Pályázati felhívás: az Európai Unió szerepe a magyarországi intézménytelenítésben

A Társaság a Szabadságjogokért pályázatot hirdet társadalomtudományos kutatás elvégzésére annak feltárása céljából, hogy az Európai Unió által biztosított támogatási források 2007-től fogva milyen mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy a nagy létszámú intézetekben élő személyek elhagyhassák az intézeteket, és a helyi közösségek másokkal egyenrangú polgáraiként éljenek.

A kutatás célja, hogy ismereteket és információkat szolgáltasson a magyar kormány és az Európai Unió felé kifejtett érdekvédelmi munkában a 2014-2020-as programozási időszakban. A kutatással a fogyatékos személyek emberi jogainak hatékonyabb képviseletéhez kívánunk hozzájárulni mind Magyarországon, mind az Európai Unión belül.

Kelet-Közép-Európában és a korábbi szovjet érdekszférában a fogyatékos személyek gyakorta a világtól elzárt tömegotthonokban kénytelenek leélni életük egy részét vagy egészét. Ezek az intézetek a jogfosztás melegágyai. A fogyatékos emberek intézetekbe zárása súlyos emberi jogi sérelem. Az, hogy embereket pusztán fogyatékosságukra hivatkozva elzárnak a társadalamtól, a tanulástól és a munkától, és megtagadják tőlük a lehetőségét annak, hogy döntsenek arról, hogy kivel és hogyan éljenek, nem összeegyeztethető az Európai Közösség értékeivel. A tömegotthonok alkalmatlanok arra, hogy bennük emberhez méltó életet lehessen folytatni, és összeegyeztethetetlenek a nyílt társadalom eszméjével. 
Annak ellenére, hogy hogy mind az Európai Unió, mind pedig az egyes tagállamok elkötelezettek a fogyatékos személyek emberi jogainak védelmezésében, a térségben továbbra is fogyatékos emberek tömegei kényszerülnek intézetekben élni. Számos tagország arra használja a strukturális alapok forrásait, hogy új intézeteket építsen, vagy régi intézeteket újítson fel. Ez a gyakorlat nem csak azért aggasztó, mert fenntartja a fogyatékos emberek intézeti ellátásának gyakorlatát, hanem azért is, mert ezzel elszalasztjuk egy átfogó emberi jogi és társadalompolitikai reform lehetőségét.  
A kutatás során feltárásra vár az, hogy
  • az Európai Unió támogatási prioritásainak (szociális integráció és diszkrimináció-mentesség) mennyiben feleltek meg azok az intézménytelenítéssel kapcsolatos beruházások, amelyek az első programozási időszakban (2007-2013) megvalósultak, és ezek a tevékenységek mennyiben voltak összhangban a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezménnyel;
  • a nyertes projektek mennyiben voltak összhangban a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezménnyel, és mennyiben segítették, hogy a kitagolásban részt vevő személyek emberi jogaikat a korábbiaknál szabadabban gyakorolhassák (a kérdés megválaszolásához a kutató(k)nak a jelenleg futó projektekről esettanulmányokat kell készíteniük);
  • az EU-s források felett rendelkező, a pályáztatási rendszert ellenőrző és koordináló hatóságok milyen hatékonysággal működnek mind a stratégiai célok kijelölése és fenntartása, mind pedig a források felhasználása tekintetében; végül
  • mennyiben tekinthető sikeresnek a 2014-2020-as programozási időszak vonatkozásában végzett előkészítő munka; különös tekintettel annak vizsgálatára, hogy a nagy létszámú intézeti ellátásról a közösségi ellátásra való átmenettel kapcsolatos szabályozásoknak, valamint az EU közpolitikai céljainak és az ENSZ egyezménynek mennyiben felelt meg a tervezés.
A kutatás eredményeit magyar és angol nyelven, önálló kiadványban kell publikálni. A kutatás elvégzésnének határideje 2015. december 31. A kutatásra egyéni kutató és kutatócsoport is jelentkezhet. A kutatásra és a kutatással kapcsolatos összes tevékenységre pályázható maximális forrás: 4.000.000 Forint. A TASZ külön forrást biztosít a kiadvány nyomdai előkészítésére és nyomtatására.
A pályázat benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:
  • részletes kutatási terv angol és magyar nyelven;
  • a kutatás költségvetési terve magyar és angol nyelven;
  • a kutatásban részt vevő személy(ek) angol és magyar nyelvű szakmai önéletrajza;
  • a kutatásban részt vevő személy(ek) publikációs listája.

A pályázat leadásának határideje 2014. augusztus 15. A pályázatot  elektronikus formában kell leadni a tasz@tasz.hu címre és a verdestamas@tasz.hu címre (tárgy: EU_kitagolas_palyazat). A pályázat elbírálásáról a pályázók 2014 szeptember 15-ig értesítést kapnak. Ha a pályázati kiírással kapcsolatban kérdése van, Verdes Tamás (verdestamas@tasz.hu) munkatársunknál érdeklődhet.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Ombudsmani jelentés a Gubó utcai lakóotthonról

Közérdekű bejelentésünk alapján az ombudsman 2014-ben vizsgálatot folytatott az Értelmes Életért Alapítvány budapesti, Gubó utcai lakóotthonában. A panaszokat a biztos nem találta megalapozottnak, ugyanakkor megállapította, hogy az alapvető jogokkal összefüggő visszásság közvetlen veszélye áll fenn.

Ma Topház, holnap egy másik intézet

Közel egy hónapot kellett várni arra, hogy az EMMI intézkedési tervvel álljon elő a Mental Disability Advocacy Centre által a gödi Topházban feltárt embertelen helyzet megoldásával kapcsolatban. Egy hónap azonban nagyon hosszú idő, ha egyike vagy annak a többszáz fogyatékossággal élő embernek, aki az intézetben lakik.

Az ombudsmanhoz fordultunk a súlyosan fogyatékos gyerekek oktatáshoz való jogáért

Van ma Magyarországon körülbelül 3500 súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermek, közüllük mindössze minden harmadik fér csak hozzá a számára a köznevelési törvény által garantált alapfokú oktatáshoz iskolai keretek között. Az iskolai rendszerből való szélsőséges kirekesztettség és kapcsolódó alapjogok sérelme miatt az ombudsmanhoz fordultunk.