Ismét csökken a drogterületre szánt forrás

Február 14-én tartották a Kábítószerügyi Tanács idei első ülését, melyen többek között kiderült, hogy

  • idén tovább szűkülnek a területre szánt állami források
  • munkacsoport alakult a szegregátumi droghasználat kezelésére
  • a rendőr se érzi magát a helyén az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó szerepében

Kevesebb állami pénz drogterületre

Év eleje lévén szó esett az idei pályázati kiírásokról, de rögtön rossz hírekkel kellett szembesülni. Míg a 2017-ben 490 millió Ft állt rendelkezésre  ezen a területen, addig 2018-ra ez 350 millió Ft-ra csökken. Kétséges, hogy ennyi pénzből fenntartható-e a szolgáltatások működése, de fejlesztésekre egész biztosan nem 2018-ban kell számítani. Csak emlékeztetésként: tíz éve ez az összeg még körülbelül 2 milliárd Ft volt…

  • Prevencióra ezúttal 170 millió forintot áldoz a kormány, amit teljes egészében Budapest és Pest megye számára lesz elkülönítve.

  • A felépülést segítő pályázati kategóriában 100 millió Ft lesz megpályázható, szervezetenként 1,5 és 4 millió Ft közötti összegben.

  • A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) számára 50 millió Ft lesz elérhető. A régebbi KEF-ek 1-1,5 millió Ft között, az újak 300 ezer és 500 ezer Ft között pályázhatnak.

  • Kutatási kategóriában 30 millió Ft lesz elérhető, amiből pályázónként 4-8 millió Ft hívható le.

Az alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújtó – például ártalomcsökkentő – szervezetek idén tehát nem számíthatnak állami forrásokra a normatív támogatáson felül. Erről a támogatásról korábban jeleztük, hogy a működés fenntartásához sem elegendő.

Annak, hogy prevencióra miért csak budapesti és Pest megyei szervezetek pályázhatnak, az a magyarázata, hogy idén várhatóan elérhetővé válik annak az évekkel ezelőtt bejelentett EU-s forrás első fele, mely két év alatt 3 milliárd forintot biztosít célzott prevenciós tevékenységekre Magyarországon, Budapest és Pest megye kivételével. Az állam úgy kompenzálja az aránytalanságot, hogy csak Budapestre és Pest megyére ír ki prevenciós pályázatokat. Ezek összege viszont csak a tizedét teszi ki az EU-s támogatás éves, 1,5 milliárdos keretének. Arra a kérdésre, hogy az Uniós forrás mikor válik lehívhatóvá, a drogkoordinátor nem tudott választ adni.

Érdemi lépések dizájner drog ügyben

Fontos fejleményről is hallhattunk a telepi dizájner droghasználat elleni küzdelemben. Február 6-án megalakult a Szegregátum munkacsoport, aminek célja egy szakpolitikai intézkedési csomag kidolgozása a szegregátumokban tapasztalt droghasználat kezelésére. A munkacsoportba tartoznak a köznevelési és egészségügyi tárcák, a négy nagy drogügyi ernyőszervezet és más civil szervezetek, polgárőrök, valamint kutatók. Az alapítóülésen felismerték, hogy a szegregátumokra jellemző kilátástalanság és mélyszegénység túlmutat az addiktológia problémakörén, tehát komplex beavatkozásokra van szükség. Már 2016-ban döntöttek egy előzetes kutatásról, amivel a Magyar Addiktológiai Társaságot bízták meg, de a pályázati pénzek csúszása miatt ez 2018-ra csúszott.

Tehetetlen rendőrök az iskolákban

Izgalmas előadást tartott a Komárom-Esztergom Rendőr-főkapitányság rendőr őrnagya a rendőrség szakközép- és szakiskolai szerepvállalásáról. Emlékezetes, hogy 2013-ban a Belügyminisztérium döntésére rendőröket rendeltek a középiskolákba, hogy így előzzék meg és kezeljék a kamaszok kábítószerhasználatát. Már ekkor kifejeztük az intézkedéssel kapcsolatos aggályainkat és figyelmeztetettünk, hogy más országok példái alapján a program kevés sikerre számíthat. Félelmeink beigazolódni látszódnak.

Az iskolai droghasználattal kapcsolatos adatvédelmi kiadványunkban csak abban az esetben javasoljuk a rendőrség értesítését, ha a tanuló szervezett bűnöző csoportba keveredett. Máskülönben a rendőri eljárás indokolatlan és derékba törheti a tanulmányait.

Ahogy az egyik tanácstag fogalmazott, az előadás felért egy vádirattal, hiszen minden elemében arra mutatott rá, hogy ezt a feladatot prevenciós szakembernek, iskolapszichológusnak vagy szociális munkásnak kellene végezni. Az őrnagy maga is elismerte, hogy rendőri mivoltát levetkőzve inkább segítőként van jelen az iskolában. Emellett óvatosnak kell lennie, hogy tanácsadói munkája során ne szembesüljön illegális tevékenységgel, mert akkor kötelessége intézkedni, ezzel pedig azt érné el, hogy a problémát tapasztaló droghasználók nagy ívben elkerüljék. Elmondása szerint sokszor „rettenetes mentális állapotokat” tapasztal a kamaszoknál, ennek kezelése azonban nem a rendőrség asztala. Az előadás után felszólalók egyetértettek abban, hogy a rendőrségnek nincs helye az iskolában és ezt a feladatot a drogterület szakembereinek kellene végezni, ezért ígéretet kaptunk a kábítószer koordinációtól arra, hogy felülvizsgáltatják az iskolai rendőrök rendszerét.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Civilek bevonásával készül az új budapesti drogstratégia

A fővárosi önkormányzat irányítása alatt elkezdtük lefektetni az alapjait egy kifejezetten Budapestre szabott drogpolitikának. Az aktuális feladatok közül a büntetési tételeket megvitató csoportot fogjuk vezetni, de egyeztetünk a közös drogfogyasztás jogi megítéléséről és a razziák indokoltságáról is.

A magyar drogügy párhuzamos valóságai

Könnyen párhuzamos univerzumokban találhatja magát az a gyanútlan szemlélő, aki a hazai kábítószerügy aktualitásairól az állam szócsövén, majd a szakmai szervezetek beszámolóin keresztül próbál tájékozódni. Míg például az EMMI által koordinált Kábítószerügyi Tanács ülésén csupa pozitívumot hallani, addig a civilek által szervezett Fehér Foltok az Ellátórendszerben konferencia alapvető hiányosságokra és súlyos problémákra világított rá. Mindkét eseményen részt vettünk és ismét arra jutottunk, hogy az érdemi párbeszéd és a partneri viszony oldhatná fel a kettősséget. Erre viszont az EMMI nem hajlandó.

Az Auróra bezáratása törvényellenes

A józsefvárosi jegyző a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló törvény alapján rendelte el az Auróra bezáratását. A döntés törvényellenes. A június 10-én nagy erőkkel kivonuló rendőrség semmi bizonyítékot nem talált szervezett bűnözésre, például kábítószer-kereskedelemre, mindössze egy maroknyi fiatalt csekély mennyiségű fűvel. Ahogyan ez bármilyen tetszőleges helyen történt volna.

Tegnap kapta kézhez az Auróra Kioszk a VIII. kerületi jegyző határozatát, mely a hely ideiglenes bezáratásáról rendelkezik. Az intézkedést azzal indokolják, hogy a június 10-én tartott razzia nyomán a rendőrség büntetőeljárásokat indított kábítószer birtoklás gyanúja miatt.

Ha furcsának tartod, hogy kisszámú magánember kábítószer-gyanús anyag birtoklása kellő indok lehet arra, hogy lakatot tegyenek egy kulturális programokat nyújtó, civil szervezeteknek otthont adó klubhelyre, akkor nem benned van a hiba.

duhosharcos_gomb.png

A határozatban jogalapként hivatkozott, többek között a szervezett bűnözés elleni fellépésról szóló törvény olyan esetekben biztosít lehetőséget ideiglenes bezáratásra, mint a kábítószer-kereskedelem, az emberrablás, az embercsempészet vagy éppen a tiltott prostitúció. Kábítószer tartása esetén azonban nem engedi meg az üzletek bezáratását. Többek között azért, mert a többi felsorolt tényállással szemben a birtoklásnak nincs sértettje és előfordulása olyan gyakori, hogy ez alapján tetszőleges számú szórakozóhelyet lehetne bezáratni.

A hozzánk érkezett jogsegélykérelmekből az is kiderült, hogy 15 előállított fiatal jelentős részének sem a helyszínen a ruházatában, sem a rendőrőrsön lefolytatott motozás során, sem otthonában nem talált kábítószert a rendőrség.

Mindebből feltételezhető, hogy a legnagyobb fogás valóban a police.hu honlapján videóban is bemutatott , alufóliával együtt 2 grammos csomag volt, ami alapján demokratikus országban még nem szüntettek meg működési engedélyt. Érthetetlen tehát, hogy a jegyző milyen alapon szeretné alkalmazni a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló törvényt.

Annyit azonban biztosan elmondhatunk, hogy a döntés törvényellenes és alkalmas az Aurórát működtető Marom Klub Kft. jó hírnevének megsértésére, hiszen azt a látszatot kelti, hogy az üzemeltető törvényellenesen járt volna el. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat célja egy vele szemben kritikus hangoknak teret adó kulturális közösség ellehetetlenítése.

Kardos Tamás