Pályázati felhívás: az Európai Unió szerepe a magyarországi intézménytelenítésben

A Társaság a Szabadságjogokért pályázatot hirdet társadalomtudományos kutatás elvégzésére annak feltárása céljából, hogy az Európai Unió által biztosított támogatási források 2007-től fogva milyen mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy a nagy létszámú intézetekben élő személyek elhagyhassák az intézeteket, és a helyi közösségek másokkal egyenrangú polgáraiként éljenek.

A kutatás célja, hogy ismereteket és információkat szolgáltasson a magyar kormány és az Európai Unió felé kifejtett érdekvédelmi munkában a 2014-2020-as programozási időszakban. A kutatással a fogyatékos személyek emberi jogainak hatékonyabb képviseletéhez kívánunk hozzájárulni mind Magyarországon, mind az Európai Unión belül.

Kelet-Közép-Európában és a korábbi szovjet érdekszférában a fogyatékos személyek gyakorta a világtól elzárt tömegotthonokban kénytelenek leélni életük egy részét vagy egészét. Ezek az intézetek a jogfosztás melegágyai. A fogyatékos emberek intézetekbe zárása súlyos emberi jogi sérelem. Az, hogy embereket pusztán fogyatékosságukra hivatkozva elzárnak a társadalamtól, a tanulástól és a munkától, és megtagadják tőlük a lehetőségét annak, hogy döntsenek arról, hogy kivel és hogyan éljenek, nem összeegyeztethető az Európai Közösség értékeivel. A tömegotthonok alkalmatlanok arra, hogy bennük emberhez méltó életet lehessen folytatni, és összeegyeztethetetlenek a nyílt társadalom eszméjével. 
Annak ellenére, hogy hogy mind az Európai Unió, mind pedig az egyes tagállamok elkötelezettek a fogyatékos személyek emberi jogainak védelmezésében, a térségben továbbra is fogyatékos emberek tömegei kényszerülnek intézetekben élni. Számos tagország arra használja a strukturális alapok forrásait, hogy új intézeteket építsen, vagy régi intézeteket újítson fel. Ez a gyakorlat nem csak azért aggasztó, mert fenntartja a fogyatékos emberek intézeti ellátásának gyakorlatát, hanem azért is, mert ezzel elszalasztjuk egy átfogó emberi jogi és társadalompolitikai reform lehetőségét.  
A kutatás során feltárásra vár az, hogy
  • az Európai Unió támogatási prioritásainak (szociális integráció és diszkrimináció-mentesség) mennyiben feleltek meg azok az intézménytelenítéssel kapcsolatos beruházások, amelyek az első programozási időszakban (2007-2013) megvalósultak, és ezek a tevékenységek mennyiben voltak összhangban a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezménnyel;
  • a nyertes projektek mennyiben voltak összhangban a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezménnyel, és mennyiben segítették, hogy a kitagolásban részt vevő személyek emberi jogaikat a korábbiaknál szabadabban gyakorolhassák (a kérdés megválaszolásához a kutató(k)nak a jelenleg futó projektekről esettanulmányokat kell készíteniük);
  • az EU-s források felett rendelkező, a pályáztatási rendszert ellenőrző és koordináló hatóságok milyen hatékonysággal működnek mind a stratégiai célok kijelölése és fenntartása, mind pedig a források felhasználása tekintetében; végül
  • mennyiben tekinthető sikeresnek a 2014-2020-as programozási időszak vonatkozásában végzett előkészítő munka; különös tekintettel annak vizsgálatára, hogy a nagy létszámú intézeti ellátásról a közösségi ellátásra való átmenettel kapcsolatos szabályozásoknak, valamint az EU közpolitikai céljainak és az ENSZ egyezménynek mennyiben felelt meg a tervezés.
A kutatás eredményeit magyar és angol nyelven, önálló kiadványban kell publikálni. A kutatás elvégzésnének határideje 2015. december 31. A kutatásra egyéni kutató és kutatócsoport is jelentkezhet. A kutatásra és a kutatással kapcsolatos összes tevékenységre pályázható maximális forrás: 4.000.000 Forint. A TASZ külön forrást biztosít a kiadvány nyomdai előkészítésére és nyomtatására.
A pályázat benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:
  • részletes kutatási terv angol és magyar nyelven;
  • a kutatás költségvetési terve magyar és angol nyelven;
  • a kutatásban részt vevő személy(ek) angol és magyar nyelvű szakmai önéletrajza;
  • a kutatásban részt vevő személy(ek) publikációs listája.

A pályázat leadásának határideje 2014. augusztus 15. A pályázatot  elektronikus formában kell leadni a tasz@tasz.hu címre és a verdestamas@tasz.hu címre (tárgy: EU_kitagolas_palyazat). A pályázat elbírálásáról a pályázók 2014 szeptember 15-ig értesítést kapnak. Ha a pályázati kiírással kapcsolatban kérdése van, Verdes Tamás (verdestamas@tasz.hu) munkatársunknál érdeklődhet.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Zsolt Melinda: Nem dugják el többé a fogyatékosokat

Fokozatosan megszűnhetnek a fogyatékosokat ellátó több száz fős, sokszor kastélyokba bújtatott tömegintézmények. A fogyatékosok ezentúl várhatóan nem a világ szeme elől elzárva élnek majd, 2013 végétől támogatást kapnak a beilleszkedéshez a társadalomba. Az ellátórendszer átalakítását 13 éve foglalták először törvénybe, több kormányzat is szőnyeg alá söpörte az üget, végül a Nemzetierőforrás-minisztérium (Nefmi) nekiállt a stratégia elkészítésének. Összecsaptak a tárcák, bevetette magát az önkormányzati lobbi, hogy az előző rendszerből visszamaradt, a tudománynak és a gyakorlatnak ellentmondó, nagy intézményekre épülő rendszer egyes elemeit át tudják emelni. Nincs sok idő a vitára, 18 milliárdos EU-s forrástól eshetünk el, ha nem tartjuk a határidőket és törvényes kötelezettségeinket.

Az NFÜ titkai - átláthatatlan finanszírozás, eltitkolt közadatok

Hogyan fordulhatott elő, hogy a fogyatékos embereket elzáró tömegintézmények lebontására szánt közösségi forrásokat hazánk újabb tömegintézmények felépítésére kívánta fordítani? Mivel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nem szolgáltat információkat saját döntés-előkészítési folyamatairól, a kutatók sem tudnak választ adni a kérdésre. Nézze meg videónkat a sajtótájékoztatóról!

Az uniós milliárdok nem betonozhatnak be jogsértő helyzeteket

A fogyatékossággal élő emberek és családjaik alig éreznek valamit az őket segítő fejlesztésekből, ezért javaslatokat tettünk a kormánynak és az Európai Bizottságnak, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartva reagáljanak a legsúlyosabb problémákra.