Meghívó a TASZ közgyűlésére

MEGHÍVÓ

Kedves TASZ tagok!


Ezúton meghívunk a Társaság a Szabadságjogokért közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2020. május 18. (hétfő) 17.00 óra.
Előreláthatólag az időtartam 1 óra.

A közgyűlés helyszíne: A járványhelyzetre való, illetve a jogi személyek döntéshozó testületeinek üléseinek megtartásáról szóló kormányrendeletre való tekintettel, a közgyűlést elektronikus hírközlő eszköz útján tartjuk meg. A kapcsolódáshoz szükséges információkat hamarosan küldjük.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak több, mint a fele jelen van.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy megismételt közgyűlésre kerül sor. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2020. május 18. (hétfő) 17.15 óra

Ezúton felhívjuk a tagok figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés a fenti napirend mellett a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A tagok egymásnak a közgyűlésen során történő döntéshozatalban való részvételre meghatalmazást adhatnak: egy tag számára egy meghatalmazás adható, illetve nem hatalmazhatóak meg az elnökség tagjai.

A meghatalmazás formai követelményeivel kapcsolatban hamarosan további információt adunk.

Javasolt napirendi pontok:

1. TASZ reakciója a járványra és a demokrácia krízisre, kérdésekre válasz.

2. A TASZ 2019. évi beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadása (csatolva OBHGEPI_PK_542 előzetes beszámoló, közhasznúsági melléklet és előzetes könyvvizsgálói jelentés záradék tervezett néven)

3. A TASZ választott könyvvizsgálójának megválasztása;

Javaslat: 2020-as évben is folytatnák a munkát, a 2019. év könyvvizsgálatát végző Vaszkóné Szolga Zsuzsannával.

4. A TASZ 2020-as éves költségvetésének elfogadása (csatolmány TASZ 2020 Budget - 20190504);

5. Az SzMSz 3.2.1 alapján a legutóbbi közgyűlés óta tartott igazgatói beszámoló és elnökségi ülés jegyzőkönyvéhez kapcsolódó kérdések. (csatolmány: Beszámoló + jegyzőkönyv 2020. 01. 03.)

6. Egyéb.

Üdvözlettel:

Földes Ádám
a TASZ Elnökségének vezetője

Megosztás