Méltatlan levél Takács Alberttől

Takács Albert, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese elutasította a TASZ ügyvédjének beadványát az autisták speciális egészségügyi ellátásának ügyében. A TASZ megdöbbenését fejezi ki levéllel kapcsolatosan.

Dr. Baltay Levente, a Társaság a Szabadságjogokért Jogsegélyszolgálatának ügyvédje beadványában arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon nincs megoldva az autizmus agresszív formájában szenvedőknek a kezelése, és ezért indokolt lenne speciális egészségügyi intézmény felállítása.Takács Albert, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese válaszolt a megkeresésre, aki az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvényre (a továbbiakban: Obtv.) hivatkozva hatáskörének hiányát állapította meg, és nem rendelte el vizsgálat lefolytatását az ügyben. A vizsgálat mellőzése azonban nem képezte akadályát annak, hogy a következő megállapítást tegye: a „… felvetett probléma, miszerint Magyarországon nincs olyan speciális egészségügyi intézmény, amely az autizmus betegség igen ritka, szélsőséges esetére szakosodna alkotmányos jogok sérelmével nem hozható összefüggésbe.”Az országgyűlési biztos megítélése szerint a fenti probléma elsősorban „egészségpolitikai és ezen belül is financiális kérdés”, és nem habozott arról is tájékoztatni a beadványt tevőt, hogy az egészségügy mai pénzügyi helyzetének ismeretében személy szerint nem lát esélyt arra, hogy ezen a területen, ill. az egészségügy más speciális területein (ide sorolva drogfüggő fiatalok kezelését) a közeljövőben bármilyen fejlesztés is megvalósulhatna.A TASZ megdöbbenését fejezi ki a fenti érveléssel kapcsolatosan. Számunkra elfogadhatatlan, hogy az országgyűlési biztos, mint kizárólag az Országgyűlésnek felelős megbízott ilyen érvelésbe bocsátkozzon és felháborítónak tartjuk, hogy nem kizárólag az alkotmány és törvények alapján alakítja ki véleményét. Úgy gondoljuk vizsgálat lefolytatásának hiányában ez a kérdés nem ítélhető meg.Olvassa el az országgyűlési biztos levelét!

Olvassa el a HVG cikkét az esetről!

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Régi jogfosztás az új Polgári Törvénykönyvben

Az új polgári törvénykönyv elfogadásával az országgyűlés bebetonozná a gondnokság alá helyezés elavult és jogfosztó rendszerét. Ezzel megerősítené és fenntartaná a fogyatékossággal élő magyar állampolgárok társadalmi kirekesztettségét, és megsértené hazánk nemzetközi szerződésben tett vállalásait.

A TASZ jelentése a szekszárdi fogyatékos személyek otthonáról

A TASZ 2010-ben fogyatékos személyek nagy létszámú bentlakásos intézményeiben tényfeltáró monitoring-programot indított. A látogatások célja az intézményben lakó személyek alkotmányos jogai érvényesülésének és a szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata. 2010. november 2. és 4. között szekszárdon jártunk. Olvassa el a TASZ jelentését!

Lázár János javaslata fogyatékos gyerekek oktatási jogait veszélyezteti - levél a szakpolitikusoknak

A súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerekek oktatási jogai fokozatosan fejlődtek a rendszerváltás óta. Lázár János egymondatos indoklással ellátott javaslata ezeket a jogokat sodorja veszélybe. Szülők, szakemberek és civilek közös levele a módosító visszavonásáért. Az érkező aláírásokat folyamatosan töltjük fel a honlapra!