Újra a Ptk-ról - AB beadvány veszélyezteti a gondnokság új szabályait

Répássy Róbert országgyűlési képviselő Alkotmánybírósági beadványában indítványozta, hogy a testület mondja ki az új Ptk-t hatályba léptető rendelkezés alkotmányellenességét. Civil szervezetek az Alkotmánybíróságtól az indítvány elutasítását kérik a felkészülési idő elégséges volta és a változások rendkívüli előremutató jellege miatt.

Répássy Róbert indítványában a jogbiztonság alkotmányos elvével érvelve a felkészülési idő hiányára, illetve elégtelenségére alapozva kéri a Ptk. hatályba léptetéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény (Ptké.) 1. § (1) bekezdésének megsemmisítését.

Az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyve 2010. május 1-jén lép hatályba a Ptké. szerint. A Második Könyv többek között a cselekvőképességre vonatkozó új szabályokat rögzíti, amely rendkívüli előrelépésnek tekinthető a támogatásra, segítségre szoruló emberek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek önrendelkezésének szélesebb körű érvényesülése szempontjából.

 A szervezetek beadványukban kiemelik: az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata során a felkészülési idő hiánya miatt akkor állapította meg valamely jogszabály alkotmányellenességét, ha az szerzett jogot korlátozott, a korábbihoz képest úgy állapított meg hátrányosabb rendelkezést, hogy a jogalkotó az érintettek számára szükséges minimális felkészülési időt sem biztosította, vagyis nem adott lehetőséget az érintetteknek a jogszabály előzetes megismerésére. Alkotmányellenesség csak a felkészülésre szolgáló időtartam kirívó, a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztető vagy sértő hiánya esetén állapítható meg az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint.


A májusban hatályba lépő Második Könyv - az alapítványokra és a személyiségi jogokra vonatkozó részek mellett - tartalmazza a cselekvőképességre vonatkozó szabályokat, amely 80. 000 gondnokság alatt élő, többségében fogyatékos ember polgári jogi helyzetében hozhat olyan mélyreható, pozitív változásokat, amelyet az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának hivatala, és a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény végrehajtását felügyelő bizottsága is a legjobb gyakorlatok között ajánl a szerződésekben részes államok számára.


A szervezetek hangsúlyozzák: az új Kódex 2010. május elsején hatályba lépő mintegy 100 szakasznyi részének elsajátításához 5 hónap, teljes anyagának elsajátítására 14 hónap áll a jogalkalmazók rendelkezésére. A felkészülést az Igazságügyi és Rendészeti- valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által koordinált képzések, információs honlapok, elektronikus és nyomtatott formában is hozzáférhető kiadványok segítik.

A beadványt a következő civil szervezetek írták alá:

A beadvány szövegét elolvashatja itt.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Állami Taigetosz - A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók iskolai oktatásáról

Verdes Tamás cikke a Magyar Narancs 42. számában a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyerekek iskolai oktatásáról.

Fogyatékosságpolitikai reformot! - Tervezzen velünk!

Fogyatékosságügyi reformra vonatkozó javaslat kidolgozására vállalkozott a Budapest Intézet és a TASZ. Erre azért van szükség, mert a hazai szociálpolitika az elmúlt 12 év alatt a reformhoz szükséges akciótervek kidolgozásáig sem jutott el, miközben 15 ezer fogyatékos és 8 ezer mentális zavarokkal élő ember él továbbra is nagy létszámú otthonokban. Még több információt az új programról a cikkben és a tasz.hu/intezet-helyett oldalon talál!

Hogyan segíts egy "pszichiatriai beteget" úgy, hogy még hálás is legyen érte?

Képzeld csak el.

Egy nap kicsúszik a lábad alól a talaj. Elhagy a párod, kirúgnak a munkahelyedről, és megindulsz a lejtőn.

Inni kezdesz, és elhanyagolod magad. Pár nappal később másnaposan ébredsz az utcakövön.

Két lehetőség közül választhatsz.

Kihívják a mentőt, és bevisznek a János kórházba, ahol gyógyszeres kezelést kapsz a zárt osztályon, majd gondnokság alá helyeznek.

Vagy minden hivatalos ügyintézés nélkül odaül melléd valaki a kőre, és azt mondja: „Szia, nekem az a dolgom, hogy segítsek neked. Nem fogom megmondani, mire van szükséged, és nem fogok prédikálni sem, hogy hagyd abba az ivást. És nem megyünk hivatalba sem. Csak figyelek rád, és segítek abban, amit kérsz tőlem.

Melyiket választanád?