Régi jogfosztás az új Polgári Törvénykönyvben

Az új polgári törvénykönyv elfogadásával az országgyűlés bebetonozná a gondnokság alá helyezés elavult és jogfosztó rendszerét. Ezzel megerősítené és fenntartaná a fogyatékossággal élő magyar állampolgárok társadalmi kirekesztettségét, és megsértené hazánk nemzetközi szerződésben tett vállalásait.

Az Országgyűlés előtt fekszik a Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslat, amely a fogyatékos állampolgárokat képviselő szervezetek határozott és többször hangoztatott véleménye ellenére továbbra is fenn kívánja tartani a cselekvőképesség korlátozására épülő gondnokság alá helyezés hagyományos rendszerét. 

A cselekvőképesség teljes kizárása az önrendelkezési jog és ezen keresztül számos más alapvető jog lényeges tartalmát érinti, ezért különösen aggályos.

A cselekvőképesség teljes korlátozását lehetővé tevő jogintézmény az élet szinte minden területén megvonja a gondnokság alá helyezett állampolgárok döntési jogosítványait, ezzel pedig kiszolgáltatottá és védtelenné teszi őket. Többek között ellehetetleníti munkavállalásukat, korlátozza őket családi viszonyaik szabad alakításában, és lehetővé teszi, hogy akaratuk ellenére szociális intézményekben zárják el őket. 

A cselekvőképesség teljes korlátozása sérti a Magyarország által kihirdetett a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt. Erre a tényre az ENSZ illetékes bizottsága 2012. szeptember 27-én közzétett friss jelentésében is felhívta a figyelmet, amikor aggályosnak nevezte a cselekvőképességet kizáró gondnokság intézményének teljesen korlátozó gondnokság néven történő fenntartását, továbbá hiányolta az alternatív, a fogyatékos személyek döntéshozatalát támogató jogintézmény kidolgozását.

Fogyatékos személyeket képviselő civil szervezetek és emberi jogi szervezetek az alább olvasható részletes véleményükben felhívják az Országgyűlés figyelmét arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló javaslat jelen formájában sérti a Fogyatékos személyek jogairól szóló egyezményt, ezért nem érdemes a támogatásra.

Felhívják a képviselők és a kormány figyelmét arra, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy a törvényjavaslat jelenlegi formájában ne kerülhessen elfogadásra. Részletes véleményükben javasolják a cselekvőképesség korlátozására épülő jogintézmények eltörlését és a támogatott döntéshozatalra épülő alternatív jogintézmények bevezetését.

A javaslat elérhető itt (pdf).

A javaslatot jegyző szervezetek: 

 • Autisták Országos Szövetsége képviseletében Dénesné Spitzer Éva, elnök
 • Bíró Dalma, független szakértő
 • Bugarszki Zsolt, szociálpolitikus, ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
 • Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága képviseletében Himmer Éva, elnök
 • Gombos Gábor, független szakértő
 • Kézenfogva Alapítvány képviseletében Pordán Ákos, ügyvezető
 • Központ a Fogyatékos Emberek Jogaiért Alapítvány képviseletében Fiala-Butora János, elnök
 • Lélek-Hang Egyesület képviseletében Szőke Zsolt, elnök
 • Mental Disability Advocacy Center képviseletében Oliver Lewis, ügyvezető igazgató
 • Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége képviseletében Hegedűs Lajos, elnök
 • Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum képviseletében Radó Iván, elnök
 • Szabó Ákosné, gyógypedagógus-szociológus
 • Társaság a Szabadságjogokért képviseletében Dénes Balázs, elnök

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Üdvözlendő elemek, kidolgozatlan koncepció – a kormány fogyatékosságügyi, intézménytelenítési stratégiájáról

A TASZ véleménye a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által társadalmi vitára bocsátott „a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló, 2011-2041. évre elkészített Stratégia” című dokumentumról

Bántalmazás, megalázás egy Baranya megyei intézményben

Erős hangvételű jelentést tett közzé Székely László ombudsman egy fogyatékossággal élő emberek otthonául szolgáló Baranya megyei intézmény vizsgálatát követően. A TASZ bejelentése folytán indult ellenőrzést követően nem zárható ki, hogy a TASZ által jelentett megalázó bánásmód, bántalmazás megtörtént. A Biztos felkérte az intézmény vezetőjét, hogy vizsgálja ki az eseteket.

Igen a pályázatra, határozott nem a "lakócentrumokra" (NFÜ ügy, 6. rész)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség intézménytelenítési pályázati tervei szerint "lakócentrumnak" keresztelt totális intézmények is építhetők a kitagolásra szánt közösségi forrásokból. Civil és szakmai szervezetek közösen utasítják el a pályázati tervek ezen elemét, és javaslatuk elfogadásában bízva zöld lámpát adnának a pályázatnak.