Biztonságos és legális abortuszhoz való jogot minden nőnek az Európai Unióban

A biztonságos és legális abortusz világnapja alkalmából petíciót indítottak kilenc európai ország civil szervezetei, hogy olyan jogi garancia megteremtésére szólítsák fel az Európa Parlamentet, amelyik valamennyi tagállamban biztosítaná az emberi jogi normák betartatását a terhességmegszakítás tekintetében.

A biztonságos abortusz, a fogamzásgátlási módszerek és támogató szolgáltatások hozzáférhetősége Európa-szerte gondot okoz a nőknek. Néhol, mint például Írországban, hagyományosan rendkívül szigorú az abortusz törvényi szabályozása. Máshol, mint Spanyolországban, Litvániában vagy Romániában, a közelmúltban olyan jogszabályi módosításokkal kísérleteztek, amelyek bevezetésük esetén komoly visszalépést jelentettek volna a jelenlegi helyzethez képest. Még olyankor is, ha a törvény alapján jogosultak lettek volna rá, a nőknek gyakran közvetett akadályozó tényezőkkel kell számolniuk a terhességmegszakítási szolgáltatások igénybevételekor. Így Lengyelországban és Olaszországban rendkívül magas az eljárás elvégzését lelkiismereti okokból megtagadók aránya, Magyarországon pedig az új alkotmány rendelkezései adnak lehetőséget a nők önrendelkezési jogának aláásására és megalapozatlanul késik a gyógyszeres terhesség megszakításhoz való hozzáférés. Görögországban és Bulgáriában elsősorban a szexuális nevelési programok hiánya és a fogamzásgátló módszerek hozzáférhetőségének akadályozottsága jelent problémát.

A kampány célja, hogy rávegye az Európa Parlamentet, hozzon határozatot a biztonságos és legális abortusz hozzáférhetőségével kapcsolatos emberi jogi normák betartatásra, hogy valamennyi tagállamban elháruljanak a nők előtt tornyosuló akadályok. Mindenekelőtt azt kívánjuk elérni, hogy a tagállamokban a nők könnyen és megfizethető áron hozzájuthassanak a fogamzásgátló szerekhez és a különféle támogató szolgáltatásokhoz. Amennyiben egy nő abortuszhoz kíván folyamodni, biztosítani kell, hogy időben és akadálytalanul a rendelkezésére álljon az eljárás lehetősége, melyet biztonságos szakmai környezetben hajtanak végre.

A kampány az Európai Szabadságjogi Platform honlapján indult. A platform európai jogvédő szervezetek informális hálózata, melynek célja az emberi jogokkal kapcsolatos érdekérvényesítés nemzeti és uniós szinten. A kampány az alábbi civil szervezetek kezdeményezésére jött létre: Nemzetközi Jogok – Spanyolország (RightsInternational Spain), Társaság a Szabadságjogokért, Olaszországi Összefogás a Polgári és Politikai Jogokért (Italian Coalition for Civil and Political Rights, CILD), Emberi Jogokat Figyelő Intézet (Human Rights Monitoring Institute, Litvánia), Lengyel Helsinki Alapítvány az Emberi Jogokért (Polish Helsinki Foundation for Human Rights), Romániai Társaság az Emberi Jogok Védelméért – Helsinki Bizottság (Association for the Defense of Human Rights in Romania-the Helsinki Committee, APADOR-CH), Hellén Emberi Jogi Liga (Hellenic League for Human Rights), Görög Helsinki Monitor (Greek Helsinki Monitor) és a Bolgár Helsinki Bizottság (Bulgarian Helsinki Committee, BHC). Mindezek a szervezetek arra kérik az Unió polgárait, hogy aláírásukkal támogassák a petíciót.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A kormány nehezíti a hatékony fogamzásgátlást

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, a  NANE Egyesület, a Patent Egyesület és a Társaság a Szabadságjogokért nyílt levélben kérte az Egészségügyért Felelős Szakállamtitkárságot, hogy jelölje meg, mely okok miatt nem látja biztonságosnak, hogy a sürgősségi fogamzásgátló tablettát vény nélkül hozzáférhetővé tegyék – az EU szerveinek ajánlása ellenére – illetve mit lát szükségesnek ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. 

Globális fejlemények a lelkiismereti szabadság és egyenlő bánásmód területén IV.

Örömmel osztjuk meg veletek az International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO) által megjelentetett Globális fejlemények a lelkiismereti szabadság és egyenlő bánásmód területén című hírlevél negyedik számát. Ebben a kiadványban az aktuális nemzetközi fejleményekről kívánunk hírt adni, köztük olyan bírósági ügyekről és jogalkotási lépésekről, amelyek a lelkiismereti szabadság vagy az egyenlő bánásmód területét, esetleg mindkettőt érintik.
 

Lopakodó abortuszszigorítás

Az Alaptörvény hatályba lépésekor a TASZ jelezte aggodalmát, hogy az új magzatvédelmi rendelkezés az abortusz szigorításával járhat. Az Alaptörvény ugyanis az élethez és az emberi méltósághoz való jog elismerésével együtt kimondja, hogy a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Bár a parlament nem módosította az abortusz jogi feltételeit szabályozó törvényt, a TASZ szerint a kormányzat számos jogi és nem jogi eszközzel próbálja megengedhetetlen módon befolyásolni a terhes nőket, és ezzel csorbítja önrendelkezési jogukat. A TASZ az alábbi összefoglalóval hívja fel a figyelmet a vészjósló tendenciákra.