A TASZ története és fő tevékenységei

A Társaság a Szabadságjogokért 1994-ben alakult Budapesten, jogvédő és jogfejlesztő non-profit szervezet. Az alapítók a kilencvenes évek elejétől foglalkoztak a pszichiátriai betegek jogainak védelmével, és úgy látták, hogy egy működő demokráciában is szükség van jogvédő szervezetekre. Emellé jött az a felismerés, hogy ha érdemi eredményeket akarnak felmutatni, párhuzamosan a jogfejlesztő tevékenységbe is bele kell vágniuk. A mintát az American Civil Liberties Union adta, akik ahhoz is hozzájárultak, hogy a nevüket használjuk, így lettünk Hungarian Civil Liberties Union (HCLU). Finanszírozásunkat példájukból kiindulva az állami pénzektől való teljes elzárkózás jellemzi.

Az első 10 évben Fridli Judit vezette a szervezetet, ő teremtette meg a betegjogi program alapjait a pszichiátriai betegek érdekvédelmével. Az első években bővült a tevékenységünk a drogpolitikai programmal, drogfogyasztóknak nyújtott jogsegéllyel, ami Pelle Andrea nevéhez fűződik.

A szólásszabadság és a politikai szabadságjogok, az önrendelkezés és a magánszféra védelme a kezdetektől adott volt, ezek körvonalai a kilencvenes évek végére tisztultak le, amikorra Magyarországon az emberi jogokkal foglalkozó civil szervezetek felosztották egymás között a feladatokat. A kétezres évek elején kezdtünk az adatvédelem mellett az információszabadsággal, a közérdekű adatok nyilvánosságának védelmével foglalkozni. 2004-ben Fridli Judit lemondása után Dénes Balázs lett a szervezet elnöke, a közérdekű-adatigénylések miatti intenzív bírósági perlekedések indulása az ő nevéhez fűződik.

A romaprogram indulása szintén fontos mérföldkőnek tekinthető, hiszen az antidiszkriminációs ügyek kivételével ez a terület korábban nem tartozott a TASZ-hoz, a romák sérelmére elkövetett gyilkosságsorozat viszont lélektani határt jelentett. Látva a hatóságok reagálását, a rendőrség hozzáállását és a közhangulatot az országban, úgy gondoltuk, nem hívhatjuk magunkat Magyarország vezető emberi jogi szervezetének, ha nem indítunk romaprogramot.

Videós programunk először csak az egyes programok céljainak elérését segítette, később önálló lábra állt, hasonlóan az oknyomozó újságíró programhoz.

A TASZ tevékenységét államhatalmi szervektől és pártoktól függetlenül működik, pénzügyi forrásait alapítványok és magánszemélyek biztosítják.

A TASZ FŐ TEVÉKENYSÉGEI

  • ingyenes jogi tanácsadást nyújtunk az alapvető jogaikban sérelmet szenvedett polgárok számára a programok által lefedett ügyekben (bővebben lásd TASZ Jogsegélyszolgálat)
  • stratégiailag fontos ügyekben ingyenes jogi képviseletet biztosítunk
  • kezdeményezzük jogszabályok megalkotását, módosítását, a jogalkalmazási gyakorlat megváltoztatását
  • felhívjuk a figyelmet az emberi jogi szempontok érvényesítésére a jogszabályok szakmai előkészítése során
  • jogtudatosító képzéseket tartunk egyes, a tevékenységükhöz kapcsolódó témákban
  • tájékoztató kiadványokat és videókat készítünk
  • rendszeresen tájékoztatjuk a sajtót álláspontunkról
  • vitafórumokat, konferenciákat rendezünk
  • beszámolunk tevékenységünről honlapunkon, blogunkban, a közösségi médiában (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter), és hírlevelén keresztül
  • e tevékenységek során számos hazai és külföldi emberi jogi szervezettel, intézménnyel működünk együtt

ÜGYVÁLLALÁS

A TASZ az Alapszabály I. 4. pontban meghatározott jogok (gyülekezési jog, lelkiismereti és vallásszabadság, szólásszabadság, részvételi jog (különös tekintettel: választhatóság és választójog, önrendelkezési jog (különös tekintettel: egészségügy), egyenlő bánásmódhoz való jog, átlátható államhoz való jog (információszabadság), adatvédelem, magánélet védelméhez való jog) elsősorban az állam és szerveivel szemben történő érvényesítése érdekében vállalja el az ügyfelek képviseletét. A TASZ kivételesen foglalkozik a nem állami szereplő és az egyén közötti alapjogi viszonyokban felmerülő ügyekkel, ha az valóban alapjogi, tehát hatalmi helyzetben értelmezhető.

Egyes ügyek elvállalásának további szempontjai emellett – melyek az ügyvállalás megtagadását is indokolhatják – a munkaszervezet kapacitása és az adott területtel foglalkozó más szervezet léte.

Megosztás