Barion Pixel TASZ | 2008. április. 18., a második Európai Betegjogi Nap

2008. április. 18., a második Európai Betegjogi Nap

2008. április 18. az Európai Betegjogi Nap, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ezúton is szeretné felhívni a figyelmet a betegeket megillető jogok alapvető fontosságára egy megfelelően működő egészségügyi rendszerben.

A TASZ már az 1994-es megalakulása óta különös hangsúlyt fektet az egyént az egészségügyben megillető jogokra, tevékenysége során mindig kiállt azért, hogy az emberek szabadon dönthessenek a személyüket és életüket érintő kérdésekben. Azért tartjuk különösen fontos és védelmet igénylő területnek a beteg jogokét, mert az e kérdéskörben hozott döntésekben tükröződik az életről, az egészségről, a testi szenvedésről, a halálról alkotott véleményünk, ugyanakkor e döntések meghozatala során kétségkívül kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. A kiszolgáltatottság érzése nem csak a betegségnek köszönhető, hanem a döntés súlyából is fakadhat. E kiszolgáltatott helyzeten sokat segíthet, ha a minket emberként megillető jogok az egészségügyi rendszerben fokozottan is biztosítottak számunkra.
Emellett a Magyar Köztársaság Alkotmánya is kimondja, hogy „A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.” Az így biztosított mindenkit megillető egészséghez való jog gyakorlati megvalósulást pedig, többek között, a betegek jogainak megfelelő szabályozása, a szabályozásnak megfelelő joggyakorlat és érdekérvényesítés is jelenti.Úgy gondoljuk, hogy nem lehet elégszer kiemelni azt, hogy milyen alapvető követelmény a betegek jogainak tiszteletben tartása, s nemcsak azért, mert az egészségügyi ellátás a betegről szól, a betegért van, s mert a beteget is megilletik a minden embert megillető alapvető jogok, melyeknek az egészségügyi rendszerben való megjelenése a betegek jogaiban tükröződik. Emellett azt is szükséges hangsúlyozni, hogy a beteg jogainak és döntéseinek tiszteletben tartásával hatékonyabban végezhető az orvoslás is, s így valósulhat meg a minden embert megillető önrendelkezési jog, amely különösen kritikus a személyünket és életünket ily mértékben érintő kérdésben. 2002-ben a Cittadinanzattiva – Active Citizenship Network megalkotta az Európai Betegjogi Kartát, amely a következő 14 betegjogot sorolja fel: a megelőzési vizsgálatokhoz való jog, a hozzáféréshez való jog, az információhoz való jog, a hozzájárulási jogosultság, a szabad választás joga, a titoktartás és a bizalmas adatkezelés biztosításnak joga, a beteg rendelkezésére álló idő figyelembevételének kötelezettsége, a színvonalas szolgáltatás követelménye, a biztonság követelménye, az innováció követelménye, a felesleges fájdalmak elkerüléséhez való jog, a személyre szabott kezelés joga, a panasznyújtás joga, az eseti kompenzáció joga. Az ő kezdeményezésükre jött létre a betegek jogainak európai napja is, amely ugyan még nem hivatalos, az Európai Bizottság által jóváhagyott, de reméljük, a jövőben az lesz.Az európai nap kapcsán levelet írtunk a releváns állami szerveknek, intézményeknek, amelyet elolvashat itt.Ezen kívül elolvashatja a magyar egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény betegjogi rendelkezéseiről készített összefoglalónkat itt, valamint elmélyedhet az Európai Betegjogi Kartában itt .Április 18-án önkénteseinek az ország négy orvostudományi karára szórólapokat fognak eljuttatni, amelyek pontokba szedve tartalmazzák egyrészt a Kartában, másrészt a magyar egészségügyi törvényben szabályozott betegjogokat.

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.