Romák elleni, törvénytelen önkormányzati ellenőrzés miatt marasztalta el Magyarországot a strasbourgi bíróság

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) megállapította, hogy a magyar hatóságok megsértették a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) roma származású ügyfelének magánélethez való jogát, amikor az önkormányzat jogalap nélküli ellenőrzést végzett gyöngyöspatai lakosok házaiban.

Az eset még 2011-ben történt, azonban az ítélet ma is fontos, mert még mindig előfordul Magyarországon az, hogy polgármesterek durván visszaélnek hatalmukkal és a jogállami kereteket látszólag fenntartva olyan tevékenységet végeznek, amelyre nincs felhatalmazásuk. Ásotthalom polgármestere például, helyi mezőőrökkel együtt, katonainak tűnő ruházatban, felfegyverkezve próbálja “levadászni” az éjszaka közepén a határt jogsértően átlépő embereket.

A most eldöntött strasbourgi bírósági ügy alapja pedig egy gyöngyöspatai romákat érintő ellenőrzéssorozat volt. A településen, amely 2011-ben szélsőséges csoportok által a helyi cigányság ellen politikai céllal folytatott, a “cigánybűnözés” rasszista teóriáján alapuló megfélemlítő akciók révén vált híressé, Juhász János Oszkár polgármester és munkatársai jogtalanul mentek be roma lakosok házaiba, látszólag méréseket végezni. Az egyik érintett férfi nem hagyta annyiban a dolgot, és feljelentést tett az önkormányzat munkatársai ellen. Feljelentését elutasította a rendőrség, ezért a TASZ-tól kért segítséget. Mivel a rendőrség és az ügyészség nem foglalkozott érdemben az ismételt feljelentéssel sem, 2013 végén az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultunk. A strasbourgi székhelyű bíróság 2022. május 19-én kimondta, hogy a magyar állam megsértette a TASZ ügyfelének magánélethez való jogát, azzal, hogy a polgármester és munkatársai törvénytelenül léptek be és tartózkodtak a házában. A jogsérelemért 4000 euró kártérítést is megítélt a bíróság ügyfelünknek.

Ezek az esetek azért különösen veszélyesek mert a jogállam kereteit feszítik szét. Egy jogállamban az állami szervek csak azt tehetnék meg, amit a törvények számukra megengednek” - mondta a gyöngyöspatai férfit képviselő dr. Sánta Szabolcs Miklós, a TASZ ügyvédje.

A hasonló visszaélések különösen kiszolgáltatottá teszik a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozókat, hiszen a helyi közhatalmat képviselő önkormányzattal szemben még nehezebb jogaikat érvényesíteni. “Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magánlakását származásától függetlenül tiszteletben tartsák, ezért a TASZ a jövőben is fellép a hasonló jogsértésekkel szemben” - mondta Zsugyó Virág, a TASZ Egyenlőségprojektjének jogásza.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Megnyertük Magyarország legnagyobb antidiszkriminációs perét Miskolc önkormányzata ellen

Elsőfokon pert nyertünk a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodával (NEKI) a Miskolci Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal és a Miskolci Önkormányzati Rendészettel szemben, amit a városvezetés szegény- és cigányellenes intézkedései miatt indítottunk.

A Kormányhivatal totojázása miatt az ombudsman elé vittük a BAZ megyei kiszorítós rendeleteket

Borsod megyében már legalább nyolc településen léptetett életbe az önkormányzat olyan helyi rendeletet, amely kizárja mindazokat a szociális juttatásokból és a közmunkából, akik más településtől kapott költözködési támogatással telepednének le náluk (vagyis: a miskolcról „kitelepített” romákat). Először a Kormányhivataltól kértük, hogy lépjen fel e súlyosan diszkriminatív szabályozásokkal szemben. Miután ez az út nem bizonyult hatékonynak, az ombudsmanhoz fordultunk.

Diszkriminatív a miskolci lakásrendelet módosítása

A TASZ szerint a miskolci lakásrendelet ezév májusi módosítása alaptörvény-ellenes: sérti a helyi mélyszegénységben élők, főleg a romák egyenlő bánásmódhoz való jogát más alapjogok gyakorlásával összefüggésben. Ezért a TASZ a múlt héten beadvánnyal fordult az ombudsmanhoz, arra kérve őt, hogy támadja meg a rendelet-módosítást az Alkotmánybíróság előtt.