17-én fogadott el egy határozatot Magyarország helyzetéről. Ebben a határozatban többek között felhívta a magyar Kormányt arra, hogy vonja vissza a törvényjavaslatot. Ezen felül az elfogadott határozat kimondja, hogy a magyarországi helyzet az Európai Unióról szóló Lisszaboni Szerződés 2. cikkében foglalt értékek, így a jogbiztonság, demokrácia és alapvető jogok súlyos megsértésével fenyeget.
 • Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2017. április 27-én fogadott el egy határozatot, amelyben kitért a közhatalmat gyakorlók által alkalmazott vádaskodó és megbélyegző retorikára, ami kétségeket ébreszt a törvény állítólagos céljával kapcsolatban.
 • A magyar alapvető jogok biztosa is a törvény demokratikus vitát korlátozó voltára hívta fel a figyelmet.
 • Az Emberi Jogok Biztosa, Nils Muiznieks is arra biztatja az Országgyűlést, hogy ne fogadja el a törvényjavaslatot.
 • A kormány ugyan azt állítja, hogy a törvény tervezetének végső módosításakor figyelembe vették a Velencei Bizottság ajánlásait, azonban ez a nincs így: a legfőbb kritikákkal nem foglalkoztak.

Büszkék vagyunk rá, hogy 2020. június 18-i ítéletében az Európai Unió bírósága is kimondta azt, amit a civilek már régóta hangoztattak: a törvény megbélyegzi a civileket, káros a civil szférára és ellentétes az uniós joggal. Az ítélet megállapítja, hogy a törvény korlátozza a tőke szabad mozgását, az egyesülés szabadságát, a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jogot, és alkalmas arra, hogy aláássa a civil szervezetek iránti bizalmat.

"A TASZ és más szervezetek, például az Ökotárs és a Helsinki Bizottság is kockáztattunk, mikor bojkottáltuk a jogsértő törvényt, hogy saját példánkon keresztül bebizonyítsuk, a civiltörvény el fog bukni. Ennek és valamennyi, a törvény ellen változatos formában kiálló szervezetnek, a Civilizáció koalíció tagjainak köszönhető, hogy most az összes érintett szervezet megfélemlítés nélkül végezheti tovább a munkáját. De a civilellenes törvény valójában nem a civilszervezetekről szól, hanem arról a több ezer állampolgárról, akiket képviselünk, akiknek az érdekeiért kiállunk és akiknek a hangját mi hangosítjuk fel. És mindazokról a polgárokról, akik kritikusak a bármikori közhatalom-gyakorlókkal szemben, és ezért a hatalom részéről csak a személyüket érő támadásokra számíthatnak érdemi válaszok helyett. Most, hogy a bíróság kimondta az uniós jog sérelmét, azt a magyar kormány köteles azonnal megszüntetni. A döntés fényében álláspontunk szerint egyértelmű, hogy a törvényt vissza kell vonni" - részlet Kapronczay Stefánia ügyvezető igazgatónk beszédéből, amely az ítélethirdetés napján rendezett sajtótájékoztatón hangzott el. A teljes beszéd ide kattintva olvasható el.

A Civilizáció Koalícó sajtótájékoztatója a civiltörvény bukása után

Nem engedtünk az elnyomásnak 2017-ben és a jövőben sem fogunk. Álljunk ki együtt a szabadon gondolkodó, szolidáris közösség mellett! Támogasd a munkánkat, hogy a jövőben még hatékonyabban tudjuk képviselni a közös ügyeinket, és segíthessünk azoknak, akiket magára hagy a rendszer!

Megosztás