KISOKOS: Mit tegyek, ha rendőri visszaélést tapasztaltam?

Gyakran keresnek minket olyan panaszokkal, amikor valakivel szemben erőszakosan lépnek fel a rendőrök, bántalmazzák őket vagy más visszaélés történik. A rendőrök törvényesen csak külön szabályok szerint, a garanciák betartásával alkalmazhatnak erőszakot. Ha nem ezt teszik, akkor panaszt vagy feljelentést lehet tenni ellenük.

Gyakori rendőri jogsértések, alapjogsértések

 • Indok nélkül, alaptalanul igazoltatnak, vagy előállítanak

 • Kényszerítő eszközt használnak indokolatlanul (pl. bilincs, könnygáz, rendőrbot stb.)

 • Kényszerítő eszközt figyelmeztetés nélküli alkalmaznak

 • Nem mutatják meg az azonosító számukat

 • A rendőr emberi méltóságot sértően beszél, vagy viselkedik (sérteget, megaláz, levetkőztet vagy megalázó testhelyzetbe kényszerít)

 • Indokolatlanul hosszú időre előállítanak, őrizetbe vesznek

 • Indokolatlanul őrizetbe vesznek vagy előállítanak

Ezek nem bűncselekmények, tehát a rendőröket feljelenteni nem érdemes emiatt, de panaszt lehet tenni ellenük (lásd lejjebb).

 • Bántalmazás az eljárás során,

 • kényszervallatás

Ezek már bűncselekmények, ilyenkor feljelentést lehet tenni!


Feljelentést tehet az ügyészségen bűncselekmény miatt

Ha a rendőr bántalmazza, kényszervallatja vagy jogellenesen fogva tartja, akkor a rendőr bűncselekményt követ el. Ilyenkor tegyen feljelentést az ügyészségen! Fontos, hogy a feljelentésben mindent nagyon részletesen írjon le vagy mondjon el. Nagyon fontos, hogy minden bizonyítékot soroljon fel, csatoljon be (pl. a sérüléséről készült látleletet, tanúk adatait). Ha úgy gondolja, hogy a rendőr a származása, a nemi identitása miatt vagy egyéb előítéletes okból követett el Önnel szemben bűncselekményt, akkor gyűlölet-bűncselekmény miatt tegyen feljelentést. Ehhez az kell, hogy a feljelentésében mondja el, hogy Ön szerint a rendőr azért bántalmazta Önt, mert Ön pl. láthatóan roma vagy valamely szexuális kisebbség tagja. Ha a rendőri bántalmazás közben a rendőr például megjegyzést tett a származására, identitására, azt is mondja el.

Hogyan tegyünk feljelentést?

Feljelentést a rendőrrel szemben az ügyészségen tehetünk:

 • személyesen (ilyenkor jegyzőkönyvet kell felvegyenek, amit alaposan olvassunk el aláírás előtt, és abból kérjünk egy példányt, vagy

 • írásban (ilyenkor ajánlottan, tértivevénnyel adjuk fel , egy másolat maradjon nálunk is, vagy személyesen vigyük be az ügyészségre, ahol kötelesek átvenni - ilyenkor a saját példányunkra kérjünk egy pecsétet arról, hogy átvették).

Mi történik a feljelentés után?

Nyomozás indul, vagy elutasítják a feljelentést. Ha elutasítják, akkor e döntés ellen 8 napon belül panaszt tehet a felettes ügyészségnél.

Ha nyomozás indul, abban meghallgatják Önt sértettként. Erről jegyzőkönyvet írnak, abból kérjen egy példányt! Ha lezárul a nyomozás, az iratokat Ön csak akkor ismerheti meg. Kérheti, hogy valamilyen bizonyítási cselekményt végezzen el az ügyészség, pl. hallgasson meg tanúkat, szerezze be a térfigyelő kamera felvételeit.

Ha a nyomozást megszüntetik (nem emelnek vádat), ez ellen szintén 8 napon belül panasszal élhet a felettes ügyészségnél.

Ha a panaszát elutasítják, akkor már nincs több fellebbezésre lehetőség. Ilyenkor pótmagánvádló lehet a bíróságon. A pótmagánvád azt jelenti, hogy nem az ügyész képviseli a vádat, hanem maga a sértett. Ehhez jogi képviselőre lesz szüksége.

Ha a nyomozás eredményes, az ügyész vádat emel, a bíróság tárgyalást tűz ki. Önt ismét meghallgatják tanúként. A bíróság elsőfokú határozata ellen Ön már nem fellebbezhet. A másodfokú bírósági döntés ellen sem fellebbezhet, csak pótmagánvád esetén.

Panasz a rendőrrel szemben jogsértő intézkedés miatt

Ha a jogsértő intézkedés nem olyan súlyos, tehát nem bűncselekmény, akkor 30 napon belül a rendőri szerv vezetőjéhez lehet fordulni panasszal. A másik lehetőség, ha egy éven belül panaszt nyújt be az Alapvető Jogok Biztosához. Ilyen eset például, ha indokolatlanul igazoltatnak valakit azért, mert roma származású, alaptalanul megbilincselik, megalázóan beszélnek vele intézkedés közben.

Panasz a rendőri szerv vezetőjéhez

A jogsértő rendőri intézkedés ellen 30 napon belül panasszal lehet fordulni ahhoz a rendőrkapitánysághoz, amelyhez az intézkedő rendőr tartozik. A panaszt a rendőri szerv vezetője bírálja el a beérkezéstől számított harmincöt napon belül.

Ha a panaszt jogosnak ítélik meg, az eljárt rendőr ellen fegyelmi eljárást indíthatnak. Ha a rendőr szabálysértést vagy bűncselekményt valósított meg az intézkedése során, akkor szabálysértési vagy büntetőeljárást indítanak ellene.

A rendőrségi határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye. Tehát ha a panaszát elutasítják, az erről szóló határozat ellen fellebbezni tud. A fellebbezést el fogják bírálni, arról is lesz egy határozat. Ez ellen a határozat ellen 30 napon belül közigazgatási perben bírósághoz fordulhat. A bíróság döntése ellen már nem tud fellebbezni, csak kivételes esetben felülvizsgálatot lehet kérni. A felülvizsgálati kérelmet a Kúriához kell benyújtani, ehhez ügyvédre van szükség.

Ha viszont az elsőfokú rendőrségi határozatot országos hatáskörű rendőri szerv (pl ORFK) hozta, akkor nincs ellene fellebbezési lehetőség, hanem egyből közigazgatási per indítható 30 napon belül.

A rendőrségi határozatban szerepelnie kell jogorvoslati tájékoztatónak: ebben le kell írni, hogy hova és hány napon belül kell a fellebbezést/keresetlevelet benyújtani.

Panasz az alapvető jogok biztosához

Ha súlyosabb, de bűncselekménynek nem minősülő (pl. testi sértéssel nem járó) jogsértést követett el a rendőr, akkor egy éven belül lehet az alapvető jogok biztosához fordulni.

A vizsgálat indítását az alapvető jogok biztosától kérheti írásban: ezt a beadványt a 1387 Budapest, Pf. 40. postacímre vagy a panasz@ajbh.hu e-mail-címre kell elküldeni. Személyesen ügyfélfogadási időben a 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám alatti ügyfélszolgálaton tehet panaszt, amelynek telefonszáma: 06-1-798-3686, illetve 06-1-790-6886.

Az alapvető jogok biztosa panaszát elutasítja anélkül, hogy erről jelentést írna, ha:

 • egy éven túl nyújtják be

 • nyilvánvalóan alaptalan, vizsgálat indítását nem indokolja,

 • ismételten előterjesztett, és érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz,

 • névtelenül nyújtották be

 • nem tár fel alapjogi visszásságot

 • vagy nem érint alapjogi szempontból lényeges kérdést.

Az alapvető jogok biztosa a panasz vizsgálata során rendőrségi iratokat bekérhet és meghallgatást is tarthat. Ha az alapvető jogok biztosa a panaszt nem utasítja el, akkor arról jelentést készít. A jelentésben javaslatot tehet arra, hogy a jövőben hogyan előzze meg a rendőrség a hasonló jogsértéseket.

Az alapvető jogok biztosa a jelentést, illetve a panasz elutasítását is megküldi az illetékes országos rendőri szervnek. A panaszról harmincöt napon belül a rendőri szerv határozattal dönt.

Az országos rendőri szerv vezetője a határozatot köteles megindokolni, ha abban eltér attól, amit az alapvető jogok biztosa a jelentésébe írt. A határozat ellen közigazgatási per indítható 30 napon belül.

Néhány jó tanács

 • Írjuk fel a rendőr azonosító számát. Ha nem látható a rendőr neve, azonosító száma, jelvénye kérjük meg, hogy ezt mutassa meg/közölje. Ezt köteles megtenni.

 • Ha a rendőr nem visel egyenruhát, az intézkedés megkezdése előtt köteles magát a szolgálati igazolványával igazolni.

 • A rendőri intézkedésről kérjünk írásos dokumentációt, és ezt őrizzük meg, mert ha később panaszt teszünk az ügyben, hasznos lesz. A rendőr köteles írásos dokumentációt kiadni az alábbiakról: előállítás idejéről szóló igazolás, helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatvány, átvételi elismervény a jogosítvány vagy forgalmi engedély elvételéről.

 • Jegyezzük fel, hogy pontosan hol és mikor történt az eset. Ha voltak az esetnek tanúi, jegyezzük fel a nevüket, címüket.

 • Ha más bizonyítékunk (pl. fénykép, videó- vagy hangfelvétel) van, ezt őrizzük meg! Ha az esetről készülhetett térfigyelő kamera felvétel, akkor járjunk utána, kinek a tulajdonában van a kamera (pl. önkormányzat, üzlet), jelezzük a kamera tulajdonosa felé, hogy őrizzék meg a felvételt, mert bűncselekmény bizonyításához szüksége lesz rá. Kérjük a feljelentésben/panaszban a kamerafelvétel beszerzését!

 • Ha sérülés keletkezett, menjünk el orvoshoz és vetessünk fel látleletet!

 • Igazoltatás során a rendőr nem vizsgálhatja át a zsebeket, ruházatot, kivéve, ha ez a személyazonosság megállapítása céljából szükséges, vagy bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt igazoltatnak, vagy fokozott ellenőrzést rendeltek el. Ha tehát valaki csak egyszerűen ácsorog valahol, vagy sétál egy utcában, és a viselkedésében nincs semmi gyanús, akkor a megmotozása nem jogszerű bármilyen különösebb kérdés nélkül!

 • Ha valaki úgy érzi, rendőri visszaélés áldozata volt, megsértettek jogait, akár csak azzal hogy jogszerűtlenül pakoltatták ki zsebeit vagy nézték át a táskáját, nem kell beletörődnie a helyzetbe. Ilyenkor is nyugodtan lehet panaszt tenni! A rendőri gyakorlat megváltoztatása szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy hány állampolgár jelenti be a rendőrségen panaszait.


  Megosztás

  Kapcsolódó hírek

  KISOKOS: Jogod van! - Mélyszegénységben élőknek készült képregényünk

  Jogod van! címmel képregényt készített a TASZ annak érdekében, hogy a mélyszegénységben élő emberek is megismerhessék a jogaikat, szükség esetén megfelelő szervezethez tudjanak fordulni.

  KISOKOS: A 2012-es szabálysértési törvényről

  Közérthető kiadványt készítettünk a 2012. április 15-én hatályba lépett új szabálysértési törvény eljárási szabályairól.

  Sokakat sodort kilátástalan helyzetbe a járvány, a legszegényebbeket különösen

  A koronavírus-járvány óriási mértékben fokozza a legkiszolgáltatottabb és legszegényebb emberek egyébként is meglévő nehézségeit, a kormánynak különösen oda kellene figyelnie a mélyszegénységben élőkre. A döntéshozókhoz fordultunk, hogy felhívjuk figyelmüket a tarthatatlan helyzetre, és mintabeadványt készítettünk az érintettek számára.