Régi jogfosztás az új Polgári Törvénykönyvben

Az új polgári törvénykönyv elfogadásával az országgyűlés bebetonozná a gondnokság alá helyezés elavult és jogfosztó rendszerét. Ezzel megerősítené és fenntartaná a fogyatékossággal élő magyar állampolgárok társadalmi kirekesztettségét, és megsértené hazánk nemzetközi szerződésben tett vállalásait.

Az Országgyűlés előtt fekszik a Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat, amely a fogyatékos állampolgárokat képviselő szervezetek határozott és többször hangoztatott véleménye ellenére továbbra is fenn kívánja tartani a cselekvőképesség korlátozására épülő gondnokság alá helyezés hagyományos rendszerét. 

A cselekvőképesség teljes kizárása az önrendelkezési jog és ezen keresztül számos más alapvető jog lényeges tartalmát érinti, ezért különösen aggályos.

A cselekvőképesség teljes korlátozását lehetővé tevő jogintézmény az élet szinte minden területén megvonja a gondnokság alá helyezett állampolgárok döntési jogosítványait, ezzel pedig kiszolgáltatottá és védtelenné teszi őket. Többek között ellehetetleníti munkavállalásukat, korlátozza őket családi viszonyaik szabad alakításában, és lehetővé teszi, hogy akaratuk ellenére szociális intézményekben zárják el őket. 

A cselekvőképesség teljes korlátozása sérti a Magyarország által kihirdetett a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt. Erre a tényre az ENSZ illetékes bizottsága 2012. szeptember 27-én közzétett friss jelentésében is felhívta a figyelmet, amikor aggályosnak nevezte a cselekvőképességet kizáró gondnokság intézményének teljesen korlátozó gondnokság néven történő fenntartását, továbbá hiányolta az alternatív, a fogyatékos személyek döntéshozatalát támogató jogintézmény kidolgozását.

Fogyatékos személyeket képviselő civil szervezetek és emberi jogi szervezetek az alább olvasható részletes véleményükben felhívják az Országgyűlés figyelmét arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló javaslat jelen formájában sérti a Fogyatékos személyek jogairól szóló egyezményt, ezért nem érdemes a támogatásra.

Felhívják a képviselők és a kormány figyelmét arra, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a törvényjavaslat jelenlegi formájában ne kerülhessen elfogadásra. Részletes véleményükben javasolják a cselekvőképesség korlátozására épülő jogintézmények eltörlését és a támogatott döntéshozatalra épülő alternatív jogintézmények bevezetését.

A javaslat elérhető itt (pdf).

A javaslatot jegyző szervezetek: 

 • Autisták Országos Szövetsége képviseletében Dénesné Spitzer Éva, elnök
 • Bíró Dalma, független szakértő
 • Bugarszki Zsolt, szociálpolitikus, ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
 • Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága képviseletében Himmer Éva, elnök
 • Gombos Gábor, független szakértő
 • Kézenfogva Alapítvány képviseletében Pordán Ákos, ügyvezető
 • Központ a Fogyatékos Emberek Jogaiért Alapítvány képviseletében Fiala-Butora János, elnök
 • Lélek-Hang Egyesület képviseletében Szőke Zsolt, elnök
 • Mental Disability Advocacy Center képviseletében Oliver Lewis, ügyvezető igazgató
 • Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége képviseletében Hegedűs Lajos, elnök
 • Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum képviseletében Radó Iván, elnök
 • Szabó Ákosné, gyógypedagógus-szociológus
 • Társaság a Szabadságjogokért képviseletében Dénes Balázs, elnök

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Hogyan segíts egy "pszichiatriai beteget" úgy, hogy még hálás is legyen érte?

Képzeld csak el.

Egy nap kicsúszik a lábad alól a talaj. Elhagy a párod, kirúgnak a munkahelyedről, és megindulsz a lejtőn.

Inni kezdesz, és elhanyagolod magad. Pár nappal később másnaposan ébredsz az utcakövön.

Két lehetőség közül választhatsz.

Kihívják a mentőt, és bevisznek a János kórházba, ahol gyógyszeres kezelést kapsz a zárt osztályon, majd gondnokság alá helyeznek.

Vagy minden hivatalos ügyintézés nélkül odaül melléd valaki a kőre, és azt mondja: „Szia, nekem az a dolgom, hogy segítsek neked. Nem fogom megmondani, mire van szükséged, és nem fogok prédikálni sem, hogy hagyd abba az ivást. És nem megyünk hivatalba sem. Csak figyelek rád, és segítek abban, amit kérsz tőlem.

Melyiket választanád?

"El akarták venni a gyerekemet"

Sztokja Máriát korán értelmi fogyatékosnak minősítették, majd intézetbe került. Az intézetben megerőszakolták, majd abortuszra akarták kényszeríteni. Ma önállóan él és dolgozik, egy lakótelepi lakásban neveli lányát. Különös szomszédok, 4. rész.

Intézménytelenítés és közösségi lakhatás - civil javaslatok

Intézménytelenítés és közösségi lakhatás Magyarországon címmel 2011. február 14-én több civil és szakmai szervezet tette közzé közös vitaindítóját. Az ELTE Gyógypedagógiai Karán tartott szakmai fórumot követően most közzétesszük a konszenzussal elfogadott és a kormány figyelmébe ajánlott dokumentumot.