Az Európai Bizottság javaslatot fogadott el a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről

2008. július 2-án a Bizottság irányelv javaslatot fogadott el a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről. Az Európai Tanács és a Parlament általi elfogadás után életbe lépő irányelv, az EU határain belül, uniós állampolgárok által igénybevett egészségügyi ellátás vonatkozásában a jogbiztonság garantálását tűzi ki céljául.

A javaslat elsősorban az egészségügyi ellátás más tagállamban való igénybevételének lehetőségéről és az ennek fejében megfizetett költségek megtérítésének szabályairól szól. Célul tűzi ki olyan mechanizmus bevezetését a költségek visszatérítésére, amely objektív, megkülönböztetéstől mentes, előzetesen ismert kritériumokon alapul, illetve olyan összegű költségtérítést irányoz elő, amely nem kevesebb, mint ami akkor lett volna, ha a biztosítás helye szerinti tagállamban veszi igénybe az ellátást a beteg. Az irányelv nem rendelkezik arról, hogy a különböző tagállamok által eltérő mértékben és módon biztosított betegjogok miként érvényesülnek a más tagállamban igénybevett szolgáltatások esetében. Az irányelv javaslat azonban az ellátás helye szerinti tagállam feladatává teszi a panasztétel és jogorvoslat igénybevétele lehetőségének biztosítását, amennyiben a beteget az egészségügyi ellátás során kár érte. Ugyanígy az ellátás helye szerinti tagállam feladata lenne a személyes adatok feldolgozása tekintetében a magánélet védelmének biztosítása a vonatkozó európai uniós irányelveknek megfelelően.  

Az irányelv javaslat az ellátás megszervezésével és végrehajtásával összefüggésben az egyetemesség, a jó minőségű ellátáshoz való hozzáférés, a méltányosság és a szolidaritás átfogó értékeinek figyelembevétele, a minőségi és biztonsági előírások meghatározása követelményeinek való megfelelést tűzi az ellátás helye szerinti állam feladatául.

Az irányelv javaslat teljes szövege elolvasható itt:

ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/docs/COM_hu.pdf

Megosztás

Kapcsolódó hírek

KISOKOS: Adatvédelem az egészségügyben

Annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátás és finanszírozás hatékonyabb legyen, jelentősen megváltozott az egészségügyi adatainkhoz való hozzáférés szabályozása. Egészségügyi adataink, leleteink elektronikusan elérhetők minden kezelőorvos számára, aminek vannak előnyei, de hátrányai is.

Miért szállt rá az ombudsman a kormányra és a bíróságokra?

Képzeld el, hogy bevisznek a pszichiátriára, mert a szomszéd szerint öngyilkossággal fenyegetőzöl. Kopog a rendőr, te ajtót nyitsz, majd némi huzavona után bevisznek a János kórház pszichiátriájára a zárt osztályra. Érkezés után kapsz egy szurit, majd elsötétül a kép.

Hasogató fejfájásra ébredsz. Orvos sehol. A nővér kitartó könyörgésedre csak annyit felel, hogy nem mehetsz sehová, amíg az osztályvezető professzor úr haza nem enged. Ha pedig menni akarsz, azok a markos legények majd elveszik a kedved, és adnak még egy szurit.

Olvasd tovább...

Tanulságok az AIDS világnapján

December 1-je minden évben az AIDS világnapja, ezen a napon számotvetünk azzal, hogy az elmúlt egy év során mit értünk el a HIV vírussal kapcsolatban kitűzött célok közül. Sajnálatos, de az egyik legfontosabb tanulsága az eltelt időszaknak, hogy a politikai akart hiányosságai és a vírussal kapcsolatos stigma jelentősen megnehezíthetik a megelőzést és korlátozzák a HIV-vel élők joggyakorlását.