Gondnoksági reform – szíves türelmüket kérjük

Az Alkotmánybíróság áprilisi döntése után világos lett, hogy az új Polgári Törvénykönyv és a cselekvőképességre vonatkozó szabályok nem fognak hatályba lépni a közel jövőben. Az új Kormány új bizottságokat állít fel, amelyek feladata egy új Polgári Törvénykönyv javaslat kidolgozása.

Az Alkotmánybíróság döntését követően több civil és érdekvédelmi szervezet nyílt levélben kérte az MSZP és az LMP frakcióvezetőit, az  igazságügyért, valamint a szociális ügyekért felelős minisztereket és a miniszterelnököt, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy a gondonksági reform minél hamarabb megvalósuljon. A nyílt levél mellett kisfilmben kértük az állampolgárokat, hogy ők is kérjék arra a döntéshozókat, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy az emberi méltóságot tiszteletben tartó, a támogatásra szoruló embereknek valódi segítséget kínáló szabályok minél előbb hatályba lépjenek. Emailen és postai úton több száz levelet kaptak a felelős miniszterek.

A cselevőképességre vonatkozó új szabályok erényeit a kódexszel szemben rengeteg bírálatot megfogalmazó Sólyom László is elismerte. Emellett az új szabályozás alapjogi jelentőségét  határozatukban az alkotmánybírák is megjegyezték.


Levelünkre elsőként az LMP frakció válaszolt, amikor benyújtották a T/182. számú törvényjavaslatot, amely az új Ptk. cselekvőképességre vonatkozó szabályait emelné a jelenleg hatályos Ptk-ba. Ezzel lehetővé válna, hogy a kodifikáció befejezése előtt hatályba lépjenek a gondnoksággal érintett emberek életét alapvetően befolyásoló szabályok. A törvényjavaslat június 3-ai benyújtása óta tárgysorozatba vételre vár. Ez azt jelenti, hogy azóta sem döntött arról a kijelölt bizottság, hogy támogatája-e azt, holott erre 30 napja van a Házszabály szerint.


A MSZP próbálkozásának tárgysorozatba vételét elutasította a kijelölt Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. E törvényjavaslat szerint a már elfogadott kódex, változatlan formában 2010 májusa és 2011 januárja helyett 2012. január 1-jén lépett volna hatályba, addig a mai gondnoksági rendszer működött volna tovább. A Lamperth Mónika által küldött levél tanúsága szerint a T/391. számú törvényjavaslat „az Alkotmánybíróság határozata nyomán kialakult visszás jogi helyzetet rendezi és megőrzi mindazokat az eredményeket, amelyeket a fogyatékossággal élő személyek alapvető jogait érintő cselekvőképességi szabályokkal létrehoztunk”.


A Kormány mindeközben benyújtotta, az Országgyűlés elfogadta, a köztársasági elnök kihirdette a törvényjavaslatot, amelyaz új Ptk. hatályba nem lépéséről, s a szükséges törvénymódosításokról szól. Június 28-ai keltezésű az a levél, amelyben Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter az elmúlt hónapok, sajtóból és jogszabályokból megismert fejleményeiről tájékoztat: három kodifikációs bizottság fog dolgozni az új polgári jogi kódex kidolgozásán. Július 15-én már a bizottságok összetételét is megismertük. A 1129/2010. (VI. 10) Kormányhatározat tanúsága szerint 2011. szeptember 30-ra kell elkészülnie az új Polgári Törvénykönyv szövegének, amelyet aztán társadalmi vitára bocsátanak. A hatálybalépés tervezett időpontja sem ismert.


A jelenleg kizáró és korlátozó gondnokság alatt álló, s a következő két évben gondnokság alá kerülő embereknek pedig álljon itt a közigazgatási és igazságügyi miniszter, dr. Navracsics Tibor üzenete:


"A fentiekre tekintettel szíves türelmüket kérjük."

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Bántalmazás, megalázás egy Baranya megyei intézményben

Erős hangvételű jelentést tett közzé Székely László ombudsman egy fogyatékossággal élő emberek otthonául szolgáló Baranya megyei intézmény vizsgálatát követően. A TASZ bejelentése folytán indult ellenőrzést követően nem zárható ki, hogy a TASZ által jelentett megalázó bánásmód, bántalmazás megtörtént. A Biztos felkérte az intézmény vezetőjét, hogy vizsgálja ki az eseteket.

KISOKOS: Hogyan juss ki a zárt osztályról?

“2002-ben egy nyílt pszichiátriai osztályon voltam. Éjszaka zaklatottnak éreztem magam, és nem tudtam aludni. Nem akartam felébreszteni a szobatársaimat, így fel-alá mászkáltam a folyosón. A nővér rám szólt, hogy ha nem megyek vissza a szobába, akkor a figyelőbe küld. Nem tudtam, hogy a figyelő ugyanaz, mint a zárt osztály.”

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint Európában a felnőtt lakosság mintegy 27%-a küzdött valamilyen mentális nehézséggel csak az elmúlt évben. Az elérhető legfrissebb adatok szerint Magyarországon is több mint fél millió ember kap évente pszichiátriai/pszichológiai kezelést valamilyen egészségügyi intézményben. Még ennél is nagyobb azoknak a száma, akik problémáikkal magánúton, vagy egyáltalán nem fordulnak szakemberhez.


Pereljen a választójogáért! Gondnokság alá helyezett polgároknak jogsegélyt nyújtunk

A TASZ ingyenes jogsegélyt és jogi képviseletet ajánl olyan gondnokság alá helyezett, választójogukban korlátozott személyeknek, akik választójogukkal élni kívánnak.